Select Page

MIŠIĆI I STRES - sa nastave na predmetu masaže, smer: estetičar-kozmetičar

Mišići i stres

Mišići i stres-Na današnjem predavanju na predmetu masaže.

Grupe mišića grudnog koša, trbuha, podkolenice, leđa, podlaktice i nadlaktice bili su tema našeg predavanja. Učili smo njihove latinske nazive, gde se oni nalaze i koja je njihova uloga.

Nakon toga učili smo šta je STRES, kojim se sve metodama rešava i kako to postići masažom.

Stres je promena nagla osećanja – pozitivno ili negativno. Negativne posledice su:glavobolja, problemi sa pritiskom, povišenim šećerom i tahikardijom. Edmund Jakobson je razvio progresivno opuštanje mišića pri čemu se oni stežu i opuštaju po grupama. Opuštanje kreće od nogu i traje 20 minuta.

Masažom opuštamo mišiće zgrčene usled stresa i pružamo osećaj rasterećenja.

Više o smeru ESTETIČAR-KOZMETIČAR pogledajte OVDE

Stres

Hans Seli (Hans Selye) je 1936. postavio teoriju prema kojoj do bolesti dolazi usled poremećaja ravnoteže u organizmu pod dejstvom raznih spoljašnjih i unutrašljih činilaca. Zbirni naziv za bilo koji od tih činilaca je stresor (stressor). Oni ispoljavaju agresivno dejstvo na organizam – stresorno dejstvo, a odgovor organizma se naziva stres-reakcijom.

Pri poremećaju ravnoteže organizma odbrambeni sistemi reaguju prema vrsti stresora, ali adaptacioni sistem reaguje uvek na isti način. Stres reakcija je neuro-endokrinog karaktera i manifestuje se kao skup simptoma te se naziva i opšti adaptacioni sindrom ili Selijev sindrom.

Prodorom ove teorije u medije, stres dobija kolokvijalno značenje i često se laički tumači.

Faze stres-reakcije

  1. faza alarma — šoka — kada se organizam suočava sa štetnim faktorom
  2. faza rezistencije – kada organizam pruža otpor štetnom faktoru pokušavajući da uspostavi ravnotežu
  3. faza iscrpljenosti – kada organizam iscrpljuje svoje snage u odbrani od štetnog faktora i “prepušta” mu se

Ukoliko je čovek kontinuirano izložen stresu ili ukoliko je njemu često izložen dolazi do poremećaja u funkcionisanju organizma što uslovljava pojavu tzv. adaptacionih bolesti kao što je hipertenzija .

Dugo se verovalo da je uzor čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu bolest adaptacije, međutim, danas se zna da 90% izaziva bakterija Helicobacter Pylori. Iako stres može doprineti nastanku, on nije etiološki faktor.

Faktori koji uzrokuju stres su brojni i raznovrsni. Tako, to mogu biti fizički faktori:

  • hladnoća,
  • toplota,
  • buka,
  • vibracije,
  • otrovi ili
  • psihološki faktori: velika odgovornost, poremećeni međuljudski odnosi…