Select Page

Kako se radi japansko iscrtavanje obrva

Kako se radi japansko iscrtavanje obrva

Kako se radi japansko iscrtavanje obrva? Kada iscrtamo okvir obrva olovkom popunjavamo ih japanskom metodom iscrtavanja kao i na prirodnoj koži. Naizmenično se radi jedna pa druga iscrtana obrva kao što bi se radilo i na klijentu.Oblik i simetrija obrva variraju od klijenta do klijenta i zavise od položaja ostalih delova lica.Simetrija je vezana za geometriju, ona je preslikavanje figura u geometriji. Simetrijom se naziva i osobina simetričnosti figure u odnosu na pravu (osu), tačku (centar) ili ravan, tj. svojstvo geometrijske figure da ima osu simetrije, centar simetrije, ili ravan simetrije.
Početak svake obrve određujemo tako što osu simetrije virtuelno provlačimo kroz početak oka a linija preseka je početak obrva klijenta,Širinu obrve, tj. duž A1A2 je uvek od 5 do 7 milimetara. Luk obrve, tj. najviša tačka obrve se određuje tako što se kroz tačku A2 pod uglom od 30 stepeni izvlači vertikalna duž koja se spaja u tzaački B1 koja se provlači od nozdrve klijenta preko zenice klijenta i spaja se sa ovom duži. B2 tačku dobijamo povlačenjem normalne linije u odnosu na tačku B1 i to 2 milimetra kraću od duži A1A2 samim tim duž B1B2 će biti od 3 do 5 milimetara. Poslednju, petu tačku, tzv. C tačku, dobijamo izvlačenjem duži od nozdrve klijenta kroz kraj oka klijenta. C točka se mora nalaziti iznad A1 tačke a ispod B2 tačke. Visinu te tačke majstor i klijent određuju uglavnom dogovorom. Spajanjem ovih tačaka dobijamo okvir obrve, tačnije, okvir unutar koga iscrtavamao dlačice japanskom metodom iscrtavanja obrva.

Kako se radi japansko iscrtavanje obrva i šta raditi posle tretmana?

Nakon tretmana japanskog iscrtavanja obrva održavanje i nega su veoma bitni. Odmah po završenom tretmanu nanosimo Purity Aloe vera gel. On hladi i smiruje iritirano područje oko obrva. Klijent kod kuće nanosi biljnu kremu koja će ovu regiju održavati vlažnom. Nekoliko sledećih dana klijent može osećati blago zatezanje ove regije. Takođe, stvoriće se kraste kao posledica sušenja boje i limfe. Veoma je bitno ne skidati ova sitna zadebljanja na silu već pustiti da spadnu prirodnim putem. Isti postupak se ponavlja nakon mesec dana. Rezultat su guste i definisane obrve tokom sledećih godinu dana.

Imajte savršene obrve OVDE i idealan oblik u svakom trenutku