Select Page

TOPLOTNE PROCEDURE

АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТИКУ И КОЗМЕТОЛОГИЈУ PURITY

 

 

СЕМИНАРСКИ РАД

 

 

 

ТЕМА:ТОПЛОТНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

 

ПРОФЕСОР:ИВАНА СТАНОЈЕВИЋ                 СТУДЕНТ:СОЊА МАНОВИЋ

 

 

 

 

 

 

 

БЕОГРАД, 2018

 

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ. 2

ВЛАЖНИ ОБЛИЦИ ТОПЛОТЕ. 3

САУНА ЗА ЛИЦЕ. 4

ВАПОЗОН.. 5

СУВИ ОБЛИЦИ ТОПЛОТЕ. 6

ТЕРМОМАСКА.. 7

ПАРАФИНСКА МАСКА.. 8

ЛИТЕРАТУРА.. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАЖНИ ОБЛИЦИ ТОПЛОТЕ

 

Сви влажни облици термотерапиjских процедура, без обзира на диферентне зоне температуре, представљаjу комбинациjу, удружено деjство, термо- и хидро-процедура.

Циљ примене влажних облика топлоте jе:

– хиперхидратациjа и размекшавање орожалог кератинског слоjа епидерма,

– проширење пора на кожи,

– изазивање хиперемиjе,

– интензивирање метаболизма у кожи и

– интензивирање трофике кожног ткива
. Деjство влажних облика топле диферентне зоне температуре заснива се на топлотном деjству воде, односно водене паре.

 

 

 

 

САУНА ЗА ЛИЦЕ:

 

Апарат продукуjе водену пару коjоj се излаже региjа коже коjа се третира, наjчешће лице и врат. Водена пара у додиру са кожом испољава термичка деjства воде, и то:

– због присуства повишене температуре себацеални чепови у каналима лоjних жлезда омекшаваjу,

– поре се шире,

– настаjе активна хиперемиjа,

– убрзава се локални метаболизам,

– повећава се оксигенизациjа ткива,

– присутна влага изазива хиперхидратациjу и размекшавање кера­тинског   слоjа,   повећава се пропустљивост трансепидермалних путева.

 

Поступак примене  – Пациjент се припреми за извођење третмана (утврди се стање коже, смести се да удобно седне, заштити коса и одело, кожа очисти од шминке и других нечистоћа).

Апарат се припреми за рад тако што се налиjе одговараjућа количина дестиловане воде, односно екстракта ароматичне дроге или ароматичне воде, укључи се извор струjе и преконтролише да ли апарат ради, подеси се жељена температура и сачека да се вода загреjе и почне да испарава

Сауна за лице наjчешће се користи као припремна процедура за дубинско чишћење лица – комедоекспресиjу. Мо­же се користити и као процедура за изазивање интензивниjег површног пилинга коже.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАПОЗОН

 

Вапозон jе савремениjи апарат коjим се обезбеђуjе топлотно деjство водене паре на површину коже у току козметичког третмана.

Користи се у исте сврхе као и сауна за лице, с тим што има и додатна деjства заснована на деловању озонских пара. Има низ предности у односу на сауну за лице:

– апарат jе конструисан тако да за време апликовања водене паре пациjент лежи удобно смештен у козметички лежаj,

– у току апликовања могуће jе променом положаjа поjединих делова апарата подешавати удаљеност и топлотни ефекат паре, затим висину и угао наношења,

– водену пару распршуjе у облику финих честица коjе континуирано прекриваjу површину коже равномерно, изазиваjући деjствуjуће ефекте,

– поред уређаjа за стварање водене паре има уграђен механизам за стварање озона и озонских пара коjе испољаваjу пожељне козметотерапиjске ефекте.

Време деловања озонских пара строго jе ограничено и по правилу траjе од три до пет минута. Пуштаjу се тек онда када водена пара равномерно струjи из апарата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУВИ ОБЛИЦИ ТОПЛОТЕ

 

У установама за естетску негу, у свакодневном рутинском раду, суви облици топлоте примењуjу се у виду топлог ваздуха, термомаске, парафинске маске и солукс – лампе.

