Select Page

Korišćenje pudera prema tipovima kože

YORK UNIVERSITY USA
AKADEMIJA ZA ESTETIKU I KOZMETOLOGIJU PURITY
DIPLOMSKI RAD
Tema: Korišćenje pudera prema tipovima kože
Mentor:
Profesor, Ivana Kovačević
Student:
Marija Milovanović
Beograd, 2021. godineOvim potpisima se potvrđuje da je ovo završena verzija diplomskog rada koja je
odbranjena pred ispitnom komisijom od tri člana, s unesenim korekcijama koje je zahtevao
predmetni profesor, odnosno mentor.
Mentor: ___________________________ Profesor, Ivana Kovačević
Student: ___________________________ Marija Milovanović KORIŠĆENJE PUDERA PREMA TIPOVIMA KOŽE
Sažetak:
u radu je obrađena tema kako pravilno koristiti puder za različite tipove kože, šta je koža i
njena funkcija, o nameni i vrstama pudera, kakav je koji tip kože i njihove najčešće
osobine. Obuhvaćen je i istraživački rad koji ima cilj da pravilno nauči žene kako da puder
pravilno nanose prema njihovim tipovima kože, da se vidi kolika je svest žena u pitanju
kako i da li se koža lica svakodnevno neguje, čisti, koliko koriste pudere za lice, i da li
nanose podlogu za lice pre samog nanošenja pudera.
Ključne reči:
šminka, koža, epidermis, dermis, potkožno tkivo, funkcija, karakteristike, normalna, masna,
kombinovana, suva, osetljiva, SPF, primena, osobine.
USE OF POWDER ACCORDING TO SKIN TYPES
Abstrakt:
the paper deals with the topic of how to properly use powder for different skin types, what
is skin and its function, the purpose and types of powder, what is the type of skind and their
most common properties. It also includes research and aims to teach women how to
properly apply powder to their skin types, to see how much women’s awareness is
concerned with how and whether facial skin is cared for, cleansed, how much they use face
powders, and whether they apply foundation for the face before applying the powder.
Key words:
makeup, skin, epidermis, dermis, subcutaneous tissue, function, characteristics, normal,
oily, combined, dry, sensitive, SPF, application, properties.

1
Sadržaj
1.
Uvod……………………………………………………………………………………………………….
. 2
2.
Puderi……………………………………………………………………………………………………..
. 3
3. Istorija pudera………………………………………………………………………………………….. 4
3.1.
Egipat………………………………………………………………………………………………..
4
3.2.
Grčka…………………………………………………………………………………………………
5
3.3.
Rim……………………………………………………………………………………………………
5
3.4.
Kina…………………………………………………………………………………………………..
5
3.5.
Renesansa…………………………………………………………………………………………..
6
3.6. XX
vek………………………………………………………………………………………………
6
3.7. XXI
vek……………………………………………………………………………………………..
7
4. Osobine
pudera………………………………………………………………………………………….
7
4.1. Vrste
pudera……………………………………………………………………………………….
8
4.2. Podela pudera prema tipovima
kože………………………………………………………
1
0
5.
Koža……………………………………………………………………………………………………….
. 1
2
5.1. Struktura
kože…………………………………………………………………………………….
1
2
5.1.1.
Epidermis………………………………………………………………………………..
. 1
2
5.1.2.
Dermis…………………………………………………………………………………….
. 1
3
5.1.3. Potkožno tkivo
(hipodermis)……………………………………………………….
1
4
5.2. Funkcija 12
kože…………………………………………………………………………………….. 5
5.3. Osnovni tipovi kože i njihove
karakteristike……………………………………………
1
5
6. Primena pudera prema tipovima
kože…………………………………………………………..
1
6
6.1. Primena pudera za suvu kožu
lica………………………………………………………….
1
7
6.2. Primena pudera za normalnu kožu
lica…………………………………………………..
1
8
6.3. Primena pudera za masnu kožu
lica………………………………………………………..
1
9
6.4. Primena pudera za kombinovanu kožu
lica……………………………………………..
2
0
6.5. Primena pudera za osetljivu kožu
lica…………………………………………………….
2
1
6.6. Primena pudera za zrelu kožu
lica………………………………………………………….
2
2
7. Predmet
istraživanja…………………………………………………………………………………..
2
4
7.1. Cilj
istraživanja…………………………………………………………………………………..
2
4
7.2. Zadatak
istraživanja…………………………………………………………………………….
2
5
7.3.
Uzorak……………………………………………………………………………………………….
2
5
7.4. Postupak
istraživanja……………………………………………………………………………
2
5
7.5. Rezultati
istraživanja……………………………………………………………………………
2
5
8.
Zaključak…………………………………………………………………………………………………
. 5
2
9.
Literatura…………………………………………………………………………………………………
. 5
4
1. Uvod3
Želja za ulepšavanjem ljudi datira još od vremena kada su prvi ljudi šetali zemljom.
Takođe internet, brz način života, a najviše trendovi stvaraju potrebu da fizički izgled bude na
prvom mestu, posebno kada je ženski pol u pitanju. Bez obzira da li su zadovoljne svojim
fizičkim izgledom ili ne, žene imaju potrebu da se šminkaju, bilo da je to dnevna ili večernja
šminka. Ljudima je ranije (davnih vremena) šminka bila način da se dokažu, da pokažu svoj
društveni status, da odbiju zle sile, a najviše da svoj izgled učine privlačnijim. Između
ostalog, jedno od osnovnih sredstava je bio kompaktni puder.


Slika br.1 Šminka u različitim epohama

Za popularnost pudera je najzaslužnija bila Marija Antoaneta, a u doba Luja XV svetla
put je bila stvar prestiža. Ljudima je bilo vrlo važno da im koža izgleda što svetlije jer se
onda podrazumevalo da dolaze iz visokih društvenih slojeva. Iz istih razloga uticajniji ljudi
nisu smeli da se izlažu preterano suncu da im koža ne bi potamnela, jer je to bio odraz
siromaštva i nižeg društvenog statusa. Kompaktni puder se koristio za posvetljavanje lica u
ogromnim količinama. Marija Antoaneta gde god je išla, uvek je uz sebe imala rezerve
kompaktnog pudera i nikada se nije odvajala od njega. Kako je popularnost ovog proizvoda
sve više rasla, francuski kozmetičari su osmislili pudere u različitim bojama koji se nanosio i
na kapke i obraze. Kasnije, tokom godina, puder je postao sastavni deo kozmetike i takođe
najčešće korišćen proizvod, a danas se puderi mogu naći u bezbroj nijansi i tekstura.
2. Puderi
Puderi služe za održavanje i negu kože. To je proizvod koji po svojim dermatološkim
svojstvima ima i dekorativnu ulogu. Puderi su preparati koji imaju zaštitnu funkciju kože,
služe za negu i prikrivanje nesavršenosti kože.
Prema nameni se dele na pudere za lice, za telo, dečije pudere, pudere za brijanje,
antiperspirantne i dezodorantne pudere. U svim navedenim vrstama puderi predstavljaju oblik
preparata u kojem su sadržane supstance sa specifičnim i drugačijim dejstvom.
Antiperspirantni puderi služe za nanošenje antiperspirantnih i dezodorantnih dejstvujućih
materija.
Dečiji puderi imaju zaštitnu ulogu ulogu i sadrže talk sa dodatkom antiseptika, koji
smanjenjem trenja i antiseptičnim efektom sprečavaju rane na dečijoj koži. Puderi za telo
imaju specifičnu ulogu, različitu od one koju imaju npr. puderi za brijanje.
Puderi za lice služe da celodnevno neguju lice i najbolja su zaštita od sunca i nečistoće
(koji imaju spf u sebi – zaštitni faktor). Kroz godine, koža lica se stanjuje i postaje suva i
opuštena, pa je potrebno da se prilagodi vrsta šminke i ostalih proizvoda. Najbolji način za
prekrivanje bora je korišćenje kremastog tečnog pudera koji hidrira kožu, a puder u kamenu
ili prahu bi trebao da se koristiti samo za dodatno prekrivanje, npr. za područje ispod očiju.
Za žene koje i u zrelim godinama imaju sjajnu kožu preporučuje se korišćenje tečnog pudera
s mat efektom.
3. Istorija pudera
Puder za lice je kozmetički proizvod koji se nanosi na lice i služi različitim funkcijama,
a najčešće za ulepšavanje lica. Potiče iz drevnog Egipta i tek tada puder dobija svoju pravu
svrhu, imao je različite društvene namene u različitim kulturama, a danas u moderno doba se
obično koristi za negu, prikrivanje nedostataka, posvetljavanje kože i oblikovanje lica.
Korišćenje pudera za lice doprinelo je razvoju lepote kroz istoriju i postavljanje novih
standarda. Posvetljeno lice i glatki ten u drevnoj Evropi i Aziji je ukazivalo na ženu visokog
staleža. I tokom krstaškog rata i u srednjovekovnoj eri, ovaj trend je bio prisutan. Tokom
ovog perioda žene su koristile štetne sastojke kao puder za lice, a to su bili izbeljivači, olovo i
metalni hidroksidi.

