Select Page

PRIMENA HIJALURONA PUTEM MEZOTERAPIJE ZA ZRELU KOŽU

 DIPLOMSKI RAD

 

Sadržaj

 

 1. Uvod. 3

1.1  Definicija i istorijat hijaluronske kiseline. 3

1.2  Hemijska i polimerna struktura hijaluronske kiseline. 7

1.3  Sinteza hijaluronske kiseline. 9

 1. Mezoterapija i primena HA putem mezoterapije. 10
 2. Koža-građa i uloga. 12
 3. Hemijsko čišćenje kože. 15
 4. Dermapen. 18
 5. Dermaroler. 21
 6. Radiotalasni lifting. 24
 7. Mezoporacija. 26

8.1  Mezoterapija iglicama. 30

 1. EKSPERIMENTALNI DEO.. 31

Zaključak. 37

Abstract. 39

Literatura. 40

 

 

1.  Uvod

1.1  Definicija i istorijat hijaluronske kiseline

Hijaluronska kiselina koja se naziva i hijaluronan ili hijaluronat (HA), je lubrikant, bistra supstanca, osnovni sastojak ljudskog tela koji je prirodno prisutan u našem organizmu. Poluživot molekula hijalurona u fiziološkim uslovima iznosi manje od tri dana u većini slučajeva, dok je u koži ovaj period jos kraći i iznosi približno 24 h. Izuzetak je hrskavičavo tkivo gde se poluživot odvija u rasponu od jedne do čak tri nedelje.

Karl Mejer (1899-1990) nemački biohemičar je zaslužan za otkriće hijaluronske kiseline ( slika 1).  Hijaluronska kiselina je složeni ugljenohidratni molekul veoma velike molekulske mase. Prvi put su je 1934. godine izolovali Karl Mejer (Karl Meyer) i njegov asistent Džon Palmer (John Palmer) na Kolumbija univerzitetu u Njujorku (Columbia University, New York). Ova do tada nepoznata hemijska supstanca je izolovana iz staklastog želatinoznog dela goveđeg oka (lat. vitreous humor). Naziv hijaluronska kiselina potiče od starogrčke reči hyalos (staklo, providan) i uronske kiseline, što delom upućuje na poreklo, fizičke osobine i hemijsku strukturu samog molekula. U kratkom periodu od 1948. do 1951. godine pokrenuto je više naučnih studija sa ciljem da se rasvetli i objasni struktura molekula HA.

Slika 1.  Karl Meyer (Preuzeto sa www.nasonline.org)

Hijaluronska kiselina je prirodno prisutna u raznim vrstama živih organizama, od bakterija do viših životinja uključujući i čoveka. Nalazi se u različitim organima i tkivima i njena količina varira u skladu sa stanjem organizma. Njena prisutnost se progresivno smanjuje u kasnijim fazama životnog doba što posledično dovodi do neželjenih promena u funkcionisanju i strukturi organa i tkiva. Nalazi se u živim organizmima koji su na različitom stepenu evolutivnog razvoja što svedoči o tome da je njena strukturna i funkcionalna uloga prisutna veoma dugo. Najznačajnija otkrića o spomenutim osobinama samog molekula su nastala u drugoj polovini XX veka, dok se sa novim načinima njene primene i dalje eksperimentiše. Prva ikada zabeležena komercijalna primena hijaluronske kiseline je bila 1942. godine u prehrambenoj industriji kao zamena za belance. Nosilac patenta je Endre Balaž (Endre Balazs, 1920-2015) koji je kasnije postao vodeći stručnjak po pitanju hijaluronske kiseline. Njegov rad se povezuje sa većinom otkrića o osobinama i načinu korišćenja ovog molekula u medicinse i kozmetičke svrhe. Tako je kasnih 50-tih godina prošlog veka hijaluronska kiselina prvi put našla primenu u humanoj medicini. Upotrebljena je u oftalmologiji kao zamena za staklasto telo prilikom operacije oka. Hijaluron koji je tom prilikom korišćen je izolovan iz humane pupčane vrpce. Kasnija istraživanja su omogućila njegovu izolaciju kao kiseline, dok je fiziološku primenu našao kao natrijum-hijaluronat. Za alternativni naziv “hijaluronan” je takođe zaslužan Endre Balaž i ovaj naziv je uveden 1986. godine. Usklađen je sa međunarodnom nomenklaturom za polisaharide i označava zbirni naziv za različite molekulske i hemijske oblike povezane sa hijaluronskom kiselinom.

Naš organizam sadrzi 15 grama HA, koja je prisutna u svakom deliću našeg tela. Najviše se nalazi u tečnosti koja je u našim očima, zglobovima i u drugim tkivima gde pomaže da se zadrži kolagen, poveća vlaga, obezbedi elastičnost i fleksibilnost tkiva. Od tih 15 grama koliko sadrži naše telo, trećina se svakodnevno razgrađuje i sintetiše. S godinama u telu opada proizvodnja svakog elementa koji ima zaštitnu ulogu, pa se procenjuje da u četrdesetim godinama već imamo upola manje nego u dvadesetima. A to se, naravno, vidi na našoj koži, po borama i njenom tonusu. Uzroci bora su različiti, ali jedan od glavnih je suva koža i posledica prevelikog izlaganja suncu i njegovim UV zracima koji uništavaju kolagenske veze i elastičnost kože. Takođe, za pojavu bora smatraju se odgovornim i hormoni, a posebno estrogen. Smanjen nivo estrogena čini da vremenom koža postane suva i sklonija borama. Hormoni utiču  na opadanje kose kod žena. Prema tome, uloga HA je od suštinskog značaja za održavanje 70% vode u mladoj koži i sastavni je deo strukture kože dajući joj hidrataciju, gipkost i tonus. Takođe, se koristi za lečenje rana i promena na koži kao što su opekotine. Ima sposobnost da hrani ćelije kože, učestvuje u njihovom rastu, vezuje vodu i zadržava je u dubokim slojevima. Na taj način koža dobija jedriji, mlađi, zategnutiji i glatkiji izgled.

Oblici i primena hijaluronske kiseline:

 • Ampule– pomažu u očuvanju mekoće i glatkoće pri čemu joj obezbeđuju dužu vitalnost. Sadrže visoku koncentraciju aktivnih sastojaka koji pružaju brz i trajan efekat. Pogodna za sve tipove kože, uključujući one sa masnom ili osetljivom kožom. Uspešno smanjuju pojavu bora i odlične su za hidrataciju tokom cele godine. Tretman ampulama ne treba da bude deo svakodnevne nege, već se koristi povremeno. Ubrizgavaju se iglicama ili putem aparata mezoporacije pod kožom;
 • HA fileri– jedan su od najpopularnijih oblika i koriste se u kozmetičkim salonima. Ubrizgavaju se putem injekcija da popune bore i poboljšaju konture lica. Rezultati obično traju od šest meseci do jedne godine. Nakon toga se razgrađuju metaboličkim procesima organizma ne ostavljajuću iza sebe štetne ili nepoželjne produkte. Jedna od osnovnih prednosti hijaluronskih filera je izostanak alergijskih reakcije koje mogu biti zabeležene pri upotrebi drugih sličnih sredstava. Fileri ne predstavljaju trajne dermatološke preparate već je njihovu upotrebu potrebno periodično ponavljati. Dermalni fileri pomažu vraćanju mladolikog izgleda kože lica popunjavajući pukotine nastale gubitkom tkivnog volumena. Svoje delovanje fileri hijaluronske kiseline ostvaruju pomoću dva osnovna mehanizma delovanja. Prvi mehanizam se zasniva na već ranije spomenutoj osobini ove supstance da za sebe veže značajne količine vode. Ova količina vode podiže tkivnu površinu kože i dovodi do efekta popunjavanja bora. Koža na mestu primene poprima svež, elastičan izgled i ponovo dobija prirodnu čvrstoću. Drugi mehanizam delovanja, iako se radi o privremenim filerima, ispoljava učinke na produkciju hijalurona u organizmu. Studije su pokazale da spolja uneta dodatna količina fragmenata hijalurona na mestu primene pobuđuje vezivne ćelije fibroblasta i intenzivira sintezu prirodnog hijalurona. Na ovaj način osim trenutnih efekata dolazi i do pojave usporavanja procesa starenja i odlaganja nepoželjnih promena na koži usana;
 • Kreme sa hijaluronskom kiselinom– prodiru u dublje slojeve kože, čime se postiže obnavljanje, revitalizacija, poboljšanje teksture i toniranje kože. Krema je namenjena za sve tipove kože, dakle za negu normalne, suve ili mešovite dehidrirane kože. Lako se razmazuje i lagano upija ne ostavljajući mastan trag nakon korišćenja;
 • Serumi- Stvaraju vidljivo mlađu kožu. Trajno hidriraju i ispunjavaju fine linije i bore koje se nalaze na licu. Imaju slabiju konzistenciju i snažniju koncetraciju sastojaka od krema i daju izvrsne rezultate. Korišćenje ovakve vrste tretmana zahteva osim organizacionih napora i izvesne ekonomske izdatke koji nisu prihvatljivi za najširu populaciju.

Osim primene u kozmetičkim tretmanima i sredstvima za negu i očuvanja zdravlja kože, HA se primenjuje i u drugim vidovima brige za unapređenje i očuvanje zdravlja. Svoje mesto je pronašla u različitim tretmanima koje se primenjuju u medicinskim oblastima kao sto su: ortopedija, oftalmologija, dermatologija, imunologija, anesteziologija, estetska i  rekonstruktivna hirurgija, reumatologija, itd.