Топли ваздух. – Веома висока граница толеранциjе топлог ваздуха (око 100°C) разлог jе што се користи као основни агенс за хигиjенско – естетску негу косе.

У домаћим условима топли ваздух се апликуjе помоћу фена за косу, а у фризерским салонима се, поред фена користе се и хаубе за сушење косе.

Оба апарата имаjу електричне греjаче и електромотаоре коjи избацуjу топли ваздух.

Апарати имаjу степеноване прекидаче коjима се регулише количина и систем загревања ваздуха.

ПРИМЕНА СУВИХ ОБЛИКА ТОПЛОТЕ

 

ТЕРМОМАСКА

Термомаска jе jедноставан апарат за естетску негу, чиjа се примена заснива на термичком деjству. Спада у основни прибор за рад козметичара. Има вишеструку примену.

У комбинациjи са влажним облозима користи се за припрему коже за дубоко чишћење или за интензивирање површног пилинга коже. Ефекат коjи се постиже таквом применом jе хиперхидратациjа и размекшавање орожалог кератинског слоjа епидерма, размекшавање себацеалних чепова и отварање пора.

Термомаска се користи и када се жели обезбедити интензивниjа прокрвљеност коже и интензивирати метаболизам у кожи уз опуштање мишићног тонуса. Предност има над осталим облицима примене суве топлоте jер се степен загреjаности може лакше контролисати прекидањем топлоте.

Поступак примене. – Претходно се на прописан начин, зависно од циља примене, припреми кожа пациjената. Ако се апликуjе као припремна фаза за дубоко чишћење коже, припрема се састоjи у хемиjском чишћењу коже, заштити периокуларне региjе (емолиjентни крем и сува компреса) и постављању заштитне креме на лице, наjпрактичниjе креме за масажу. Преко се поставља влажна компреса, затим наjлонска фолиjа са отвором за нос и уста, а преко свега термомаска. Пре постављања обавезно се преконтролише рад апарата, тj. да ли греjе и да ли jе изолациjа добра. Поступак траjе 10 – 15 минута.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРАФИНСКА МАСКА

 

У савременоj козметичкоj пракси примена парафинске маске заузима веома значаjно место када постоjе евидентни физиолошко – естетски проблеми, као што су дехидратациjа, млохавост и сивило коже, слаба прокрвљеност и слично, посебно када пациjент има потребу и жели да стање „одмах” поправи и да добро изгледа. У таквим ситуациjама примена парафинске маске jе метода избора са пожељним исходом. На жалост, побољшање стања, односно изгледа коже после примене кратко траjе, наjчешће свега неколико часова, уколико се не примене и други козметотерапиjски поступци чиjи ће ефекат дуже траjати.

 

Примена парафинске маске- заснива се на следећим ефектима:

– у току апликациjе маске топлота се постепено преноси на кожу,

– изазива активну хиперемиjу,

– изазива интензивно зноjење, а због оклузивног (континуираног, затвореног, непропусног) филма коjи ствара после апликовања на кожи од зноjа се ствара танак и влажан слоj коjи снажно хидратите површне слоjеве епидерма,

– услед хидратациjе кожа постаjе глатка, сjаjниjа, боре се заравњуjу, тургор коже поправља,

– услед активне хиперемиjе трофика кожног ткива jе интензивниjа. Када се маска скине, хиперемиjа и зноjење нестаjу. Зато jе веома важно да се после скидања маске одмах нанесе одговараjући емолиjентни крем и особа извесно време задржи у релативно топлоj просториjи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

https://maara.rs/cryolift-tretman-lica/
https://www.nivea.rs/saveti/lepa-koza//piling-za-svez-izgled-koze
https://lepotica.rs/preporucujemo/prednosti-nekoriscenja-vapozona-u-tretmanima-lica-nanotehnologija-2
http://www.espoir.rs/usluga/parafinska-maska-2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANI I TI KOZMETICAR-ESTETICAR!

vise informacija na telefon