3.1. Egipat


Slika br.2 Kamena tegla za kozmetiku nađena u ostacima drevnih Egipćana

Arheološki ostaci i hemijske analize ukazuju na upotrebu pudera za lice koji datira
između 2000. i 1200. godine p.n.e., a uključuju olovna vlakna (to su uobičajeni kozmetički
sastojci koji su se koristili u drevnom Egiptu). Tegle kohl-a u kojima su se čuvali ajlajneri,
kao i kameni sudovi u kojima se nalazio puder za lice otkriveni su u grobovima, jer je to
drevnim Egipćanima obećavalo večnu lepotu u zagrobnom životu. Za vreme Kleopatrine
vladavine, kompaktni puder je bio vrlo popularan i stalno korišćen proizvod u
svakodnevnom životu kako žena, a isto tako i muškaraca. Kleopatra je snažno uticala na
drevni egipatski standard lepote prepoznatljivim stilom šminkanja, i stalno je inspirisala
drevne Egipćane da boje oči zelenim i plavim puderima. Kod njih se smatralo da puder za
lice ima i medicinsku svrhu da zaštiti ljude od bolesti. 3.2. Grčka
Drevni egipatski trendovi u lepoti putovali su takođe i Mediteranom i uticali na
primenu kozmetike u Grčkoj. Koristili su slične sastojke, samo što su drevni Grci su koristili
cinabarit kao praškasto rumenilo za lice, a osvežavali su ten belim olovom (olovo
karbonatom). Dok je želja za belim tenom predstavljala društvene ideje o rasnoj
superiornosti, ton kože je takođe nametao pol i žene su uvek bile bleđe od muškaraca zbog
manje hemoglobina. Znak pripadnosti višem staležu bila je svetla koža bez izlaganja suncu
jer je život bogatih žena podrazumevao boravak u zatvorenom. Belo olovo je pronađeno u
rudnicima kao nusproizvod srebra od koga su stari Grci proizvodili puder za lice.
3.3. Rim
Drevna rimska upotreba pudera za lice bila je usredsređena na rimski
ideal ženstvenosti i standarda lepote, izražavajući znakove socijalnog i zdravstvenog statusa.
Bledu put su želele Rimljanke. Male staklene tegle i četke iz arheoloških ostataka sugerišu na
čuvanje i upotrebu pudera na licu.
3.4. Kina
Drevne kineske žene želele su izbeljenu kožu isključivo zbog lepote, a njihova upotreba
pudera za lice datira iz perioda proleća i jeseni od 770. do 476. pre Hrista. Rani oblik praha
za lice je pripreman mlevenjem finog pirinča koji je bio nanošen na lice. Takođe su drobljeni
biseri da bi se stvorio biserni prah koji je poboljšao izgled lica i isto se koristio kao lek za
lečenje akni, očnih bolesti i tuberkuloze. Kineska carica Vu Cetjen je koristila biserni prah za
održavanje blistave kože. Olovo je takođe bio uobičajeni sastojak koji se koristio za puder za
lice i ostao je popularan zbog svojih svojstava beljenja kože.
3.5. Renesansa


Slika br.3 Portret kraljice Elizabete I sa izbeljenom i napuderisanom kožom

Lepotu u srednjem veku odlikovala je svetla i svilenkasta koža koja je podrazumevala
plodnost i dobro zdravlje. Prah na bazi olova su stalno koristile tokom 16. veka plemićke
klase, a kraljica Elizabeta I je upotrebljavala puder za lice da bi sakrila ožiljke od velikih
boginja. Glavni uzrok njene smrti bilo je trovanje krvi, zbog njene kozmetičke prakse
korišćenja šminke koja sadrži toksične materijale, a tu je spadao i puder za lice na bazi olova.
Tokom viktorijanske ere primetna šminka postala je manje popularna jer su žene želele da
izgledaju prirodno lepo, pa su se puderi dobijeni od cink oksida koristili za održavanje kože
boje slonovače. 3.6. XX vek
Tokom edvardijanske ere, šminka za žene se koristila za poboljšanje prirodne lepote i
mnoge mlade žene su svakodnevno nanosile nešto laganiji puder za lice. Pod uticajem
tradicionalnih standarda lepote, žene su tokom ranih 1900-ih više volele bledu, izbeljenu i
napuderisanu kožu. Dvadesetih godina 20. veka Holivud je postao glavna inspiracija za
lepotu u Americi, a napuderisani izgled lica je postao povezan sa prostitutkama i filmskim
zvezdama. Zbog sve veće popularnosti, krajem decenije je zabeležen porast kozmetičkih
brendova na preko 1300 brendova pudera za lice koji su se pojavili u industriji vrednoj 52
miliona dolara.
3.7. XXI vek
Promenljive koncepcije muškosti tokom 2000-ih dovele su do novih trendova u lepoti
koji su videli kozmetičke proizvode koji se prodaju muškarcima, uključujući pilinge za lice,
pudere za lice i senke za oči. Upotreba šminke za lice proširila se i na muškarce koji žele da
poboljšaju svoj izgled.
4. Osobine pudera
Glavne osobine pudera jesu te da dobro i trajno prianjaju na kožu, isto tako da je dobro
i ravnomerno prekrivaju. Zavisno od namene, manje ili više upijaju sekrete sa površine kože,
ne vlaže i ne odmašćuju kožu. Veoma su prijatnog mirisa, daju koži mekoću i finoću, a boja
ima mnogo i može da odgovara različitim tipovima kože. Najbolje je birati proverene pudere,
da bi pri nanošenju glatko i lako klizili po koži i izgledali potpuno prirodno.
Svim puderima je zajedničko to da sadrže supstance u prahu koje mora da ispunjavaju
određena fizičko-hemijska i dermatološka svojstva, da su nerastvorljive u vodi i mastima, da
čestice nemaju oštre ivice (da ne oštete strukturu epidermisa), da ne deluju na kožu i
orzanizam štetno i da ne menjaju pH kože.
Postoji dosta različitih sirovina za izradu pudera. U njih spadaju beli, obojeni i perl
pigmenti, a od drugih supstanci, tu su još i titan-dioksid, cink-oksid, kaolin, skrob, talk,
silicijum i praškasta svila.
Titan-dioksid (TiO2) je beo prašak, beli pigment koji se nerastvara u vodi i mastima.
Od svih sastojaka koji ulaze u sastav pudera, titan-dioksid ima najjaču pokrovnu moć.
Zavisno od namene pudera, primenjuje se u raznim koncentracijama. Najviše ga imaju puderi
od kojih se traži da potpuno prekriju prirodni ten kože, kao što su puderi za filmsku, scensku
šminku i večernji teški puderi koji takođe imaju jaku pokrivnu moć. Nema selektivno
adsorptivnu moć sunčevih zraka, za razliku od cink-oksida.
Cink-oksid (ZnO) ima znatno manju pokrovnu moć od titan-dioksida. Primenjuje se u
puderima od kojih se ne zahteva potpuno pokrivanje. Pored toga ima adsorbentno,
antiseptičko i adstringentno dejstvo. Posebnu ulogu ima u puderima za zaštitu od sunčevog
zračenja (SPF). Često se koristi kod osoba koje imaju osetljivu kožu, sa npr.
hiperpigmentisanim mrljama po koži.9
Kaolin je u raznim koncentracijama sastojak uglavnom svih vrsta pudera i ima veliku
pokrovnu ulogu u puderima i najpogodniji je za izradu kompaktnih pudera. Njegova uloga je
neutralisanje nepoželjnog sjaja koji mu daje talk i da ispoljava adsorbentna svojstva.
Biljni skrobovi su supstance koje imaju pokrovnu ulogu i koži daju svilenkast i lep
izgled. Kada prirodni skrob dođe u dodir sa vlagom, on nabubri, što estestki ne izleda lepo jer
daje neravni reljef na površini kože i zato se u današnje vreme koriste obradjeni skrobovi
kojima je oduzeta moć bubrenja-bioskrob.
Talk ima klizajuća i antiseptička svojstva. Preparatima daje mekoću, glatkoću i ne
dehridrira kožu. Puderi za negu nemasne i dehidrirane kože sadrže visok procenat talka – 70%. Sadržaj talka se smanjuje u preparatu ukoliko preparat treba da ima jača pokrovna
svojstva. Nepoželjno kod preparata je to što mu samo prisustvo talka daje pojačan sjaj.
Svila u prahu je čest sastojak pudera, dobro prijanja na kožu, lako se nanosi, daje
svilenkast izgled koži i dobro vezuje vodu.
Boje su bitne sirovine u puderima i treba da odgovaraju raznim vrstama boja kože, i
takođe da su nerastvorljive u vodi i mastima. Uglavnom se koriste oksidi gvoždja (prirodni i
sintetičke) i dodaju se u koncentraciji 1-4%. Obojeni perl-pigmenti daju koži željenu boju,
svetlucavost i’baršunast i svež izgled.
Parfemi spadaju u obavezne sastojke pudera i moraju dobro da se fiksiraju da bi dugo
trajali. Za izradu se najčešće se koriste cvetne prirodne esencije i sintetičke komponetne.
Njihova količina u puderima je od 0,6 – 1,2 %.
4.1. Vrste pudera
Prema nameni puderi se dele na pudere za lice, pudere za telo, dečije pudere, pudere za
brijanje, a posebnu grupu čine antiperspirantni i dezodorantni puderi.
Prema obliku puderi se dele na mineralne pudere, maramice sa puderom, tečne pudere,
pudere u kuglicama, pudere u prahu (kompaktni puder) i tonirane kreme.
Mineralni puder
Ovaj puder ne začepljuje pore, a pritom izuzetno prikriva sve nedostatke na koži, i koža
ga zbog mineralnih sastojaka uglavnom lako podnosi. Može da bude u pečenoj, praškastoj i
presovanoj formi, a nanosi se specijalnom mineralnom četkicom počevši od sredine lica
kružnim pokretima, krećući se ka njegovim krajevima.
Maramice s puderom
Ove maramice se najviše koriste kada je potrebno da se ukloni višak masnoće sa lica.
Uzme se maramica i utapka na delove lica koji su se prosijali nakon više sati nošenja pudera,
i automatski će lice dobiti ujednačen i svež izgled nakon toga.
Tečni puder
Ovo je vrsta pudera koja je najzastupljenija u celom svetu. Najčešće se proizvodi prema
svim tipovima kože, deluje prirodno kada je na licu, nanosi se vrlo lako i postoje razni načini
za to. Tečni puderi predstavljaju stabilisane suspenzije belih i obojenih pigmenata i supstanci
koje poboljšavaju adheziju (prianjanje) pudera, moć upijanja i prekrivanja.
Mogu da sadrže još: humektanse, konzervanse i mirise.
Puder u kuglicama
Ima ga u raznim nijansama, a danas postoji i varijanta pudera sa antibakterijskom
formulom. Sve nijanse daju blago svetlucavi ten i prirodan sjaj, a nanosi se širokom
četkicom.
Puder u prahu (kompaktni puder)
Kompaktni puder je najstariji oblik dekorativnih pudera. Koriste se sa ciljem da smanje
sjaj i lepljivost podloge i da daju baršunast i lep izgled koži. Glavni sastojak je talk koji
omogućava lako nanošenje i prianjanje pudera na kožu. Da bi se postigla dobra sposobnost
pokrivanja i upijanja, puderima se dodaju cink-oksid, kalcijum i magnezijum-karbonat,
koloidalni kaolin. Za poboljšanje prianjanja pudera dodaju se stearati (organsko jedinjenje)
kalcijuma, cinka i magnezijuma. Mogu da sadrže obojene ili pearl pigmente, koji koži daju
željenu boju i blagu svetlucavost.
Tonirana krema
Kombinacija hidratantne kreme, kreme sa zaštitnim faktorom i tečnog pudera. One
sadrže puno antioksidanasa, ublažavaju bore, ujednačavaju ten, prekrivaju sitne nesavršenosti
i crvenila na koži lica. Dobar je izbor za svaki tip kože, ali ne i za one koje traže dugotrajno i
potpuno prekrivanje.
Puderi za lice se ubedljivo najviše primenjuju od svih vrsta pudera, najčešće za estetsku
negu lica. Uloga ovih pudera je da obezbedjuju pokrivanje nedostataka na koži, da koži daju
glatkoću, da zaštite kožu od nepovoljnih spoljnih uticaja i da kontrolišu sebacealnu sekreciju.
Na slici ispod su prikazane najčešće i najpopularnije nijanse tečnih, a i kompaktnih
pudera koje su poznate u celom svetu.


