Select Page

KAKO DELUJE MEZOPORACIJA? - unošenje bioaktivnih supstanci

Kako deluje mezoporacija?

U tekstu koji sledi možete pročitati kako deluje mezoporacija. Mezoporacija je tretman kojim se putem naizmeničnih struja određene frekvencije unose bioaktivne supstance koje se klasičnom primenom teško ili gotovo nikako ne mogu aplikovati dublje u mezoderm. Utvrđeno je da kod takvog nanošenja preparata, kao i kod primene ostalih dosadašnjih bioloških tretmana, svega oko 10 % aktivne supstance prodire u dublje slojeve kože. Takođe, poznato je da su određene bioaktivne supstance velike moloekulske strukture i ne mogu da penetriraju kroz kožu. Mezoterapija bez igle, tačnije mezoporacija, međutim omogućava da se apsorpcija primenjenih aktivnih supstanci (hijalurona, kolagena, vitamina i ostalih biostimulanasa) poveća i do 99% na dubini do 1 cm, odnosno do 65% na dubini do 6 cm, što pruža zaista izvanredne mogućnosti u različitim estetskim tretmanima.

Tretman Mezoporacije se preporučuje za kožu od 20 godina do 70 godina, jer po tipu kože se stavlja odgovarajući koktel. Vreme trajanja tretmana je 15-20 minuta, preporučuje se serija od 4 tretmana jednom nedeljno za postizanje najboljih rezultata.

Mehanizam delovanja:

Ćelijska membrana se sastoji od dvojnog lipidnog sloja koji odvaja citoplazmu (u kojoj se u osnovi odvijaju svi procesi hemijske razgradnje hranjivih materija i stvaranja energije potrebne za sve ćelijske funkcije i životne aktivnosti) od spoljnjeg sadržaja. Kroz lipidnu ćelijsku membranu molekuli mogu prolaziti difuzijom prema striktno definisanim biohemijskim i elektrofiziološkim uslovima. Sastavni deo građe ovog dvojnog sloja su “proteinske pore” ili “hidrofilni kanali” koji imaju funkciju da omoguće prolaz malih molekula i jona kroz ćelijsku membranu, koja inače na drugačiji način ne može biti pređena. Pre nekoliko godina je otkriveno da ovi “kanali” mogu biti kratkotrajno aktivirani odnosno otvoreni i dodatno prošireni posebnim fizičkim impulsima kojima se deluje na ćeliju postupkom koji se naziva elektroporacija.
Elektroporacija je prema tome fenomen indukovan dejstvom specifičnih električnih impulsa tačno određenih karakteristika na ćelijsku membranu, koji su sposobni da generiraju privremene hidrofilne (vodene) kanale – mezopore – tako da aktivne supstance, bilo da su to kozmetički preparati ili lekovi, mogu kroz njih penetrirati u ćeliju.

Zašto no needle mezoterapija?

Zato što je mezoterapija bez igala (mezoporacija) apsolutna i najmodernija alternativa klasičnoj mezoterapiji za osobe koje zbog straha od igle izbegavaju klasičnu mezoterapiju, a žele da reše problem opuštene kože, bora, fleka, akni, celulita i strija. Mezoporacija je proces koji omogućava unos aktivnih materija u tkivo na dubini ekvivalentnoj mezoterapijskim injekcijama.

Na kom principu radi no needle mezoterapija?

Sam mezoterapijski tertman je zasnovan na 4 modaliteta od kojih je za razumevanje samog procesa delovanja najznačajnija elektroporacija ili mezoporacija. Pod dejstvom pulsne naizmenične struje stvara se elektromagnetno polje pod čijim uticajem se formiraju privremeni vodeni kanali – mezopore i to upravo u zaštitnom lipidnom sloju između epiderma i derma, koji omogućavaju unos aktivnih materija u dubllje slojeve kože.

POSTANI ESTETIČAR KOZMETIČAR ILI MAKEUP ARTIST

kurs mezoterapije

dav

POGLEDAJTE ZA ŠTA SE SVE KORISTI ĐUMBIR

za šta se sve koristi đumbir