Select Page

PEGE, LENTIGO I FLEKE - različite promene i pojave na koži

Pege, lentigo i fleke

Pege su mrke, kružne tačke na koži, prečnika do 5 mm. Nalaze se u ravni kože a najčešće su na suncu izloženim delovima tela kao što su lice, ramena ili šake.

Karakteristične su za osobe svetle puti, koje lako gore a teško crne na sunčevoj svetlosti. Pege imaju tendenciju da postanu tamnije i izrazitije posle izlaganja Suncu, a manje su primetne u zimskim mesecima.

Kako nastaju pege?

Pege nastaju kao posledica proizvodnje veće količine pigmenta melanina na pojedinim mestima, a nisu praćene umnožavanjem pigmentovanih ćelija – melanocita. Izbegavanje i zaštita od sunčeve svetlosti kao i redovno korišćenje krema sa zaštitnim faktorima, može sprečiti ili umanjiti njihovu pojavu.

Koje vrste pega postoje?

Postoje dva osnovna tipa pega – jednostavne pege i pege koje su posledica opekotina od Sunca.

  • Jednostavne pege (Lentigo simplex) su hiperpigmentacije koje na kozi nastaju kao genetska predispzicija.
  • Pege koje nastaju kao posledica opekotina od Sunca (Solarni lentigo) su trajno oštecenje kože i nešto su tamnije, imaju nepravilne ivice i mogu biti veće od promera olovke.

Šta su to “staračke fleke”?

Staračke fleke su tamnije prebojene promene na koži najčešće ruku i nadlanica, a u manjem broju i lica. One predstavljaju pege lentigo tipa i najčešće se vidjaju na koži starijih ljudi koji su se dugotrajno izlagali suncu. Koža je na mestu njihove pojave blago istanjena pa odaju utisak ulegnuća.

Kako se razvijaju pege?

Razvoj pega na koži posledica je genetske predispozicije i izlaganja suncu. Dvoje ljudi koji se na podjednak nacin izlažu suncu, neće imati podjednaku pojavu pega na koži. Sunčeva svetlost, kao i veštacki izvori svetlosti emituju ultravioletne UVB zrake. Nakon izlaganja UVB zracima spoljašnji sloj kože – epiderm zadebljava, a pigmentne ćelije melanociti, proizvode pigmenat melanin u većoj količini. Ovakva povećana produkcija melanina je na neki način zaštita kože kod budućeg izlaganja suncu.

Takođe, reakcija na sunčevu svetlost je različita kod ljudi sa različitim tipovima kože. Na koži kod albino osoba nikada se ne stvaraju pege, zbog genetski uslovljenog poremećaja u produkciji melanina. S druge strane osobe sa tamnim tenom su relativno manje osetljive na izlaganje suncu, nego osobe sa svetlom kožom. Medjutim i osobe sa tamnim tenom nisu u potpunosti otporne na uticaj sunca, pa se i kod njih mogu javiti opekotine posle dužeg izlaganja. Osobe sa plavom ili crvenom kosom, svetlim očima i svetlom kožom naročito su osetljive na štetan uticaj UVB zraka. Bez obzira na boju kože pege su uslovljene neravnomernom raspodelom pigmenta melanina u koži. Pege su u suštini veći depoziti melanina na jednom mestu u koži.

POSTANI ESTETIČAR KOZMETIČAR

kurs mezoterapije

POGLEDAJTE VIŠE O TOME KAKO ODREDITI TIP KOŽE

kako odrediti tip kože