Slika br.4 Nijanse pudera

4.2. Podela pudera prema tipovima kože
Prema tipovima kože na koje se nanose, puderi se dele na:
lake pudere, i oni su namenjeni posnim, osetljivim i suvim kožama. Sadrže visok
procenat talka, a mali procenat adsorbentnih i pokrovnih supstanci. Uvek se nanose na kožu
na koju je prethodno aplikovana emolijentna podloga, odnosno hidratantna krema;
srednje teške pudere, koji su namenjeni normalnim kožama, imaju umereno izražena
pokrovna i antiseptička svojstva i
teške (guste) pudere, sa veoma izraženim pokrovnim i antiseptičkim svojstima.
Namenjeni su vrlo masnim i nečistim kožama sa ožiljcima i ova grupa preparata se najčešće
koristi za filmsku, pozorišnu i scensku (televizijsku) šminku.
Pimer izrade tečnih pudera:
Bolus alba 10,00
Titanii dioxydum 5,00
Glycerolum 5,00
Bentonitum 5,0012
Magnesii carbonas 1,00
Parfem 1,00
Boja q.s.
Aqua purificata ad 100,00


Slika br.5 Tečni puder
Način izrade tečnog pudera
Tečni puder se izrađuje tako što se prethodno propisno pripremljene supstance
pomešaju tako što se parfem rastrlja sa magnezujum-karbonatom i proseje kroz sito od
0,15mm. Boja se rastrlja sa titan-dioksidom i proseje kroz sito od 0,15mm. Zatim se obe
smeše pomešaju i zajedno proseju, pa rastrljaju sa glicerolom i u to se doda uz mešanje 1/3 od
količine propisane vode. Kaolin i bentonit se pomešaju i proseju, pa se smeši u porcijama
dodaje ostatak vode, a zatim se koloidnoj suspenziji uz snažno mešanje dodaje glicerol – vodena suspenzija.
5. Koža
Koža je najveći organ na ljudskom telu, takođe je vitalna za naše opšte zdravlje i dobro
osećanje. Pored toga što deluje kao prva linija odbrane tela od bakterija i virusa, zdrava koža
održava i ravnotežu tečnosti i pomaže u regulaciji telesne temperature. Veoma je osetljiva,
prepoznaje najblaži dodir, kao i bol. S obzirom da je naš najveći i najuočljiviji organ,
pokrivajući 2m² tela i čineći skoro šestinu telesne težine čoveka. Stanje kože može da ima
veoma značajan uticaj na čovekovo samopouzdanje.
5.1. Struktura kože
Stalno promenljiv i dinamičan organ. Koža se sastoji od tri glavna sloja – epidermisa,
dermisa i potkožnog tkiva, od kojih je svaki sačinjen od nekoliko podslojeva. I povezani
delovi kože – kao što su folikuli, lojne i znojne žlezde – imaju različite uloge u ukupnoj
funkciji.


