Select Page

IVA PAVLEKOVIĆ U TELEGRAFOVOM EDITORIJALU - šminka i frizura Akademija Purity

Iva Pavleković u Telegrafovom editorijalu

Iva Pavleković je studentkinja medicine iz Podgorice koja je još kao sasvim mala devojčica želela da spozna čovekovo biće, da shvati ljudsku dušu i olakša bol – fizičku ili duhovnu – i zato studira medicinu. Na pitanje da nam približi sebe Iva u jednom dahu odgovara: “Odrastajući uz dedu doktora i pionira crnogorske psihijatrije i majku doktoricu psihijatra probudila se u meni zelja da nastavim tradiciju! Takođe. i da se bavim naukom i promocijom naučnih istrazivanja. Ali duboko u meni oduvek je i arhitektura koju takođe proučavam i otkrivam studioznim radom… želim da sve to povežem, marljivo i strpljivo sa potpunom posvećenošću, temeljitošću i istrajnošću”, priča Iva.