Select Page

KARAKTERISTIKE ZAPOSLENIH I UPRAVLJANJE ZAPOSLENICIMA

SEMINARSKI RAD

KARAKTERISTIKE ZAPOSLENIH I UPRAVLJANJE ZAPOSLENICIMA

 

SADRŽAJ:

 

 1. KARAKTERISTIKE ZAPOSLENIH
 2. UPRAVLJANJE ZAPOSLENICIMA
 3. LJUDSKI RESURSI-OPĆENITO
 4. ULOGA ULJP
 5. UPRAVLJANJE I MENADŽMENT
 6. MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
 7. ODNOSI NADREĐENIH PREMA ZAPOSLENICIMA
 8. ZAKLJUČAK
 9. LITERATURA

 

 

KARAKTERISTIKE  ZAPOSLENIH

Kozmetičar je osoba sposobna za samostalno obavljanje svih tretmana njege koźe lica i tijela, te njege i obrade noktiju ruku i stopala. Postavlja kozmetičku dijagnozu, određuje vrstu, trajanje i intenzitet tretmana,odabire i koristi kozmetičke uređaje, obavlja depilaciju lica i tijela, boji obrve i trepavice, tretira tijelo, preporučuje i provodi tretmane za redukciju celulita, savjetuje o dodatnim aktivnostima te o odabiru i korištenju kućne njege koze. Pojedincu te u okviru ove kvalifikacije pruža mogućnost samozapošljavanja u obliku otvaranja obrta ili društva s ograničenom odgovornošću.

Uobičajeni i poželjni stavovi i obrasci ponašanja su preciznost,samostalnost,komunikativnost,urednost,odgovornost,staloženost,kreativnost, spremnost na učenje i marljivost. Poželjne karakteristike zaposlenog kozmetičara su urednost,higijena te smisao za estetiku. (Agencija za strukovno obrazovanje odraslih pri ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta)

Jedan od glavnih uvjeta za ostvarivanje poslovnih ciljeva su dobri međuljudski odnosi,a samim tim i zadovoljstvo zaposlenih . Zadovoljstvo se postiže adekvatnim ispoljavanje i vrednovanjem stručnih, kreativnih, intelektualnih i moralnih vrijednosti zaposlenika. Zaposleni, isto tako, svoje međuljudske odnose grade na razumjevanju, toleranciji, uvažavanju , povjerenju i spremnosti za suradnju, stvarajući pozitivnu radnu atmosferu. Oni međusobno treba da poštuju vjerska,politička i sindikalna opredjeljenja kao i rasu nacionalnu i spolnu pripadnost svojih kolega.

Poštovanje korisnika i usluga koje pružaju je dužnost i obaveza svakog zaposlenog. U komunikaciji sa korisnicima moraju uvijek biti ljubazni, iskreni i prijateljski raspoloženi, spremni da ih saslušaju i njihovim željama potrebama maksimalno izađu u susret izbjegavajući obećanja koja nemogu ispuniti.
Dužni su da postupaju profesionalno i da rješavaju probleme na koje nailaze i dužni su čuvati poslovnu tajnu do koje su došli uvršteni posla. Ljudi koji rade u harmonikaškog i koji su fokusirani na skup zajedničkih ciljeva čine pokretačku snagu koja stoji iza poslovanja. Ipak,najpotrebnije je da radnici volje ono šta rade,da se time žele baviti i tu pronađu sebe.

Svaki zaposleni mora biti discipliniran, vrijedan i odgovoran za posao koji obavlja,pošten,savjestan,otvoren i korektan u odnosu sa drugima a poslodavac treba zaposlene ljude ovazavati i poštivati i kao ličnost i kao suradnik.

Pri odabiru osoblja bitan je parametar osobnost. To bi trebala biti polazna točka za uspješno zapošljavanje.Važno je da kao voditelj okupite tim koji vas podržava u razvoju salona ili djelatnosti.
Osobe s jakim karakterom su iskrene , imaju želju za razvojnim rastom i rade s entuzijazmom.
Dobivanje dobrih zaposlenika dugoročan je proces pa traženje zaposlenika samo kada ih trebate vrlo je opasno. Naša najveća vrijednost su ljudi od kojih se očekuje da očuvaju povjerenje I ugled koji je određena firma ili obrt gradila godinama. Ni jedan posao nebu mogao da opstane bez njih.

