Select Page

Poremećaji stanja svesti

Poremećaji stanja svesti

Poremećaji stanja svesti.Svest je najviša psihička funkcija ljudskog mozga, jer obezbjeđuje jedinstvo i istovremeno funkcionisanje ostalih psihičkih funkcija (opažanje, mišljenje, pamćenje). To je stanje koje se manifestuje poznavanjem sebe i okoline. Svijest je zapravo sposobnost održavanja budnog stanja.

Ukoliko osoba ne kontaktira sa spoljašnjim svijetom, ni na koji način, kaže se da je u besvjesnom stanju. Ako je osoba sposobna dati ispravne podatke o sebi i drugima, vremenskim i prostornim zbivanjima, kažemo da je u stanju pribrane svijesti, a ukoliko nije tako, svijest je poremećena, pomućena ili izmijenjena.

U ovom radu definisani su poremećaji stanja svijesti, njihove podjele i vrste.

1.     POREMEĆAJI STANJA SVESTI

Može se reći da svako odstupanje od karakteristika pribranog stanja svijesti, predstavlja poremećaj svijesti. Ako osoba na postavljena pitanja reaguje veoma usporeno, neadekvatno,  samo pokretom ili nejasnim govorom, zaključujemo da ima poremećaj stanja svijesti.

Najčešći uzroci poremećaja stanja svijesti su:

  • Povrjede glave;
  • Oboljenja centralnog nervnog sistema (krvarenja, tumor);
  • Nedovoljno snabdjevanje mozga krvlju (stanje šoka, infarkt srca, srčani zastoj);
  • Promjene u normalnom sastavu krvi (povišen ili snižen nivo šećera, smanjena količina kiseonika);
  • Trovanja (pojava toksičnih materija u krvi);
  • Oštećenja organizma visokom ili niskom temperaturom i elektricitetom;
  • Oboljenja unutrašnjih organa (jetra, bubrezi, pankreas)…

Poremećaji stanja svijesti mogu biti:

  • Kvantitativni poremećaji svijesti;
  • Kvalitativni poremećaji svijesti.

2.1.Kvantitativni poremećaji svijesti

Kvantitativni poremećaji svijesti predstavljaju globalno umanjenje ili potpuni prestanak funkcionalnosti svijesti, a to su:

v    Somnolencija je najblaži oblik kvantitativnog poremećaja svijesti. Osoba je pospana, usporena, nezainteresovana za događaje u okolini. Komunikacija sa takvom osobom je moguća.

v    Sopor je dublji poremećaj svijesti, koji odgovara stanju patološkog sna. Osoba reaguje vrlo teško, samo na jake draži, ali čim draž prestane, odmah zapada u stanje sopora. Komunikacija sa tom osobom nije moguća.

v    Koma je najdublji poremećaj svijesti, koji može trajati godinama. Osoba ne reaguje ni na najjače spoljašnje draži. Zahtijeva posebnu stručnu njegu. Mišićni refleksi su ugašeni, kao i reakcija zenice na svjetlost. Koma je posljedica teškog poremećaja funkcije vitalnih organa, koji je izazvan različitim traumama, trovanjima, infekcijama… S osobom se ne može uspostaviti nikakav kontakt.

Pored navedenih veoma su česti i kratkotrajni prekidi svijesti, koji se još nazivaju „krize svijesti“ (nesvjestica).

2.2.Kvalitativni poremećaji stanja svesti

Kvalitativni poremećaji svijesti predstavljaju oštećenja budnog stanja svijesti (osoba se ponaša neuobičajeno), a to su:

v    Konfuzno-oneroidno stanje je oblik kvalitativnog poremećaja svijesti. Za osobe u ovom stanju karakteristična je smetenost, zbunjenost, neprepoznavanje osoba i predmeta u njihovoj okolini, nesigurnost, nesigurne orjentacije u vremenu i prostoru. Osoba ima zbunjen i zaplašen izraz lica. Ovo stanje se pored jake stresne reakcije javlja i kod oštećenja centralnog nervnog sistema.

v    Delirijum je stanje konfuzije, praćeno halucinacijama, neorjentisanošću, emotivnom labilnošću i anksioznošću. Obično se javlja kao rezultat promjena u cerebralnom metabolizmu usljed intoksiniranja alkoholom ili narkoticima, šokom i drugim. Može se javiti i tokom odvikavanje od supstanci, koje izazivaju jaku zavisnost.

v    Sumračno stanje je stanje koje karakteriše suženje svijesti. Nastaje i prestaje naglo, a traje nekoliko minuta do nekoliko dana. Osoba nije svjesna šta radi i zašto to radi, nije svjesna sebe i svojih aktivnosti. Može da doživljava strašne halucinacije i iluzije, pa tada postaje opasan po sebei okolinu.

v    Somnambulizam (mjesečarstvo) je pojava pri kojoj osoba ustaje u snu, hoda, govori i obavlja složene radnje.  Osoba se u budnom stanju ne sjeća onog što je radila tokom sna. Ona neposmatra stvari oko sebe adekvatno, pa se može ponašati, kao da je drugo doba dana. Ta osoba sve što radi u tom trenutnku, radi nesvjesno.

v    Fuge predstavljaju besciljno lutanje i u tom periodu postoji amnezija. Može se desiti da osoba otputujeu drugi grad, promijeni ime i počne sasvim novi život. Ovaj period može trajati od nekoliko dana, nedelja do više mjeseci ili godina, a nakon toga osoba može da se sjeti svog prethodnog života, bez mogućnosti da objasni kako se našla u tim novim okolnostima.

v    Hipnotičko stanje je jedan od oblika kvalitativnog poremećaja svjesti. Ovo je stanje suženja svijesti, koje se postiže pomoću hipnotizera. Tada je moguće doprijeti do nekih podsvjesnih sadržaja, koji mogu biti uzrok neurotičnih smetnji. Osoba, pod komandom hipnotizera, može da izvršava neke prostije radnje, ali nikad ono što ne bi učinila u stanju normalne svijesti.

v    Automatizmi i automatska ponašanja predstavljaju pojavu izvođenja pojedinih radnji i postupaka automatski, bez učešća i kontrole volje, naročito ako su u pitanju prostije stvari, kada se pažnja može usmjeriti i na druge stvari. Opisuju se čak i patološke automatske radnje, kada osobaobavlja i neke složenije radnje automtski, a da sama sebi ne može objasniti zašto je to uradila.

 

2.     ZAKLJUČAK

Svijest je najviša psihička funkcija ljudskog mozga. Osoba koja je u normalnom stanju svijesti svjesna je svojih postupaka i zna šta radi, u suprotnom, može se zaključiti da ima poremećaj stanja svijesti.

Uzroci za pojavu ovih poremećaja su različiti, a od njih zavisi i težina stanja osobe. Poremećaji stanja svijesti mogu biti kvalitativni i kvantitativni. U nekim blažim oblicima sa osobom se može ostvariti komunikacija, dok je kod dubljih oblika ta komunikacija nemoguća. Prilikom određenih stanja osobe nisu ni svjesne šta rade, nisu svjesne svoje okoline i ljudi, a mogu se javiti amnezija i halucinacije.

 

Student: Tijana Vrbarac

Smer: Estetičar – kozmetičar

Seminar iz prve pomoći: Poremećaji stanja svesti

Mentor : prof. Vukan Babić

Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity

 

Želite biti profesionalac u oblastima nege i lepote?

purity-logo