Select Page

PODLOGA ZA SMINKU

AKADEMIJA PURITY ZA ESTETIKU I KOZMETOLOGIJU

 

 

 

 

 

Predmet: Primenjena kozmetologija 2

 

Seminarski rad na temu:

 

 

 

PODLOGA ZA ŠMINKU

 

 

 

 

 

 

Profesor:                                                                                                               Student:

Dragana Sekulović                                                          Svetlana Nikolić

April, 2019.

 

SADRŽAJ

 

UVOD.. 3

Upotreba podloge za šminku. 4

Podela prema intenzitetu pokrivnog dejstva. 4

Podela prema boji 5

Podloge za šminku sa kozmetoterapijskim dejstvom.. 5

Podela prema obliku. 5

Izrada podloga za šminku. 8

Ispitivanja podloga za šminku. 9

ZAKLJUČAK.. 10

Literatura. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

 

 

Danas u 21. veku kada se veliki akcenat stavlja na naš fizički izgled i kada većina poznatih ličnosti koristi svoj ten kao jedan vid promocije, kozmetika je dostigla svoj vrhunac pa samim tim svaka žena teži ka tome da njena koža izgleda besprekorno i ujednačeno. Zahvaljujući tolikom napretku kozmetike u poslednje dve decenije, to nam je omogućeno.

Medjutim, kao i svaki drugi posao i ovaj mora da ima svoj poredak, a ne prosto da se brendirani proizvodi bez ikakvog plana nanose na kožu. Takvo neadekvatno postupanje ne samo da neće imati efekta već može da šteti našoj koži i samim tim izaziva kontra efekat. Kao što pripremate zid ili platno za farbanje, tako treba da pripremite i vaše lice za nanošenje šminke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upotreba podloge za šminku

 

Podloge za šminku su preparati koji pripremaju kožu lica i vrata za nanošenje pudera i rumenila. Zadatak im je da prekriju crvenilo, proširene kapilare, pigmentacije, depigmentacije i manje neravnine kože. Ujedno, štite kožu od UV zračenja i drugih štetnih uticaja. U svom sastavu sadrže: UV filtere, sredstva za ovlaživanje kože, vitamine, proteine, pigmente.

Podloge za šminku se mogu deliti na osnovu različitih kriterijuma: pokrivnog dejstva, boje, kozmetoterapijskog dejstva, oblika.

 

Podela prema intenzitetu pokrivnog dejstva

 

Prema intenzitetu pokrivnog dejstva podloge za šminku se dele na:

  1. Prave pokrivne: sadrže visok procenat titan-dioksida, nisu providne i potpuno reflektuju UV zrake, pogodne su za kožu koja ima ozbiljne estetske nedostatke
  2. Umereno pokrivne: samo su delimično providne i imaju SPF od 4-5,
  3. Slabo pokrivne: sadrže minimalnu koncentraciju titan-dioksida, skoro su providne, a njihov SPF je oko 2. Samo delimično prekrivaju kožu, pa su pogodne za kožu bez estetskih nedostataka.

 

Podela prema boji

 

U odnosu na boju, podloge za šminku delese na:neutralne sa malo boje, roze, bledožute, žućkaste, braonžute i zelene.

 

 

Podloge za šminku sa kozmetoterapijskim dejstvom

 

To su podloge koje imaju poseban značaj. U njihov sastav ulaze supstance koje imaju funkcionalno dejstvo. Savremeni preparati sadrže UV filtere, a mogu da sadrže i supstance koje deluju antiflogistički, antiseptički, anti-age supstance itd.

 

Podela prema obliku

 

Izradjuju se u različitim oblicima:

  • tečne stabilisane suspenzije,
  • suspenzio-emulzije,
  • suspenzio-emulzoidi
  • čvrsti oblici (kompakti)
  • pene

 

TEČNE STABILISANE SUSPENZIJE namenjene su masnoj koži i ne sadrže masne komponente u svom sastavu, već sadrže: bele i obojene pigmenate, humektanse, vodu, ugušćivače, tečne silikone, konzervanse, UV filtere i hvatače slobodnih radikala.