 

UPRAVLJANJE ZAPOSLENICIMA

Upravljati znaci pokazati nekome put,usmjeriti ga, utjecati na njegovo ponašanje i pratitit njegovo mišljenje. Da poslodavac bude voditelj i vjerodstojan, profesionalizam je ključan. Biti profesionalan znaci da se dosljedno zauzimate za posao i ljude ali bez žrtvovanja. Pristup i način na koji se odnosite prema zaposleniku važni su prije svega zato što zaposlenik vjeruje u vašu vjerodnostojnost jer vlastitom snagom,zanjem,točnošću i dosljednošću pokazujete zanimanje za napredno djelovanje.

Zaposlenici su najviše produktivni kada osjećaju da je voditelju stalo do njih, kada ili on svojom energijom motivira. To omogućuje napredak u poslovanju jer će lakše prihvaćati nove trendove i novosti u struci te će lakše pristupati novim klijenticama.

Tako će biti bolja vidljivost salona, isticati će se stručnost osoblja, što je doborobit za sve, a posebno za zaposlenike kod kojih će se razviti veća samomotivacije. Postoje mnogi alati koji mogu pomoći zaposlenicima da napreduju. Među najučinkovitijima je osobni rast. Takav razvoj mora djelovati usklađeno između voditelja i zaposlenika, a upravo to je važno za učinkovito upravljanje. Polazna točka dobrog voditelja je da u svojem radu uvijek traži rješenja a ne probleme. Kada se rukovodi ljudima, potrebno je imati osjećaj, znanje i brigu za njih, osobito kada je  riječ o organizaciji posla u salonu.

Ako vam je potrebna pomoć i razumijevanje vaših suradnika, morate ih integrirati u sustav. Potrebno je da zaposlenici sudjeluju i da ih neprestano uključujemo u različite pa čak i u zahtjevne procese, kako bi osjetili vlastitu važnost, pripadnost i želju za kreativnošću. Važan korak u tome su sastanci. To je izraz u kojem sa suradnicima riješavate sve poteškoće ili probleme, omogućujete im da sami pretražuju ili odabiru riješenja koja se mogu integrirati u rad, da se upoznaju sa informacijama na osnovu kojih se dobivaju upute za uspješnu provedbu svake djelatnosti.

Osnove kojima trebate pri upravljanju posvetiti najviše pozornosti su: znanje, vještine, osjećaj za druge i osjećaj odgovornosti. S vještinama su povezana dva osnovna oblika koja su isprepletena organizacijski i voditeljski. Kada preuzimate odgovornost za upravljanje salonom, očekivanja zaposlenika također će postati dio vaše odgovornosti, posebno kada je u pitanju pomoć pri izvođenju djelatnosti s klijentima ili pri drugim obavezama u salonu. Potrebno je ispunjavati obećanja i pravilno podijeliti radnje zadatke. Imati motivirane zaposlenike isto je kao imati osvjetljen izlog. Zaposlenici su ogledalo salona a voditelj je ogledalo zaposlenika i salona.

Odnos prema zaposleniku, odnosno, pristup i ponašanje koje imate prema drugima moraju biti vaše dvije najveće vrijednosti i vrline. Izniman uspijeh možete postići ako postavite što manje pravila, no ona moraju biti fleksibilna i jasna. Ovaj koji upravlja treba biti odmjeren, bez sentimentalnosti, emocija, ne se previše vezivati ili ulaziti u prijateljske odnose. Treba objasniti svoja očekivanja, jasno navesti eventualne sankcije i odučno objasniti kakve mogu biti nagrade za uspješan rad. Djelovati se mora isključivo poslovno i nesobno. Što su pravila jasnija od samog početka, to je manje problema kasnije.

Iz prethodnog teksta jasno je da ljudski resursi predstavljaju najvažniji element organizacijske strukture koji je zadužen za pokretanje svih ostalih elemenata organizacije

 

LJUDSKI RESURSI – OPĆENITO

 

Ljudski resursi predstavljaju najvažniji element organizacijske strukture koji je zadužen za pokretanje svih ostalih elemenata organizacije. Vrlo je važna kvaliteta ljudskih resursa u poduzeću, te njihova usklađenost s materijalnim resursima (opremom,sirovinama,materijalom i prostorom).

Osim navedenog,organizacija ovog elementa poduzeća također treba osigurati sklad unutar samog tog elementa organizacije.

