Olgica Stojanović, akademski kurs ishrane

Olgica Stojanović je završila Nutricionistički kurs.