Select Page

Photo shoot

Photo shoot – ili fotografisanje je izraz koji se koristi u modnoj industriji. gde model pozira fotografu u studiju ili na nekoj spoljnoj lokaciji. U tom procesu se zabeleži veoma mnogo fotografija kako bi bilo dovoljno materijala za odabir onih najboljih. Na ovom fotografisanju studenti smera MAKEUP ARTIST radili su šminku na modelima Modne Akademije. I jedna i druga strana tima su na počecima svoje profesije i zajedničkim radom grade kvalitet i stručnost. Za neke od modela ovo je bilo prvo fotografisanje a naši studenti su im dodali samopouzdanje i sigurnost tako što su im šminkom istakli dobre karakteristike lica a sakrili loše.   Više o smeru MAKEUP ARTIST pogledajte OVDE

Fotografija

Fotografija je medij dobijen delovanjem svetlosti na površinu koja je osetljiva na svetlost. Fotografija može postojati u fizičkom obliku (na papiru, staklu, limu, …) ili u elektronskom obliku (na zaslonu ekrana, projektovanjem na određenu podlogu, …). Istim nazivom se označavaju tehnička delatnost i umetnička disciplina.

Poreklo naziva

Naziv fotografija (skovan od grčkih reči fotos i grafein) uistinu je prvi upotrebio Francuz Herkil Florans 1833. prilikom opisivanja svog otkrića slikanja pomoću svetlosti, ali njegov izum nije bio tada obelodanjen (nego tek vek i po kasnije – 1977. godine!) pa javnost u to vreme nije saznala za taj naziv. Ponegde se može pročitati da nemačka istoriografija pripisuje prvu upotrebu naziva fotografija nemačkom astronomu Johanu Medleru (25. februar 1839. godine), ali ostala svetska istoriografija to argumentovano osporava. Naime, zvanično je prvi uneo u javnost naziv fotografija (tj. crtanje pomoću svetlosti) engleski astronom i fizičar Džon Heršel, 4. februara 1839. godine, tri nedelje pre Medlera.

Oblasti stvaranja u fotografiji