 

SUSPENZIO-EMULZIJE mogu biti u obliku U/V ili V/U. Suspenzio-emulzije tipa U/V su gusti tečni proizvodi, sadrže 10-25% praškastih supstanci, 15-30% masnih materija, 40-70% vode, humektanse, emulgatore, antioksidansei aktivne materije. Suspenzio-emulzije tipa V/U su preparati koji se manje traže, zato što koži daju masan izgled. Jače zatvaraju pore i daju adhezivniji premaz na koži, koji je otporan na znoj, suze i kišu. Sadrže: 10-35% praškastih supstanci, 15-50% masne faze, 20-60% vodene faze, lipofilne emulgatore, humektanse i aktivne materije.

 

SUSPENZIO-EMULZOIDI su puder-kreme. Od tipa kreme zavisi osećaj na koži i adhezivnost nanesenog sloja. Najčešće se izradjuju kao kreme tipa U/V. Imaju osobinu da hlade pri primeni. Praškaste supstance mogu da absorbuju emulgatore ili deo masne faze i tako da destabilizuju puder-kremu. Kreme tipa V/U i bezvodne kreme daju guste i teške premaze koji su pogodni za jače prekrivanje kože. Finalni proizvodi se sastoje od smese pigmenata i odgovarajuće kreme. Ako se proizvod koji sadrži bezvodnu kremu ugusti dodatkom voskova, dobija se STIK koji služi za prikrivanje manjih nesavršenosti kože. To su KOREKTORI, težine oko 4 g i izradjuju se u više nijansi kako bi odgovarali različitim tonovima kože.

 

ČVRSTI OBLICI PODLOGA – KOMPAKTI su preparati koji sadrže oko 80% belih i obojenih pigmenatai oko 20% masnih materija, koje služe kao vezivno sredstvoza komprimovanje masei kao adhezivno sredstvo za prianjanje proizvoda na kožu.

 

PODLOGE U OBLIKU PENE predstavljaju emulgovane proizvode koji sadrže umerene količine masnih materija, zato što one sprečavaju dobro penjenje. Podloge za šminku od supstanci sadrže:pigmente, sredstva za kvašenje, lipofilne emolijense, ugušćivače, emulgatore, konzervanse i aktivne materije. Pigmenti doprinose obojenosti preparata i ona se postiže mešanjem tri osnovna tona gvoždje-oksida: žutog, crvenogi crnog sa belim pigmentima. Može se primeniti do 5% pigmenta sa perl-sjajem i tada koža dobija blistav i svetlucav izgled. Pigmenti mogu biti površinski obradjeni i time se doprinosi da: 1. dobro pokrivaju kožu; 2. obezbedjuju dobro dispergovanje pigmenta; 3. sprečavaju naknadnu aglomeraciju(važno za jednoličan premaz).Pigmenti se mogu obradjivati: silikonima, aminokiselinama, lecitinom i polimerima. Čestice obavijene silikonom su hidrofobne, lako se prihvataju za kožu i dobro se razmazuju po koži. Čestice obavijene aminokiselinama dobro prijanjaju na kožu, podržavaju kiselost kože čime se postiže veća otpornost prema mikroorganizmima.

Beli pigmenti su nosači i razredjivači obojenih pigmenata, povećavaju moć pokrivanja i adheziju. Najbolje kožu pokrivaju titan-dioksidi cink-oksid, a adheziju povećavaju talk i stearati kalcijuma, magnezijuma i cinka. Dobru adsorpciju tečnosti ima kaolin.

Sredsatva za kvašenje omogućavaju dobro dispergovanje pigmenata, što je veoma važno za proizvode koji sadrže vodu. Emulgatori ujednodeluju i kao sredstva za kvašenjei u te svrhe najčešće se koriste natrijum-laurilsulfat, polisorbat 20 i drugi.

Isparljivi silikoni –ciklometikoničine proizvod otpornim na vodu i poboljšavaju rasporedjenost proizvoda na koži.