Primena u oftalmologiji

Jedna od prvih medicinskih primena hijaluronske kiseline nastala je u oblasti oftalmologije. Uklanjanje katarakte, transplantacija rožnjače i rekonstruktivna hirurgija traumatičnih stanja pri povredama oka zahtevaju upotrebu injekcija hijalurona. Injekcija se prilikom izvođenja hirurške intervencije ubrizgava direktno u oko i tako se nadoknađuje nedostatak izazvan patološkim procesom ili traumom. Degenerativne promene staklastog tela poput sineraze nastaju likvefakcijom očne vode i za lečenje zahtevaju primenu hijaluronske kiseline.

Primena u dentalnoj medicini

Svojstva koja pokazuju molekuli hijaluronske kiseline omogućavaju joj široku primenu u više

različitih oblasti dentalne medicine. Neke od osnovnih upotreba su zabeležene u endodonciji,

restaurativnoj dentalnoj medicini mobilnoj i fiksnoj protetici, parodontologiji, oralnoj hirurgiji, implantologiji, preventivnoj dentalnoj medicini kod dece i odraslih.

Primena u tretmanu reumatskih oboljenja

Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u svom radu koriste niz različitih

medicinskih metoda i procedura za lečenje i tretman mnogobrojnih bolesti koštano-mišićnog

sistema i vezivnog tkiva. Složenost ove oblasti se ogleda i u činjenici da je u okviru anatomsko terapijsko hemijske klasifikacije lekova (ATC klasifikacija) grupa lekova namenjenih lečenju ovih bolesti dobila posebno mesto.

1.2  Hemijska i polimerna struktura hijaluronske kiseline

Hijaluronska kiselina je polisaharid sa nerazgranatom linearnom strukturom. Molekul hijaluronske kiseline je izgrađen od ponavljajućih sekvenci dva modifikovana monosaharida. Osnovne monomerne jedinice su D-glukuronska kiselina i N-acetil- glukozamin. Ove osnovne jedinice građe molekula hijaluronske kiseline su povezana β(1,4)- i β(1,3)-glikozidnim vezama. Prostorna struktura molekula je energetski izuzetno stabilna obzirom da su voluminozne funkcionalne grupe u sterno povoljnom položaju. Hidroksilna i karboksilna funkcionalna grupa zauzimaju ekvatorijalnu ravan, dok su atomi vodonika postavljeni u aksijalni položaj čime se generalno postižu povoljniji  efekti (Slika 2). Lanci hijaluronske kiseline mogu biti veoma dugi i u sebe imati ugrađeno od 10.000 pa do preko 25.000 osnovnih strukturnih jedinica. Molekulska masa se kreće od 5.000 do čak 20.000.000 daltona. Svaki disaharid ima molekulsku masu od približno 400 daltona i prosečnu dužinu oko 1 μm. Tako npr. molekul hijalurona od oko 10.000 ponovaka u razvučenom stanju zauzima dužinu od 10 μm što je približno jednako dijametru eritrocita.

Slika 2. Hijaluronska kiselina, preuzeto sa DetaPharm Biola

Rastvor hijaluronske kiseline pokazuje veoma neobične osobine i u fiziološkim sistemima veoma povoljna svojstva. Osnovna struktura molekula je dodatno stabilizovana vodoničnim vezama u interakciji sa rastvaračem. Aksijalno pozicionirani atomi vodonika formiraju nepolarnu relativno hidrofobnu stranu, dok ekvatorijalno postavljeni bočni lanci čine više polarni odnosno hidrofilni deo molekula. Ova vrsta raspodele doprinosi uvijanju lanaca hijalurona i smatra se odgovornom za osobine same supstance.

Izražena su značajna lubrikantna svojstva i sposobnost molekula hijaluronske kiseline da za sebe veže velike količine vode. Promenom koncentracije rastvora se značajno menjaju osobine i uloga hijalurona u biološkim sistemima. Popunjavajuća svojstva koja ispoljava pomažu u postoperativnom oporavku i hijaluronska kiselina je zbog toga dobila epitet “pseudo plastika”. Lubrikantna svojstva smanjuju neželjene adhezije u postoperativnom periodu što se pokazalo značajnim prilikom izvođenja abdominalnih i ortopedskih hiruških intervencija. Veće koncentracije pokazuju izraziti viskozitet koji se smanjuje sa opadanjem koncentracije i od gelaste strukture razređivanjem dobija veliku protočnost. Ova osobina doprinosi mobilnosti hijalurona u fiziološkim uslovima i njegovu prisutnost i u tkivima u kojima se primarno ne sintetiše.

Spiralna konfiguracija lanaca hijalurona omogućavaju vezivanje vode u impozantnom odnosu. Zavojnice lanaca hijalurona su u stanju da vežu 1000 puta veću masu vode. Osoba prosečne telesne mase od 70 kg u svom organizmu ima oko 15 grama hijaluronske kiseline. Ova količina hijalurona direktno vezuje do 15 litara vode. Od ukupne količine hijalurona oko 50% se nalazi u koži. Ova činjenica upućuje na značaj koji hijaluronska kiselina ima za zdravlje kože i veliki interes koji kozmetička industrija pokazuje za ovu supstancu.

 

1.3  Sinteza hijaluronske kiseline

 

Sinteza molekula hijaluronske kiseline se obavlja pomoću enzima hijaluron sintaze. U čovečjem organizmu postoje najmanje tri klase ovih enzima koji su označeni kao HAS1, HAS2 i HAS3 (eng. HAS – Hyaluronic acid synthase). Za sintezu molekula velike molekulske mase su zaslužni HAS1 i HAS2, dok molekule manje molekulske mase sintetiše HAS3. Dejstvo suprotno delovanju ovih enzima ima enzim za razgradnju molekula hijaluronske kiseline poznat kao hijaluronidaza. Uloga hijaluronidaze je da raskida β(1-4) glikozidne veze kojima su povezani molekuli D-glukuronske kiseline i N-acetilglukozamina. Pojedine studije upućuju da je prekomerna aktivnost transmembranskog enzima za sintezu hijaluronske kiseline klase HAS2 odgovorna za autoinflamacione procese koji ostaju neobjašnjeni u 60% slučajeva, a javljaju se kod ljudi i određenih životinjskih vrsta. Ova aktivnost je genetski uslovljena pa se i rešenje problema traži kroz eksperimente i biotehnološka istraživanja sa ciljem da se utiče na mogućnost supresije aktivnosti odgovarajućih gena. Razumevanje mehanizma sinteze hijaluronske kiseline u fiziološkim uslovima poslužilo je kao model za razvoj biotehnoloških postupaka sinteze ovog molekula. Poremećaj nivoa serumskog hijalurona u organizmu povezuje se sa nastankom različitih degenerativnih i upalnih procesa. Različiti oblici artropatije među kojima se posebno ističe reumatoidni artritis mogu se uspešno prevenirati i sanirati primenom biotehnološki sintetisanog oblika hijaluronske kiseline.

 

2.  Mezoterapija i primena HA putem mezoterapije

 

Mezoterapija je savremena procedura za podmlađivanje koja se koristi u estetskoj hirurgiji i dermatologiji. Sve se više koristi u poslednjoj deceniji u estetskoj medicine, iako se koristila još od 1952 godine, kada ju je prvi put primenio M. Pistor u Francuskoj. U početku je služila za ublažavanje bolova, da bi kasnije postala uobičajena metoda koja se koristi za podmlađivanje, poboljšanje izgleda kože, smanjivanje celulita i masnih naslaga, ali i za pospešivanje rasta kose. Mogu je primenjivati isključivo obučeni kozmetičari, dermatolozi i lekari koji su edukovani iz oblasti estetske medicine. Mezoterapija predstavlja direktno unošenje sterilnih aktivnih supstanci (vitamin A, B, C, E I K, minerali, antioksidansi, aminokiseline, hijaluronska kiselina, itd ), preparata ili koktela, u treći sloj kože, putem mikroinjekcija od 2 mm do 7mm dubine na svakih centimetar širine površine kože ili sondom, u kome se nalaze sitni krvni sudovi (mezoderm). Na taj način se utiče na povećanje aktivnih fibroblasta. To su ćelije koje su odgovorne za proizvodnju hijalurona, elastina i kolagena, što je neophodno kako bi koža bila mladalačka i zdrava, popravljenog tonusa i sa ublaženim borama. Mezoterapijom se dobija intenzivnija hidratacija, ishrana same kože i poboljšan protok krvi,a uz to stimuliše stvaranje novog kolagena u koži i umanjuje bore, te na taj nacin usporava starenje. Radi se serija terapija za lice najčešće od 3 do 6 tretmana 1 nedeljno ili 1 mesečno u trajanju od 15 do 30 minuta u zavisnosti od površine regije i materijala. Mogu se ponoviti nekoliko puta godišnje. Za održavanje se može raditi jedanput u dva meseca ili sa ponovnom serijom nakon šest do osam meseci. Već nakon nekoliko tretmana vide se značajni rezultati. Efekat nakon mezoterapije je vidljiv kod svih pacijenata od 70% do 90% u zavisnosti od individualnog problema, stanja kože i organizma. Efekti traju od 3 do 6 meseci, u zavisnosti od godine klijenata, hidriranosti, kao i indikacije. Odmah po završetku tretmana se javlja reakcija- crvenilo i osetljivost područja.

Mezoterapijom se postiže:

 • podmlađivanje, zatezanje, hidriranje i regenerisanje zdrave kože;
 • povećava se elastičnost i čvrstina kože;
 • reguliše se rad sebacealnih lojnih žlezda;
 • smanjuju se proširene pore i uklanjaju fine bore na licu;
 • otklanjaju se ožiljci;
 • otklanjaju se hiperpigmentacije;
 • uklanjaju se masne naslage, celulit i strije;
 • stimuliše se rast kože, smanjuje seboreja, revitalizuje se oslabljena i oštećena kosa.

Postoji više načina za ubrizgavanje mezoterapijskih koktela u kožu:

-pomocu dermarolera,

-dermapena,

-radio-talasa,

-mezoporacije i

-tankih iglica.

Kontraindikacije za mezoterapiju su: autoimuna oboljenja, poremećaj u zgrušavanju krvi, trudnoća, diabetes melitus, bakterijske infekcije kože.

