Select Page

MASAŽA I CERVIKALNI SINDROM - nastava na predmetu Masaža, smer: ESTETIČAR-KOZMETIČAR

Na današnjem predavanju na predmetu masaže studenti su učili o problemu cervikalnog sistema i kako se on rešava.

Pod cervikalnim sistemom se podrazumeva skup simptoma i kliničkih pojava koji su nastali kao posledica iritacije ili kompresije cervikalnih nervnih korenova u intervertebralnim otvorima.

Često su izraženi iritacija i bol pri pokretima vratne kičme , bolovi kako u mirovanju tako i pri aktivnostima, glavobolja, bolovovi u vratu, u predelu lopatica, duž jedne ili druge ruke. Obzirom da se radi o iritaciji ili kompresiji vaskularnih struktura i simpatikusa, mogu se javiti glavobolje, vrtoglavice i bolovi u potiljačnom delu.

Ovaj problem se rešava hlađenjem. Sa ledom na drvenom štapiću brzim, kružnim pokretima stimulišemo problematičnu regiju. Nakon toga je pokrivamo peškirom desetak minuta a zatim masiramo područje.

Više o smeru ESTETIČAR-KOZMETIČAR pogledajte OVDE

Najčešće nastaje kao posledica degenerativnih promena na kičmenom stubu, kao iritacija ili kompresija cervikalnih (vratnih) nervnih korenova, problemi vaskularnih elemenata, ali naravno može nastati i kao posledica traume (saobraćajna nesreća), osteoporoze, tumora, urođenih malformacija kičmenih pršljenova…

Vratni deo kičme se sastoji od 8 pršljenova, pa u zavisnosti od nivoa problema, možemo razlikovati nekoliko kliničkih slika:

*klinička slika cervikalnog sindroma

*klinička slika cervikobrahijalnog sindroma

*klinička slika vertebrobazilarne insuficijencije

Dijagnostika se uspostavlja na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda, rendgenskog snimka, a ako je potrebno koriste se i druge dijagnostičke metode CT, NMR, EMNG, TCCD, EEG, otoneurološka obrada.

CILJ LEČENJA

Otklanjanje bola, povećanje amplitude pokreta, sprečavanje invalidnosti, otklanjanje drugih simptoma, poboljšanje kvaliteta života.

LEČENJE

Lečenje se sastoji od fizikalnih procedura, kiropraktike, vežbi i/ili medikamentozne terapije.

Za koji vid ili vidove lečenja ćemo se odlučiti zavisi od kliničke slike, prisutnih simptoma, akutnog ili hroničnog stanja ali i subjektivnog osećaja pacijenta.

AKUTNA FAZA

Fizikalna terapija:

– Mirovanje i relaksacija vratnog dela kičme,

– Podržati pacijente da se što pre vrate aktivnostima dnevnog života,

– Sunđerasti okovratnik se preporučuje samo kratko vreme (ne duže od četiri dana), skidati ga postepeno kako ne bi došlo do smanjenja snage mišića vrata,

– Ne preporučuju se procedure sa dubinskim toplotnim delovanjem, jer mogu dovesti do egzacerbacije radikularnog bola, ali može da se krene sa elektro procedurama u vidu interferentnih i TENS struja

  • Kineziterapija:

– Aktiviranje vrata i gornjih ekstremiteta u meri da se ne naruši antalgični (zaštitni) položaj

– Istezanjem ili trakcijom vratne kičme postiže se rasterećenje i smanjenje bolova, pa samim tim i relaksacija koja je neophodna za što brže smirivanje akutnih simptoma

– Pacijent će izvoditi lagane, neopterećujuće vežbe, jer bi preterano naprezanje dovelo do pojačanja akutnih simptoma