Select Page

DERM = PUDING - sa nastave prve godine smera estetičar-kozmetičar

DERM = PUDING

Na današnjem predavanju na primenjenoj kozmetologiji učili smo o dermu –  drugom sloju kože. Prikazali smo građu derma na praktičnom primeru pudinga od jagode koji oponaša njegovu boju i teksturu.

Takođe smo praktično radili hemijsko čišćenje kože koje je osnova večine tretmana lica.

Više o smeru estetičar kozmetičar možete pogledati OVDE

Kožni sistem

Koža predstavlja omotač tela koji je u neposrednom dodiru sa spoljašnjom sredinom. Kod beskičmenjaka i nižih hordata (plaštaši, amfioksus) koža je jednoslojna, dok je kod kičmanjaka izgrađena od više slojeva. Boja kože zavisi od stanja krvnih žilica i količine pigmenta. Površina kože odraslog čoveka prosečne visine iznosi 1,7 m2, a težina oko 18% ukupne težine tela. Pokožica je izgrađena od tvrdih ćelija koje na spoljašnjem sloju otpadaju, a zamenjuju ih ćelije koje se vrlo brzo množe u temeljnom sloju i zamene stare.

Osnovne uloge kože su:

  • zaštitna – štiti telo od mehaničkih povreda, patogenih organizama (koža je nepropustljiva za viruse i bakterije kad je neoštećena), od UV Sunčevih zraka
  • održavanje stalnog sastava unutrašnje telesne sredine (homeostaza) tako što kod kopnenih sprečava gubitak vode i soli, a kod vodenih kičmenjaka preveliki ulazak vode u telo;
  • učestvuje u razmeni materija – razmena gasova, što je od posebnog značaja za disanje vodenih organizama;
  • učestvuje u procesima ekskrecije (izlučivanja) koji se vrše kožnim žlezdama;
  • primanje spoljašnjih nadražaja pomoću brojnih čulnih organa koji su u njoj smešteni;
  • učestvuje u termoregulaciji kod homeotermnih organizama (imaju stalnu telesnu temperaturu i pripadaju im ptice i sisari) tako što reguliše odavanje toplote iz tela (znojenje).

Građa kože

Koža kičmenjaka sastoji se iz dva dela:

  • spoljašnji deo čini pokožica (epidermis);
  • unutrašnji je krzno (dermis). Ova dva dela razlikuju se po građi, funkciji i poreklu.
  • treći sloj čine masne ćelije