Select Page

DEJSTVO DERMAPENA NA KOŽU LICA

AKADEMIJA ZA ESTETIKU I KOZMETOLOGIJU

“PURITY”

 

 

 

 

 DIPLOMSKI RAD

TEMA: DEJSTVO DERMAPENA NA KOŽU LICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mentor:                                                                                                           Student:                                                                                                                                          

Prof. Ivana Stanojević                                                                                            Anđela Rajčić

 

 

                                                         Beograd, februar 2021.

 

SADRŽAJ

 1. Uvod. 1
 2. Građa i funkcija kože. 2

2.1.       Koža kao naš najveći organ. 4

2.1.1.        Funkcija kože. 4

2.1.2.        Uloga kože. 6

 1. Dermalni sloj kože. 9
 2. Invazivne i neinvazivne metode koje pospešuju produkciju kolagena. 13
 3. Dermapen. 18

5.1. Izgled aparata i njegova funkcija. 18

5.2. Specifičnosti uređaja. 19

5.3. Mehanizam delovanja. 20

5.4. Priprema klijenta za tretman. 21

5.5. Indikacije tretmana dermapenom: 22

5.5.1. Ožiljci 22

5.5.2. Bore i podmlađivanje kože. 23

5.6. Kontraindikacije tretmana dermapenom.. 23

5.7. Najčešće upotrebljavane supstance u dermapen tretmanu. 24

5.8. Bezbednost prilikom korišćenja mikroiglica. 27

5.9. Prednosti i rizici od mikroiglica. 27

 1. Opis faza tretmana od početka do kraja tretmana. 28

6.1. Priprema uređaja. 28

6.2. Postupak. 28

6.2.1. Pre postupka. 30

6.2.2. Tokom postupka. 30

6.2.3. Nakon postupka. 30

6.3. Tehnika lečenja. 31

6.4. Klinička procena. 31

 1. Reakcija kože na tretman i nega nakon tretmana u kućnim uslovima. 32

7.1. Kako se starati o svojoj koži nakon tretmana?. 34

7.1.1. Postretmanski efekti 34

7.2. Šta koristiti i izbegavati?. 35

7.3. Da li dermapen tretman boli?. 36

7.4. Kada je neophodno posetiti lekara?. 36

7.4.1. Koji znaci ili simptomi opravdavaju odlazak kod lekara?. 37

 1. Frekvencija ponavljanja tretmana. 39

8.1. Iskustva iz prakse. 39

 1. Zaključak. 40

 

 

 

1.    Uvod

Koža je vitalna za naše opšte zdravlje. Deluje kao prva linija odbrane tela od bakterija i virusa. Zdrava koža održava ravnotežu tečnosti i pomaže u regulaciji telesne temperature. S obzirom na značaj kože, kao i to da je koža naš najveći i najuočljiviji organ, veliki deo rada ću posvetiti njenoj građi, funkciji i slojevima.

Nakon toga, pričaću o invazivnim i neinvazivnim metodama koje pospešuju produkciju kolagena, a sve u cilju isticanja njegovog značaja za održavanje vitalnosti kože. Nega kože kojom se štiti kolagen ima dvostruko delovanje, štiti postojeći kolagen i istovremeno stimuliše proizvodnju dodatnog. U skladu sa tim neizostavna tema rada je i adekvatna nega.

Centralni deo rada zauzima Dermapen, njegov izgled i funkcija. Za što bolji efekat tretmana jako je važna adekvatna priprema klijenta za tretman. Sastavni deo pripreme su anamneza i  inspekcija kože, prilikom kojih klijenta upoznajemo sa svim indikacijama i kontraindikacijama tretmana.

U nastavku ću pričati o najčešće upotrebljavanim supstancama u okviru dermapen tretmana i  dejstvu pojedinih supstanci na kožu. Ovde ću istaći poseban značaj mešovitih koktela sa različitim efektima na kožu.

