Select Page

Sa nastave specijalni tretmani 2-smer estetičar kozmetičar

Na smeru estetičar kozmetičar, na drugoj studijskoj godini izučavaju se specijalni tretmani. Na donjim fotografijama pogledajte scene sa nastave na ovom najvažnijem predmetu na drugoj godini.