Select Page

KONZERVANSI - ULOGE, OSOBINE, USLOVI ZA EFIKASNO DELOVANJE

SEMINARSKI RAD

KONZERVANSI – ULOGE, OSOBINE I USLOVI ZA EFIKASNO DELOVANJE

 

 

 

Sadrzaj:

 

Uvod_ 3,4

Uloge 5,6

Osobine 7

Uslovi za efikasno delovanje 8,9,10

Zakljucak_ 11

 

Uvod

 

Konzervansi su supstance koje se dodaju u kozmetičke preparate da bi u određenom vremenu sprečile rast mikroorganizama i neželjene hemijske reakcije koje bi mogle da unište sam proizvod.

Proizvodi bez konzervansa moraju biti napravljeni u sterilnim uslovima i rok trajanja im je veoma kratak. Ne bi se smeli transportovati u letnjim uslovima i svako otvaranje, uvlačenje prstiju, vlaga u kupatilu mogu doprineti da se iz spoljašnje sredine unesu mikroorganizmi koji će krenuti da se razmnožavaju. Čak ni čuvanje u frižideru neće mnogo pomoći, to će samo privremeno usporiti razvoj mikroorganizama.

Kozmetički proizvodi se moraju dobro konzervirati da bi se sprečio rast mikroorganizama, što može izazvati raspadanje samog proizvoda, ali i infekciju kože.  Jedini donekle bezbedni kozmetički proizvodi bez konzervanasa su oni koji ne sadrže vodu, jer gde nema vode,  nema ni života.

To su antimikrobni sastojci koji sprečavaju razvoj bakterija i plesni u proizvodu i produžavaju mu rok trajanja.

Nalaze se u svim proizvodima koji u svojim formulacijama sadrže vodu, jer je voda pogodna sredina za stvaranje mikroba.

U Americi je čak zabranjena prodaja preparata koji ne sadrže konzervanse jer se smatra da bakterije koje se razmnožavaju u takvim preparatima mogu biti štetnije po zdravlje od samih konzervanasa.

Konzervansi - uloge, osobine, uslovi za efikasno delovanje

 

Uloge

 

Konzervansi služe da spreče mikrobiološku kontaminaciju leka i po svojoj prirodi predstavljaju jedinjenja koji su ćeliski otrovi, toksičniji  za ćeliju mikroorganizama,u odnosu na ćeliju viših organizama.Dobar konzervans mora delovati u malim koncentracijama i mora imati širok spektar aktivnosti, ne sme imati sklonost da reaguje sa ostalim komponentama leka ili materijalom ambalaže. Takođe, mora imati dobru rastvorljivost u odgovarajućem rastvaraču.

Na globalnom nivou postoji neko opšteprihvaćeno mišljenje da su konzervansi štetni po naše zdravlje. Ipak, korišćenje konzervanasa nam omogućava duže čuvanje hrane i očuvanje nekih mikronutrijenata u namirnicama, poput vitamina, koji bi dugim termičkim tretmanom bili uništeni. Korišćenje konzervanasa je takođe doprinelo smanjenju globalnog problema gladi.

Mnogi proizvodi bi imali kratak rok trajanja da ne sadrže konzervanse. Oni bi se pokvarili za veoma kratko vreme jer mikroorganizmi, kao što su bakterije i plesni, dospevaju u proizvod preko kože i lako se umnožavaju u kozmetičkim preparatima na bazi vode. Proizvodi su tako kontaminirani, više nemaju svoje maksimalno dejstvo i mogu da uzrokuju bolesti. Parabeni sprečavaju kvarenje kozmetičkih proizvoda tako što ubijaju bakterije i gljivice.

  • Parabeni su konzervansi koji su bezbedni i podnošljivi za kožu i imaju važnu ulogu. Čak i ako ih često opisuju kao „opasne hemikalije“, parabeni se nalaze u prirodi i koriste se u tako malim količinama da nema dokaza da utiču na hormone.

