Select Page

PRIMENA ZAKONA O ZASTITI POTROSACA U KOZMETICKIM SALONIMA

AKADEMIJA ZA ESTETIKU I                                                    KOZMETOLOGIJU”PURITY”

 

TEMA: Primena zakona o zaštiti potrošača u kozmetičkim salonima

PREDMET: Administracija i zakonodavstvo

 

 

                             -SEMINARSKI RAD-

 

 

 

Profesor:                                                                Student:

Željko Stanojević                                                  Teodora Novaković

 

 

 

 

Beograd,2017  

 

SADRŽAJ:

 

 

 

 

Uvod……………………………………………………………….……3                       

Primena zakona o zaštiti potrošača u kozmetičkim salonima………………………………………………………………4

     Osnovna prava potrošača………………………………..…..4

    Primena…………………………………………………………….….7

    Zaključak…………………………………………………………….…8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

 

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercionalnoj delatnosti. To znači da status potrošača podrazumeva slobodno učesće na tržištu roba ili usluga i niz drugih prava koja su propisana zakonom o zaštiti potrošača.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primena zakona o zaštiti potrošača u kozmetičkim salonima

 

Ovim zakonom uredjuju se osnovna prava potrošača,uslovi i sredstva zaštite potrošača,prava i obaveza udruženja i saveza.

 

Zakon o zaštiti potrošača donet je 13.juna 2014.god. stupio je na snagu 21. juna 2014.god, a primenjuje se od 21. septembra 2014. god. Njegovim donošenjem prestao je da važi Zakon o zaštiti potrošača od 12. oktobra 2010.godine. Ovaj zakon je doneo i nekoliko novina,medju kojima su najistaknutije:

 

Osnovna prava potrošača su pravo na:

1) zadovoljavanje osnovnih potreba – dostupnost najnužnijih roba i usluga, kao sto su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena;

2) bezbednost – zaštita od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili robe čije je posedovanje ili upotreba zabranjena;

3) obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponudjene robe i usluga;

4) izbor – mogućnost izbora izmedju više roba i usluga po pristupačnim cenama i uz odgovarajući kvalitet;

5) ucesće – zastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovodjenja politike zastite potrošača i mogućnost da preko udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača bude zastupljen u postupku usvajanja i sprovodjenja politike zaštite potrošača;

6) pravnu zaštitu – zastita prava potrošača u zakonom predvidjenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu pričini trgovac;

7) edukaciju – sticanje osnovnih znanja i veština neophodnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, kao i znanja o osnovnim pravima i dužnostima potrošača i načinu njihovog ostvarivanja;

8) zdravu i održivu životnu sredinu – život i rad u sredini koja nije štetna za zdravlje i dobrobit sadašnje i buducih generacija, pravovremeno i potpuno informisanje o stanju zivotne sredine.

 

 

 

Potrošač ne može da se odrekne prava utvrdjenih ovim zakonom.Odredbe ugovora koje direktno ili indirektno uskraćuju ili ograničavaju prava potrošača koja proizilaze iz ovog zakona ništavne su.Ništavnost pojedine odredbe iz ugovora ne podrazumeva ništavost celog ugovora ako ugovor može da proizvodi pravno dejstvo bez te odredbe.

Ponuda za zaključenje ugovora koju potrošač daje trgovcu ne obavezuje potrošača da ponudu održi.

Ovaj zakon primenjuje se i na ugovore koji za cilj ili posledicu imaju izigravanje primene njegovih odredaba.

Prilikom tumačenja i primene ovog zakona, mora se uzeti u obzir položaj potrošača kao ekonomski slabije strane, a posebno položaj ugroženog potrošača.

Prilikom definisanja i primene mera i aktivnosti državnih organa, u obzir se moraju uzeti i ciljevi zaštite potrošača.

 

 

 

 

 

Primena

 

Odredbe ovog zakona se primenjuju na odnose potrošača i trgovaca, koji su predmet ovog zakona, osim u slučaju postojanja posebnih odredbi sa istim ciljem kojima se uredjuju predmetni odnosi koji obezbedjuju viši nivo zaštite u skladu sa posebnim propisima ili zakonima.

Odredbe ovog zakona kojima se uredjuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora zakljucenih izvan poslovnih prostorija ne primenjuju se na ugovore koji su zaključeni upotrebom automata za prodaju robe ili usluga ili u poslovnim prostorijama koje su automatizovane i ugovore o prodaji hrane ili pica u privremenim objektima.

Odredbe ovog zakona kojima se uredjuje zaštita potrosača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji primenjuju se i na ugovore o isporuci robe koja je predmet proizvodnje.

Odredbe ovog zakona kojima se uredjuje odgovornost za proizvode sa nedostatkom ne primenjuju se na odgovornost za štetu prouzrokovanu nuklearnim udesima i na odgovornost za štetu koja je uredjena potvrdjenim medjunarodnim ugovorima.

 

 

Zaključak

Mislim da gradjani danas nisu upoznati toliko sa zakonima i pravima,ali u današnje vreme imaju uslova i sredstava da se edukuju o svojim pravima. Svaki zakon treba i mora da se poštuje,jer je nepoštovanje zakona veoma kažnjivo.Ukoliko potrošac nije obavešten o nekim promenama ili o nečemu sto bi trebalo on uvek ima pravo da se žali.Zakon treba da se poštuje za dobrobit svih i na opštu korist celog društva. Nepoznanje zakona i prava ne oslobadja nikoga od odgovornosti.

 

 

 

Literatura

 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html

POSTANITE I VI KOZMETICAR-ESTETIICAR

jos informacija klikom na dugme