 

3.  Koža-građa i uloga

 

Koža je najveći organ u ljudskom organizmu i ima višestruku fiziološku ulogu. Površina kože je prosečno 1,5-2 m2 i na pojedinim delovima prelazi u sluzokožu. Debljina kože je različita i kreće se od polovine do tri milimetara. Boja kože je različita i zavisi od starosti, rase i predela tela i nju uslovljava različita količina i raspored pigmenta melanina. Površina kože nije glatka, na njoj se razlikuju: grebeni (cristae), olučasta udubljenja (sulci) i pore (pori).

Na koži se razlikuju dva glavna sloja i to: epiderm ili pokožica i derm ili krzno (corium ili cutis). Ispod kože se nalazi potkožno tkivo hipoderm (subcutis), prikazano na slici 3. Epiderm-pokožica  je sastavljen iz različitih slojeva:

-matični sloj (stratum basale);

-Malpigijev sloj (stratum spinosum);

-zrnasti sloj (stratum granulosum);

-sjajni sloj (stratum lucidum);

-rožasti sloj (stratum corneum) čiji se površni sloj naziva stratum disiunctum ili stratum desquamans.

Od matičnog sloja ka rožastom sloju odvija se postepena evolucija ćelija čiji je krajnji ishod devitalizacija ćelija (gubitak jedra i ostalih odlika žive ćelije), tj. pretvaranje ćelija u ljuspice. Keratinske ljuspe su preobražene ćelije epiderma koje su postepeno prelazeći iz slojeva u sloj do poslednjeg keratinskog izgubile odlike živih ćelija. Deskvamacijom se završava evolutivni proces promena ćelija epiderma od matičnog ka krajnjem otpadnom sloju. Ceo proces se naziva proces keratinizacije i on predstavlja proces produkcije a ne degeneracije kožnog tkiva. Mehanički uticaji, udruženi sa vazduhom ubrzavaju proces orožavanja. Keratinizacija je složen regenerativni proces začajan za očuvanje integriteta kože i njenih funkcija. Proces preobražaja ćelija traje 4 nedelje, međutim počinje da usporava u kasnim tridesetim godinama.

Derm ili krzno (cutis) je debljine oko 1,5 mm. Sastoji se iz tri zone:

-papilarne (stratum papillare);

-subpapilarne (stratum subpapillare);

-retikularne (stratum reticullare).

Od ćelijskih elemenata u osnovnoj supstanci derma se nalaze limfociti, monukleari, mastociti i histiociti. Osnovno tkivo derma je vezivno. Sastavljeno je od fibrocita i fibroznih vlakana koja mogu biti kolagena, retikularna i elastična. Ova vlakna su čvršće zbijena u papilarnom, a rastresitija u retikularnom sloju. Kozmetični značaj vezivnog tkiva derma je u tome što predstavlja prirodni rezervoar vode za kožu. Starenjem se elasticitet i turgor kože smanjuju zbog fiziološke, staračke degeneracije elastičnih i kolagenih vlakana vezivnog tkiva derma. Krvni i limfni sudovi kojih u epidermu nema ovde su jako razvijeni i obrazuju spletove. U dermu se nalaze i glatki i poprečno-prugasti mišići. Glatki su u zidovima krvnih sudova i folikula dlaka (m.erector pilli). Mreža vegetativnih nervnih vlakana derma okružuje krvne sudove, lojne žlezde i folikule dlaka, glatke mišiće i pigmentne ćelije. Senzitivni nervi se završavaju u papilama kao terminalni receptori, a prema nekim autorima postoje i epidermalni nervni završeci. U dermu se nalazi skup činilaca koji je regulisan složenim i dinamički uravnoteženi funkcionisanjem zdravog organizma. U kozmetologiji je definisan kao NMF (Natural Moisturizing Factor)-prirodni faktor vlažnosti. To su sastojci vrlo bitni za estetski izgled kože: vezivno tkivo (kolagena i elastična vlakna), lojn žlezde, krvni i limfni sudovi, mišići i nervna vlakna.

Uz niz drugih činilaca za očuvanje mladalačkog izgleda kože bitno je koliko se brzo i efikasno obnavljaju želije epiderma (proces keratinizacije), kolika je koločina vlage u rožastom sloju epiderma i koliki je vodovezujući kapacitet vezinog tkiva derma kao faktora koji određuje elastičnost i turgor kože.

Potkožno tkivo (subcutis ili hypodermis) sačinjava podlogu derma. Sastoji se od masnog tkiva koje je izdeljeno pregradnim vezivnim vlaknima. Sadrži krvne i limfne sudove kao i nervne ogranke. U određenim regijama se nalaze i mišićna vlakna (regija lica i bradavice dojki). Ono je i glavni rezervoar masti-potkožno salo (panicullus adiposus). Takođe služi i kao rezervoar energentskog materijala za organizam. U njemu su smešteni sekretorni delovi znojnih žlezda.

Slika 3: Građa kože (preuzeto iz: www.springwoman.hr)

Koža ima zaštitno dejstvo koje ispoljava protiv unutrašnjih i spoljašnjih faktora i to se naziva dermatofilaksija. Pored zaštitne uloge ona učestvuje u termoregulaciji organizma, ima sekretornu i inkretornu funkciju, sprečava prodor bakterija i gljivica, učestvuje u metabolizmu vode, ima resorptivnu ulogu i učestvuje u opštem metabolizmu. Odlikuje je i imunološka i respiratorna uloga kao i stvaranje pigmenta melanina koji se ponaša kao zaštitni faktor od sunčevog i drugih zračenja.

U vezivnom tkivu se nalazi i supstanca pod nazivom hijaluronska kiselina, koja ulazi u sastav sa kolagenom i elastinom. To je supstanca koja je prirodno prisutna u našem telu, a ima je i u hrani. Najviše je ima u tečnosti koja je u našim očima i u zglobovima i u koži. Ona predstavlja potporu kolagenim i ostalim vezivnim vlaknima naših tkiva. Kako starimo koža doživljava promene kao što su gubitak teksture i elastičnosti, nejednakost u pigmentaciji, gubi se potkožno masno tkivo a koža postaje slabije prokrvljena, na površini prominiraju prošireni kapilari. Većina navedenih promena nastaje sa smanjenom funkcijom fibroblasta, uticajem UV sunčevog zračenja, slobodnih radikala, štetnog uticaja spoljne sredine.

 

4.  Hemijsko čišćenje kože

 

Prilikom prijema pacijenta u kozmetički salon kozmetičar ima zadatak da posle uzimanja neophodnih podataka – otvaranja ličnog kartona, pregleda lice i na osnovu nalaza i želje pacijenta utvrdi vrstu tretmana. Svaki kozmetički pregled kože, lica i vrata, ili kože tela u celini, podrazumeva prethodno hemijsko čišćenje kože. Hemijsko čišćenje kože je prva stručna procedura koju kozmetičar obavlja kada pacijent dođe na tretman, jer se sve kozmetičke procedure obavljaju na čistoj koži. U toku čišćenja kozmetičar je u situaciji da precizno uoči one promene na koži koje na prvi pogled, posebno ako je osoba našminkana, ostaju neprimećene. Kao polazni preparat se najčešće koristi kozmetičko mleko. Ono je pogodno zato što ima sposobnost da naneto na kožu suspenduje liposolubilne i hidrosolubilne nečistoće sa površine kože. Zavisno od osobina kože primenjuju se i drugi oblici preparata: vodeno-alkoholni losioni, tonikumi, ekstrakti aromatičnih biljnih droga, kozmetička ulja itd.

Postupak:  U pripremi za rad kozmetičar na pokretan stočić postavlja preparate i pribor za rad. Potrebno je:

 • Najmanje dve vrste kozmetičkog mleka (jedno sa izrazito čistećim-odmašćujućim dejstvom i drugo, blaže, za osetljivu i manje našminkanu kožu);
 • Tonikum za poenu i osetljivu kožu;
 • Ulje za čišćenje kože očnih kapaka;
 • Topli ekstrakti aromatičnih bilja;
 • Dezinfekciono i antiseptičko sredstvo.

Od pribora za rad potrebno je pripremiti: posudu sa tupferima sanitetske vate, sunđere za čišćenje, štapiće sa navojima vate, papirne maramice, komprese od platna i od gaze, patene, špatule, posudu za otpatke, trake i kapu za kosu.

Redosled izvođenja:

Postupak se sprovodi određenim redosledom:

 • Pacijent se smesti na kozmetički ležaj, čije je uzglavlje prekriveno čistom kompresom;
 • Ukoliko je potrebno telo pacijenta ogrne se pokrivačem;
 • Vrat i poprsje oslobode se odeće, a preostala odeća odmah zaštiti platnenom kompresom;
 • Kosa se zaštiti specijalnom kapom, a preko nje, prateći granice lica i kostmatog dela čela i vrata postavi se i zategne traka za zaštitu kose;
 • Lampa i lupa postave se u odgovarajući položaj;
 • Kozmetičar, na kraju, dezinfikuje svoje ruke i pristupa pregledu lica.

Ako su oči i usta našminkani, prethodno skida šminku sa očiju tako što ispod donjih trepavica postavlja vlažni tampon vate natopljen u infuz. Dok pacijent drži oči zatvorene na kapke nanosi prvo mleko za čišćenje koje blago rastrlja jagodicama prstiju, pa zatim vlažnim tamponima vate briše kapke od unutrašnjih uglova ka spoljašnjim. Šminka sa trepavica skida se tamponima koji su postavljeni ispod donjih trepavica pokretima odozdo prema gore. Zatim se oči prekriju čistim tamponom natopljenim u infuz i ostave dok se ne očiste preostali delovi lica. Šminka sa trepavica može se skidati i štapićima čiji se vrh obavije vatom. Pravilo je da se pri radu štašić upotrebi prvo sa jedne, a zatim sa druge strane.