Slika br.6 Presek izgleda kože
5.1.1. Epidermis
Kao spoljni sloj koji možemo da vidimo i dodirnemo, epidermis nas štiti od toksina,
bakterija i gubitka tečnosti. Sastoji se od 5 podslojeva keranocitnih ćelija. Te ćelije,
proizvedene u najdubljem unutrašnjem bazalnom sloju migriraju ka površini kože. Dok to
rade, one sazrevaju i prolaze kroz seriju promena. Upravo je taj proces, poznat kao
keratinizacija (ili kornifikacija), ono po čemu se podslojevi razlikuju.
Bazalni sloj (ili stratum basale) – Najdublji unutrašnji sloj gde se proizvode
keranocitne ćelije.
Spinozni sloj (ili stratum spinosum) – Keranociti proizvode keratin (proteinska vlakna)
i dobijaju vretenasti oblik.
Granulozni sloj (stratum granulosum) – Počinje keratinizacija – ćelije proizvode tvrde
granule, kako se kreću napred, a te granule se pretvaraju u keratin i epidermalne lipide.
Čisti sloj (stratum lucidium) – Ćelije su gusto zbijene, pljosnate i ne razlikuju se jedna
od druge.
Rožnati sloj (ili stratum corneum) – Spoljašnji sloj epidermisa sa prosečno oko 20
podslojeva pljosnatih i mrtvih ćelija, u zavisnosti od toga gde se koža nalazi na telu. Te mrtve
ćelije se redovno otpuštaju u procesu poznatom kao deskvamacija. Takođe, u rožnatom sloju
su smeštene pore znojnih žlezdi i otvori lojnih žlezdi.
Ćelije u rožnatom sloju su vezane epidermalnim lipidima. Ovi lipidi su od suštinske
važnosti za zdravu kožu: formiraju njenu zaštitnu barijeru i vezuju vlagu. Kada nedostaju
lipidi, koža često postaje suva i deluje zategnuto i grubo.
Epidermis je prekriven emulzijom vode i lipida (masti) poznatom kao hidrolipidni film.
Taj film, koji se održava lučenjem znojnih i lojnih žlezdi, pomaže da naša koža zadrži gipkost
i deluje kao dodatna barijera protiv bakterija i gljivica.
Vodeni deo ovog filma, poznat kao zaštitni kiseli omotač, sadrži:
– mlečnu kiselinu i razne amino kiseline iz znoja,
– slobodne masne kiseline iz sebuma,
– amino kiseline, pirolidnu karboksiličnu kiselinu i druge prirodne vlažeće faktore koji su
većinom nusproizvodi procesa keratinizacije.
5.1.2. Dermis
Dermis (ili korijum) – Dermis je debeo, elastičan ali čvrst srednji sloj kože, koji čine
dva podsloja, a to su: – donji sloj (ili stratum reticulare): duboka, debela oblast koja formira fluidnu granicu sa
potkožnim tkivom,15
– gornji sloj (ili stratum papillare): formira definisanu, talasastu granicu sa epidermisom.
Glavne strukturalne komponente dermisa su kolagen i elastin, vezivna tkiva koja daju
snagu i fleksibilnost i vitalni su deo zdrave, mladalačke kože. Ova vlakna su utisnuta u
gelastu supstancu koja sadrži hijaluronsku kiselinu koja ima visoku sposobnost vezivanja
vode i pomaže u održavanju volumena naše kože.
Način života i spoljašnji faktori kao što su sunce i promene temperature utiču na nivoe
kolagena i elastina, kao i na strukturu okolne supstance. Kako starimo, naša prirodna
proizvodnja kolagena i elastina se usporava, a sposobnost kože da vezuje vodu se smanjuje.
Koža izgleda manje tonirano i pojavljuju se bore.
Dermis ima ključnu ulogu u zaštiti tela od spoljašnjih uticaja i iritanasa, kao i da hrani
spoljašnji sloj iznutra: – njegova debela, čvrsta tekstura pomaže u ublažavanju spoljašnjih udaraca i kada nastupi
šteta, on sadrži vezivna tkiva kao što su fibroblasti i mastociti koja zaceljuju rane, – bogat je krvnim sudovima koji hrane epidermis i uklanjaju otpad lojne žlezde koje
dostavljaju sebum ili ulje na površinu kože i znojne žlezde koje dostavljaju vodu i mlečnu
kiselinu na površinu kože, nalaze se u dermisu. Ovi fluidi se udružuju i čine hidrolipidni film.
Dermis je takođe mesto gde se nalaze limfni sudovi, senzorni receptori, koreni dlake:
loptasti krajevi stabla dlake gde se ona razvija.
5.1.3. Potkožno tkivo (hipodermis)
Potkožno tkivo (hipodermis), najdublji unutrašnji sloj naše kože skladišti energiju dok
štiti od udaraca i pruža izolaciju telu. Uglavnom se sastoji od masnih ćelija (dipocita) koje su
grupisane u jastučaste grupe, posebnih kolagenih vlakana koja se zovu septe ili granice:
labavo i sunđerasto vezivno tkivo koje drži masne ćelije zajedno i krvnih sudova.
Broj masnih ćelija koje se nalaze u potkožnom tkivu se razlikuje na različitim delovima
tela, distribucija masnih ćelija se takođe razlikuje kod muškaraca i žena i struktura drugih
predela kože.
5.2. Funkcija kože
Koža je od suštinske važnosti za opšte zdravlje i dobro osećanje. Zdrava koža deluje
kao barijera između spoljašnjeg sveta i unutrašnjosti tela i predstavlja našu prvu i najbolju
odbranu od hladnoće, toplote, gubitka vode i zračenja.
Kao spoljašnji sloj kože, rožnati sloj igra značajnu ulogu u zaštiti tela od okoline i
ograničavanju količine vode koja se gubi iz epidermisa.
Koža sadrži prirodne vlažeće faktore – nastale iz lojnih ulja rožnatog sloja, uključujući
mlečnu kiselinu i ureu. Oni vezuju vodu i pomažu u održavanju elastičnosti, čvrstine i
savitljivosti kože. Ako se ovi faktori potroše, koža gubi vlažnost. Kada nivoi hidratacije
rožnatog sloja padnu ispod 8 – 10%, koža postaje gruba, suva i sklona pucanju.
Kada je koža redovno izložena UV zracima, povećava se proizvodnja melanina u
bazalnom sloju, koža se zgušnjava da bi se zaštitila i može se javiti prilikom velikog izlaganja
kože suncu. Masne ćelije u potkožnom tkivu takođe pružaju izolaciju telu od hladnoće i
toplote.
5.3. Osnovni tipovi kože i njihove karakteristike
Tip kože zavisi od toga koliko masnoće ima, koliko vode zadržava (što utiče na njenu
elastičnost) i koliko je osetljiva. U skladu sam tim, postoji 5 osnovnih tipova kože i to
normalna koža, masna koža, suva koža, kombinovana koža i osetljiva koža.
Normalna koža je glatka, ujednačenog tena, mekana i bez vidljivih tragova masnoće.
Pore su jedva vidljive i nije preterano zahtevna za negu, ali je ne treba ni zapustiti.
Masna koža ima tragove masnog odsjaja od sebuma. Ova prirodna masnoća najviše se
nakuplja na bradi, čelu i oko nosa. Kod osoba sa ovim tipom, nisu samo ove regije kritične
već je celo lice masno, a neretko je i kosa masna. Ovakva koža stvara više sebuma nego što je
potrebno i uzroci mogu biti različiti, a to su loša ishrana, nasledni faktor, hormonski
problemi, stres, pogrešna nega kože. Masna koža ima široke pore, sjajna je, debela, sklona
bubuljicama, mitiserima.
Suva koža je potpuno suprotna prethodnoj, osim u jednom – zahteva poseban način
nege. Ovakva koža ne proizvodi dovoljno sebuma i teško ga zadržava, pa je suva i često se
peruta. Treba joj nega koja je snabdeva dovoljnom količinom vlage. Kod suvog tipa kože,
pore su skoro nevidljive, koža je suva, zateže i sklonija je gubitku elastičnosti i borama. 17
Uzroci suve kože mogu biti geni, izloženost vremenskim uslovima (jakom suncu ili jakoj
hladnoći i vetru) bez adekvatne zaštite, preterano izlaganje solarijumu, navika pranja lica
previše toplom vodom, posledica reakcije na jake sapune i sredstva za pranje lica.
Kombinovani tip kože lica je onaj koji se dosta masti, ali samo na nekim delovima,
dok je na nekim delovima lica koža normalna ili čak i suva. Nega ovakve kože lica zahteva
da se svaki deo lica tretira posebno. Pore kod kombinovanog tipa kože mogu biti vidljivije, a
u predelima gde je masna, koža je sklona mitiserima i bubuljicama. Kombinovani tip kože je
takođe i onaj koji se menja u zavisnoti od spoljašnjih uslova. Takvo lice je na primer tokom
jednog određenog perioda godine masno, a tokom drugog suvo.
Osetljiva koža lica je verovatno najteža i najzahtevnija kombinacija koja čoveku može
da zapadne. Tu spadaju osobe koje imaju problema sa promenama na koži kao što su
ekcemi, rozacea i slično. Ovakva koža lica se lako se iziritra i sklona je crvenilima i upalama.
6. Primena pudera prema tipovima kože
Pre svega, da bi puder lepo legao na kožu, vrlo je važno da se odradi dobra priprema
lica, koji god da je tip kože u pitanju. Nijedan tečni puder neće lepo da izgleda na koži
ukoliko se ne uradi dobra priprema lica pre samog nanošenja. To podrazumeva da puder neće
da se uvlači u sitne pore, bore, i trajaće ceo dan ukoliko je to potrebno. Najvažnije kod
pripreme lica jeste čišćenje lica, krema sa SPF-om (zaštitnim faktorom) ukoliko je dnevna
šminka u pitanju ili izlazak iz kuće tokom dana, zatim dobra hidratacija i prajmer za kraj.
Prva stvar jeste čišćenje lica. Pre samog šminkanja trebalo bi da se očisti lice
sredstvima koja su namenjena za određene tipove kože, što podrazumeva micelarnu vodu,
penu za čišćenje lica, bilo koju umivalicu, a nakon toga tonik koji će skupiti pore nakon
čišćenja. Bilo bi dobro i da se odradi piling par sati pre samog šminkanja ukoliko je neka
posebna prilika u pitanju, jer će on otkloniti odumrle ćelije na koži i ostaviti je glatkom i
spremnom za nanošenje pudera.
Kada je krema za zaštitu od UV zraka (SPF) u pitanju, trebala bi da se koristi tokom
cele godine, bez obzira da li je zima ili leto. Nove generacije krema sa SPF-om imaju nove
benefite, veoma su prijatne za kožu, lagane su, pružaju joj hidrataciju i što je najvažnije od
svega brzo upijaju. Kada se koristi krema sa zaštitnim faktorom, mogu da se izbegnu
neželjeni efekti na koži. Prva stvar je fotostarenje (može da izazove promenu strukture 18
elastičnih i kolagenskih vlakana što dovodi do gubitka čvrstoće, mogu se pojaviti bore i može
doći do opuštenosti kože, alergije zbog sunca (crvenilo, svrab, osetljivost kože),
hiperpigmentacije (bubuljice, fleke) i do razvoja melanoma na koži.
Sve ovo su glavni razlozi zašto je neophodno koristiti kremu sa SPF-om za lice pre
svakog izlaska iz kuće.
Nakon toga sledi hidratacija lica. (Ovde može da spada i krema sa SPF-om takođe). To
uključuje kremu koja je namenjena prema tipu kože i treba da bude hidratantna. Kada se
krema nanese, treba je ostaviti da odstoji na licu izvesno vreme da bi koža lepo upila istu,
kako bi se posle lakše naneo puder.
Na kraju je najvažnije da se nanese prajmer na lice. Prajmer ima funkciju da zagladi
pore i bore, i da omogući glatku podlogu za lakše nanošenje pudera. Pomoću prajmera
trajnost šminke može da bude znatno duža, jer u sebi sadrži sastojke koji omogućavaju bolje
vezivanje pudera za kožu.
Postoje dve vrste prajmera, a to su prajmeri na bazi silikona i hidrirajući prajmer.
Prajmer na bazi silikona je preporučljiv za masnu kožu, jer će tako popuniti pore i matirati
lice, a hidrirajući prajmer kremaste strukture je namenjen za suvu kožu koji će sprečiti da se
koža peruta i uvuče u sitne linije na licu nakon nanošenja pudera i produži njegovu trajnost.
6.1. Primena pudera za suvu kožu lica
U slučaju suve kože lica, za nju je karakteristično sledeće: smanjena elastičnost,
vidljive i dublje bore – jer koža nema preko potrebnu vlažnost, što sve kulminira grubom
površinom kože. Ukoliko je koža lica suva, od ključnog značaja je koja vrsta pudera će se
izabrati.


