Select Page

DERMATOLOGIJA - sa nastave na prvoj godini smera estetičar-kozmetičar

Dermatologija je nauka koja izučava kožu i predmet je na prvoj godini smera estetičar-kozmetičar i na prvoj godini smera makeup artist. Na ovom predavanju smo učili promene na koži i da sve što je iznad nivoa kože može biti maligno. Takođe smo obradili temu polnih bolesti, bolesti kože i njihovo prenošenje i važnost sterilisanja pribora sa kojim radimo. Više o studijskom programu estetičar-kozmetičar možete pogledati OVDE

Dermatologija

Dermatologija je učenje o koži i njenim bolestima, ali je i medicinska znanost o medicinskim ali i hirurškim stanovištima. Naziv dolazi od reči dermologie a kasnije i od dermatologia.

Promene na koži su bile oduvek poznate i neke od njih su se mogle izlečiti, neke  nisu. Prva velika škola za dermatologiju otvorena je 1801. godine u poznatoj bolnici Hôpital Saint-Louis u Parizu a prve knjige (Willan’s, 1798.-1808.) i atlasi (Alibert’s, 1806.-1814.) su pisani tokom istog perioda.

Kozmetička dermatologija

Dermatolozi su vodeći stručnjaci u polju kozmetičke hirurgije. U okviru ove specijalnosti tretira se veliki broj osoba između ostalog s bot o kom i laserskom hirurgijom. Neki dermatolozi izvode i manje kozmetičke zahvate poput liposukcije i podizanje lica.

Imunitetna dermatologija

Ova je specijalnost usmerena prema bolestima kože poput lupusa i pemphigus vulgaris.

Dječija dermatologija

Lekari se kvalificiraju za ovu specijalnost kombinirajući pedijatriju i kožne bolesti. Ova oblast obuhvata kompleksne bolesti kod novorođenčadi i nasledne kožne bolesti.