Upravljanje ljudskim resursima jest različit skup aktivnosti usmjerenih prema zaposlenicima,a koje se baziraju na popunjavanje radnih mjesta sposobnim ljudima te maksimalnim iskorištavanjem njihova potencijala. Drugim riječima,upravljanje ljudskim resursima odnosi se na zadržavanje, razvoj i otpuštanje ljudi u organizaciji, čime se postižu definirani ciljevi organizacije.

 

Može se reći da se upravljanje ljudskim resursima sastoji od četiri funkcije;

 

 1. Zapošljavanje – prva faza je planiranje, a sastoji se još i od novačenja, izbora i socijalizacije zaposlenih
 2. Razvoj – podrazumijeva obuku zaposlenih i razvoj njihove karijere te razvoj menadžera
 3. Motiviranje – podrazumijeva obavljanje zadataka, zadovoljstvo s poslom, tehnike usmjerene na poticanje učinka te nagrade i discipline
 4. Zadržavanje ljudi u organizaciji – nastoje se osigurati takvi radni uvjeti da bi zaposleni ostali vjerni organizaciji

 

ULOGA  ULJP

 

Upravljanje ljudskim potencijalom ima četiri uloge;

 1. Administrativna – usklađivanje sa pravnim i zakonskim aktima

– ažuriranje i vođenje arhive o zaposlenicima

– nadzor

 1. Savjetodavna – procjena,benificije

– posredovanje pri nesuglasicama,konfliktima

– obuka za određeno radno mjesto

 1. Potporna – usavršavanje zaposlenika

– katalizator promjena u poduzeću

– posredovanje u pregovorima,provođenje promjena

 1. Strateška

Procjena učinkovitosti funkcije ULJP

1.Kvantitativni pokazatelji – stopa fluktuacije(odljeva),stopa odsutnosti,plaća po djelatniku, udjel plaća u troškovima,trošak zapošljavanja novih radnika

2.Specifični komparativni pokazatelji

Za ostvarenje postavljenih ciljeva poduzeća neophodno je izvršiti određene zadatke koji su složeni od niza pojedinačnih zadataka do kojih se dolazi primjenom pet načela raščlanjivanja ukupnog zadatka, a to su;

prema izvršenju

prema objektu

prema rangu

prema fazama

prema svrsi

 

Na temelju raščlanjivanja i grupiranja zadataka stvara se i uređuje organizacijska struktura svih poduzeća.

Bitno je spomenuti da će oblikovanje organizacijske strukture prvenstveno ovisiti o svim značajnim čimbenicima, koji definiraju način na koji će se vršiti grupiranje zadataka u organizaciji, kao i njihova dubina raščlanjivanja. Također je bitno istaknuti da raščlanjivanje zadataka u svim poslovnim funkcijama organizacije treba odgovarati samoj veličini organizacije,gdje će određene poslove obavljati samo jedna osoba, dok će za druge poslove biti zadužena cijela skupina ljudi.

Jedan od elemenata organizacijske strukture jest i vremenski redosljed poslova. Riječ je o elementu koji je infrastrukturno određen, što znači da nije materijalnog karaktera kao svi ostali elementi organizacijske strukture.

Što se tiče vremenskog redosljeda poslova veliku ulogu imaju menadžeri koji moraju koordinirati sve dijelove organizacije i na taj način osigurati maksimalan učinak uz minimalne troškove poduzeća.

U onim manjim i jednostavnijim organizacijama, kao npr kozmetički salon,usklađivanje vremenskog redoslijeda biti će znatno jednostavniji i lakši.

 

UPRAVLJANJE I MENADŽMENT

 

Pod upravljanjem se podrazumijeva upravljačka aktivnost svih sudionika u organizaciji usmjerena prema ostvarenju ciljne funkcije. Tako će svi sudionici biti zaduženi i odgovorni za pojedine funkcije u poduzeću,koje se odnose na vlasnike organizacije,menadžment i zaposlenike.Pomoću organizacije međusobnih odnosa upoduzeću povezuju se svi navedeni sudionici u jednu skladnu cjelinu, što predstavlja uvjet za normalno funkcioniranje poslovanja organizacije.

Upravljanje i menadžment organizacije zadužen je za koordinaciju svih razina organizacije,kao i svih njezinih dijelova, što znači da upravljanje zahtjeva menadžment bez kojeg nema ni organizacijske strukture poduzeća.