Slika br.7 Suva koža
Ovom tipu kože najviše se preporučuju puderi u tečnoj formi, jer svaka druga tekstura
će samo dodatno isušiti suvu kožu. U tom pogledu, suvoj koži lica nikako ne pogoduju puderi
u prahu i kameni puder (presovani i čak do 3 puta više isušuju kožu nego obični puder), koji
imaju funkciju matiranja kože, i koji će samo doprineti beživotnom i dehidriranom izgledu
kože lica. Treba da se koristi kremasti kompaktni puder, neophodno je da ima masnu teksturu
(treba da sadrži više emolienata – omekšivača). Kada je koža lica suva, kremasti kompaktni
puder će lepo da se zadržava na koži i ne postoji mogućnost da se nakupi na suvim delovima
kože. Takođe može da se odabere puder koji u sebi sadrži čestice šljokica (shimmer) u maloj
količini, da bi koža izgledala sjajno i dobila zdrav, svež izgled. Postoje i tečni hajlajteri koji
mogu da se nanesu pre samog nanošenja pudera, i koža će automatski izgledati sveže. Ne
preporučuje se nanošenje kompaktnog pudera za suvu kožu lica, jer može dodatno da isuši
delove lica i da bude još više izraženo.
Dakle, ženskom polu sa suvom kožom se preporučuju hranljive formule tečnih
pudera sa hidratantnim sastojcima, koji će suvoj koži lica pružiti hidrataciju tokom 24 sata
koja joj je preko potrebna.
6.2. Primena pudera za normalnu kožu lica
Normalna koža lica uglavnom podnosi svaku vrstu pudera, ali zavisi i kakav efekat želi
da se postigne. Efekat pokrivne moći pudera treba da odgovara naspram stanja kože. Ukoliko
je ten neravnomeran, ako su kapilari jače izraženi, ako ima fleka, pigmentnih mrlja koje su
ostale zbog nekadašnjih nečistoća ili ožiljci kao posledice istih, treba da se izabere puder koji
ima najmanje srednju ili potpunu pokrivnu moć prekrivanja.


Slika br.8 Normalna koža
Od pokrivne moći takođe mnogo zavisi i kako se nanosi. Može da se nanosi bjuti
blenderom (pokvasenim sunđerom), u tom slučaju pokrivna moć će biti blaža i prirodnija jer
sunđer upije višak pudera. Ako se nanosi prstima ili četkicom, pokrivna moć će biti jača.
Ukoliko je koža skroz normalna bez problema kojoj nije potrebna visoka pokrivna moć,
već samo lagano ujednačavanje tena, dovoljna je čak i lagano tonirana krema radi svežeg
izgleda i ujednačavanjem tena. Za normalnu kožu, kompaktni puder može da se nanese nakon
tečnog pudera ili tonirane kreme. Lepa koža ne treba da se sakriva, već da se neguje da takva
i ostane.
6.3. Primena pudera za masnu kožu lica
Kada je u pitanju masna koža lica, hranljivi puderi nisu najbolje rešenje jer sadrže
shimmer (sitne čestice šljokica). Kod masne kože je veoma bitno da se spreči mastan odsjaj,
nikako ne sme lice da se prosija još više.


Slika br.9 Masna koža
Prema tome, za masnu kožu se bira puder koji ima isključivo mat krajnji efekat (koji
upija višak sebuma), ili prirodni krajnji efekat, ali da ne sadrži nikakve masnoće. Prirodna
masnoća masne kože će sa ovakvim tipovima pudera dati potpuno prirodan izgled na površini
kože.
Kada je pokrivna moć u pitanju kod masne kože, vrlo često može da se desi da je
sklona raznim nepravilnostima, da ima akne, mitisere, bubuljice. Prema tome, puder bi trebao
da ima srednju do jake pokrivne moći da bi se svi nedostaci sakrili. Takođe je preporučljivo
da puder ne sadrži komedogene sastojke, a to su ulja, voskovi i sl.
Nakon tečnog pudera za ovaj tip se preporučuje i nanošenje kompaktnog pudera (u
kamenu ili u prahu), da bi se sprečilo prosijavanje i masni odsjaj na licu nakon par sati
nošenja pudera.
6.4. Primena pudera za kombinovanu kožu lica
Kada je pitanje o kombinovanom tipu kože, u tom slučaju može da se koristi bilo koji
tečni puder ili tonirana krema koja će malo doterati lice i ujednačiti ten.
Kod kombinovane kože može da se desi da se čuvena „T zona“ (brada, nos, oko nosa i
čelo) masti ili u obrnutom slučaju suši, zavisno od osobe. Prema tome, preporučuje se da se
stavi prajmer pre pudera koji matira „T zonu“ ukoliko je suva, ili običan koji će samo
zadržati puder na svom mestu i nakon par sati.


Slika br.10 Kombinovana koža – „T zona“
Nakon nanošenja tečnog pudera, poželjno je da se nanese i kompaktni puder da bi se
lice dodatno doteralo. Može i na celo lice, a može samo na „T zonu“. Ako se nakon par sati
desi da se koža prosija, dovoljno je dodati na nos i bradu malo pudera u prahu i tako će da se
apsorbuje višak masnoće koja se stvori posle određenog vremena.
6.5. Primena pudera za osetljivu kožu lica
Za osetljivu kožu lica se preporučuju tečni puderi ili tonirane kreme da se samo ten
ujednači, a koji u sebi sadrži ši-buter, esencijalna ulja i vitamin E.


Slika br.11 Osetljiva koža
Kada je osetljiva koža u pitanju, trebalo bi da se nanese pre samog nanošenja i SPF
krema, koja će zaštiti kožu lica od sunčevih zraka. Takođe je osetljiva koža sklona rozacei,
ekcemima.
6.6. Primena pudera za zrelu kožu lica
Kada je u pitanju zrela koža, ona zahteva specijalnu pažnju i negu. Nakon određenog
perioda života, koža počinje da stari, gubi elastičnost, dobija bore i uglavnom postaje suva.
Vrlo je bitno je koji će puder da se izabere za ovaj tip kože.