Sledeća faza jeste skidanje šminke sa usana. Postupak se sprovodi tako što se uzmu dva tampona vate navlažena kozmetičkim mlekom ili infuzom i polazeći od uglova usana horizontalno i naizmenično sa obe ruke u suprotnim smerovima brišu usne. Tamponi se menjaju ukoliko je to potrebno.

Postupak čišćenja lica i vrata je sledeci. Sredstvo za čišćenje, najčešće kozmetičko mleko, kozmetičar izlije na svoj dlan, a zatim prstima druge, slobodne ruke prenosi na čelo, obraze, bradu, nos, vrat i poprsje pacijenta. Preparat jagodicama prstiju polako razmazuje, blago trljajući sve delove koje treba očistiti. Pokreti prstiju su identični sa pokretima koji se koriste pri masaži: oko očiju i usana pokreti su kružni, a svi ostali idu od sredine lica ka periferiji sa tendencijom kretanja naviše prateći pravac toka limfnih sudova prema limfnim čvorovima. Kada je preparat dovoljno utrljan, u obe ruke uzimaju se tupferi i vate i preparat se, zajedno sa dispergovanim nečistoćama skida sa kože.

U ostalim prilikama, zavisno od osobina, kožu treba prebrisati sunđerima nakvašenim u odgovarajući infuz ili tonik. Kod jako masnih koža efekat čišćenja se intenzivira upotrebom vodeno-alkoholnih losiona. Na kraju se koža osuši blagim tapkanjem čistom gazom. Hemijsko čišćenje kožemože se intenzivirati i upotrebom odgovarajućih preparata. U te svrhe u kozmetičkim salonima najčešće se primenjuje frimator (slika 4) . To je aparat koji se sastoji od pokretnog postolja, pogonskog dela i priključaka. Koji će priključak biti upotrebljen zavisi od toga da li se želi postići intenzivniji efekat čišćenja, piling, masaža ili utrljavanje odgovarajuće kreme u kožu.

Slika 4. Frimator (preuzeto sa https://www.apria-cosmo.com)

Za čišćenje se koriste četke i to: od kozje dlake za čišćenje normalne, osetljive i suve kože; od svinjske dlake za tretman masne kože, kože sa proširenim porama i one sa hiperkeratotičkim naslagama.

 

5.  Dermapen

 

Dermapen je aparat pomoću kog se efikasno stimuliše proizvodnja kolagena i omogućava bolja apsorpcija kozmetičkih i lekovitih preparata. On je bolja verzija dermarolera, komfornija za primenu, manje bolna, stvara se više pravilno raspoređenih mikropovreda, mogu se tretirati i one regije koje su za dermaroler nedostupne (oko očiju, nosa), mogućnost podešavanja dubine prodora iglica u zavisnosti od indikacija (slika 5). Prednost ovog aparata je ta što su njegove iglice i do 5 puta tanje i 100 puta gušće od drugih sličnih aparata koje podjednako ulaze u kožu. Ovaj uređaj je napravljen od nerđajućeg čelika, a glava je sterilna i menja se prilikom svakog izvođenja.

Slika 5. Dermapen (preuzeto sa https://biomed.md)

Stvaranjem programiranih i kontrolisanih mikropukotina na koži, stimuliše se koža da sama prirodno reaguje na regeneraciju i stvaranje novih elastičnih i kolagenih vlakana, prirodnim putem. U zavisnosti od dužine iglice, dermapen može postići mnogo rezultata. Od površinske hidratacije, poboljšanja apsorpcije kozmetičkih preparata, poboljšanja teksture kože, tonusa, otklanjanja pigmentacija, strija, sužavanje pora, tretiranje celulita, poboljšanje tekstura grudi, do tretiranje i lečenje ozbiljnih problema kao što su ožiljci od akni, oštećenja na koži, duboke bore, alopecija, itd. Efekti dermapenom se postižu na dva načina- farmakološkim dejstvom preparata, jer dermapenom omogućavamo da koktel prodre dublje u kožu baš tamo gde treba da ispolji svoje dejstvo i fizičkom stimulacijom kože mikroubodima, jer podstičemo kožu na samoregeneraciju. Ove iglice koje postoje na dermapenu ne stvaraju stvarna oštećenja na potkožnom tkivu, naime naše telo reaguje na prodor tako što nervi šalju impulse koji započinju proces pojačane proizvodnje kolagena i elastina, odnosno samoregeneraciju. Koža postaje gušća i jača, pa i nepravilnosti na njoj polako nestaju.  Tretman dermapenom se izvodi na savršeno čistu kožu, po mogućnosti sa već određenim hemijskim preparatima za čišćenje kože koja je prilagođena tipu kože, dve nedelje pre, kao i enzimskim pilingom koji skida rožnati sloj, a preparati brže i efkasnije prodiru u potkožno tkivo. Pre upotrebe dermapena, aplikuje se anestetik krema. Neposredno pre tretmana se dezinfikuje lice. Radi se deo po deo regije, da bi tretman bio prijatniji. U toku tretmana se postepeno ubacuje koktel, kako bi penetracija bila potpuna i efektnija. Kružnim i horizontalnim pokretima mikroiglice će prodreti u kožu i podstaknuti stvaranje kolagena. Dubina iglice zavisi od regije koja se tretira. Površine kao što su regije oko očiju, usana, čelo i vrat se rade kraćim iglicama, dok se obrazi, deblji delovi kože i telo rade dubljim iglicama. Cilj je doći do potkožnog tkiva, jer svaki problem vezan za kožu, uglavnom tu nastaje, a ostale vrste tretmana nemaju moć ulaska u derm i problem se rešave površinski i kratkotrajno, što nije slučaj kod dermapena. Nakon tretmana nanosi se odgovarajuća dermokozmetika da dodatno nahrani i umiri kožu. Dermapenom se postižu dugotrajni rezultati. U zavisnosti od cilja tretmana, efekti su vidljivi nakon dve nedelje ili posle dva do četiri meseca. Kod površnijih tretmana kao što su hidratacija, uklanjanje fleka, apsorpcija kozmetičkih preparata, rezultati su vidljivi već nakon tretmana ili nakon 7 dana. Kod tretiranja ožiljaka, dubokih bora i drugih oštećenja kože, efekti jesu vidljivi odmah, ali pravi i trajan efekat je moguć tek nakon dva meseca, kad se stvori novi kolagen.  Tretman se ponavlja na mesec dana i potrebno je uraditi tri do pet ponavljanja za izrazito vidljive rezultate. Održavanje je jednom u tri do šest meseci. Sam tretman traje oko sat i po do dva sata, jer se ne sastoji samo iz bockanja iglicama, nego i primene seruma i maski koje će da smire kožu nakon ove metode mezoterapije. Nakon tretmana, koža je vidljivo crvena i malo upaljena.  Bez obzira što ona deluje mirno posle tretmana, jer je maska učinila svoj posao, veoma je bitno znati da nakon dermapena, tri, četiri dana treba izbegavati jako sunce, fizičke aktivnosti, bilo kakve pilinge, jake preparate. Jedino što se sme staviti na kožu jeste preporučena krema stručnog lica koje je radilo tretman. Prva faza obnove je neprijatna. Koža se peruta nekoliko dana posle tretmana, a dobijeni rezultat sličan je hemijskom pilingu kože, pri tome je sve bezbolnije i bezbednije. U sledećoj fazi organizam stvara nove faktore rasta, koji stvaraju kolagen i potpomažu obnavljanju tkiva. Podstiče se razvoj novih kapilara, koža dobija kiseonik i samim tim je prokrvljenost brža i lakša. Dotok hranljivih materija je brži i ima jednostavniji put, što veoma utiče na celokupan kvalitet kože, pa tako i izgled postaje lepši.

Nega nakon tretmana: Uveče ne treba skidati preparate koji su naneti nakon tretmana. Narednog dana oprati lice mlakom vodom. Izbegavati direktno izlaganje suncu i solarijum 30 dana nakon tretmana šminka se može naneti 24-48 h nakon tretmana. Izbegavati vežbanje 12h nakon svakog tretmana. Uklanjanje dlaka sa lica (nausnice, obrve…) voskom ili laserom ne bi trebalo raditi do 7 dana nakon tretmana. Hemijski pilinzi ili drugi vidovi ubrzavanja eksfolijacije kože se ne bi smeli koristiti do 14 dana nakon tremana dermapenom.

Ne raditi tretman ako ste: u drugom stanju, onkološki pacijent, epileptičar ili dijabetičar.  Kozmetičar odgovorno stoji samo iza preparata koje je preporučio klijentu (pantenol gel, odgovarajuću kremu, bornu kiselinu). Ukoliko klijent samostalno odredi preparate za negu kože nakon tretmana, kozmetičar ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne reakcije kože na iste.

 

6.  Dermaroler

 

Dermaroler je instrument u obliku valjka sa velikim brojem (do 1200) mikroiglica dužine do 3mm. Ima široku primenu u kozmetologiji, dermatologiji i estetskoj medicini. Posebni su za tretmane kože tela sa većim brojem iglica, koje su fine i tanke da ne oštećuju integritet kože. Ova metoda podrazumeva upotrebu valjka s iglicama ili ciljano ubadanje kože iglicom na vrhu drške, prikazano na slici 6.

