+381607237853 akademija.purity@gmail.com

PROMENE EFLORESCENCE NA KOŽI - sve kliničke promene na koži

Promene eflorescence na koži

Promene eflorescence na koži se nazivaju sve kliničke promene na koži, golim okom vidljive. U dermatologiji poznavanje eflorescenci je preduslov za postavljanje dijagnoze, a u kozmetologiji za određivanje stanja kože. Skup eflorescenci je preduslov za postavljanje dijagnoze, a u kozmetologiji za određivanje stanja kože. Skup eflorescenci naziva se dermatoza (kožna bolest), a pojava kada eflorescence zahvataju veći deo ili celu kožu naziva se egzantem ( osip ). Eflorescence se dele prema načinu nastanka na : primarne ( one koje nastaju kao neposredna posledica delovanja štetnog agensa) i sekundarne ( one koje nastaju od primarnih promena pri daljem razvoju ili povlačenju bolesti). Eflorescence u odnosu na nivo kože dele se na: Elforescence u nivou kože, eflorescence iznad nivoa kože i efrlorescence ispod nivoa kože.

Promene eflorescence u nivou kože:

Nazivaju se makule (mrlje ili pege), ako je količina epidermalnog melanina povećana, nastaju hiperhromije (koža dobija mrku, tamnu boju) , a ako je smanjena ( hipohromije, koža dobija svetlu boju) Takođe postoje hemoglobinske makule i arteficijalne makule, koje stvaraju eritem na koži i oslabljenost imuniteta kože.

Promene eflorescence iznad nivoa kože:

Vezikula(mali plik) , bula ( plik ili mehur) , pustula (akna) , papula ( bubuljica u obliku čvorića), plak ( dermatoza praćena svrabom) , guma ( hipodermalni čvor), skvama( ljuska, ljuspa), keratoza ( zadebljane rožastog sloja kože) , krusta (krasta) , tumor ( otok) , vegetacija (bradavice) .

Promene eflorescence ispod nivoa kože:

Ekskrijacija (ogrebotina), ragada (površinska pukotina) , erozija (gubitak epiderma, rane zarastaju bez ožiljka), uklus ( rana) , gangrena (smanjenje ili gubitak dotoka krvi) , atrofija ( stanjenje kože) , skleroza ( povećana količina kolagenih vlakana) .

 

POSTANI ESTETIČAR-KOZMETIČAR

masaža vlasišta

KLIKNI OVDE