Select Page

MERIDIJAN SLEZINE

SEMINARSKI RAD

 

MERIDIJAN SLEZINE

 

 

SADRŽAJ:

UVOD……………………………………………..3

1.Meridijan slezine……………………………….4

2.Komandne tačke………………………………6

3.Indikacija………………………………………7

Zaključak………………………………………..8

Literatura………………………………………..9

 

 

 

UVOD

 

Tapkanje meridijanskih tačaka – tačke kontakta sa meridijanima, od kojih svaki ima određenu ulogu u balansiranju određene emocije ili stanja izuzetan je metod otpuštanja POTISNUTIH EMOCIJA onih kojih nismo ni svesni, a osećamo se nervozno,besno, tužno,a ne znamo baš zbog čega. Potisnuli smo jer je bilo previše bolno ili su nam rekli da ne smemo da izrazimo ,,negativne emocije”. To se najčešće iz dosadašnjeg iskustva pokazuje kao telesni simptom u vidu npr. ,,lupanja srca”, ,,knedle u grlu”, ,,stezanja” u želucu. Sve je to nešto što je ostalo blokirano, što nije izraženo a što nam oduzima energiju. Kroz proces tapkanja meridijanskih tačaka ulazimo u dati simptom, stanje i otkrivamo emociju koja je povezana sa tim simptomom; dok istovremeno tapkamo tačke kontakta meridijana; veštim vodjenjem terapeuta prizivamo emociju, ulazimo u nju, i pokušavamo ciljanim pitanjima, razgovorom sa sobom i svojim telom u kome su svi odgovori da dodjemo do uzroka nekog simptoma i osećanja. Emocije koje smo osetili kao rezultat traume mogu se ,,zaglaviti” u telu. Dok se potpuno ne oslobodimo tih emocija mi ćemo imati telesne reakcije u vidu napetosti, tuge, besa, ljutnje itd. pa čak i fizičkog bola.Ono što je toliko moćno u vezi tapkanja je što vam ono omogućava da osetite emocije da osetite bol i da se kroz proces tapkanja povežete sa emocijama i energijom koja se zaglavila u telu. To je proces koji može potrajati.

Meridijanska terapija je dokazano efikasna na različitim problemima, uključujući:

 • Problemi zavisnosti – duvan, hrana, alkohol, droga, tablete
 • Alergije
 • Anksioznost i napadi panike
 • Problemi sa besom
 • Depresija i tuga
 • Poboljšanje slike o sebi, samopouzdanje, samoprihvatanje…
 • Strahovi i fobije
 • Osećaj krivice
 • Nesanice, bolne uspomene
 • Poboljšanje veština
 • Poboljšanje sposobnosti koncentracije, fizičke i mentalne kondicije, tolerancije…
 • Posttraumatski stres, posledice trauma seksualnog ili verbalnog zlostavljanja
 • Olakšavanje trpljenja i prevazilaženje bola i fizičkih simptoma

 

1. Meridijan slezine

 

Meridijani su naše energetske niti koje polaze iz energetskih centara; i baš kao što krv struji žilama, tako i naša životna energija struji ovim meridijanima počev od energetskih centara. I kao što je važno da izvorište bude čisto, tako je važno da korito reke takodje bude pročišćeno kako bi energija mogla nesmetano da protiče…

Rad sa meridijanima je na onome što nas najdirektnije povezuje sa našom ličnom energijom. Ovi energetski tokovi treba da budu u pravilnom nizu i kroz njih treba da protiče uravnotežena količina energije.

Meridijan IV (slezine) – Spleen (SP) meridijan

 • Centripetalni, parni meridijan.
 • Jin meridijan noge.
 • Spoljašnja putanja: 21 tačka.
 • Vreme maksimalne aktivnosti: 09-11 h!
 • Standardne komandne tačke:
 • Tačka ulaza: SP 1.
 • Tonizirajuća tačka: SP 2.
 • Sedativna tačka: SP 5.
 • Tačka pomagač ili tačka izvora (Juan – source, пособник): SP 3.
 • Stabilizirajuća tačka (Luo – tačka veze): SP 4.
 • Tačka osetljivosti (сочувственная): BL 20.
 • Tačka glasnik (глашатай): LR 13.
 • Tačka izlaza: SP 21

Meridijan slezine

 

Površinska putanja

 

Kanal slezine počinje na unutrašnjoj strani palca noge sa akupunkturne tačke SP 1,

ide kranijalno duž unutrašnje strane stopala, potkolenice i natkolenice, preseca bočni deo ingvinalnog kanala, prelazi kroz bočni deo prednje strane trbuha i grudnog koša, gde se završava ispod aksile u VI međurebarnom prostoru, na gornjem rubu VII rebra, u SP 21.

 

Unutrašnja putanja

 

Sa površinske putanje kanala slezine odvajaju se dve unutrašnje putanje:

 • za slezinu i
 • za jezik.

Unutrašnja putanja za slezinu polazi sa SP 15, koja se nalazi u visini umbilikusa (4 cuna lat.). Preko CVM probija trbušni zid i ulazi u slezinu, kojoj i pripada, a zatim u želudac i srce. Unutrašnja putanja za jezik polazi iz SP 20 (II IKP) da bi prošla kroz grudni koš i povezala jednjak i bazu jezika.

