Select Page

ČETIRI ELEMENTA PRIRODE NA ŠKOLI ŠMINKANJA AKADEMIJE PURITY

SKOLA SMINKANJA BEOGRAD

Skola sminkanja Beograd nalazi se na Akademiji za estetiku i kozmetologiju Purity u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Jedan od obaveznih radova naših studenata i polaznika akademskih kurseva na praktičnoj nastavi je i transformacija.

Inspiracija za transformaciju modela bila su 4 osnovna elementa prirode – vatra, voda, zemlja i vazduh.
Oni predstavljaju koncept koji su mnogi stari filozofi koristili kako bi objasnili strukturu prirode u Grčkoj, Kini i Indiji. Sva 4 elementa predstavljaju neraskidivo povezane elemente kosmosa pomoću kojih se ostvaruje pojavna ili suštinska egzistencija svih postojećih stvari.
 Skola sminkanja Beograd Akademije Purity bavi se nastavom šminkanja kao umetnosti. Akola sminkanja Beograd Akademije Purity vam predstavlja četiri elementa prirode:

Četiri osnovna elementa u grčkoj misli jesu vatra, zemlja, vazduh i voda. Oni su u antičkoj filozofiji, nauci i medicini predstavljali elemente kosmosa pomoću kojih se ostvaruje pojavna ili suštinska egzistencija svih postojećih stvari i od kojih se te stvari sastoje. Grčka reč za element (στοιχεῖον) doslovno znači “slog” – osnovna jedinica od koje se sastoji svaka reč.

Platon kaže da koncept osnovnih elemenata potiče od presokratskih filozofa koji su pripadali tzv. jonskoj školi. Od tih je filozofa Empedokle bio prvi koji je popisao sva četiri elementa, koje je nazvao “korenima”, dok su termin στοιχεῖον uveli tek kasniji mislioci.

Prema Galenu, ove je elemente koristio Hipokrat pri opisivanju ljudskog tela povezujući ih sa četiri temperamenta: žuta žuč (vatra), crna žuč (zemlja), krv (vazduh) i flegma (voda).Neki antički kosmolozi ovima su dodavali i peti element, koji su nazivali etar ili kvintesencija. Ovih pet elemenata ponekada je povezivano sa pet platonovskih tela. Pitagorejci su za peti element uzeli ideju, pa su početnim slovima naziva ovih pet elemenata nazvali spoljne uglove njihovog pentragrama.Aristotel je etar dodao kao kvintesenciju, smatrajući da su vatra, zemlja, vazduh i voda zemaljski i stoga kvarljivi elementi, a da pošto se nikakve promene nisu opazile u nebeskoj sferi, zvezde se ne mogu sastojati od bilo kojeg od ova četiri elementa, nego moraju biti napravljene od neke drugačije i nepromenljive tvari. Termin etar ponovo su u upotrebu uveli krajem 19. veka fizičari da bi njime označili pretpostavljenu nevidljivu tvar koja prožima univerzum – tzv. svetlonosni etar.

Skola Sminkanja Beograd Akademije za estetiku i kozmetologiju Purity

proglašena je i za najbolju skolu sminkanja u jugoistočnoj Evropi. Ovo je i jedina skola sminkanja Beograd koja organizuje i trogodišnje makeup studije. Skola sminkanja Beograd Akademije za estetiku i kozmetologiju Purity vam nudi različite mogućnosti. Ukoliko želite da saznate koje su to mogućnosti pogledajte ovde.

Skola sminkanja Beograd