Slika br.12 Zrela koža
Da bi zrela koža lica izgledala mlađe nakon nanošenja pudera, bitno je da se koristei
puder koji neće dodatno isušiti lice. Najbitnije od svega je dobra priprema i hidratacija pre
nanošenja proizvoda. Ne treba ništa da se naglašava preterano, jer će samim tim bore i ostale
nepravilnosti dodatno doći do izražaja.
Najvažnije od svega jeste da se puder uvek bira prema svom tipu kože. Nikako ne treba
kupovati puder samo zato što nekom drugom odgovara, jer to ne znači da će isti puder
odgovarati svakome.
Treba da se nanosi u tankom sloju za početak, a ukoliko je kasnije potrebno može da se
doda još jedan sloj, zbog pokrivne moći. Kada je dnevna šminka u pitanju preporučuje se da
se koristi puder sa SPF-om jer će on da zaštiti kožu lica od UV zraka, a kada je noć u pitanju,
tada nema potrebe za kremom koja u sebi sadrži SPF.
Ne treba birati pudere koji u sebi sadrže alkohol jer će samim tim npr. suvu kožu
dodatno isušiti i neće izgledati lepo i zaglađeno.
Primer šminke za dnevnu varijantu


Slika br.13 Dnevna šminka – pre i posle primene
Na slici iznad je prikazana dnevna šminka i minimalna razlika pre šminkanja i nakon.
Ona podrazumeva prirodniji izgled i obično je lakša za rad od noćne varijante. Devojka na
slici svakako ima normalnu kožu sa minimalnim nedostacima, prema tome nije bilo ni
potrebe za nekom jačom podlogom. Pre samog nanošenja pudera joj je lice hidrirano i
stavljen je prajmer da bi puder bio trajniji. Ten joj je odrađen sa svetlijim tečnim puderom,
zatim je minimalno dodat i kompaktni puder, da se „T zona“ ne bi prosijala nakon par sati.
Što se tiče ostatka šminke, oči su joj blago isenčene toplijom bojom (senkom) i jedan sloj
maskare. Što se tiče usana, za dnevnu varijatnu je preporučljiv samo sjaj ili labelo, takođe ne
bi bilo loše da i labelo ima zaštitni faktor (SPF), jer koliko je bitno da se lice zaštiti, toliko su
bitne i usne. Na kraju je rezultat vidljiv, devojka je doterana ali minimalno i koža joj izgleda
osveženo.
Primer šminke za noćnu varijantu