Konzervansi - uloge, osobine, uslovi za efikasno delovanje

Osobine

 

a alergiju na određenu supstancu, na taj način što neće koristiti proizvod za koji zna da sadrži alergen. Ipak, A potencijalne karcinogenosti, odnosno rizika.

 

Uslovi za efikasno delovanje

Konzervansi su supstance različite hemijske strukture, pa im je različit i uticaj na korisnika proizvoda. Zbog toga je važno uraditi dobru procenu odnosa efikasnosti konzervansa i potencijalne opasnosti od pojave simptoma osetljive kože ili čak i većih reakcija senzibilizacije korisnika. Poznato je da su neki konzervansi potencijalni iritansi i alergeni.  Praktično je utvrđeno da kombinacije više konzervanasa u manjim koncentracijama imaju veoma dobre i prihvatljive rezultate konzervisanja proizvoda u odnosu na konzervisanje sa poznatim standardnim konzervansima sa utvrđenim dobrim osobinama. Ove nove kombinacije za konzervisanje se uobičajeno sastoje od dve komponente: organske kiseline i površinski aktivne materije. Mehanizam dejstva ovakvih kombinovanih konzervanasa je: PAM s svojom amfifilnom strukturom destabilizuje ćelijsku membranu mikroorganizma i smanjuje joj pH, što omogućava lakši prodor organskih kiselina u unutrašnjost ćelije koje će destabilizuju metabolizam ćelije a samim tim i  ubiju mikroorganizam.

Konzervansi - uloge, osobine, uslovi za efikasno delovanje

U toku proizvodnje, pakovanja, i skladištenja, tokom upotrebe proizvoda sve do isteka roka upotrebe, konzervansi moraju da budu efikasni. Izvori mikrobiološke kontaminacije kozmetičkih proizvoda mogu biti polazne sirovine, posebno voda, zatim unutrašnja (primarna) ambalaža (posebno treba voditi računa o hidrofilnim kremovima i gelovima u većim plastičnim pakovanjima), postupci i uslovi izrade i pakovanja proizvoda, ali i primena proizvoda ne treba da dovede do kontaminacije. Veći rizik od kontaminacije je za kozmetičke proizvode koji sadrže visok udeo vode, kao što su npr. U/ V kremovi i gelovi.  Konzervansi su stalni sastojci proizvoda sa vodom (losioni, kremovi, gelovi, serumi, gel-kremovi). Bez konzervansa (engl. prezervative-free) mogu se izraditi proizvodi koji ne sadrže vodu (kozmetička ulja), proizvodi sa visokim sadržajem alkohola, proizvodi pakovani pod pritiskom u hermetički zatvorenim kontejnerima (aerosoli), jednodozna pakovanja.

 

Zaključak:

Dakle,da bi se očuvao integritet formulacije, konzervansi su apsolutno neophodni. Koriste se i u prirodnoj kozmetici osim u stopostotnim uljima gde zbog njihovog sastava nisu potrebni osim ako se želi produžiti rok trajanja.

 

Literatura:

  1. https://www.nivea.rs/saveti/lepa-koza/parabeni-u-kozmetici
  2. https://www.krenizdravo.rtl.hr/ljepota/njega-tijela/izrada-prirodne-kozmetike-prirodni-konzervansi-za-sigurnu-kozmetiku
  3. https://royalbalm.rs/blog/prirodna-kozmetika-bez-konzervansa/
  4. https://estarcosmetics.wordpress.com/2015/07/22/konzervansi-u-kozmetickim-preparatima/
  5. Farmaceutska tehnologija I – Kristijan Karin

 

 

Seminarski rad

Predmet: Hemija u kozmetologiji

Tema: Konzervansi – uloge, osobine, uslovi za efikasno delovanje

Mentor: Prof. Dragana Sekulović

Student: Tanja Vasilić

Beograd, 2019.

 

 

 

POSTANI I TI ESTETIČAR - KOZMETIČAR

Više informacija na telefon 0607237853