Select Page

Kabinet za teoretsku nastavu i kompjuterski centar

Kabinet za teoretsku nastavu i kompjuterski centar

 

Kabinet za teoretstku nastavu na Akademiji Purity zahvaljujući dobroj opremljenosti omogućava održavanje nastave po svetskim standardima. Kabinet tehnički raspolaže sa velikim brojem računara koji služe profesorima i studentima za bolju realizaciju nastave prikaz odredjenih prezentacija, rad pomoću kompjuterskih programa na preko 50 radnih mesta. U kabinetu za teoretsku nastavu održava se nastava anatomije, fiziologije, patologije, ishrane, dermatologije kao i crtanje i slikanje, fotografije, filmografije, . Kao što je i na slikama prikazano u kabinetu se nalaze i drugi potrebni tehnički uslovi kao i nastavna sredstva koja pomažu održavanju nastave i boljem razumevanju gradiva.