Select Page

NESPECIFIČNE POVREDE

POVREDE

 

Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora, za razliku od oboljenja, kao prirodnog oštećenja zdravlja  koje se razvija spontano, pod uticajem kako spoljašnjih (egzogenih), tako i unutrašnjih (endogenih) činilaca.

Prema sredstvima kojima se nanose mogu biti:

*Mehaničke
*Fizičke
*Asfiktičke
*Hemijske
*Nutritivne

 

Mehaničke povrede prema izgledu i osoibinama delimo na:

*OZLEDE (nespecifične)
-povrede čije karakteristike ukazuju da su nanete mehaničkim oružjem, ali se ne može reći o kojem se oružju radi.

*RANE (specifične)
-možemo zaključiti o kom se oružju ili oruđu radi i o kom dejstvenom činiocu.


 

NESPECIFIČNE POVREDE

Ozlede:

*Oguljotina
*Krvarenje
*Nagnječenje
*Rascep
*Prelom
*Iščašenje
*Razorina
*Raskomadina

 

 OGULJOTINA  (excoratio)

je povreda kože (excoriatio cutis) pri kojoj dolazi do odljuštenja slojeva ili čitave natkožice (epidermis) od kožice (corium), ili sluzokože (excoriatio mucosa), pri kojoj dolazi do odljuštenja nadsluznice (lamina epithelialis), kao posledica bilo dejstva tupine mehaničkog oruđa (posebno ako je ono sa hrapavom površinom) ili pri padu na hrapavu površinu.
 
Karakteristike:
      *Oguljotina je laka telesna povreda iz grupe ozleda, koja ne ostavlja posledice, ali sa njom treba postupati pažljivo, jer je najčešće puna zagađenog stranog sadržaja.

*Nakon povrede iz oguljotine (kožice-koriuma) ističu; tkivna tečnost limfa i ponekad krv, ako su oštećeni kapilari u resicama kožice-korijuma.

*Izlivena tečnost se vrlo brzo sasuši i zajedno sa oštećenim ćelijama natkožice-epiderma, formira čvrstu, žućkastu ili crvenkastomrku koricu – krustu (crusta).

      *Kao reakcija na povredu dolazi i do „priliva“  leukocita, koji se mogu pridružiti krusti.

*Nakon 7-14 dana započinje proliferacija epitela, sa ivica očuvanog epiderma koji prvo pokriva defekt u jednom sloju ćelija, da bi se nakon nekoliko nedelja formirao kompletan epiderm.

  KRVARENJE

Predstavlja isticanje krvi iz krvnog suda ili srca.

U zavisnosti od toga da li krv ističe u spoljašnju sredinu ili u unutrašnjost organizma, razlikuju se:

*spoljašnje krvarenje,

*unutrašnje krvarenje i

*indirektno spoljašnje krvarenje (kada se krv primarno skuplja u tkivima, organima ili telesnim šupljinama, a zatim preko prirodnih otvora ističe u spoljašnju sredinu).

 

 

Postoji i podela krvarenja prema tipu konkretnog krvnog suda, pa se razlikuju:

*arterijsko krvarenje,

*vensko krvarenje,

*kapilarno krvarenje i

*krvarenje iz srca.

 

NAGNJEČENJE (contusio)

 Epidermis je sljušten, a potkožno tkivo je podliveno krvlju. To je kombinacija oguljotine i krvnog podliva.
Delovanje mehaničkog oruđa svojom tupinom.

 

 

RASCEP (ruptura)

Povreda unutrašnjih organa koja nastaje posrednim ili neposrednim dejstvom sile mehaničkog oruđa. (tzv Blast povrede)

PRELOM (fractura)

Potpuni prekid integriteta kostiju koji nastaje usled direktnog dejstva mehaničke sile ili usled nagle promene položaja pojedinih delova tela.

Prelomi mogu biti:
*jednostruki
*višestruki
*uzdužni
*spiralni
*poprečni
*nepotpuni
*otvoreni
*zatvoreni

Težina preloma zavisi od obima oštećene kosti i njihovog broja. Višestruki prelomi velikih kostiju mogu dovesti do oštećenja krvnih sudova sa masovnim gubitkom krvi i šokom (traumatskim). Takođe, posle preloma povređeni se dugo oporavljaju. Oporavak može da potraje i više meseci, i prati ga značajno umanjenjenje životnih i radnih sposobnosti povređene osobe.

 

 

 

IŠČAŠENJE (luxatio)

je gubitak međusobnog kontakta između dve zglobne površine. Nakon iščašenja pogođeni zglob, odnosno delovi tela oko njega su nepokretni, deformisani i u abnormalnom položaju. Ako su dve zglobne površine nakon njihovog pomeranja u delimičnom kontaktu onda takvo stanje (povredu) nazivamo subluksacija (subluxatio).


 

RAZORINA (destructio)

Uništavanje pojedinih ili više delova tela nastalo usled dejstva izuzetno velikih mehaničkih sila (saobraćajne nezgode, zahvatanje tela pokretnim delovima mašina, pogonskim kaiševima…).

RASKOMADINA (detractio)

Predvajanje pojedinih delova dela dejstvom snažnih sila, a javlja se i kao posmrtno raskomadavanje leševa.

Student: Anđela Vasović

Smer: Make Up arthist

Seminar iz oblasti patologije: NESPECIFIČNE POVREDE  

Mentor: Prof. dr Vukan Babić

Akademija Za estetiku i kozmetologiju “Purity”