Select Page

Metodika nastave (obuke i kursevi)

Metodika nastave (obuke i kursevi)

Metodika nastave (obuke i kursevi). Sticanje znanja iz oblasti tehnika šminkanja obavlja se ponavljanjem motornih radnji koje su

zasnovane na teoriji tehnika šminkanja.

“ Učenje motornih  radnji i veština ili tako zvano motorno učenje, sastoji se u sticanju veština ili

motornih radnji na taj način što se povezuju  već  poznati od ranije naučeni pokreti  i novi  pokreti u

jedinstvene sisteme pokreta.

Motorno učenje zahteva  uglavnom  veliki broj ponavljanja ili vežbanja, koja dovode do relativno

trajnih promena u nervnom  sistemu.  Potrebno je duže vreme i dosta vežbanja da se smanji  broj

pogrešnih pokreta  i da se poveća brzina radnje . Pri svakom učenju motoričke radnje važnu ulogu imaju

kinestetički  oseti. Zbog toga nije dovoljno da se samo posmatra  kako neko drugi izvodi određeni

pokret, nego mora osoba sama da pokuša da izvede isti pokret. Posle dužeg vežbanja lakše se izvode

novo naučeni  pokreti.  Izvođenje jedne veštine treba  da odražava znanje koje je stečeno slušanjem,

gledanjem, ali i na osnovu kinestezije. Posmatranjem tuđih pokreta i ponavljanjem istih stiče se nova

veština.

Kod sticanja veština može se primeniti i učenje po modelu. To je učenje od modela i podražavanje

tuđeg ponašanja, kopiranje načina rada.

Važno je napomenuti da se sve lakše uči kad se želi da se nauči.

OPŠTI DEO

 

 

Učenje novih veština i znanja na obukama zahteva primenu predagoških pravila, od kojih su

najpoznatija i najprimenjivija pravila : od bližeg ka daljem , od jednostavnog ka složenom, od lakšeg ka

težem, od poznatog do nepoznatom, od konkretnog ka apstraktnom.

Dobro je početi obučavanje sa manje kompilkovanim i već poznatim sadržajima i zatim postepeno

proširivati temu obuke.

Planiranje i priprema časa podraumeva pisanu pripremu, pripremu materijala za rad i iščitavanje

literature. Dobra priprema pruža moć kontrole nad vremenom. Vreme mora da se poštuje.

Prilikom započinjanja obuke treba najpre uvesti u temu  grupu kojoj se predaje i zaineresovati ih za dalji

tok časa. U toku vođenja obuke nekome treba posvetiti više pažnje ako postoje nejasnoće.

Dobra komunikacija je ključ uspeha obuke, komunikacija treba da bude dvosmerna, treba uvek imati

povratnu informaciju od učesnika obuke.

Važno je da se predviđeni plan realizuje i da svima bude jasno o čemu je reč. Na kraju treba ostaviti

vremena za pitanja i zaključiti predavanje.

„ Predavač mora da bude odlučan i da razmišlja pre , u toku i posle obuke kako najlakše da se postignu

predviđeni ciljevi. Predavač treba da organizuje aktivnosti na predvanju tako da svi budu uključeni u rad i

da rad bude primeren sposobnostima učesnika obuke.

Pedagoški princip individualizacije i socijalizacije primenićemo tako što će određene tehnike šminkanja

biti primerene ličnoj upotrebi i svakoj dami ćemo se pojedinačno obratiti i savetovati šta je

najprimenjivije u njenom slučaju i životnim aktivnostima.

Princip raznovrsnosti je moguće primeniti tako što ćemo prikazati više različitih tehnika šminkanja u

skladu sa prilikom za koju je potrebno ulepšati se.

Povezaćemo ranija znanja i objediniti ih sa novo naučenim tehnikama šminkanja.“ Naš zadatak je da

razvijemo sposobnosti, potrebe i navike za stvaranje lepog u svakodnevnom životu.

Načini informisanja u vezi sa tehnikama šminkanja dostupni su putem časopisa, interneta i svakodnevno

je moguće informisati se o novim načinima ulešavanja.

OSNOVI ŠMINKANJA

 

Pošto je tema obuke „brza šminka za savremene dame“  teorijski deo predavanja biće sveden na

minimum. Polaznice treba informisati ukratko o šminkanju kroz istoriju i o činjenici kako je nekad

ulepšavanje bilo dostupno isključivo bogatim damama koje su posedovale robove koji su ih ulešavali i

koji su znali recepte za pripremu šminke i kozmetike. Tako da je nekada bilo potrebno čitavo bogatstvo

da bi neko bio našminkan i negovan , a danas nam je sve dostupno samo je glavni problem nedostatak

vremena jer  obaveza ima sve više. Zbog toga se organizuje obuka koja će sažeti sva znanja iz oblasti

šminkanja da bi  za što kraće vreme savremene dame mogle same sebe da ulepšaju.

Kod šminkanja , bilo da je reč o profesionalnom ili „brzom“ , svakodnevnom, najvažnija je podloga, tj.

tečni puder i senčenje lica. Kao sto je kod gradnje kuće najbitniji temelj, tako je i kod šminkanja

najbitnije da ten bude perfektno urađen jer u suprotnom svi drugi potezi šminkanja na licu gube svoj

estetski doživljaj.

