Select Page

Sa nastave na prvom času kursa za profesionalno šminkanje na Akademiji Purity

Sa nastave na prvom času

Tehnike šminkanja lica – prvi čas. Početak kursa profesionalnog šminkanja na Akademiji “Purity”. Na prvom predavanju obrađuje se tema različitih oblika lica, tipova kože, vrsta četkica i osnove bez kojih se ne može a to su – prajmeri, korektori, tečni i kameni puderi i tehnike nanošenja. Na ovom času polaznici mogu čuti različita iskustva svog profesora i kako izgleda sam posao profesionalnog šminkera.

Obuka za profesionalnog šminkera na Akademiji Akaemiji purity se razlikuje od ostalih obuka za ovaj poziv. Pre svega, ova obuka za profesionalnog šminkera podrazumeva temeljno poznavanje alata i materijala za rad. Prvi čas je rezervisan za upoznavanje sa vrstama i oblicima četkica, osnovnim materijalom za rad. Četkice za šminkanje se mogu naći u različitim oblicima i veličinama, a neke od njih imaju posebnu namenu a neke od njih mogu poslužiti za više poteza i tehnika. Na ovom času naučićete namenu četkica ali i šta pored njih spada u alat profesionalnog šminkera.

Takođe pravilno održavanje alata je takođe bitna i odnos prema materijalu za rad je odlika profesionalne etike šminkera, pa se ovome posvećuje posebna pažnja tokom celog kursa, a osnovne principe učimo baš na početku kursa tojest na prvom času. Šta je dezinfekcija i da li je ona dovoljna a šta je sterilizacija alata i kako se vrši i koja oboljenja može uzrokovati neprofesionalni odnos prema klijentu su najbitniji segment ovog časa.

Nakon toga polaznice i polaznici se upoznaju sa osnovnim podelama oblicika lica kao i osnovnim postupcima korekcije. Mada je konturing (senčenje lica ka ovalnom) komplesna oblast profesionalne šminke i potrebno je više od jednog časa da se savlada, ovde se upoznajemo sa osnovnim principima senčenja ali i šta čini svetlo i senku na licu i kako anatomija lica utiče na njegov oblik..

Zahvaljujući ovome polaznici imaju priliku da koriste tehnike kao što su konturing i strobing da b sveli svoja i lica svojih modela što približnije ovalnom licu. Praktični deo ovog časa počinje pokaznom vežbom a zatim predavač pokazuje primere dobrih i loših praksi u senčenju lica. Dalje korekcje lica uče se na drugom času kada polaznici otkrivaju koja to matematička pravila stoje iza lepih crta lica. Šta se uči na sledećem viđenju pogledajte ovde.