Veze sa drugim kanalima

 • Stomach primary channel (zu yang ming jing)
 • Connection: Foot Yin–Yang connection of the first great circuit
 • Location: ST 42 – SP 1 (on the foot).
 • Importance: Interior–Exterior relationship
 • Lung primary channel (shou tai yin jing)
 • Connection: Paired according to the six channel theory (hand–foot pairing) ➞ tai yin (Yin axes of the first great circuit)
 • Location: SP 20 ➞ LU 1 (on the thorax). A branch of the
 • Spleen primary channel ascends from SP 20 (zhourong) to LU 1 (zhongfu)
 • Circulation: Non-circadian (not according to the Organ clock)
 • Importance: Above–below relationship

 

2. Komandne tačke

 

SP 1 (Yinbai)

 

 • Lokalizacija: na unutrašnjoj strani palca noge, na 1 fen od ugla nokta.
 • Indikacije: meteorismus, bolovi trbuha, melaena, menometroragija, somnolencija, insomnija, konvulzije, groznica, mentalna oboljenja.
 • Ubadanje: pravo 1 fen duboko.

SP 2 (Dadu)

 • Lokalizacija: u blagom udubljenju na medijalnoj strani nožnog palca distalno od prvog metatarzofalangealnog zgloba, na sastavu „crvene i bele“ kože stopala.
 • Indikacije: nausea, vomitus, meteorismus, gastralgija, obstipacija, visoka temperatura, febrilne bolesti sa anhidrozom, bolovi u nogama i stopalu.
 • Ubadanje: pravo 3–5 fena duboko.

SP 3 (Taibai)

 • Lokalizacija: u udubljenju na unutrašnjoj strani stopala, na proksimalnom delu prvog metatarzofalangealnog zgloba, proksimalno od glave prve metatarzalne kosti, na granici ‘crvene i bele’ kože stopala.
 • Indikacije: aerogastrija, aerokolija, povraćanje, proliv, dispepsija, bolovi želuca i tankog creva, dizenterija, opstipacija, bolovi u stopalu, osećaj težine u celom telu.
 • Ubadanje: pravo 3–5 fena duboko.

SP 4

 • Lokalizacija: u udubljenju na unutrašnjoj strani stopala, distalno od art. tarsometatarseae (Lisfranci) i baze prve metatarzalne kosti, na granici ‘crvene i bele’ kože stopala.
 • Indikacije: bolovi želuca, borborigmi, vomitus, proliv, menoragija.
 • Ubadanje: pravo 0,5–1 c duboko.

SP 5 (Shangqiu)

 • Lokalizacija: u udubljenju na unutrašnjoj strani stopala na sredini između tuberositas ossis navicularis i vrha malleolus medialis, u nivou preseka vertikale kroz prednji deo malleolus medialis i horizontale kroz vrh malleolus medialis.
 • Indikacije: meteorismus, borborigmi, gastritis, enteritis, dispepsija, obstipacija, hemoroidi, dijareja, bol u skočnom zglobu.
 • Ubadanje: pravo 3–5 fena duboko.

Najčešće korišćena tačka – SP 6 (Sanjinjiao)

 • Lokalizacija: 3 c iznad najizbočenije tačke malleolus medialisa, u malom udubljenju iza tibije.
 • Indikacije: najvažnija tačka za lečenje poremećaja urogenitalnog trakta: metroragije, amenoreju, impotenciju, ejaculatio praecox, polucije, dizmenoreju, neredovne menstruacije, orhitis, inkontinenciju mokraće, poliuriju, polakisuriju, ishuriju, anuriju, funkcionalnu sterilnost, otežan porođaj…; zatim proliv, bolove trbuha, glavobolje, insomniju, neurasteniju, vertigo, hemiplegiju, hipertenziju, aterosklerozu, psihosomatske i klimakterične tegobe.
 • Ubadanje: pravo 0,5–1 c duboko.

SP 21 (Dabao)

 • Lokalizacija: na srednjoj aksilarnoj liniji, u šestom međurebarnom prostoru, na gornjem rubu sedmog rebra.
 • Indikacije: dispnea, hronični bolni sindromi, bol i probadi u grudima, rebarnom i hipohondrijalnom regionu, opšta slabost i malaksalost, osećaj slabosti u udovima.
 • Ubadanje: koso 5–8 fena duboko.Meridijan slezine

  3. Indikacije

   

  Korišćenje kanala slezine indikovano je kod:

  • oboljenja gastrointestinalnog trakta;
  • oboljenja urogenitalnog sistema;
  • anemije,
  • insomnije,
  • ikterusa,
  • edema i
  • oboljenja predela tela gde kanal prolazi.

   

  Zaključak:

  Naučeni smo da potiskujemo emocije. Kao deci govorili su nam da ne treba da budemo ljuti; kažnjavali su nas zbog napada besa ili ispoljavanja frustracije; tako da smo naučili da progutamo te emocije. Umesto da ispoljimo ljutnju na zdrav način zalažući se za sebe i kažemo kako se osećamo mi smo je potisnuli I time joj dopustili da tinja nesvesno celog života.Akopresurom na određene tačke pospešićemo poboljšanje celog organizma.

   

  Literatura:

  • Prezentacija Meridijani jetre i slezine
  • Meridijanska terapija – Dr Nada Marković

 

Seminarski rad

Predmet: Masaža

Profesor: Milena  Đorđević

Student: Sara Stojanović

Beograd, 2019.

 

POSTANI I TI ESTETIČAR - KOZMETIČAR

Više informacija na telefon 0607237853