Select Page

IZBOR ZA MISS VOJVODINE šminka i frizura Akademija Purity

Izbor za Miss Vojvodine

Završio se i poslednji krug takmičenja izbor za miss Vojvodine, pred finalni izbor najlepše devojke Srbije u organizaciji kompanije MissYu a koja će predstavljati našu zemlju na manifestaciji Miss World u Kini. Izbor za Miss Vojvodine održao se na golf terenima u Žablju gde je stručni tim Akademije bio potpuna hair and make-up podrška. Sjajna kosa, suptilna šminka i duge balske haljine istakle su harizmu i lepotu devojaka a titulu Miss odnela je Bojana Bojanić iz Novog Sada. Atmosferu sa izbora možete videti na priloženim slikama.

Vojvodina

Vojvodina (službeni naziv Autonomna Pokrajina VojvodinaAPV) je autonomna pokrajina u sastavu Republike Srbije prema ustavu ove države. Nalazi se na severu države i obuhvata površinu od 21.506 km² sa 1.931.809 (2011) stanovnika (21,56% od ukupnog stanovništva Srbije).

Pokrajina se graniči na severu sa Mađarskom, na istoku sa Rumunijom, na zapadu sa Hrvatskom i na jugozapadu sa Bosnom i Hercegovinom (Republika Srpska). Južnu granicu većim delom čine reke Dunav i Sava. Najveći grad u pokrajni je Novi Sad koji je ujedno i administrativi centar Vojvodine. Ostali veći gradovi (preko 50.000 stanovnika) su Subotica, Zrenjanin i Pančevo.

Ime

Ime Vojvodina na srpskom jeziku označava teritoriju kojom upravlja vojvoda. U srpskom jeziku se koriste još dve varijante imena Vojvodine, a to su: vojvodovina i vojvodstvo. U poljskom jeziku se danas takođe koristi naziv województwo kao oznaka za pokrajinu. Ime Vojvodine potiče iz 1848. godine, kada se prostor današnje Vojvodine zvao Srpska Vojvodina (1848—1849) i Vojvodstvo Srbija (1849—1860). Od 1945. godine, u službenoj je upotrebi naziv „Vojvodina“.

Službeni nazivi na ostalim službenim jezicima Vojvodine:

  • mađ. Vajdaság Autonóm Tartomány
  • svk. Autonómna pokrajina Vojvodina
  • rum. Provincia Autonomă Voivodina
  • istrusin. Автономна Покраїна Войводина
  • hrv. Autonomna Pokrajina Vojvodina

Iako se ime Vojvodine u kontinuitetu koristi od 1848. godine, naziv ima dublje istorijsko poreklo, tako da je još 1690. i 1694. godine Srbima u Habzburškoj monarhiji bilo priznato pravo na vojvodu i zasebnu teritoriju (vojvodinu), a još u 9. veku su na području današnje Vojvodine postojala vojvodstva, kojima su vladale bugarske vojvode.

Geografija

Vojvodina se prostire u Panonskoj niziji celom svojom površinom spada geografski u srednju Evropu, sa površinom od 21.500 km², na kojoj živi nešto više od dva miliona stanovnika. Administrativno sedište pokrajine je Novi Sad. Geografski regioni koji čine Vojvodinu su Banat, Bačka i Srem, kao i mali severni deo Mačve.

Reljef Vojvodine je pretežno ravničarski, izuzev Srema, kojim dominira planina Fruška gora, i jugoistoka Banata, sa Vršačkim planinama. Najniža tačka Vojvodine je 75 m, a najviša 641 m.

Najveći hidrografski potencijal čini reka Dunav sa svojim pritokama, kao najvažnija vodena saobraćajnica i strateški saobraćajni pravac u srednjoj Evropi. Dunav kroz Srbiju protiče u dužini od 588 kilometara, i to pretežno kroz Vojvodinu, a celom ovom dužinom je plovan. Plovne su i njegove pritoke Tisa (168 km), Sava (206 km) i Begej (75 km), između kojih je prokopana razgranata mreža kanala za navodnjavanje, odvodnjavanje i transport, kanal Dunav—Tisa—Dunav, ukupne dužine 939 km, od čega je 673 km plovno.

 

U geografskom smislu, pojam Vojvodina može se odnositi i na delove Srema i Banata koji pripadaju gradu Beogradu (Pančevački Rit, Zemun, Novi Beograd, Surčin), a u istorijskom smislu ovaj pojam se odnosio i na delove Srema, Bačke i Banata koji danas pripadaju Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji, a takođe se odnosio i na područje Baranje.