S obzirom da se dermapen tretman odvija u nekoliko faza, detaljno ću se baviti opisom svake od njih, od čišćenja lica do nanošenja hidratantne kreme sa zaštitnim faktorom.

Baviću se reakcijama kože na tretman, kako pozitivnim, tako i negativnim. Važnu ulogu ima nega nakon tretmana u kućnim uslovima, gde veliki značaj imaju preparati koji se u tu svrhu koriste.

Na samom kraju rada se nalazi istraživanje o iskustvima klijenata sa dermapen tretmanom. Iskustva su od klijenta do klijenta različita, samim tim je frekvencija ponavljanja tretmana individualna, jer se svaka koža razlikuje po stanju i tipu, pa se razlikuje i efekat tretmana.

 

 

2.    Građa i funkcija kože

Koža je vitalna za naše opšte zdravlje i dobro osećanje. Pored toga što deluje kao prva linija odbrane tela od bakterija i virusa, zdrava koža održava i ravnotežu tečnosti i pomaže u regulaciji telesne temperature. Veoma je osetljiva, prepoznaje najblaži dodir kao i bol. S obzirom da je naš najveći i najuočljiviji organ, pokrivajući 2m2 tela i čineći skoro šestinu naše telesne težine, stanje kože, takođe, može da ima značajan uticaj na naše samopouzdanje.

Poznavanje sastava i strukture normalne kože svakako doprinosi boljem shvatanju svih promena koje se dešavaju na koži i u njoj, bilo da su izazvane fizičkim, hemijskim, mikrobnim ili nekim drugim faktorima.

Koža (citus) prekriva celokupnu površinu tela, a na prirodnim otvorima (usta, nos i drugi) prelazi u odgovarajuću sluzokožu i kao takva predstavlja zaštitni omotač tela. Ona ima ulogu eliminatora štetnih materija putem znojenja, a ujedno vrši termoregulaciju tela.

Koža ima tri sloja:

 • Epiderm (epidermis)
 • Derm (dermis)
 • Hipoderm (hypodermis)[1]

Svaki od njih je sačinjen od nekoliko podslojeva. I povezani delovi kože kao što su folikuli i lojne i znojne žlezde, imaju različite uloge u ukupnoj funkciji.

Granica između epiderma i derma je valovita, na njihovom spoju nalazi se bazalna membrana. Granica između derma i hipoderma je ravna.

Uz ove pomenute slojeve obično se proučavaju tvorevine kože, kao što su znojne i lojne žlezde, dlaka, nokti itd.

Slika 1. Izgled kože

Epiderm (epidermis)

Epiderm je najpovršniji deo kože. Najveći deo njegove mase (80%), čine ćelije keratinociti (u epidermu se sem  njih nalaze melanociti i dr. ćelije). Zbog razlike u morfološkim i funkcionalnim karakteristikama keratinocita u epidermu se prepoznaju slojevi.

Epiderm je površinski sloj kože debljine 0,2mm – 1,5mm. Sastoji se iz pet funkcionalno izdiferenciranih slojeva:

 • rožasti sloj (stratum corneum)
 • sjajni sloj (stratum lucidum)
 • zrnasti sloj (stratum granulosum)
 • spinozni sloj (stratum spinosum)
 • bazalni ili matični sloj (stratum basale)

Unutar epiderma razlikuju se 4 tipa ćelija:

Keratinociti: najbrojniji su, dele se, imaju relativno velika ovalna jezgra.

Melanociti: ne dele se, imaju manja jezgra od keratinocita, ne putuju prema površini kože i u njima se vrši sinteza pigmenta kože-melanina .

Langerhansove ćelije: one su deo imunog sistema.

Merkalove ćelije: slične su melanocitima, ali ne stvaraju pigment već služe kao receptori dodira i zato su u vezi sa nervnim završecima.[2]

[3]

Slika 2. Sastav kože

Derm ( dermis)

Dermis je debeo, elastičan ili čvrst srednji sloj kože koji čine 2 podlsoja:

 Donji sloj (ili stratum reticulare) duboka debela oblast koja formira fluidnu granicu sa potkožnim tkivom.

