Select Page

PREDSTAVLJAMO VAM: Milena Milisavljević - profesor na Akademiji Purity

Milena Milisavljević

Milena Milisavljević – profesor na Akademiji za estetiku i kozmetologiju “Purity”. Predmet: Estetska hirurgija.

Možete li nam reći nešto više o Vašem obrazovanju?

“Zvanje Strukovna medicinska sestra sam stekla na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija na Univerzitetu Megatrend. Iskustvo kao predavač sam stekla 5 godina na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu na predavanjima zdravstvene nege u hirurgiji i tehnikama instrumentiranja.”

Kakvo je Vaše iskustvo na Akademiji?

“Na Akademiji sam angažovana od školske 2015/2016 na predmetu Estetska hirurgija. Predavanja su teoretska i koncipirana su prema studijskom planu i programu Visoke zdravstvene škole strukovnih studija smer Strukovni kozmetičar-estetičar. Cilj nastave je osposobljavanje studenata za rad u zdravstvenom timu na zadacima strukovni kozmetičar-estetičar.”

 

ŽELIŠ DA POSTANEŠ ESTETIČAR-KOZMETIČAR?

jelena miljković

ZNAŠ LI DA KOZMETIČARI IMAJU NAJVIŠE KLIJENATA?

nastava kozmetičkog kursa II