Kristina Stanković, akademski kurs za profesionalnog šminkera