Select Page

SA NASTAVE PRIMENJENE KOZMETOLOGIJE II-ESTETIČAR-KOZMETIČAR

Sa nastave primenjene kozmetologije 2-spravljanje specijalnih maski za lice

Na nastavi Primenjene kozmetologije 2, izmedju ostalog izu;avaju se i tehnike i tehnologija spravljanja maski kao i upotreba istih u klini;ko kozmeti;ke svrhe. Na dodnjim fotografijama možete pogledati atmosferu sa nastave na ovom predmetu, koji je deo studija na smeru estetičar kozmetičar.