Slika 6. Dermaroler (preuzeto sa http://advanced-therapies.co.uk/dermaroller-treatment-nottingham/)

Prva upotreba ovog aparata javlja se daleke 1905. godine u Nemačkoj. Tadašnji, veoma poznat nemački dermatolog Ernest Kroumayer je počeo da eksperimentiše sa sitnim iglicama. Njegova ideja je krenula sa pitanjem kako da popravi ožiljke i hiperpigmentacije. Tokom pedesetih godina prošlog veka njegovo istraživanje i rad su nastavili drugi doktori. Oni su proširili upotrebu uvodeći kvallitetniji nerđajući material i na taj način usavršavajući tehniku rada ovog efikasnog aparata. Iglice stvaraju mikrokanalice, stimulišu fibroblaste da stvaraju nova kolagena i elastična vlakna- neokolageneza. Obnovu kolagena i stvaranje novih krvnih sudova uzrokuju faktori rasta koje aktivira oštećenje. Prednost ove metode je što je vrlo jednostavna i daje dobre rezultate. Cilj je izazvati površinska oštećenja kože što podstiče obnavljanje kože, a istovremeno poboljšava efekte površinskih primenjenih preparata. To ga čini idealnim postupkom za punjenje finih linija i bora, kod zadebljanja i skupljanja kože ispod očiju, a time smanjuje izgled tamnih krugova i kesica ispod očiju. Takođe je veoma delotvoran tretman za ožiljke koji su nastali od bubuljica i akni, jer prodiru u kožu tako duboko. Razvijaju se novi kapilari i poboljšava prokrvljenost kože čime se poboljšava izgled i kvalitet kože. Kako starimo, izlaganje UVA i UVB zracima, kolagena i elastična vlakna se razgrđjuju. Istraživanja koje je objavila američka akademija za dermatologiju pripisuje čak 90-95% starenja kože upravo preteranom izlaganju sunčevim zracima koja imaju štetan i drastičan uticaj na kolagena vlakna. A zatim na našem licu nastaju sitne linije i bore. Bore se upravo formiraju iz razloga što dolazi do smanjenja elastičnosti  količine vezivnih vlakana. Sa godinama se smanjuje i količina masti u potkožnom tkivu. Svi ovi razlozi dovode do toga da se koristi kolagen indukciona terapija. Mikrotrauma podstiče reparatorne procese i stimuliše proizvodnju prirodnih vlakana. Što se tiče iglica kod dermarolera postoje različite dužine iglica rolera za lice, koje mogu biti u rasponu od 0,2 do 0,3 mm. Na osnovu  problema koji je potrebno rešiti, koji roler će se koristiti, to će odlučiti  lekar.

Procedura

Pre tretmana potrebna je priprema kože. Ta priprema odnosi se na temeljno čišćenje lica , kako bi se dalje izbegle mogućnosti pojave neke infekcije. Zatim se uradi piling lica, radi boljeg efekta prodiranja preparata u kožu. Ukoliko se  želi da ovaj tretman bude komforniji  potrebno je koristiti i anestetičnu kremu, koja treba da odstoji na licu 20 minuta i spere se. Na taj način će se olakšati  sam tretman tokom samog rada. Nakon toga, dodaje se jedan do dva sloja seruma na željenu regiju, osim kapaka i s valjkom se lagano prelazi po koži više puta u više pravaca – vodoravno i dijagonalno ili se koža ciljano ubada iglicama, prikazano na slici 7.

Slika 7. Način izvođenja (preuzeto sa http://advanced-therapies.co.yu )

Posebno se vodi računa na regiju oko usana i ispod očiju, jer je koža vrlo osetljiva. Mogu se raditi čelo, nos, obrazi, regija ispod očiju, brada, vrat i dekolte. Upotrebljavaju se iglice različite dužine u zavisnosti od toga koja je regija i debljina kože. Nakon tretmana se dodaje drugi sloj seruma ili kreme za umirivanje kože i kremu sa zaštitnim faktorom. Pre odlaska u krevet može se izmasirati lice omiljenom noćom kremom. Večernja masaža kremom će doprineti još boljem efektu kod smanjenja bora na licu. Bitno je da naglasimo klijentu da u narednih par dana stavlja kremu sa zaštitnim faktorom, izbegava sunčanje, solarijum, bilo kakve toplotne procedure-saunu, bazen i da će se crvenilo povući. Sasvim je dovoljno, i ne treba da se preteruje više od dva puta nedeljno, bez ikakvih neželjenih i sporednih efekata. Regije gde se može najčešće koristiti roler je regija oko vrata i očiju. Nakon tretmana sa ovim valjkom kanali koji nastaju u koži, oko sat vremena ostaju otvoreni. Ovo je sjajan način za upotrebu nekog antiaging preparata koji poseduje sastojke kao što su: vitamin C, hijaluronska kiselina i oligoelementi. Dermaroler sa iglicama dužine 0,2 do 0,3 mm, upotrebljava se za višestruko pojačanje apsorpcije transdermalno. Ne podstiče sintezu kolagena, ali se na ovaj način omogućava bolja nega kože. Dermaroler sa iglicama 0,5mm je idealan za tretiranje malih ožiljaka, hiperpigmentacija, bora na licu i oštećenja nastala od UV zračenja. Ukoliko na  koži postoje bubuljice i akne i aktivni infektivni procesi, ne treba ih tretirati rolerom za lice. Prvo je potrebno sanirati problem sa bubuljicama i aknama na licu, kako se ne bi pogoršalo stanje i proširila infekciju na zdravu kožu.

 

7.  Radiotalasni lifting

 

Ovo je nehirurški i neinvazivni lifting za opuštenu kožu. Ovom metodom moguće je tretirati i opuštenu kožu čitavog tela, pre svega stomaka, unutrašnje strane nadlaktica i butina. Koža lica postaje čvršća , fine bore nestaju, dublje se redukuju, a kesice ispod očiju smanjuju za 30%, dobija se svež i podmlađen izgled. Radiotalasni lifting lica je estetski tretman koji koristi energiju radio talasa za zagrevanje tkiva i stimulisanje proizvodnje kolagena u dubljim slojevima kože i na taj način smanjuje pojavu finih linija i opuštene kože. Ovom tehnikom se postiže remodeliranje kože kao i stvaranje novog kolagena i elastina. Radiotalasi predstavljaju električnu struju visoke frekvencije, koja brzo prolazi kroz tkivo i zagreva ga. Radiotalasima se zagreva srednji sloj kože u kojem se nalaze kolagen i elastin, elastična vlakna koja daju čvrstinu koži. Zagrevanjem kože reaguje pokretanjem procesa obnavljanja elastičnih vlakana. Takođe se podstiče mikrocirkulacija, čime se oslobađa višak tečnosti i toksina iz kože. Starenjem, kolagena vlakna koja koži daju čvrstinu se opuštaju,  ispravljaju, pa kao reakcija na radiotalasnu stimulaciju, dolazi do njihove retrakcije i učvršćivanja. Kod većine pacijenata se neposredno po tretmanu i u naredne 3 nedelje vidi efekat u vidu zatezanja kao reakcija postojećeg kolagena i stvaranje novih vlakana. Ovaj tretman može raditi isključivo lekar ili visoko obrazovani kozmetičar-estetičar posebno edukovan. Tretman RTL-a su bezbolni, traju oko četrdeset i pet minuta i nemaju neželjenih efekata. Neposredno po završetku tretmana moguće je vratiti se uobičajenim dnevnim aktivnostima. Na osnovu stanja kože određuje se terapijski protokol za svakog pacijenta posebno. Za postizanje dobrih rezultata radiotalasnim liftingom potrebno je iskustvo lekara, ali i adekvatan tip radiotalasnog aparata. Najbolji efekat se postiže kombinovanjem RTL-a sa drugim metodama anti-aginga, kao što su primena hijaluronskih filera, mezoterapija ili hemijskih pilinga. Neophodna je posebna pažnja, znanje i iskustvo i poseban rezim rada sa radiotalasima kod tih pacijenata. Tretman je bezbolan, sa osećajem lakog zagrevanja kože. Rade klizni pokreti sa malim pritiskom. Važno je kretanje bez zaustavljanja za dobijanje homogenog efekta i da bude dovoljno kontaktnog gela. Kod muškaraca efekat je intenzivniji zbog testosteronom stimulisane sinteze kolagena i elastina. Nije potrebna anestezija, niti dodatno hlađenje kože. Nakon aplikacije gela, malom sondom se kružnim i radijalnim pokretima prelaze određene regije. Procedura traje 30-60 minuta, u zavisnosti od regije koja se tretira. Nema otoka i iritacije, osim lakog crvenila, pa je odmah moguće nastavljanje uobičajenih aktivnosti. Prvi rezultati svežije, čvršće i glatke kože se uočavaju odmah nakon tretmana. Potpuni efekti procedure postižu se serijom od 3 tretmana koji se rade u razmaku od po mesec dana. Zbog sinteze novog kolagena poboljšanje u izgledu kože tretiranih regija vidljivo je i 6 meseci nakon tretmana. Savetuje se održavanje postignutih rezultata tretmanima jedanput u 3 do 6 meseci. Tretman trebaju izbegavati osobe tokom trudnoće, osobe sa ugrđenim pejsmejkerom ili oboleli od sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Ljudi koji imaju arteriopatiju, neoplaziju, aktivni upalni proces na koži, epilepsiju, aktivne akne, melanome, bolesti kože i mikotične promene na koži. treba izbegavati orbitalnu regiju (unutrašnji deo).  Tretman radiotalasnog liftinga je moguć tokom cele godine i kod svih tipova kože. Radotalasini lifting se može primenjivati 2 nedelje nakon aplikacije botoksa ili hijaluronskih filera. Neželjenih efekata nema, osim lakog crvenila a nakon tretmana se odmah može koristiti šminka. Indikacije:

LICE:

 • Atonična koža,
 • Prevremeno starenje,
 • Fotostarenje,
 • Dehidratacija,
 • Smanjen turgor,
 • Pre i posthiruški tretmani.