Lipofilni emolijensi posle sušenja premaza čine lepljiv film, koji veže slojeve pudera i rumenila. Ovaj film mora biti propustan za vodu, ali ne previše hidrofilan da se ne razmazuje pri znojenju. Najbolji su: izopropilmiristat (IPM), parafinsko ulje, cetanol, lanolin, derivati lanolina (izopropil-lanolat),skvalan i drugi.

Ugušćivači sprečavaju taloženje pigmenata i služe kao pomoćni (sekundarni ) emulgatori. Koriste se : bentonit (Mg-Al-silikat), karboksimetilceluloza (CMC), polivinilpirolidon (PVP), poliakrilna kiselina, natrijum-magnezijum-silikat u kombinaciji sa hidroksipropilcelulozom.

Humektansi se dodaju proizvodima sa vodom, treba da vežu vodu i spreče da se voda absorbuje na pigmente. Svojim prisustvom poboljšavaju razmazivost preparata i sprečavaju brzo sušenje premaza i nastajanja kore na površini proizvoda. Koriste se: propilenglikol (PG), sorbitol, proteini..).

Emulgatori se primenjuju i to nejonski i anjonski. Od nejonskih se koriste lanolin i derivati, glicerinmonostearat (GMS) i polisorbati20 i 80. Anjonski emulgatori su TEA-stearat,natrijum-laurilsulfat (NaLS) i drugi.

Aktivne materije kod podloga za šminku su:pantenol, α-bisabolol, vitamin E –acetat, vitamin A, UV filteri, kolagen, hijaluronska kiselina, ceramidi itd.

 

Izrada podoga za šminku

 

Pri izradi suspenzija koje se stabilišu, prvo treba napraviti homogen koloidni rastvor uguščivača, zatim primešati humektans i ostale materije rastvorne u vodi, dodati pigmente, dodati aktivne materijei na kraju dodati miris.

Kod izrade suspenzio-emulzijapigmenti se disperguju u PG, sredstvu za kvašenje i delu vode, dalje se homogena disperzija meša sa ostatkom vode i greje na 75-80◦C. Masna faza se posebno zagreje na istu temperaturu i primeša vodenoj fazi. Miris se dodaje na temperaturi 40-45◦C. Posle se primešaju aktivne materije, a sjajni pigmenti se dodaju gotovoj kremi sejanjem kroz fino sito. Smesa se homogenizuje trovaljkom ili se mešavina pigmenta razriba sa delom gotove kreme, propusti kroz trovaljak i zatim doda ostatak kreme i ponovo homogenizuje.

Pri izradi kompakta masna faza, kao vezivno sredstvo, zagreje se na 85◦C, zatim se primeša homogena smesa pigmenata (za homogenizaciju se koristi koloidni mlin), doda se mirisi ostavi se da se proizvod odzrači, a zatim se komprimuje u plitke posude.

 

 

 

Ispitivanja podloga za šminku

 

Kod podloga za šminku vrše se odredjena ispitivanja u cilju provere kvaliteta i to: 1. organoleptička ispitivanja; 2. zdravstvena ispravnost (mikrobiologija, prisustvo teških metala). Kod kompakta se ispituje: a) čvrstina (puštanjem pudera sa 30 cm visine da pada na drvenu podlogu, postupak se ponavlja 4 puta), b) otpuštanje preparata kada se koriste pufna ili četkica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK

 

Na osnovu svega do sada rečenog možemo zaključiti da su podloge za šminkanje značajne ali ne i obavezne pri svakom šminikanju, njihova prednost je u tome što sprečavaju kožu da absorbuje talk i pigment iz pudera, a takođe i sprečavaju sušenje kože . Podloga je drugi sloj koji ide na lice posle hidratantne kreme, nanosi se u manjoj količini nekada na celo lice a nekada na određene delove u zavisnosti od toga koji efekat želimo da postignemo.

Utvrdili smo da ukoliko pre nanošenja pudera na lice, upotrebom prajmera, puder će znatno duže ostati postojan, daće mnogo efikasniji tonus vašem licu i koža neće biti sklona sijanju, što je često slučaj bez upotebe prajmera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura:

 

 

 

 

POSTANI I TI KOZMETICAR-ESTETICAR

vise informacija na telefon