Polaznice ćemo naučiti kako da za što kraće vreme postignu da njihov ten bude čist i da izgledaju sveže i

odmorno tokom celog dana.

Sledeća bitna stavka kod šminkanja su oči. Svakoj polaznici pojedinačno treba pokazati na koji način da

ih istakne za najkraće vreme.

Polaznice će biti upoznate kako da pravilno odaberu sjaj ili ruž za usne i šta od šminke treba uvek da

imaju u svoj torbi u toku dana ukoliko žele da promene šminku u večernju  u par jednostavnih poteza.

Pre početka obuke pripremićemo sav materijal potreban za rad i napraviti kondept za kratko uvodno

Prostor treba da poseduje pre svega dobro osvetljenje. Neophodne su stolice sa visokim sedenjem,

zatim ogledala ,  matrijal za rad i pribor za rad .

Materijal za rad podrazumeva šminku u koju spadaju:

podloge za šminku , puderi u prahu i kamenu, korektori, ruževi, sjajevi, senke za oči, kreoni za oči, olovke

za iscrtavanje usana , maskare,bronzeri, rumenila …

U pribor za rad spadaju četkice za šminkanje za razlicite namene . Od potrošnog materijala koriste se

papirni ubrusi, vlazne aramice, štapići za vatom.

 

U zavisnosti od inteziteta usvanja znanja posvetićemo se svakoj polaznici u onolikoj meri koliko je

potrebno da se savlada predviđeno.

Činjenica da nije potrebno mnogo vremena da bi svakodnevno izgledale negovano i adekvatno

našminkano može biti dobra motivacija polaznicama obuke za uspešno savladavanje prakse.

Ipak može se desiti da nekoj od polaznica neće biti jednostavno ponoviti određenu tehniku šminkanja.

Treba joj objasniti da nikako ne odustaje i da svakodnevnim vežbanjem može postići dobre rezultate.

Prvo ćemo demonstrirati način šminkanja, a zatim objašnjavati šta smo postigli tom tehnikom. Možemo

objasniti i slične načine nanošenja šminke i efekte koji se postižu.

Od didaktičkih principa primenićemo princip sistematičnosti i postupnosti radi lakšeg povezivanja i

usvajanja novih znanja.

Tehike šminkanja prvo ćemo raščlaniti na više oblasti  koje ćemo na kraju integristati u celinu.

Obuku treba prilagoditi potrebama polaznica kursa. Važno je da polaznice kursa budu aktivno uključene

u obuku da bi dobile odgovarajuće savete i da bi se rezultati rada videli u što kraćem roku.

Dijalog je dobro došao i treba da vodi do jasno određenih rezultata. Nakon svake pređene celine

potrebno je ostaviti mesta za pitanja a zatim polaznicama dati vreme da same ponove određene poteze

šminkanja.

CILJ OBUKE

 

Namera je da se poveže teorija i praksa.  Osim kratkog uvoda , teorija će uporedo sa praksom biti

objašnjena.

U okviru obuke  bice prezentovani načini za brzo ulepšavanje, sa ciljem uštede vremena

savremenim , zaposlenim damama.

Završetkom  kursa stiču se praktična znanja iz oblasti  šminkanja namenjena ličnoj upotrebi iz dve

oblasti: brzo šminkanje za posao i dnevne aktivnosti i brzo šminkanje za veče.

Pored praktičnog dela iz šminkanja polaznice kursa dobiće savete o šminci koja im je nephodna.

Trajanje  kursa je 3 sata. Sastoji se od kratkog uvodnog predavanja (teorijskog dela) i praktičnog dela .

Uvodni deo sadrži kratak istorijat šminke I  šminkanja. Prakticni deo se sastoji iz dva dela (dnevna I

večerna šminka).

Kurs ce se održati u šminkernici koja je opremljena sa svim potrebnim materijalom i priborom za rad.

Kvalitet sadržaja i izvodjenja kursa biće praćena samo evaluacijom , evaluacijom od

strane polaznika i evaluacijom od strane profesora.

ZAKLJUČAK

 

Tempo života je sve brži, imamo manje vremena da se posvetimo sebi . Estetski zahtevi okoline

su sve veći. Na neki način je to nametnuto I mnoge dame žele  da prate nove modne trendove I

da se ulepšavaju što je više moguće. Dokazi za to su brojni saloni lepote koji uvek imaju posla,

sve više je I profesionalnih šminkera I naravno tu su brojni tržni centri koji su se pretvorili u

savremene prašume gde se ide u lov na lepotu I modu.

Profesionalne šminkere u današnje vreme posetiće dame ne samo zbog nekog posebnog

događaja u životu, kao što su venčanja I mature, nego I zbog toga što žele da izgledaju lepo I u

nekim manje svečanim prilikama.

Radi svega navedenog , glavni cilj obuke je da se stekne veština šminkanja za što kraće vreme.

 

 

Student: Marina Lemić

Smer: Kozmetičar-Estetičar

Seminar iz metodike:

Metodika nastave u držanju profesionalnih obuka i kurseva

Metodika nastave u držanju obuke tehnika šminkanja za ličnu upotrebu

Mentor: Željko Stanojević

Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity

 

 

 

 

 

 

 

 

Želite biti profesionalac u oblastima nege i lepote?

kursevi i obuke