Slika br.14 Večernja šminka – pre i posle primene
Na slici iznad je prikazana šminka za noćnu varijantu. Ona je u svakom slučaju jača
nego dnevna, što podrazumeva i veću pokrivnu moć, odnosno jači puder, jaču senku, jače
konture, tamniji karmin, naglašene trepavice… Devojka na slici ima sitne pege na licu i malo
suvlju kožu. Lice pre nanošenja pudera je dobro hidrirano i stavljen je hidrirajući kremasti
prajmer da bi na kraju podloga lepo legla. Kao što može da se vidi na slici pored, nijedna
pega i nedostatak se ne vidi jer puder ima jaku pokrivnu moć, takođe zbog dobre pripreme
lica i samog pudera koji u sebi ima sitne čestice šljokica ne vidi se da je koža suva. Oči su
dosta naglašene, karmin takođe. Razlika pre i posle je očigledna i lepo može da prikaže moć
dobrog pudera i celokupne šminke.
7. PREDMET ISTRAŽIVANJA
7.1. Cilj istraživanja
Sve je veći broj osoba koje nepravilno neguju svoje lice i ne primenjuju adekvatne
preparate u vidu pudera i ostalih proizvoda za samu negu lica. Cilj istraživanja bio bi da se
sagleda da li ispitane žene poznaju svoj tip kože i da li pravilno neguju svoju kožu, kao i
ukazivanje na ispravne metode nege i primene adekvatnog pudera u odnosu na njihov tip
kože.
7.2. Zadatak istraživanja
Istraživanje ima za zadatak da dijagnostikuje stanje kože kod ispitivanih žena.
Utvrdi tip kože kod istih.
Utvrdi broj žena koje nepravilno neguju svoje lice
Izračuna procentualne vrednosti primene pudera ispitanika u svakodnevnom životu
7.3. Uzorak
Anketiranje je vršeno u tržnom centru „Stop shop“ u Vršcu i tržnom centru „Ušće“ u
Beogradu. Anketiranjem je bilo obuhvaćeno 35 žena različite starosne dobi. Uzorak je biran
po principu slučajnosti. Ispitivane osobe bile su uglavnom iz Vršca, Beograda i drugih
gradova.
7.4. Postupak istraživanja
Istraživanje je vršeno pomoću ankete koja je sadržala 18 pitanja. Anketiranje je vršeno
u periodu od 01.04.2021. do 05.04.2021. godine. Svakog dana je ispitano po sedam žena.
Prvo je uspostavljen kontakt sa ženama tako što je sa njima vođen slobodan razgovor, da bi
se opustilе. Potom su ženama postavljana ciljana pitanja.
7.5. Rezultati istraživanja
Rezultati dobijeni pomoću ankete su pokazali sledeće:
Ispitanik br. 1
1. Ime i prezime – Dragana Milovanović
2. Koliko imate godina? – 57
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Bankar
5. Koliko vode pijete dnevno? – Litar vode dnevno.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Skoro nikad.27
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Jesam,
suva mi je koža.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Koristim dnevnu i noćnu kremu
za lice.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Koristim toniranu CC hidratantnu kremu za nijansiranje lica.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svakoga dana, osim
vikenda.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da, koristim.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Hidrirajuću dnevnu
kremu i prajmer za balansiranje crvenila na obrazima.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Koristim CC toniranu
hidratantnu kremu.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Toniranu kremu nanosim
prstima.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da, pred spavanje.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Koristim dvofazno uljano
sredstvo za skidanje šminke.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam
alergična ni na jedan preparat.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 2
1. Ime i prezime – Marija Pešić
2. Koliko imate godina? – 23
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Student
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve litre dnevno.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Nikada.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Upoznata sam, imam suvu kožu.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da 28
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Koristim gel za pranje lica ujutru
i uveče, takođe neku hidrantnu kremu nakon toga ili pantenol emulziju.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Koristim i pudere i tonirane kreme, zavisno od toga gde idem i
kakva mi je šminka potrebna u tom trenutku.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Retko
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Uvek koristim pre
nanošenja pudera podlogu.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Koristim ili hidratantnu
kremu koja u sebi sadrži zaštitni faktor ili prajmer kremasti koji ima u sebi
shimmer, da bi mi koža izgledala svežije, pošto je suva.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Koristim prvo tečni puder/ili
toniranu kremu, nakon toga stavljam i kompaktni puder minimalno da bih
setovala lice.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Puder nanosim četkicom
ili bjuti blenderom (sunđerom), a toniranu kremu uglavnom prstima.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Naravno, uvek.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Prvo uzmem dvofazno uljano
sredstvo za skidanje šminke, zatim gel za pranje lica i umijem se.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam
alergična ni na šta.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 3
1. Ime i prezime – Stefani Turturea
2. Koliko imate godina? – 24
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Student
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve litre dnevno.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Kombinovana ka suvoj.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da 29
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Dnevnu kremu, tonik, kremu za
okoloočno područje.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Pudere
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svaki dan
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Kremu sa SPF
(zaštitnim faktorom).
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni puder i puder u
kamenu.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Bjuti blenderom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Svaki put.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Penu za skidanje šminke.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 4
1. Ime i prezime – Marica Mihajlov
2. Koliko imate godina? – 80
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Penzioner
5. Koliko vode pijete dnevno? – Litar vode dnevno.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Nikada
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Jesam,
suva koža je u pitanju.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Koristim dnevnu i noćnu
hidrirajuću kremu.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ne
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – /
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – /30
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – /
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – /
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – /
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam
alergična ni na jedan preparat.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 5
1. Ime i prezime – Selena Pešić
2. Koliko imate godina? – 36
3. Mesto prebivališta – Uljma
4. Zanimanje – Fizioterapeut
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan litar
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Dva puta mesečno
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Jesam,
masna je i problematična.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Svakodnevno.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Imam penu za čišćenje lica za
problematičnu i masnu kožu, i stavljam kreme koje su namenjene za akne i sl.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Koristim toniranu kremu.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svakodnevno
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Silikonski prajmer
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Koristim toniranu kremu.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Prstima ili četkicom, kako
kad.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da, uvek.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Vlažne maramice, pa micelarnu
vodu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam
alergična.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu. 31
Ispitanik br. 6
1. Ime i prezime – Divna Cvetković
2. Koliko imate godina? – 55
3. Mesto prebivališta – Pančevo
4. Zanimanje – Lekar
5. Koliko vode pijete dnevno? – Zimi do jedan ipo litar, leti onoliko više koliko
mi je zbog pojačanog znojenja potrebno.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Retko
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Mešovita, zrela, zdrava.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Ne baš.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Najradije hidratantne i hranljive
serume.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Da, ne samo za nijansiranje i pokrivanje, već i kao zaštitu od
atmosferilija. Koristim tonizirani serum sa SPF zaštitom.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Makar četiri do pet puta
sedmično.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Hidratantni hranljivi
serum za zrelu kožu.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tonizirani serum sa SPF
faktorom.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Dlanovima na nahranjeno
lice.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Blagi tečni sapun i toplu vodu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Na mnoge,
teško mi je da nađem adekvatnu kozmetiku za lice, zato pribegavam biološkim
i organskim formulama.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 732
1. Ime i prezime – Ivana Verovski
2. Koliko imate godina? – 23
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Student
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan ipo litar
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Veoma retko.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Mešovita
do masne.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – La rosche posay.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Da.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Dva do tri puta nedeljno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Ne.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Farmasi BB toniranu kremu
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Uz pomoć četkice i bjuti
blendera.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Garnier micelarnu vodu za
mešovitu kožu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 8
1. Ime i prezime – Mirjana Nikolić
2. Koliko imate godina? – 43
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Ekonomista
5. Koliko vode pijete dnevno? – Pola litre
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Ne posećujem.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Da,
osetljiva koža sa rosaceom.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.33
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Za osetljivu kožu, protiv crvenila
sa SPF faktorom.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Pudere ne, tonirane kreme sa faktorom.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svakodnevno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Hidratantnu kremu.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Zimi Bioderma, a leti Uriage.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Prstima.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Organski sapun od kozijeg
mleka.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Da, na sve
što sadrži alkohol i parabene.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br.9
1. Ime i prezime – Jasminka Stanojlović
2. Koliko imate godina? – 59
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Referent
5. Koliko vode pijete dnevno? – Tri litre.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Sada retko.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Suva,
zrela sada, a bilo je premasno lice do pre par godina.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Uglavnom.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Sada nivea ulje, balea dnevna i
noćna krema.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ništa od šminke, samo rumenilo u svečanim prilikama.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Nikada.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – /34
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – /
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – /
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – /
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Na loreal
kreme sam alergična.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 10
1. Ime i prezime – Angelina Aleksić
2. Koliko imate godina? – 68
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Penzioner
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan ipo litar.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Veoma retko.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Sad je
suva, ali zdrava.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Dnevna hidratantna krema i
noćna hranljiva.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ne koristim.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – /
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – /
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – /
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – /
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – /
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? –Nisam
alergična.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 11
1. Ime i prezime – Slobodanka Stanojlović35
2. Koliko imate godina? – 72
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Penzioner
5. Koliko vode pijete dnevno? – Tri litre.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Ne posećujem.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Suva,
zrela koža.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Uglavnom.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Hidratantne i masne kreme.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ponekad, toniranu kremu nivea.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Ponekad, jednom nedeljno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Ne.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Nivea tonirana krema.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Prstima.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Uvek sapun i topla voda.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 12
1. Ime i prezime – Marina Petranović
2. Koliko imate godina? – 35
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Dijetetičar nutricionista
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan ipo litar.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Mešovita
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Kremu za lice, termalnu vodu
(Uriage).
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Tonirane kreme. 36
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Četiri do pet puta mesečno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Ne koristim podlogu.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – BB i CC toniranu kremu.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Sunđerom za nanošenje.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Gel za umivanje, micelarnu
vodu, mleko za čišćenje lica.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 13
1. Ime i prezime – Ljiljana Mijatović
2. Koliko imate godina? – 56
3. Mesto prebivališta – Zemun
4. Zanimanje – Tehnolog u kliničkoj laboratoriji u KBC Zemun.
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve do tri litre.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Nikad.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Uglavnom suva.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Nivea mleko i kokosovo mleko.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Pudere ne koristim.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – /
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – /
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – /
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – /
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Dove sapun i mlaku vodu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Na preparate
za sunčanje.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu. 37
Ispitanik br. 14
1. Ime i prezime – Jelena Milošević
2. Koliko imate godina? – 42
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Lekar
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan ipo litar.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Retko.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Mešovita.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Ne svakodnevno.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Mixa hijaluron gel.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Da.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Pet puta nedeljno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Ne koristim.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni puder.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Dlanovima.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarni rastvor, sapun i voda.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 15
1. Ime i prezime – Ljiljana Stanojev
2. Koliko imate godina? – 23
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Finansijski administrator
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedna do dve litre.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom u šest meseci.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Suva i
veoma zahtevna.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da38
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Tonik ili penu za skidanje
šminke, piling krema, crna maska, pantenol krema svakodnevno.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Koristim pudere.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Veoma često.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Kremu uvek, prajmer
ponekad.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni puder.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Četkicom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da, uvek.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Tonik ili pena za skidanje
šminke.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 16
1. Ime i prezime – Jelena Perić
2. Koliko imate godina? – 28
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Učiteljica
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan ipo litar.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Ne
znam, nisam upoznata.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Ziaja kreme.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ponekad.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Dva do tri puta mesečno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Ne.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /39
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni puder Maybelline
affinitone.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Ručno.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarna voda.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 17
1. Ime i prezime – Suzana Bežanović
2. Koliko imate godina? – 27
3. Mesto prebivališta – Uljma
4. Zanimanje – Učiteljica
5. Koliko vode pijete dnevno? – Pola litre do jednog litra dnevno.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Ne posećujem.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Mešoviti
tip.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Piling za čišćenje lica i
hidratantna krema.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Da.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Tonirane kreme
svakodnevno, pudere vikendom.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Prajmer Aurin.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni puder, kameni puder i
BB kremu.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Prstima ili sunđerom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarna voda.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu. 40