TELO:

 • Lifting kože nakon kavitacije,
 • Lifting grudi,
 • Lifting gluteusa,
 • Opuštena koža ( stomak, unutrašnja strana butina, ruke),
 • Smanjenje strija

8.  Mezoporacija

 

Mezoporacija lica aparatom je moderna tehnika koja omogućava brže i dublje prodiranje aktivnih supstanci, čime se aktivira metabolizam ćelije. Ova metoda koristi pulsnu struju koja omogućava vitaminskim i mineralnim koktelima da prođu do dermisa u kojem se stimuliše proizvodnja kolagena i elastina. Ovaj metod se još naziva i mezoterapija bez igle, budući da je cilj tretmana isti kao kod tretmana mezoterapijom, ali se do dermisa ne dolazi pomoću igle. Ovom metodom se smanjuju bore, podiže tonus lica, koža se hidrira, uklanjaju se tamni kolutovi ispod očiju i druge pigmentacije na licu, vratu i dekolteu. Kozmetičar primenjuje potreban tretman na koži. Zatim, koristeći specijalne aparate, masira kožu. Električni impulsi koje šalje ovaj aparat otvaraju ćelije zbog kojih nutrijenti mogu postići duboke slojeve epidermisa. Dakle, možemo reći da se mezoporacija zasniva na procesu elektroporacije. Brzi električni impulsi stvaraju polje napetosti, što uzrokuje otvaranje sitnih vodenih kanala (mezopora) u koži za svega delić sekunde. Apsorpcioni kapacitet kože se sada povećao za stostruko, upravo zbog mezoporacije, tako da površinski primenjeni aktivni sastojci mogu praktično potpuno prodreti u ćelije kože.  Radi se čak o dubljoj penetraciji aktivnih sastojaka nego što je to do sada bilo postignuto upotrebom jontoforeze ili ultrazvuka. Ćelijska membrana se sastoji od dvojnog lipidnog sloja koji odvaja citoplazmu (u kojoj se u osnovi odvijaju svi procesi hemijske razgradnje hranjivih materija i stvaranja energije potrebne za sve ćelijske funkcije i životne aktivnosti) od spoljnjeg sadržaja. Kroz lipidnu ćelijsku membranu molekuli mogu prolaziti difuzijom prema striktno definisanim biohemijskim i elektrofiziološkim uslovima. Sastavni deo građe ovog dvojnog sloja su “proteinske pore” ili “hidrofilni kanali” koji imaju funkciju da omoguće prolaz malih molekula i jona kroz ćelijsku membranu, koja inače na drugačiji način ne može biti pređena. Pre nekoliko godina je otkriveno da ovi “kanali” mogu biti kratkotrajno aktivirani odnosno otvoreni i dodatno prošireni posebnim fizičkim impulsima kojima se deluje na ćeliju postupkom koji se naziva elektroporacija. Elektroporacija je prema tome fenomen indukovan dejstvom specifičnih električnih impulsa tačno određenih karakteristika na ćelijsku membranu, koji su sposobni da generiraju privremene hidrofilne (vodene) kanale – mezopore – tako da aktivne supstance, bilo da su to kozmetički preparati ili lekovi, mogu kroz njih penetrirati u ćeliju. Inače za otkriće hidrofilnih kanala i mehanizma i strukture jonskih kanala, naučnici dr Peter Agre i dr Roderick MacKinnon su 2003. godine dobili Nobelovu nagradu iz oblasti hemije. Cilj mezoporacije je povećanje aktivnosti i ubrzanje metabolizma ćelija koje su tretirane, budući da se zbog svih spoljašnjih uticaja njihov rad usporava, pa zato dolazi do brojnih problema sa kožom. Naša koža ima barijernu funkciju prema supstancama iz spoljne sredine, pa se zato velika količina aktivnih supstanci iz krema koje koristimo uopšte ne resorbuje. Naime, u toku klasičnih bioloških tretmana svega 10% aktivnih supstanci koje koristimo u radu, može da dopre do dubljih slojeva kože. Mezoporacijom omogućavamo povećanje apsorpcije aktivnih sastojaka sa 10 na 90% na dubini od 1cm, i šezdeset 5% na dubini od šest cm. Rezultati su brzi i vidljivi u odnosu na kreme koje sadrže vitamin, minerale i ostale supstance neophodne za lepotu i čvrstinu nase kože. Ubrzavanjem metabolizma ćelija, podstiče se prirodna proizvodnja elastina i kolagena, koji su zaslužni za elastičnost, čvrstinu i svežinu naše kože. Posebno se preporučuje u tretmanima opuštene kože, bora, fleka, lokalnih masnih naslaga, celulita i strija. Preporučuje se šest tretmana u seriji u cilju fiksiranja rezultata. Mezoporacija podrazumeva stimulaciju kože lica, vrata, dekoltea i delova tela zahvaćenih celulitom. Koža se regeneriše i revitalizuje. Ova metoda je potpuno bezbolna i nema nikakvih neželjenih efekata, pa se ne mora posebno planirati, već je moguće uraditi tretman bilo kad u toku radne nedelje ili vikenda. Neželjenih efekata na sam proces mezoterapije, kao što su iritacije ili reakcije tkiva, nema, izuzev ukoliko postoji alergija na neki od sastojaka. Tretman ne treba raditi u trudnoći, tokom dojenja, kod obolelih od epilepsije, karcinoma, dijabetesa, kod osoba sa metalnim protezama u telu ili pejsmejkerom. Ova procedura je zapravo alternativna klasičnoj mezoterapiji i namenjena je onima koji se plaše igala koje se koriste u klasičnoj mezoterapiji. Efekat mezoporacije je gotovo trenutan, dakle odmah nakon primene aktivnih sastojaka i nastavlja da raste u naredna četiri sata. Rezultat traje doslovno dve nedelje do mesec dana. Svakako stil života, pušenje, piće, ishrana, nesanica i stres mogu smanjiti efekat koji se postiže mezoporacijom. Da bi se postigao najbolji efekat, postupak treba da se ponovi više puta. Ali može da se uradi i samo jedan tretman, ako je potreban trenutni i odmah vidljiv rezultat. Ako je količina upotrebljenih aktivnih sastojaka velika, onda se preporučuje samo jedna procedura jednom nedeljno ili u dve nedelje. U drugim slučajevima, da bi se održao efekat, preporučuje se procedura jednom mesečno ili čak ređe. Trajanje tretmana je oko 5 min, radi se jednom nedeljno. Kasnije je dovoljno jednom mesečno ili jednom u dva meseca da bi se efekti održavali. Mezoporacija lica ima mnogo prednosti i pozitivnih efekata, a ovo su samo od nekih: deluje protiv starenja, tonira kožu, smanjuje nastale bore i daje odlične rezultate na opuštenoj koži- uključujući i opuštenu kožu vrata, dubinski hidrira kožu, tretira suvu i dehidriranu kožu, ima lifting efekat, deluje protiv hiperpigmentacije i akni, smanjuje duboke bore-kao što su nazolabijalne bore i ožiljke, deluje protiv podbratka, stimuliše cirkulaciju u korist oksigenacije, deluje protiv lučenja sebuma i neguje masnu kožu i kožu sa proširenim porama, poboljšava drenažu kože, smanjuje kesice ispod očiju i tamne krugove ili podočnjake, oticanje i znakove umora, ubrzava ćelijski promet, ubrzava ćelijski metabolizam.

Na telu ima sledeće efekte: oblikovanje i toniranje tela, zatezanje nogu, smanjenje celulita, smanjenje strija. Hijaluronska kiselina je važna prirodna komponenta kože, koju inače proizvode ćelije kože fibroblasta, koje se smanjuju kako stariš. Naime, koža počinje da gubi hijaluronsku kiselinu već od 18. godine, ali bore i druga oštećenja kože zbog gubitka HA se obično pojavljuju tokom kasnih 30-ih ili ranih četrdesetih godina. Zato je očuvanje ili vraćanje HA ključ za negu kože. HA ima mnogo važne funkcije, uključujući zadržavanje vlage, obezbeđivanje amortizacije, pomoć u popravljanju tkiva i držanje kožnih strukturnih komponenti kolagena i elastina. Oni su gradivni protein kože koji je čine čvrstom, jakom i elastičnom. HA takođe i pomaže u stvaranju zaštitne barijere protiv mikroorganizama. Danas mnogi prozvodi za negu kože sadrže HA, ali su oni obično efikasni kod površinskih ćelija kože. Zato je neophodno dostavljanje HA u duboke slojeve kože kako bi se zamenio nedostatak HA u dermisu. To zauzvrat vraća mladalački izgled licu, vratu, grudima ili drugim područjima. Gubitak prirodne HA je jedan od uzroka bora, tako da je mezoporacija lica HA korisna za smanjenje ili uklanjanje bora.

 

8.1  Mezoterapija iglicama

 

