Select Page

Sa nastave pretmeta tretmani lica prve godine smera estetičar-kozmetičar

Sa danasnje nastave predmeta primenjena kozmetologija na prvoj godini smer estetičar-kozmetičar. Posmatramo lice kroz lupu i komentarisemo. Učimo osnove hemijskog ciscenje koze, upoznajemo se sa metrijalima i alatima za rad.

Više informacija o studijskom programu estetičar-kozmetičar možete pogledati OVDE

Estetika

Estetika kao grana filozofije, bavi se posebnim oblikom ljudskog stvaralaštva — umetnošću. Estetika ispituje lepo i vredno u umetnosti, suštinu umetničkog stvaranja i doživljaja umetničkog djela. Estetika zajedno sa etikom spada u zajedničku oblast filozofije koja se naziva aksiologija ili teorija vrednosti.

Iako su filozofi vekovima razmišljali o lepoti i umetnosti, estetika se izdvojila kao nezavisna filozofska disciplina tek u 18. veku. Estetika potiče od grčke reči αισθητική, što znači „onaj koji primećuje“, „osetljiv“. Kod Imanuela Kanta, estetika znači „nauku koja posmatra uslove osećajne percepcije“.

Estetika je filozofska studija lepog i ukusa. Međutim, preciznije definisati njen subjekat je veoma teško. Uesto toga, može se reći da je njeno samodefinisanje najviši zadatak moderne estetike. U estetici se nalazimo na jednoj zanimljivoj teritoriji i pred jednim uznemirujućim iskustvom. Estetika je carstvo lepog, ružnog, uzvišenog i elegantnog; ali takođe i carstvo ukusa, kritike i lepih umetnosti. Veruje se da u ovim fenomenima operišu zajednički principi kao i da su oni pokretači zajedničkih interesovanja. U slučaju da je ova impresija pogrešna, onda se moraju odbaciti ideje kao što su lepota i ukus, pošto tada jedino imaju periferni filozofski interes. Ipak, ukoliko je ova impresija ispravna i filozofija je u stanju da je potvrdi, onda je moguće razotkriti osnove filozofije estetike.