Ispitanik br. 18
1. Ime i prezime – Dragana Pavlov
2. Koliko imate godina? – 29
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Diplomirani ekonomista
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan ipo litar
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom u šest meseci.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Da,
masni tip kože.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da, svakodnevno.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Krema za lice za dan i noć i tonik
za čišćenje lica.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Tonirane kreme.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svakog dana.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Ne
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Garnier medium tonirana
krema.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Rukom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Umivanjem sapunom, nakon
toga tonik za čišćenje.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam
alergična.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 19
1. Ime i prezime – Snežana Kovačević
2. Koliko imate godina? – 47
3. Mesto prebivališta – Pančevo
4. Zanimanje – Defektolog
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan litar 41
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Nikako.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Suva.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Krema sa kolagenom i
hijaluronom, i serum sa kolagenom.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ne.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – /
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – /
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – /
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – /
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarnu voda.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam
alergična.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 20
1. Ime i prezime – Olivera Spasojević
2. Koliko imate godina? – 51
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Radnik
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan litar
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jako retko.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Nažalost
nisam.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Minimalno.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Klasičnu kremu za lice.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Da, koristim.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Često.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Ne nanosim podlogu.42
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Kataloška prodaja Avona,
tečne pudere uglavnom.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Sunđerom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Uglavnom.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarna voda.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 21
1. Ime i prezime – Eva Milić
2. Koliko imate godina? – 67
3. Mesto prebivališta – Novi Sad
4. Zanimanje – Diplomirani ekonomista
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dva do tri litre
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Tri puta mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Normalna, zdrava.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Calivita preparati.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ne.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Nikada.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – /
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – /
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – /
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – /
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 2243
1. Ime i prezime – Sanja Verovski
2. Koliko imate godina? – 48
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Hemijski tehničar
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve litre dnevno
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Nažalost ne posećujem.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Jesam,
mešovita.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – La roche posay od skoro, ima 2
meseca.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Toniranu kremu za nijansiranje lica.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svakodnevno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da, vitamin C serum i la
roche posay.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Isto vitamin C serum i la
roche posay.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Toniranu BB ili CC kremu.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Prstima.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Obavezno.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Gelove za pranje lica (Garnier – Bio).
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 23
1. Ime i prezime – Marijana Čarapić
2. Koliko imate godina? – 44
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Diplomirani ekonomista
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan litar
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Ne posećujem. 44
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Ne.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Kremu za lice i tonik.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Puder.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svakodnevno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Kremu.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Rimmel tečni mat.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Sunđerom za lice.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Tonik i rukavicu za skidanje
šminke.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 24
1. Ime i prezime – Slađana Trpković
2. Koliko imate godina? – 54
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Lekar
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan do jedan ipo litar dnevno.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Ne posećujem u svrhu
negovanja kože lica, u neke druge svrhe četiri do pet puta godišnje.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Mislim
da je mešovita.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Hidratantne kreme.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ne.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – /
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – /45
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – /
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – /
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Mleko za skidanje šminke ili
vlažne maramice za istu namenu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 25
1. Ime i prezime – Marija Spasojević
2. Koliko imate godina? – 24
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Student
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve do tri litre.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom-dva puta mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Nisam
upoznata.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Trudim se.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Penu za umivanje, tonik, serum,
kremu (dnevnu i noćnu).
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Da.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Jednom, dva puta nedeljno
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Prvo kremu, pa zatim
prajmer.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni, pa kameni.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Bjuti blenderom ili
četkicom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Mleko za skidanje šminke ili
micelarnu vodu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu. 46
Ispitanik br. 26
1. Ime i prezime – Ivana Birđan
2. Koliko imate godina? – 28
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Student
5. Koliko vode pijete dnevno? – Oko jedan litar
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Ne posećujem.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Normalna ka masnoj.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Serum, hidratantnu kremu.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Pudere.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svaki dan.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Serum i kremu.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni puder.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Nanosim četkicom ili bjuti
blenderom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Umivalicu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 27
1. Ime i prezime – Danijela Glišović
2. Koliko imate godina? – 30
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Digital Content Creator
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve litre
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Jesam,
koža mi je suva. 47
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da, negujem.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Nuxe.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ne
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Vrlo retko.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Ne.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Ne koristim.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – La roche posay.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Ravnomerno po celom licu
rukama.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da, čim dođem kući.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Nuxe.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 28
1. Ime i prezime – Anđela Lađević
2. Koliko imate godina? – 25
3. Mesto prebivališta – Pančevo
4. Zanimanje – Diplomirani politikolog za međunarodne poslove
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve litre
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Kombinovani tip.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Cleanser, hidratantnu kremu,
toner.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Puder.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Jednom, dva puta nedeljno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Hidratantnu kremu.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni puder.48
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Bjuti blenderom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarnu vodu i cleanser.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 29
1. Ime i prezime – Aleksandra Todorčević
2. Koliko imate godina? – 23
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Student
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve ipo do tri litre dnevno
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom u dva meseca.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Umereno
masna.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Na bazi salicilne kiseline i ulja
čajevca.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Oba, za pokrivanje nedostataka.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Zavisi od situacije, u
proseku četiri puta nedeljno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Kako kada.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Neku brzoupijajuću
kremu.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – I dalje sam u fazi traženja
najboljeg, ali mi je bitno da matiraju.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Zavisi od situacije, u nekoj
svakodnevnoj varijanti rukama.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da, obavezno.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarnu vodu, sapun.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu. 49
Ispitanik br. 30
1. Ime i prezime – Jelena Radić
2. Koliko imate godina? – 25
3. Mesto prebivališta – Novi Sad
4. Zanimanje – Radnik u menjačnici
5. Koliko vode pijete dnevno? – Jedan litar
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom-dva puta mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Nisam.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Weleda preparate.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Koristim.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svaki dan.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Nyx pudere tečne.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Ručno.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarna voda ili sapun.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 31
1. Ime i prezime – Tamara Egerić
2. Koliko imate godina? – 32
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Tehnolog
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve litre
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom u dva meseca.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – /
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Nivea soft kremu.50
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Da.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Ne tako često, jednom do
dva puta mesečno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Hydra Genius fluid.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Avon LUXE tečni puder.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Rukama.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Garnier micelarnu vodu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 32
1. Ime i prezime – Tamara Mitkovski
2. Koliko imate godina? – 24
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Student
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve do tri litre
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom godišnje, do dva puta.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Kombinovani tip.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Umivalicu, tonik, hidratantnu
kremu i kremu sa SPF-om.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Koristim puder.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Svakodnevno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Hidratantnu kremu.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečni puder i puder u prahu.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Nanosim sa bjuti
blenderom.51
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Mleko za skidanje šminke i
umivalicu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 33
1. Ime i prezime – Snežana Martinović
2. Koliko imate godina? – 43
3. Mesto prebivališta – Vršac
4. Zanimanje – Ekonomista
5. Koliko vode pijete dnevno? – Četiri pet litara
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Ne posećujem.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Ne.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Donekle.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Hidratantne kreme i losion
noreva.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Da.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Radnim danima.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Hidratantne kreme.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Garnier toniranu kremu i
loreal true match puder.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Sunđerom.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Garnier micelarna voda.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 34
1. Ime i prezime – Ivana Petranović
2. Koliko imate godina? – 3852
3. Mesto prebivališta – Beograd
4. Zanimanje – Diplomirani ekonomista
5. Koliko vode pijete dnevno? – Do tri litre.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Retko.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Da,
mešovita koža lica.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Losion za lice, dnevnu i noćnu
kremu, antirid, retko maske za lice.
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Ne.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – /
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – /
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – /
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – /
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – /
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – /
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Micelarnu vodu.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Ne.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Ispitanik br. 35
1. Ime i prezime – Anja Perović
2. Koliko imate godina? – 27
3. Mesto prebivališta – Batajnica
4. Zanimanje – Medicinska sestra tehničar
5. Koliko vode pijete dnevno? – Dve do tri litre.
6. Koliko često posećujete kozmetičke salone? – Jednom mesečno.
7. Da li ste upoznati sa tim koji je vaš tip kože i ukoliko jeste, koji je? – Suva
koža.
8. Da li svakodnevno negujete vašu kožu lica? – Da.
9. Koje preparate koristite za negu kože lica? – Eucerin, la roche posay.53
10. Da li koristite pudere ili tonirane kreme za nijansiranje lica ili pokrivanje
nedostataka? – Puder.
11. Koliko često koristite pudere ili tonirane kreme? – Dva, tri puta nedeljno.
12. Da li koristite neku podlogu pre nanošenja pudera? – Da.
13. Koju vrstu podloge koristite pre nanošenja pudera? – Hidratantnu kremu.
14. Koje vrste pudera i toniranih krema koristite? – Tečne pudere.
15. Na koji način nanosite puder ili toniranu kremu? – Bjuti blenderom ili
rukama.
16. Da li skidate pudere ili tonirane kreme na kraju dana? – Da.
17. Koja sredstva za skidanje šminke koristite? – Pena za skidanje šminke ili
micelarna voda.
18. Da li ste alergični na određeni preparat i ukoliko jeste, na koji? – Nisam
alergična.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na anketu.
Da li posećujete kozmetički salon? Da li znate koji je vaš tip kože? Da li svakodnevno negujete kožu lica? Da li koristite pudere ili tonirane kreme? Da li nanosite podlogu pre nanošenja pudera? Da li skidate šminku na kraju dana?
0%
20%
40%
60%
80%
100%
37%
20%
9%
23%
49%
23%
63%
80%
91%
77%
51%
77%
Grafikon po osnovu uradjene ankete
NE DA54
Slika br.15 Grafikon
8. Zaključak
Na osnovu sprovedene ankete o tome kako žene neguju svoju kožu, da li koriste
pudere ili tonirane kreme, da li znaju koji je njihov tip kože, da li posećuju kozmetičke
salone, da li nanose podlogu pre samog nanošenja pudera i da li skidaju šminku, dobijeni
su dobri rezultati.
Od 100% uzorka, čak 91% žena svakodnevno neguje svoje lice. Puder ili toniranu kremu
koristi 77% žena od ispitanog uzorka od 100%. 80% žena zna koji je njihov tip kože, a
63% posećuje kozmetičke salone. Podlogu pre nanošenja pudera ili toniranih krema
koristi 51% žena, dok 49% ne. Šminku skida 77% žena od ispitanog uzorka od 100%.
Opšti zaključak je da su savremene žene uglavnom upoznate sa svojim tipom kože, da su
svesne da koža mora da se neguje, da na veoma zadovoljavajući način to i čine. Pozitivno
je to što žene koriste pudere i podloge pre nanošenja pudera, kao sredstvo za pre svega
zaštitu lica, pokrivanje nedostataka na koži lica i ulepšavanjem istog.
U današnje vreme su dostupni brojni moderni i kvalitetni preparati za negu, zaštitu i
ulepšavanje. Dovoljno je da se izdvoji deset minuta dnevno tokom dana i žena može da
izgleda potpuno drugačije i zadovoljnije sobom. Šminka može da bude najbolji lek da se
popravi raspoloženje, prema tome, dovoljno je staviti minimalno pudera na lice i žena će
automatski biti srećnija i zadovoljnija sobom, što mnogo utiče na njeno samopouzdanje, a
najvažnije od svega je to što će sačuvati svoje zdravlje, time što će zaštiti svoje lice od
štetnih uticaja UV zraka i samim tim će koža ostati lepa i zdrava, a to je suština svega. 55
9. Literatura
1. Senka Mazić – Živorad Nidžović, Kozmetologija za II, III ili IV razred medicinske
škole, Zavod za udžbenike Beograd, 1991.
2. Mirjana Čajkovac i Ivan Štivić, Praktikum kozmetologije
Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko- biohemijski fakultet, Zagreg, 1988.
3. Dr Vladimir Abramović, Kozmetika
Epoha – Zagreb Medicinska knjiga- Beograd – Zagreb, 1968,
4. Senka Mazić, Kozmetologija 1, Savremene kozmetičke sirovine,
Zavod za udžnenike i nastavna sredstva, 2011.
5. http://www.kozmetika.edu.rs/
6. https://make-up.rs/saveti-i-trikovi/kratka-istorija-kompaktnog-ili-pudera-u-kamenu
7. https://zanimljivostidana.com/kako/kako-je-nastala-sminka.html
8. https://www.wikipedia.org/5

POSTANI ESTETIČAR KOZMETIČAR, MAKE UP ARTIST ILI WELLNESS I SPA TERAPEUT

Više informacija na telefon 0607237853