Standardni tretman lica obavlja licencirani lekar  koji je prošao kroz obuku izvođenja tretmana. Koristeći tanku iglu, lekar ubrizgava u kožu formulu koja će da popravi stanje vaše kože. Igla prodire u kožu lica na vrlo malu dubinu od 4-13 mm. Broj injekcija i sastav leka koji vam se ubrizgava u kožu je individualan za svaku osobu. U suštini, pacijent koji je uradio mezoterapiju lica,  u zavisnosti od mesta i veličine mesta na kojem je izvršen tretman, treba da  ga ponovi  u roku 10-14 dana. Injekcije se ubrizgavaju na maloj udaljenosti i u malim dozama. Kod nekih pacijenata se čak primenjuje i tehnika multi-bockanja. To znači da se na određenom mestu vrlo brzo i površno napravi nekoliko uboda iglom. Multi – bockanje se obavlja rukom nekoga ko je vešt i zna sta treba da radi. Posle tretmana može da se desi da se na tretiranim mestima pojavi crvenilo i otok koje je prolaznog karaktera i nestane za nekoliko sati. Na predlog dermatologa možete da koristite kreme koje će vam pomoći ako dođe do crvenila i otoka. Koktel koji se nalazi u injekcijama poboljšava regeneraciju kože, tonira kožu, obogaćuje je vitaminima, eliminiše hiperpigmentaciju i  ispravlja bore . Ukoliko ste alegrični na neki od sastojaka koji će vam se ubrizgati pod kožu morate odmah da kažete lekaru jer u tom slučaju postoji mogućnost da mezoterapija nije tretman za vas. Poželjno je na tretman doći bez šminke, čistog lica.  Ukoliko dođete našminkani, šminka se skida i lice se čisti tonikom. Na tako očišćeno lice nanosi se piling maska i ostavi se da stoji na licu oko 10

minuta. Maska u sebi sadrži AHA ( Alpha-Hydroxy Acids) i glikolnu kiselinu  i pomaže koži

sklonoj aknama. Kad skinete masku, vaša koža je spremna za tretman. Mezoterapija uključuje aplikovanje lokalne anestezije u vidu kreme na tretirano područje, koja deluje na koži oko 30 minuta. Kada je anestezija delovala, uz pomoć tanke iglice se mezokokteli potpuno bezbolno unose direktno u mikrocirkulaciju kože, osiguravajući na taj način dopremanje aktivnih supstanci u krv, koje će stimulisati sintezu elastina i kolagena, metabolizam u ćelijama kože, delovati antiinflamatorno i antioksidativno. Nakon tretmana koji traje oko 30-45 minuta možete se odmah vratiti uobičajenim aktivnostima bez bilo kakvog perida oporavka. Za najbolje rezultate za većinu indikacija, preporučljivo je uraditi 4-6 tretmana u intervalima od 1-2 nedelje. Ukoliko se ispoštuje protokol, ekfekti se zadržavaju od 12-18 meseci. Nakon ovog perioda tretman možete ponoviti. Najbolje od svega je da mezoterapija nema neželjenih efekata. Može se javiti samo blagi otok ili crvenilo koji nestaju u potpunosti za 24-48h. Ukoliko se tretiraju podočnjaci, crvenilo oko očiju može perzistirati malo duže, ali se sve povlači u roku od par dana. Prednosti mezoterapije:

 • Podmlađivanje kože na potpuno prirodan način,
 • Povećanje elastičnosti i čvrstine kože,
 • Poboljšanje tena i sjaj kože,
 • Prevencija stvaranja bora,
 • Zdrav, odmoran izgled lica,
 • Poboljšanje tonusa i elastičnosti opuštene kože na licu, rukama, dekolteu i vratu,
 • Tretiranje svih tipova kože bezbedno i efikasno.

 

9.  EKSPERIMENTALNI DEO

 

Cilj ovog istraživačkog rada bilo je ispitivanje mogućnosti primene HA putem dermapena. Ispitivana su dva dobrovoljca, žene starosti 30 i 40 godina. Prva Žena imala je suvu dehidriranu kožu, a druga zrelu sa izraženim nazolabijalnim borama. Istraživanje je sprovedeno u period od dva meseca. Sprovedena su dva tretmana, jedan tretman za suvi tip kože i drugi za zrelu kožu.

 1. Protokol tretmana za suvi tip kože:

Tretman se odvijao u nekoliko etapa:

– Pripremu za izvođenje procedure,

– Izvođenje procedure,

– Zbrinjavanje klijenta i upotrebljenog pribora za rad.

Priprema za izvođenje procedure obuhvata: Opštu pripremu prostora i pribora za rad, pripremu kozmetoterapeuta i pripremu klijenta za izvođenje procedure

Izvođenje procedure:

– Hemijsko čišćenje: Odstranjivanje namerno i nenamerno nanetih nečistoća, kod ovog tipa kože, vrši se neemulzionim kremovima na bazi masti, ulja i voskova biljnog i životinjskog porekla ili emulzionim kremovima tj. kozmetičkim mlekom. Periokularna regija se čisti tupferima vate natopljenim uljima biljnog porekla jer imaju premšćujući efekat. Tonifikaciju kože izvršiti antiflogističkim – emolijentnim tonikumima namenjenim suvoj-osetljivoj koži.

– Inspekcija kože: Kroz kozmetičku lupu kozmetičar posmatra karakteristike kože, određuje tip, stanje kože i postavlja kozmetičku dijagnozu. Radi se konačna provera indikacija i kontraindikacija za izvođenje odabrane kozmetičke procedure.

– Piling: Radi se piling kože blagim mehaničkim eksfolijatorima manuelno aplikovanih blagom masažom vrata, lica i dekoltea do 5 minuta. Ukloniti ga kozmetičkim sunđerima ili pamučnom kompresom natopljenom u mlaku destilovanu vodu. Ako je koža osetljiva, sklona crvenilu, koristi se „pill of“ maska za piling kože u trajanju od 5 do 25 minuta. Pilingse nanosi u obliku maske ujednačeno na lice, vrat i dekolte. Ukloniti piling kozmetičkim sunđerima ili pamučnom kompresom natopljenom mlakom vodom.

– Dermapen: Radi se dezinfekcija lica oktaniseptom i aplikuje se hijaluronska kiselina u vidu koktela na lice, dobro se utrlja, a zatim se primenjuje aparat dermapenom. Postupak ponoviti još jednom sa joŠ jednim dodavanjem koktela na lice. Prvo se radi regija na čelu, zatim obrazi, nos, brada, pa vrat.

– Aplikacija maski i pakovanja: Na tretiranu zonu lica, vrata i dekoltea naneti emolijentnu masku u obliku krema u trajanju od 15 do 30 minuta ili aloe vera masku ukoliko je došlo do crvenila. Po nanošenju emolijentne maske u obliku krema radi poboljšanja penetracije dejstvujućih komponenti i cirkulacije može se upotrebiti termo procedura, npr. Ir lampa tako da zraci padaju ravnomerno na čitavu tretiranu zonu. Po nanošenju emolijentne uljane maske nije potrebno dodatno dogrevanje jer se aplikuje topla. Zagrejanim visokovrednim biljnim uljima se natapaju flanelski jastučići (gaza) i nanose na tretiranu regiju. Bez obzira koja vrsta maske je aplikovana na tretiranu kožu, periokularna regija zahteva posebnu negu pa je neophodno na ovo područje naneti specijalnu masku za negu ove zone.

– Ručna masaža: Nakon aplikacije maske na tretiranu regiju pristupiti masaži šake klijenta emolijentnom masaž kremom ili vitaminskim biljnim uljem. Ruke predstavljaju deo tela na kome najpre dolazi do promena i opadanja estetskog izgleda. Po završetku masaže šake pristupa se uklanjanju maske sa tretirane regije lica, vrata i dekoltea. Ukoliko je korišćena uljana maska po uklanjanju jastučića pristupiti masaži bez upotrebe dodatnog masaž sredstva, a ukoliko je bila aplikovana emolijentna maska u obliku krema masažu lica, vrata i dekoltea izvoditi emolijentnom kremom u trajanju do 20 minuta. Masaž krem treba da sadrži supstance koje lagano penetriraju u kožu i imaju bioaktivno delovanje. Po završetku masaže ukoliko ima potrebe višak ukloniti pomoću hidrofilne gaze bez trljanja. Za kraj se stavlja završa krema sa zaštitnim faktorom.

– Kućna nega: Napomenuti klijentu da narednih par dana izbegava sunce, solarijum, saunu, bazen, hemijske pilinge, češanje, bilo kakve invazivne preparate. Kućna nega podrazumeva svakodnevnu upotrebu preparata za čišćenje ( mleko, losion), tonifikaciju (tonikumi) i kremova. Njčešće korišćeni oblik preparata za svakodnevno čišćenje su kozmetičkamleka koja moraju biti dobro formulisana tako da izazivaju optimalan efekat čišćenja, a da bitno ne narušavaju prirodnu ravnotežu kože. Kožu čistiti dva puta dnevno (ujutru i uveče). Nakon čišćenja na kožu se nanosi antiaging tonikum sa emolijentnim dejstvom. Nakon tonifikacije se na kožu lica, vrata i dekoltea nanosi dnevna ili noćna krema. Kod ovog tipa kože upotrebljavaju se kremovi za vlaženje kože sa vitaminima i drugim bioaktivnim komponentama, a u zimskom periodu okluzivniji kremovi koji će štititi kožu od dejstva štetnih spoljašnjih faktora. Dnevni kremovi neophodno je da sadrže UV filtere. Periokularna regija zahteba posebnu negu. Čišćenje se vrši biljnim uljima nakon čega je obavezna aplikacija antirida. Jedan od osnovnih problema koji starije osobe osećaju je svrab kože, koji nastaje kao posledica dehidratacije. Preparati za čišćenje kože starijih osoba treba da imaju izrazito blago čisteće i emolijentno dejstvo ( bebi sapuni i šampoi). Tretman se sprovodi jednom nedeljno u seriji od 5 tretmana.

– Klinička slika pre tretmana:

Lučenje sebacealnih žlezda je smanjeno u odnosu na normalnu vrednost, dehidratacija kože, površinsko ljuspanje, koža je tanka, na dodir hrapava i suva, pikotine na licu, subjektivan osećaj je zategnutost, a ponekad svrab i bol na licu. Cilj je bio izvršiti rehidrataciju i otkloniti uzročnike koji izazivaju hiperkeratozu.

– Klinicka slika nakon tretmana:

Barijerna funkcija je stabilizovana, koža je jedra, vraćeni su tonus i elastičnost, koža je zdrava, hidrirana, mekana, subjektivan osećaj lakoće na licu, osvežena koža.

 

 1. Protokol tretmana za senilno atroficni tip koze:

Tretman se odvija u nekoliko etapa:

– Pripremu za izvođenje procedure;

– Izvođenje procedure;

– Zbrinjavanje klijenta i upotrebljenog pribora za rad.

Priprema za izvođenje procedure obuhvata

 1. Opštu pripremu prostora i pribora za rad;
 2. Pripremu kozmetoterapeuta;
 3. Pripremu klijenta za izvođenje procedure..

