Select Page

KADA SE PRIMENJUJE SPORTSKA MASAŽA? - brža i potpunija priprema sportista

Kada se primenjuje sportska masaža?

Kada se primenjuje sportska masaža? Sportska masaža je vrsta masaže u kojoj se upotrebljavaju specijalni zahvati koji imaju za cilj bržu i potpuniju pripremu sportiste za treninge, intenziviranje i produžavanje vremena samog treninga i povećanja sportske moći. Masaža omogućava i brže i potpunije odstranjivanje svih nepoželjnih ili štetnih posledica zbog pojačane fizičke aktivnosti. Masaža je indikovana kao neophodna kod svih sportova i svih sportista. Zato je potrebno u svim programima za treniranje pojedinih sportista ili grupa, racionalno i kontinuirano primeniti i upotrebu masaže.Fiziološko delovanje sportske masaže je slično kao i fiziološko delovanje obične masaže. I ovde se koriste klasični zahvati, ali su oni posebno modifikovani za primenu na sportistima. Organizacija masaže, kao i uslovi za njeno praktikovanje bitno se razlikuju od klasične masaže. Masaža sportista se mora prilagoditi specifičnim okolnostima sporta. Masirani je psihofizički sposoban i aktivan sportista. Njemu je masaža potrebna za održavanje i poboljšavanje sportske forme. Zato istu treba prilagoditi potrebama treninga, takmičenja ili priprema.Primenjuje se paralelno sa sportskim treninzima. Nju neizostavno treba predvideti u planu godišnjih priprema sportista i sportskih ekipa. Osnovni cilj masaže u toku treninga je da mobiliše organizam sportiste maksimalno, kako bi se omogućilo njegovo brže ulaženje u sportsku formu. Ponekad ova masaža može poslužiti i kao zamena treninga ukoliko je u datim momentima trening nemoguće izvesti. Sportski lekari, terapeuti i treneri, treba uvek da imaju u vidu navedene činjenice, kako bi održavali stečenu kondiciju svoje ekipe. Najveću pažnju treba obratiti povređenim sportistima koji nisu u stanju da izdrže napore kompletnog treninga. Pravi se ogromna greška ukoliko se ne praktikuje redovna sportska masaža u periodu odstranjenosti sportiste sa treninga zbog povrede. U tom periodu sportista često gubi stečenu kondicionu spremnost i posle saniranja povrede treba prilično vremena da se isti vrati u ranije stečenu formu. Sportskom masažom takve se komplikacije mogu preduhitriti.

POSTANI WELLNESS I SPA TERAPEUT

masža lica vulkanskim kamenjem

POGLEDAJTE VIŠE O PRIMENI LIMFNE DRENAŽE

primena limfne drenaže