Mirko Đukić, akademski kurs ishrane

“Akademija je odlična, izuzetno sam zadovoljan profesorom Momčilom Matićem!”