Select Page

HIPOVOLEMISKI SOK

AKADEMIJA ZA ESTETIKU I KOZMETOLOGIJU PURITY

 

 

 

HIPOVOLEMISKI SOK

 

PATOLOGIJA

 

SEMINARSKI RAD

 

 

 

 

 

Student:Jelena Spasojević

Profesor:Olivera Dančetović

 

Beograd 2019

SADRŽAJ

 

Uvod…………………………………………………1

Uzrok nastanka………………………………….2

Stadijum hipovolemisog šoka……………3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

 

Šok je stanje organizma sa teškim poremećajem cirkulacije koji dovodi do kritičnog smanjenja snabdevanja tkiva I organa krvlju(mozga,srca,bubrega,…) I nedovoljno snabdevanje ćelija kiseonikom.

Hipovolemiski šok nastaje zbog smanjenja volumena krvi,najčešće zbog brzog,iznenadnog,I masivnog krvarenja,stoga se čestona naziva hemoragiski šok.

 

U kliničkoj slici šoka konstatuju se:

  • Snižen krvni pritisak (hipotenzija).
  • Ubrzan rad srca (tahikardija), retko bradikardija.
  • Poremećaji svesti (pospanost, koma).
  • Smanjena diureza (oligurija, anurija).
  • Bledilo, hladna znojava koža, retko topla i crvena kao kod septičkog šoka.

1

UZROK NASTANKA

 

Posledica je smanjenje volumena krvi (aktivni gubitak 15-20% ukupnog volumena krvi) zbog:

 

  1. obilnog intra i ekstrakorporalnog krvarenja ( povrede, poremećaj koagulacije, GIT krvarenja, rupture, aneurizme)

 

  1. gubitka plazme (opekotine,sepsa,…)

 

  1. gubitak velike količine ekstracelularne tečnosti (ECT) (povraćanje, uporen dijareje, dehidratacije)

 

 

 

 

 

 

2

STADIJUM HIPOVOLEMISKOG ŠOKA

 

 

Kliničke manifestacije hipovolemiskog šoka su, u većini slučajeva, u direktnoj korelaciji sa  količinom  izgubljene  krvi,  pa  se  na osnovu procenta izgubljenog volumena krvi,  hipovolemiski šok  klasifikuje  u  četiri stadijuma:

 

1.stadijum-gubitak do 15%-volumena krvi (750ml)

Gubici  do  750  ml  krvi  ne  uslovljavaju nikakve  specifične   znake  i  simptome. Obično  nema  promena  krvnog  pritiska, pulsnog  pritiska  i  respiratorne  frekvence. Kapilarno  punjenje  je  obično  normalno. Odloženo  kapilarno  punjenje  ili  duže  od 3 sekunde, korelira sa gubitkom od 10% volumena.  Diureza  je  normalna.  Stanje svesti  je  normalno  ili  se  viđa  anksioznost i uznemirenje zbog prisutnog krvavljenja, kao  posledica  psihičke  iritacije,  a  ne biohemijskih poremećaja u ćelijama mozga.

 

3

 

 

2.stadijum gubitka od 15%-30% volumena krvi (do 1500ml)

Klinički simptomi u ovom stadijumu uključuju: tahikardiju (srčana frekvenca > 100/min), tahipneju, pad pulsnog pritiska, hladnu,  vlažnu,  lepljivu  kožu,  odloženo kapilarno punjenje, smanjenu diurezu (od 20-30 ml/h).Klijent je obično anksiozan, ponekad i agresivan.Pad pulsnog pritiska je rezultat povećane koncentracije cirkulišućih  kateholamina  i  njihove  aktivnosti, što  rezultira  porastom  periferne vaskularne rezistence i posledičnim porastom  dijastolnog  krvnog  pritiska.

 

3.stadijum-gubitak od 30%-40% volumena krvi (2000ml)

Ovaj  stadijum  karakterišu:  nizak  sistolni i  dijastolni  pritisak,  fliforman  puls  sa tahikardijom većom od 120/min, značajna tahipneja (broj respiracija > 20/min), oligurija  i  signifakntne  promene  mentalnog statusa,  kao  što  su  konfuzija  i  agitacija. Ovi klijenti zahtevaju transfuziju krvi, a odluka se bazira na inicijalnom odgovoru na tečnost.

4

4.stadijum.gubitak veći od 40% volumena krvi (2,5-3litra)

Ovaj  stadijum  karakterišu:  značajna tahikardija, izrazito nizak sistolni pritisak, uzak pulsni pritisak ili nemerljiv dijastolni pritisak, oligurija ili anurija, izraziti poremećaj  mentalnog  statusa  i/ili  gubitak svesti.  Koža  je  hladna  i  bleda.  Ovo  je životno  ugrožavajuće  stanje  i  zahteva momentalan tretman i lečenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Literatura

http://blog.eklinika.rs/hipovolemijski-sok/

https://www.researchgate.net/publication/281243600_Inicijalni_tretman_bolesnika_u_hemoragijskom_soku

POSTANI I TI KOZMETICAR-ESTETICAR

vise informacija na telefon