 

MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

 

Motivacija zaposlenih jedan je od najvažnijih zadataka poslodavaca ako želi imati kvalitetan, profesionalan i uspješan tim zaposlenika. Do nedavno, a posebno kod nas, motivacija zaposlenih nije uzimana kao faktor uspješnosti poslovanja. Svi su motivaciju izjednačavali sa plaćom, i bilo je uobičajeno da je kao uzrok svih nezadovoljstava zaposlenih smatrana mala ili neodgovarajuća plaća, a da je velika plaća garancija za dobar rad i rezultat na poslu. Ona ne predstavlja radost, sreću i zadovoljstvo već njihovu volju i spremnost da se pokrenu na akciju i da proizvedu rezultat.

Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti usmjerene ka postizanju određenih ciljeva. Radna motivacija je skup različitih metoda i procesa izazivanja, održavanja i poticanja takvog ponašanja, koje je usmjereno na postizanje određenih radnih ciljeva.

Menadžeri koriste razne strategije da bi motivirali ljude na rad.Svaka strategija ima za cilj da zadovolji potrebe članova organizacije,a kroz odgovarajuće organizacijsko ponašanje.

Strategije motiviranja, kako bi bile uspješne,i kako bi imale pozitivan efekat, potrebno je jasno informirati zaposlene o ponašanju na poslu i o posljedicama. Isto tako, svaki program promjene ponašanja mora imati sljedeće elemente;

-utvrditi različite nivoe nagrađivanja za različit kvalitet učinka zaposlenih

-jasno upozoriti radnika što radi pogrešno

-kažnjavati radnike diskretno

-uvijek nagraditi dobar rad i ponašanje

Prva i osnovna strategija motiviranja je komunikacija.Nosioci komunikacije moraju biti rukovodioci koji će kroz komunikaciju sa radnicima i spremnost da saznaju za probleme zaposlenih, i da im pomognu u riješavanju, pomoći da se zaposleni osjećaju sigurnije,da pripadaju kompaniji tako da imaju osjećaj samopotvrđivanja kroz rad za kompaniju.

Druga strategija radne motivacije je stav menadžera prema radnicima koji mora biti pozitivan u smislu da su radnici vrijedni,požrtvovni i da se identificiraju sa poduzećem,to će sigurno djelovati motivirajuće na njih.

Treća strategija je osmišljavanje i obogaćivanje posla koji ima za cilj da smanji dosadu na poslu (rotacija).

Četvrta strategija zasniva se na konceptu modifikacije ponašanja.Potrebno je upoznati radnike sa time kakvo ponašanje izaziva određene posljedice.

 

ODNOSI NADREĐENIH PREMA ZAPOSLENICIMA

 

Za zaposlene je jako važno kakvim je tonom izdat nalog,kako se u tom trenutku ponašao nadređeni, i da li je uvažio mišljenje i profesionalno mišljenje podređenog. Stil rukovođenja se može definirati kao ukupno ponašanje i način ophođenja prema radnicima.Rukovoditelj služi za primjer zaposlenicima sa svojim angažmanom na poslu,primjerenim ponašanjem i poštovanjem zakona,moralnih i etičkih principa.

Autoritet grade prema svojoj stručnosti i ostvarivanju vrhunskih poslovnih rezultata.U odnosu prema radnicima moraju biti korektni i pravedni, bez izuzetaka. Potrebno je da od zaposlenih zahtijevaju stručnost i odgovornost. Neophodno je da potiču timski rad.

 

ZAKLJUČAK

 

Naša najveća vrijednost su ljudi.Svako poduzeće čine ljudi koji tu rade, a pravi tim čine ljudi koji svoje zadatke obavljaju sa entuzijazmom. Tajna uspjeha je u osluškivanju potreba ljudi koji čine tržište,a ne samo tržišta. Funkcija radnika je uvijek bila važna jer ni jedan posao ne bi mogao uspjeti bez njih.

 

 

 

LITERATURA

 

 • AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH SIKAVICA,POP.CIT,STR.551
 • MARUŠIĆ,E;ORGANIZIRANJE,POMORSKI FAKULTET
 • PERSONNEL HUMAN RESOURCE MANAGAMENT DR.SC. S. PFEIFER-POSTDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ, KOLEGIJ MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

 

 

Seminarski rad

Tema: Karakteristike zaposlenih i upravljanje zaposlenicima

Predmet: Menažment u vođenju salona/centra i razvoj salona

Mentor: Prof. Željko Stanojević

Student: Žaklin Mamilović

Rijeka, studeni 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANI I TI ESTETIČAR - KOZMETIČAR

Više informacija na telefon 0607237853