Select Page

TERMOMASKE NA LICU

Akademija za estetiku I kozmetologiju PURITY

 

SEMINARSKI RAD

 

Predmet:Estetska nega lica

Tema:Termomaske na licu

 

Profesor:Ivana Stanojev                                     Student:Marijana Bokić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beograd,2018

Termomaske na licu

 

Termomaska

 

Termomaska ima višestruku primenu I to je apparat za estetsku negu, jedan je od osnovnih pribora u kozmetičkim salonima. Koristi se kada želimo da duboko očistimo kožu I intenziviramo površinski piling kože. Njome takođe postižemo hiperpigmentaciju, razmekšavanje orožalog keratinskog sloja epiderma I otvaranje pora. Dobra je I za postizanje bolje prokrvljenosti kože. Ova maska je zahvalna jer možemo kontrolisati intenzitet toplote na jednostavan način, a to je prekidanjem dugmeta koji regulise toplotu. Najčešće se primenjuje u kombinaciji sa kozmetičkim maskama, jer se tako ubrzava njihovo dejstvo, a I sama maska ima vići efekat. Termomaska je toliko dobra zbog prisustva toplote koja otvara pore I dejstva vlage koja omogućava prodiranje kroz dublje slojeve.

Aparat izgleda kao jastuče, koje radi na struju,  I sačinjeno je od duplog, mekanog, plastičnog materijala u čijoj se šupljini nalazi dobro izolovan električni grejač koji je preko električnog provodnika priključen za izvor struje, odnosno toplote kada je aparat spojen sa električnim izvorom. Ima oblik lica, ali postoje I nastavci za vrat I dekolte.

-Postupak primene: Najpre se priprema koža klijenta. Ako se maska koristi kao pripremna faza za duboko čišćenje kože prvo radimo hemijsko čišćenje kože i stavljamo zaštitnu kremu na lice, najbolje je staviti kremu za masažu. Dužni smo da zaštitimo oči, kao i uši. Potom preko stavljamo vlažnu kompesu, pa najlonsku foliju na kojoj probušimo mesto za nos, a po potrbi i za usta. Preko svega toga ide termomaska. Pre samog uključivanja aparata moramo proveriti da li je sve u redu sa njim i ako jeste stavljamo masku i ona se drži 10-15min.

Termomasku smemo da čistimo samo alkoholom i mlakom vodom, nikako se ne sme prati u mašini jer se tako oštećuje plastičan materijal.

Ako se termomaska upotrebljava da bi efekat dejstva kozmetičkih maski bio veći onda se prvo očisti koža, pa se nanosi emolijentna krema, a preko nje maska. Oči se zaštite i preko se stavlja papirna folija za nozdrve, pa najlonska folija i na kraju ide termomaska.  Maska  se drži 10-20min, a preparat nanet na lice skida se toplim ekstraktom odgovarajuće aromatične droge. Posle ove maske na kožu se nanose hladne agensne niti adstrigentna sredstva.

Pre stavljanja maske klijentu treba objasniti kako ova maska funkcioniše i po kom principu radi, da se dotična osoba ne bi uplašila, ako se to desi mogu nastati dalje problemi. Da bismo sprečili to zato objašnjavamo čitavu metodu i ako osoba izražava strah onda koristimo druge alternativne metode.

 

Parafinska maska

 

Za izradu Parafinske maske koristi se čvrsti parafin {Raraffipit solidit) uz dodatak pčelinjeg voska {Sega alba) i biljnih ulja (Olea vegetabiliae). Parafin je vosak iz grupe ugljovodoničnih lipogela. Fiziološki je potpuno inertan u odnosu na ljudski organizam i kožu ako je dovoljno čist. Parafin, kao toplotni agens, ima sledeća fizička svojstva:-veliki toplotni kapacitet,-slab je provodnik toplote, dva do četiri puta slabiji od vode,-izrazito je hidrofobna supstanca, odnosno ne rastvara se i ne meša sa vodom,-veoma je stabilno jedinjenje,-hemijski je veoma stabilan što obezbeđujemogućnost sterilizacije i produžene upotrebe,-pri hlađenju postepeno se zgušnjava i prelazi u čvrsto stanje, smanjujući zapreminu, tako da pored termičkog efekta na koži ispoljava i blag mehanički -kompresivni efekat,-pri temperaturama koje su blizu tačke topljenja elastičan je i rastegljiv,-zahvaljujući svojoj elastičnosti i rastegljivosti lako se skida sa kože.Parafin se u prometu nalazi u čvrstom stanju. Aplikuje se na kožu zagrejan, u tečnom stanju. Temperatura pri kojoj se aplikuje iznosi oko 45°C. Na toj temperaturi nema opasnosti od nastajanja opekotina.

