Select Page

PRAVILNIK O OCENJIVANJU 01.09.2021

PRAVILNIK O PRAĆENJU NAPRETKA I OCENJIVANJU STUDENATA I POLAZNIKA KURSEVA

 

 1. Studenti i polaznici akademskih kurseva jednaki su u pravima i obavezama na Akademiji.
 2. Svaki student se mora stimulisati da bude redovan na nastavi. Nastavu učiniti maksimalno zanimljivom. Koristiti sva raspoloživa nastavna sredstva.
 3. Svaki profesor je dužan da pozove svakog studenta koji je određenog časa izostao sa nastave i dostavi napismeno obaveštenje Akademiji o razlozima izostanka studenata. Kod drugog izostanka, napismeno se obaveštava Ivana Stanojević o izostanku, koja je u obavezi da pozove studenta na razgovor. Kod trećeg izostanka, ponovo se obaveštava Ivana Stanojević, koja je u obavezi da pošalje napismenu opomenu pred isključenje sa nastave, koju potpisuje Ivana Stanojević i predmetni profesor.
 4. PREDISPITNE OBAVEZE

Za dolazak na nastavu student može osvojiti najviše 24 poena i to po 2 poena za svaku nastavnu nedelju. ( 13-ta nastavna nedelja ne ulazi u tih 24 poena, jer ta nedelja služi za nadohnadu)

U semestru postoje 2 kolokvijuma, od kojih svaki nosi 0-10 poena. Kolokvijum može biti pismeni ili praktični u zavisnosti od tipa predmeta.

Predmeti koji nemaju praktičnu nastavu, sadrže i seminarski rad koji se boduje sa 0-6 poena. Seminarski rad može biti pismeni, praktični, pokazni, prezentacija i slično.

Predmeti koji imaju praktičnu nastavu imaju i bodovanje praktične nastave sa 0-6 poena, ali nemaju seminarski rad. Bodovanje se može upisati u zapisnik tek nakon što student obavi stručnu praksu za određeni predmet. STUDENT NE MOŽE IZAĆI NA ISPIT BEZ OBAVLJENE PRAKTIČNE NASTAVE, UKOLIKO JE PREDVIĐENA ZA TAJ PREDMET.

Pre ispita, tokom semestra, student može osvojiti ukupno 0-50 poena.

Na ispitu student može osvojiti 0-50 poena.

Student više NE može položiti ispit bez izlaska na ispit.

 

 1. SKALA OCENJIVANJA NA ISPITU

55-60 poena = 6

61-70 poena = 7

71-80 poena = 8

81-90 poena = 9

91-100 poena = 10

 

 1. STUDIJE NA DALJINU

Za studente na daljinu, svaki kolokvijum nosi od 0-15 poena. Seminarski rad ili praktična nastava nosi 0-15 poena, u zavisnosti od tipa predmeta. Student može ostvariti pre ispita maksimalno 45 poena i na ispitu 55 poena.

 1. Predmeti Primenjena kozmetologija I i Primenjena kozmetologija II, Specijalni tretmani I i Specijalni tretmani II se polažu na takav način da student prvo polaže vežbe, i kada položi vežbe, može polagati teorijski deo ispita.
 2. Položen ispit iz predmeta Tehnike šminkanja je uslov za polaganje ispita iz Scenske šminke, položen ispit iz Scenske šminke je uslov za polaganje ispita iz Filmske šminke.

Položen ispit iz predmeta Nega kose je uslov za polaganje ispita Stilizovanje frizura.

 1. Ukoliko student nije položio neki od kolokvijuma, može u prvom ispitnom roku koji sledi da polaže određeni kolokvijum, bez prijave, a ispit tek u narednom ispitnom roku. Ukoliko je student položio jedan kolokvijum i nije polagao drugi, a ima dovoljan broj bodova za izlazak na ispit, ne mora da polaže drugi kolokvijum.
 2. Svaki profesor je dužan da po završetku semestra dostavi Andragogu (kancelarija prekoputa male učionice-drugi sprat), uredno popunjenu nastavnu listu (dolasci + kolokvijumi = ukupan broj poena), i da napiše koji student nema uslov za izlazak na ispit, kako bi se izbeglo eventualno smanjenje ili povećanje broja poena.
 3. Za sva pitanja koja se tiču nastave, a ukoliko predmetni profesor nije imao informaciju za studenta, student može da se informiše putem mejla – akademija.nastava@gmail.com i u najkraćem mogućem roku će dobiti odgovor od studentske službe.
 4. U slučaju nedovoljnog dolaženja na nastavu (više od 3 minusa), student plaća nadoknadu časova, koja se održava 13-te nastavne nedelje od početka semestra. Cena nadoknade je istaknuta u cenovniku Akademije. Profesori su dužni nadoknaditi nastavu studentima koji plate nadoknadu.

Kada student izostane iz opravdanih razloga i donese opravdanje, dobija minus, ali ne plaća nadoknadu.

NEPOŠTOVANJE PRAVILNIKA POVLAČI DISCIPLINSKU ODGOVORNOST STUDENATA I PROFESORA.

 

                 Profesor                                                                                    Direktor

Željko Stanojević

_______________________                                                   ________________________

Akademija za estetiku i kozmetologiju „Purity“, Dimitrija Tucovića 103, Beograd

Matični broj 20930632, PIB: 108094202

RASPORED ČASOVA