Select Page

PREDSTAVLJAMO VAM: Ivana Kovačević - profesor na Akademiji Purity

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević je profesor na Akademiji za estetiku i kozmetologiju “Purity”. Predavač je na predmetima: Tehnike šminkanja lica, Trajna šminka, Estetske tehnike na obrvama i trepavicama. 

Koliko već dugo radite na Akademiji i koji su Vaši utisci? 
“Na Akademiji Purity radim već četiri godine kao redovan profesor. Biti redovan profesor na Akademiji podrazumeva da sam angažovana i u radu sa studentima i u radu sa kursistima. Na studijama predajem Tehnike šminkanja lica, Body Art, Estetske tehnike na obrvama i trepavicama i Trajnu šminku, pa sam, samiim tim više okrenuta smeru MUA. Od samog početka, aktivno učestvujem u razvitku ovog smera , a već tri godine sam i šef Make Up odseka.”
 
Kako su koncipirana Vaša predavanja?
“Iz godine u godinu, menjaju se genaracije, pa se samim tim menja i koncepcija mojih predavanja. U stalnoj sam nadgradnji koncepcije predavanja, tehnika rada, i sl. Smatram da je u ovom poslu neophodno ići u korak sa trendovima, kao i konstantno usavršavanje. Ono što je zajedničko svim predmetima koje predajem jeste da ima više praktičnih časova nego teorijskih i to 20% teorijskih i 80% praktičnih. Smatram da je to jako dobro za studente jer su posle svakog završenog semestra sposobni da dalje rade samostalno.”
Saveti sadašnjim i budućim generacijama?
“Sadašnjim studentima preporučujem da budu što redovniji na časovima praktičnih predmetima, a budućim da budu strpljivi i da redovno uče.”
 
Pitali smo studenta smera makeup artist Bojanu Janjuš, kakav je profesor Ivana Kovačević?