Postupak izvođenja procedure:

– Hemijsko čišćenje: Odstranjivanje namerno i nenamerno nanetih nečistoća neemulzionim kremovima na bazi masti, ulja i voskova biljnog i životinjskog porekla, emulzionim kremovima tj. kozmetičkim mlekom. Periokularna regija se čisti posebnim uljima biljnog porekla. Tonifikacija kože se vrši antiflogističkim-emolijentnim tonikumima namenjenim suvoj-senilnoatrofičnoj koži.

– Inspekcija kože: Pomoću kozmetičke lupe kozmetičar posmatra karakteristike kože, određuje tip, stanje kože i postavlja kozmetičku dijagnozu. Radi se konačna provera indikacija i kontraidikacija za izvođenje odabrane kozmetičke procedure

– Piling: Radi se piling kože blagim mehaničkim eksfolijatorima manuelno aplikovanih blagom masažom vrata, lica i dekoltea do 5 minuta. Mehanički piling se može sprovoditi i aparaturno (frimator) pri čemu se koristi četka izrađena od fine dlake. Ukloniti ga kozmetičkim sunđerima ili pamučnom kompresom natopljenom mlakom vodom.

Serum sa hijaluroatom se aplikuje na kožu utrljavanjem, a ispoljava sledeće dejstvo:

– formira bezbojni transparentni film na površini kože;

– forimirani film štiti od dehidratacije;

– molekulskom strukturom koja liči na mrežu, obezbeđuje da se fiziološki značajni sastojci zadržavaju u i na koži, i da štetni agenski iz spoljne sredine ne prodiru u kožu.

Radi se dezinfekcija lica oktaniseptom i aplikuje se hijaluronska kiselina u vidu koktela na lice, dobro se utrlja i zatim se primenjuje aparat dermapenom. Postupak ponoviti još jednom sa još jednim dodavanjem koktela na lice. Prvo se radi regija na čelu, zatim obrazi, nos, brada, pa vrat. Aplikuje se maska od aloe vere jer ispoljava sledeće dejstvo:

– stimulira produkciju kolagena i  proteoglikana u fibroblastima;

– na koži formira mukopolisaharidni film koji deluje emolijentno i hidratišuće;

– ubrzava regenerativne procese u koži;

– prevenira pojavu senilnih hiperpigmentacija i hiperkeratoza;

– UV adsorber .

Kao završnica ide krema sa zaštitnim faktorom.

U kućnom režimu u toku serije tretmana nastaviti sa upotrebom preparata koje smo preporučili kao pripremu za tretman. Pritom je neophodno preko dana nanositi na tretiranu regiju kremu sa zaštitom od sunčeve radijacije.

Klijenta savetujemo da u toku tretmana izbegava:

– Bioptron lampu,

– intenzivno izlaganje suncu (solarijum),

– laser,

– elektroforezu,

– piling,

– depilaciju.

Klinička slika pre tretmana:

Izražene staračke pegice u predelu obraza, tonus opušten, koža je na dodir istrošena, tanka,

izražene nazolabijalne bore, sitne borice u predelu oko očiju i oko usana. Subjektivan osećaj

umorna, bežvotna koža. Cilj tretmana je regenerisati kožu, ukloniti prve znake starenja, smanjiti vidljive bore.

Klinička slika nakon tretmana:

Koža je hidrirana, jedra, debljina epiderma popravljena, tonus i elastičnost vraćeni,

smanjenje staračkih pegica, nazolabijalne bore manje vidljive, fine bore oko očiju i usana

otklonjene, subjektivan osećaj – vraćena svežina i podmlađeno lice.

 

Zaključak

 

Kozmetičar svoju praktičnu profesionalnu delatnost ostvaruje izvođenjem različitih procedura na ljudskoj koži. Poznavanje građe, funkcije i mogućih promena na koži, uzroka tih promena i preventivnih postupaka u cilju sprečavanja i odstranjivanja negativnih pojava čini osnovu i pretpostavka je za stručan rad kozmetičara.

Hijaluronska kiselina je prirodno prisutna u raznim vrstama živih organizama, od bakterija do viših životinja uključujući i čoveka. Nalazi se u različitim organima i tkivima i njena količina varira u skladu sa stanjem organizma. Njena prisutnost se progresivno smanjuje u kasnijim fazama životnog doba što posledično dovodi do neželjenih promena u funkcionisanju i strukturi organa i tkiva. Uloga HA je od suštinskog značaja za održavanje 70% vode u mladoj koži i sastavni je deo strukture kože dajući joj hidrataciju, gipkost i tonus. Takođe, se koristi za lečenje rana i promena na koži kao što su opekotine. Ima sposobnost da hrani ćelije kože, učestvuje u njihovom rastu, vezuje vodu i zadržava je u dubokim slojevima. Na taj način koža dobija jedriji, mlađi, zategnutiji i glatkiji izgled. Osim primene u kozmetičkim tretmanima i sredstvima za negu i očuvanja zdravlja kože, HA se primenjuje i u drugim vidovima brige za unapređenje i očuvanje zdravlja. Svoje mesto je pronašla u različitim tretmanima koje se primenjuju u medicinskim oblastima kao sto su: ortopedija, oftalmologija, dermatologija, imunologija, anesteziologija, estetska i  rekonstruktivna hirurgija, reumatologija, itd.

Mezoterapija je savremena procedura za podmlađivanje koja se koristi u estetskoj hirurgiji i

dermatologiji. Postoji više načina za ubrizgavanje mezoterapijskih koktela u kožu: pomocu dermarolera, dermapena, radio-talasa, mezoporacije i tankih iglica. Mezoterapijom se dobija intenzivnija hidratacija, ishrana same kože i poboljšan protok krvi,a uz to stimuliše stvaranje novog kolagena u koži i umanjuje bore, te na taj nacin usporava starenje. Svaki kozmetički pregled kože, lica i vrata, ili kože tela u celini, podrazumeva prethodno hemijsko čišćenje kože.

 

Abstract

 

Hyaluronic acid (HA) is a natural glycosaminoglycan, a basic component of the human body. Hyaluronic acid is an essential and integral part of skin structure giving it hydration, suppleness and tone. It has the ability to bind water and keep it in deep layers. Therefore, the role of hyaluronic acid is essential for maintaining 70% water in young skin. Mesotherapy is a method used in cosmetic medicine that aims to regenerate the skin of the face and body, hydrate deeply and restore its elasticity, tone and radiance. The mesotherapy method consists of tiny stitches that apply mesotherapy cocktails to the middle layer of the skin – the mesoderm. Mesotherapy cocktails consist of non-cross-linked hyaluronic acids, amino acids, vitamins, minerals and antioxidants. As a result, improved skin appearance can be expected: the skin looks fresh and tight, the fine lines are not visible and the deeper wrinkles are reduced.

Keywords: hyaluronic acid (HA); mesotherapy; skin; mesotherapy cocktails.

 

Literatura

 

 1. Betetto M, Fettich J. Mala dermatovenerologija. Založba mladinska knjiga. Ljubljana, 1974.god.
 2. Mitrović M. Dušan i saradnici. Osnovi fiziologije čoveka, Grafomark,
 3. Beograd, 2000.
 4. Sekulović D. Primenjena kozmetologija I. Beograd, 2013.
 5. Sekulović D. Primenjena kozmetologija II. Beograd, 2014.
 6. Ranđelović-Đujić M. Estetska nega lica. Beograd, 2014.
 7. Mikov M, Mikov I.Medicina rada-udžbenik za studente medicine. Beograd, 2007.
 8. Hans Schaefer, Tomas E. Redelmeiner. Skin barrier: principles of percutaneous absorption.
 9. Karger, Basel, 1996.
 10. Vuleta G, Perović T, Savić S. Hijaluronska kiselina u dermokozmetičkim proizvodima. Arhiv za farmaciju. 2009;59(6):551-562.
 11. Senka Mazić. Kozmetologija I, Mrlješ, Beograd, 2001.
 12. Victoria Rayner, Cosmetics Dermatology, Milady publishing
 13. Baumann L. Skin ageing and its treatment. Journal of Pathology 2007; 211 (2): 241 – 251.
 14. Stern R., Maibach H. I. Hyaluronan in skin: aspects of aging and its pharmacological modulation. Clinics in Dermatology 2008; 26 (2) : 106 – 122.
 15. Spasić S, Jelić – Ivanović Z, Spasojević – Kalimanovska V. Opšta biohemija. Autori, Beograd, 2002.
 16. Marina Romagnoli, Magda Belmontesi. Hyaluronic acid – based fillers: theory and practise. Clinics in Dermatology 2008; 26 (2): 123 – 159.
 17. Monnheit GD, Coleman KM. Hyaluronic acid fillers. Dermatologic therapy 2006; 19 (3): 141 – 150
 18. Maibach H. I. Hyaluronan: Biology, Pathology and Pharmacology. Cosmetic and Toiletries, Novembar 2000; 115: 42 – 58.
 19. Pregering S. Osobine i primena hijaluronske kiseline u kozmetičkim proizvodima, Diplomski rad, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2001.
 20. Djerassi D, Noguchi A. L – hydroxyproline & Low – Molecular weight Hyaluronic Acid: A new anti – wrinkling and deep moisturizing combination. Dostupno sa: http://www.insidecosmeceuticals.com
 21. Estetska nega I-za kozmetickog tehnicara. Mazic Senka, Kovcic Biljana, Markovic-Milosevic Jadranka, Beograd, 2006.
 22. Estetska nega 2. ĐUJIĆ MIA, MAZIĆ SENKA, MAZIĆ SANjA ,VUJASINOVIĆ NEVENA KB broj: 23807
 23. Estetska nega 3. Katančević Milica, Mazić Senka, Mazić Sanja. Beograd.

 

York University

Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity

Smer: estetičar-kozmetičar

Predmet: Specijalni kozmetički tretmani

Student: Saša Savić

Beograd, 2019.

 

 

POSTANI I TI ESTETIČAR-KOZMETIČAR

više informacija na telefon