Parafin se ne sme zagrevati na direktnom toplotnom izvoru jer se pri visokim temperaturama oslobađa parafinska para koja je otrovna.

Koristi se više od 50 god. U kozmetičkoj industriji i prva primena je bila u Francuskoj početkom XX veka. Parafinska maska se koristi kada klijent želi odmah da popravi stanje, zato što je to brz i veoma delotvoran način. Primenjuje se kada su u pitanju evidentni fiziološko-estetski problemi kao što su dehidratacija, mlohavost i sivilo kože, slaba prokrvljenost i slično. Jedna veoma bitna stvar jeste da će poboljšano stanje kože trajati svega nekoliko sati ako se ne primene i drugi kozmetoterapijski postupci, tek onda će efekat trajati duže.

Parafinska maska ima više efekata:

  1. U toku apliciranja maske na lice toplota se postepeno i ravnomerno prenosi na kožu
  2. Izaziva aktivnu hipermiju
  3. Izaziva intenzivno znojenje, a zbog okluzivnog filma koji se stvara posle aplikovanja maske, na koži se, zbog znoja stvara tanak i vlažan sloj koji dehidrira epiderm
  4. Koža postaje glatka, sjajna, bore se zaravnjuju, a turgor kože popravlja
  5. Posle skidanja maske stvara se odgovarajuća emolijentna krema jer znoj nestaje kada se maska skine i potrebno je osobu zadržati u relativno toploj prostoriji još neko vreme

Pored parafinske maske, mogu se primenjivati i parafinska pakovanja razlika je u tome što se pre aplikovanja maske na kožu nanosi bioaktivni emolijentni preparat koji produžuje efekat parafinske maske.

Ipak parafinska maska je za rutinski rad poželjnija jer se lako i jednostavno primenjuje, jeftinija je i potpuno bezbedna.

Za upotrebu se priprema tako što se zagreva i topi u specijalnom sudu -duplikatoru ili u vodenom kupatilu. Duplikator je sud koji je tako konstruisan da predstavlja duple sudove između kojih se nalazi prazan prostor ispunjen vodom koja prenosi toplotnu energiju. Na duplikatoru je ugrađen termometar koji pokazuje temperaturu vode i obavezni sigurnosni ventil koji se otvara u slučaju pregrejavanja. Grejni izvor može biti, i najčešće je, električni grejač. U spoljašnji sud sipa se odgovarajuća količina vode, pa se uključi grejni izvor koji zagreva vodu, a voda toplotnu energiju prenosi na unutrašnji sud topeći parafin koji se nalazi u njemu. Kada se parafin istopi, toplotni izvor se isključuje.

 

Postupak primene:

