Select Page

AKADEMIJA  ZA ESTETIKU I KOZMETIKU PURITY

 

 

 

 

 

 

-SEMINARSKI RAD-

 

 

ANATOMIJA

 

 

THORAX

 

 

 

 

Profesor: Matovic Olivera                                       Ucenik:Ana Gostović

 

Beograd,2018.

 

SADRŽAJ:

1.Uvod

2.Klinička slika

 

3.Zidovi grudnog koša

 

4.Torakalni skelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

 

Toraks ili  grudni koš  je gornji deo trupa  izmedju vrata I abdomena.

Torakalna duplja ia oblik konusa,koji je uzak u gornjem a proširen u donjem delu.

Torakalni skelet ima oblik kaveza  za ptice,stoga se i naziva torakalnim ‘kavezom’. Horizontalne rešetke čine rebra I rebarne hrskavice koje podupiru vertikalni sterum(grudna kost) I tarakalni pršljenovi.
Dno grudne dupilje (dijafragme) je duboko utisnuto organima trbušne duplje.

U  duplji grudnog koša su organi koji pripadaju sistemu za krvotok,disanje I probavu.

Grudna duplja se deli na 3 prostora: srednji prostor-sredogrudje(medijastim) I dva bočna plućnomaramična prostora(spatium pleuropulmonale)

Centralno mesto u donjem delu sredogradja zauzima srce I srčana kesa,a u bočni delovima grudne duplje su smeštena pluća prekrivena plućnom maramicom

 

 

 

 

 

 

PNEUMOTHORAX

je patološko stanje koje nastaje zbog nakupljanja vazduha u pleularnom prostoru,kao posledica prekida kontinueteta listova pleure ili plućne maramice

SPONTANI PNEUMOTHORAX

Se prema etiologiji deli na:

1.Primarni spontani pneumotoraks – koji nastaje kod zdravih muškaraca mladjeg doba u odsustvu prethodnih bolesti pluća

2.Sekundarni spontani pneumatoras – koji nastaje kao posledica već postojeće bolesti pluća

 

KLINIČKA SLIKA KOD PNEUMOTORAKSA DOMINIRAJU SIMPTOMI:

 1. Dispneja
 2. Hiperventilacija
 3. Hipoksija
 4. Znojenje I tahikardija
 5. Angažovanje dodatne mišićne muskulaturu
 6. Jak bol u grudnom košu I vratu
 7. Tremor
 8. Kašalj,suv ili praćen pojavom penušavog ili sukrvičavog ispljuvka 9. Uplašenost

 

 

 

 

Zidovi grudnog koša

Sadržaj:

 1. Grdni koš kao celina
 2. Topografske linije grudnog koša
 3. Kosti zidova grudnog koša
 4. Kosti kičmenog stuba
 • Zajedničke odlike kičmenih pršljenova
 • Posebne odlike kičmenih pršljenova
 • Kičmeni stub kao celina
 • Kosti kičmenog stuba u užem smislu
 1. Zglobovi kostiju zidova grudnog koša
 2. Mišići grudnog koša
 3. Mišići ledja I fascije grudnog koša
 4. Prečaga(diaphragma)
 5. Vaskularizacija zidova grudnog koša
 6. Inervacija zidova grudnog koša
 7. Dojka(mamma)

 

TORAKALNI SKELET

Hrskavički kavez sadrži I štiti glavne organe respiracije I cirkulacije.Koničan je u obliku,koji je uzak iznad I širok ispod,sravljen s prednje strane I više zaostaje nego napred.

Posteriornu površinu foriraju dvanaest toraklnih pršljenova I zadnji delovi rebara.

Prednja površina forirana je grudnim košnicama I običnom hrshavicom je poravnana ili blago konveksna,a nagnuta je odozgo,nadole,I napred.

Bočne površine su konveksne,formiraju se od strane rebara odvojene jedne od drugog od interkostalnih prostora,11 po broju,koji su zauzeti od medjusobnih mišića I membrana.

Gornji otvor grudnog koša je reniforma(bubrežast,u obliku bubrega)u obliku,koji je širi sa strane na stranu.Formira ga prvi toraklni pršljen iza,gornja granica grudne kosti ispred I prvo rebro sa obe strane naginje nagore I nadole,tako je prednji deo otvora na donjem nivuo od zadnjeg.

Njegov antero posteriorni prečnik je ko 5cm a njegov poprečni prečnik oko 10cm.

Donji otvor se sastoji od dvanaestog torakalnog vretenca iza jeddanaestih I dvanaestih rebara sa strane a ispred desetog,devetog,osmog I sedmog rebara koji se spuštaju sa obe strane I formiraju ugao subkostalnog ugla.

Donji otvor je širi poprečno nego od prethodno unazad,a kosine nagnute nagore I unazad zatvoreno je dijafragmom koja formira pod grudnog koša.

Grudni koš kod žena se razlikuje od grudi muškog čoveka:njegov kapacitet je manji,sternum (grudnja kost)je kraci,gornja granica grudne koštice je na nivou sa donjim delom tela trećeg(tornog)pršljena dok je kod uškaraca na nivou sa donjim delom drugog,gornja rebra su proketnija I omogućavaju veće površine gornjeg dela grudnog koša

 

 

Veliki krvni sudovi  I zadnji medijastinum

1.Aorta

2.Plućno arterijsko stablo

3.Gornja šuplja vena

4.Sistem neparne vene

5.Jednjak

6.Limfni čvorovi sredogrudja

7.Grudni limfni kanal

8.Živac lutalac

9.Prečažni zivac

10.Simpatičko stablo

 

 

GRUDNA ŽLEZDA(THYMUS)

Smeštena je u gornjem sredogrudju(medijastinum superius)

Najveća je kod deca oko treće godine takva ostaje do puberteta,a posle puberteta tkivo ove žlezde zamenjuje masno tkivo(corpus adiposum thmici).

Izgradjena je iz dva režnja (lobus dfexter et cinister)

Svaki režanj je obavijen kapsulom(capsula thyme)I izgradjen iz više režnjića(lobuli thyme)

 

 

 

 

Literatura:

https://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Anatomical-Parts/Thoracic-skeleton

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_body_cavities-eo.svg

https://www.britannica.com/science/thorax

Više seminarskih radova sa medicinskog fakulteta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANI I TI KOZMETICAR-ESTETICAR

vise informacija na telefon

THORAX