Select Page

OSNOVE FACE PAINTING-A - nastava na kursu scenske šminke

Osnove face paint-a

U okviru časnova scenske šminke izučavamo osnove facepaint -a. Kroz ovu vežbu izučava se anatomija lica i odnos svetla i senke. Iako naizgled jednostavna vežba, polaznice su je ocenile kao jednu od najtežih ali i najzanimljivijih.

Cilj vežbe je prepoznati najistaknutije kosti lica i prosvetliti ih a najudubljenije delove potamniti. Istovremeno osim što polaznici i polaznice proučavaju sopstvenu anatomsku strukturu lica uvežbavaju senčenje i prosvetljavanje lica.Polaznici i polaznice su uspešno savladali vežbu ukoliko na kraju osenče svoje lice da izgleda kao skelet lica. za razliku od klasičnog izučavanja anatomije ova vežba pruža mogućnost neposrednog izučavanja oblika kostiju i pomaže polaznicima i polaznicama da uvežbaju senčenje vodenim bojama. Na kraju vežbe sledi dekoracija lica po uzoru tradicionalni Candy Scull model facepaint-a.Za potrebe ove vežbe ukrašavli smo i kosu veštačim cvećem koje je podsećalo na iscrtane motive na licu.

Candy Scull je jedan od najpopularnijih motiva na društvenim mrežama među makeup umetnicima. Gotovo da nema umetnika i umetnice koji se nisu služili ovim motivima na svom blogu. Međutim on se sve više udaljava od tradicionalnog face paintinga koji se u latinskoj americi tradicionalno koristi u okviru obeležavanja dana mrtvih. Ipak neki umetnici su čak i inspirisani anatomojom i njihovi radovi pre svega imaju sklet lica za motiv i nemaju mnogo veze sa tradicionalnim facepaint-om. Neki od njih su i predavač na ovom kursu i izvanredna Vanessa Davis.

Ova vežba se je pre svega korisna za izučavanje anatomije lica koja je jako bitna za kreiranje maske za potrebe scenskih umetnosti kao što je pozorište. Svaki scenski umetnik mora poznavati anatomiju lica glumca kako pokreti lica ne bi narušili iluziju koju maskom želimo postići. Takođe polaznice su nakon ovog časa rekle da im je postupak senčenja daleko jasniji nakon ove vežbe ali i da su se mnogo zabavile što se vidi i po selfijima slikanim na ovom času.

POSTANI MAKEUP ARTIST

ispit iz scenske šminke

POGLEDAJTE VIŠE O KURSU SCENSKE ŠMINKE

ispit iz scenske šminke