-Postupak aplikovanja parafinske maske podrazumeva prethodnu pripremu pacijenta, odnosno rerije na koju se aplikuje i pripremu parafina.Priprema pacijenta. -Parafinska maska najčešće se aplikuje na kožu lica i vrata, a nešto ređe na poprsje i kožu ruku. Bez obzira na koju regiju se aplikuje, priprema je uobičajna. Koža mora biti potpuno čista. Parafinska maska uvek je jedna od terminalnih, procedura u kozmetičkom tretmanu. Ako se aplikuje na lice, oči se moraju zaštititi na uobičajen način.Priprema preparata. -Oko 200 g preparata zagreva se na propisan način. Preparat je spreman za aplikovalje kada se na površini rastvora, odnosno tečnosti uhvati tanka skrama.Postupak nanošenja. -Četka se uranja u rastvor parafina. Temperaturu rastvora kozmetičar kontrolite na svojoj koži nanošenjem na unutrašnju stranu podlaktice. Premazivanje se vrši pokretima od sredine čela prema slepoočnim predelima, od sredine nosa prema periferiji, zatim od sredine nausnica u pravcu ušne školjke i od sredine brade u smeru masažnih pokreta, kako je prikazano na šemi nanošenja. Premazuju se naizmenično obe strane lica. Pri nanošenju slobodna ostaje periokularna regija, nosni i usni otvor. Smer nanošenja na vratu je odozgo od vrha brade prema poprsju. Broj premaza se ponavlja dok se ne postigne debljina od 2 do 3 mm.Ukoliko se želi intenzivni] e i produženo toplotno dejstvo, preko maske se postavlja i najlonska folija, a preko folije suva pamučna kompresa.Intenzivniji toplotni efekat postiže se dodatnim zagrevanjem pomoću soluks-lampe. U te svrhe koristi se crveni filtar. Za dodatno produženo zarrevanje umesto soluks-lampe može se koristiti i termo-maska.  Aplikacija dodatne toplote traje 10 –l5minuta sa rastojanja20 -30 sm. Ukoliko se koristi dodatno zarrevanje, periokularna regija se štiti tako što se prvo na kapke nanese emolijentna ili bioaktivna krema, a preko nje suvi tupfer. Kada se maska aplikuje bez dodatnog zagrevanja, preko nanesenog preparata na očne kapke postavlja se vlažan tupfer.Vreme delovanja parafinske maske iznosi od 20 do 30 minuta. Pre aplikovanja maske pacijentu treba objasniti postupak i upozoriti ga da je za uspešnost procedure bitno da ne gestikulira, ne pokreće mimične mišiće i da ne razgovara, jer svaki pokret koji izazove pucanje parafinskogfilma na koži smanjuje iugrožavaefikasnost dejstva parafinske maske.Skidanje maske veoma je jednostavno zahvaljujući plastičnim svojstvima parafina. Skida se u jednom komadu tako što se krajevi maske oslobode špatulom, a prsti ruku podvuku se ispod oslobođenog dela i laganim podizanjem maska se odvaja od podloge.

Indikacije su:

-suva i dehidrirana koža

-koža zahvaćena procesom senescencije

-koža zahvaćena presenilnom atrofijom

-izborana i hipotonična koža

-koža oslabljene cirkulacije i sa hipofunkcijom  sebacealnog aparata

Konraindikacije su:

-koža sa proširenim porama i sa hipersekrecijom sebacealnog aparata,-inficirana koža sa aknama i drugim zapaljenjskim procesima,-koža sa razvijenom kuperozom, teleangiektazijama ili rozaceom.Parafinska maska često se primenjuje u kozmetoterapijskoj kuri (niz ponovljenih istih ili međusobno povezanih terapijskih poduhvata, lečenje) za revitalizaciju kože i podrazumeva deset kontinuiranih aplikacija, jedanput dnevno, dok se i u okviru rutinske nege primenjuje optimalno jednom sedmično.Parafinska maska sve se češće u kozmetičkim primenjuje salonima za revitalizaciju kože i poboljšanje estetskog izgleda ruku.Priprema kože je identična kao kod maske za lice. Razlika je moguća u načinu aplikovanja. Umesto nanošenja četkom jednostavnije je i brže aplikovanje uranjanjem ruku u propisno otopljeni preparat. Postupak se sastoji u tome što pacijent šaku ispruženih prstiju uroni u preparat, izvuče, sačeka da se naneti sloj stegne i postupak ponovi šest  do  deset  puta.   Posle  toga  preko  maske   se  postavlja   najlonskafolija i pamučna kompresa radi usporavanja hlađenja. Dužina dejstva i način skidanja identični su kao i kod maske za lice.U novije vreme, pored parafinske maske, koriste se i specijalne vrete kombinovanih agensa kao što je parafango. Aplikacijom parafanga postiže se udruženi efekat parafinske maske i specijalnor dejstva peloida vulkanskog porekla -fanga. Način primene identičan je sa načinom aplikacije parafinske maske.

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

Mia Ranđelović-Đujić – strukovni estetičar kozmetičar

http://www.espoir.rs/usluga/parafinska-maska-2/

 

 

 

POSTANI I TI KOZMETICAR-ESTETICAR

vise informacija na telefon