Select Page

Kabinet za filmsku šminku i specijalne efekte

Kabinet za filmsku šminku i specijalne efekte

 

U okviru Akademije Purity nalazi se i kabinet za filmsku šminku i specijalne efekte koji respolaže radnim stolovima, stolicama , ogledalima i svim potrebnim materijalom za realizaciju maske. U ovom kabinetu polaznici kurseva i studenti bave se modelovanjem kako bi stvorili iluziju povreda, oboljenja ili deformiteta kao i čitavu masku koja bi postarila glumca, izmenila mu polne karakteristike ili mu promenila lik. Nastavu drže izuzetno stručni predavači koji imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti. Kabinet ambijentalno omogućava realizaciju svih filmskih i specijalnih efekata uz stručno mentorstvo predavača.