 Gornji sloj (ili statumpapillare) formira definisanu, talasastu granicu sa epidermisom.

Hipoderm (hypodermis)

Hipoderm – potkožno tkivo predstavlja rastresito tkivo ispod derma, sastavljeno od masnog tkiva i vezivnih pregrada koje razdvajaju masno tkivo. U ovim vezivnim pregredama nalaze se krvni i limfni sudovi kao i ogranci nerava.

U slučaju nedovoljnog unošenja energetskih materija potkožno tkivo predstavlja rezervoar energije organizma. Pored toga masno tkivo predstavlja odličan izolator u slučaju naglih temperaturnih promena, a deluje i kao amortizer mehaničkih trauma.  [4]

2.1.  Koža kao naš najveći organ

2.1.1.     Funkcija kože

S obzirom na to da je koža samostalni organ ljudskog organizma, a uz to i zbog njenih svojstava elastičnosti, čvrstine i kiselosti površinskog omotača, koža poseduje i veštačke uloge i to:

– Zaštitna uloga kože:

 1. a) Od mehaničkih povreda
 2. b) Od hemijskih povreda
 3. c) Od mikroorganizama

– Uloga kože u termoregulaciji

– Senzitivna uloga kože

– Uloga kože u metabolizmu vode

– Zaštitna uloga kože[5]

 1. Mehaničke povrede – zahvaljujuči svojstvima elastičnih i kolagenskih vlakana i sadržaju vode u potkožnom tkivu, koža pruža otpor dejstvu mehaničkih sila na njenu površinu. Na mestima gde je koža jače izložena mehaničkom pritisku, kao dodatni odbrambrni mehanizam javljaju se zadebljanja rožastog sloja. Kada je dejstvo sile na površini kože veliko, prekida se kontinuitet kožne površine i ona se oštećuje. Mehaničke povrede se dele u dve grupe:

 

 • Otvorene povrede – rane (vulnus)
 • Rezderotina (vulnus laceratum)
 • Oguljotina (vulnus exocoriatio cutis)
 • Sekotina – posekotina, zasekotina, isekotina (vulnus scissum)
 • Ubodna rana (vulnus punctum)
 • Nagnječena rana (vulnus contusum)
 • Rane nastale vatrenim oružjem – prostrelne, uselne, okrznuća (vulnus sclopetarium)
 • Traumatske amputacije
 • Rane nastale ujedom (vulnus morsum)
 • Zatvorene povrede:
 • Potres (comotio)
 • Pritisak (compresio)
 • Nagnječenje (contusion)
 • Uganuće (dystorsio)
 • Iščašenje (luxation), može biti i otvorena povreda
 • Prelom kosti (fractura), može biti otvorena povreda
 • Fizičke povrede

Ovakve povrede se na osnovu fizičkih faktora koji uzrokuju njihov nastanak dele u 4 grupe:

 • termičke povrde
 • električne povrede
 • povrede izazvane bukom, vibracijama i ultrazvukom
 • povrede zračenjem
 1. b) Hemijske povrede (trovanja)

Sposobnost kože da svojim hemijskim mehanizmima neutrališe dejstvo hemikalija (baza i kisilina) naziva se puferska sposobnost. Struktura rožastog sloja sprečava apsorbciju hemijskih materija koje deluju nadražujuće i toksično na kožu. Međutim, izvesne materije mogu u minimalnim količinama da prodru u kožu i  na mestima folikula otvora, odnosno znojnih pora, i da na taj način prekinu kontinuitet kožnog pokrivača. Delimo ih u sledeće grupe:

 

 • Povrede izazvane otrovima sa lokalnim dejstvom
 • Povrede izazvane sa opštim ( resorptivnim dejstvom)
 • Povrede izazvane otrovima koji imaju i lokalne i resorptivne efekte (sirćetna kiselina, živa).[6]
 1. c) Mikroorganizmi

Površina kože prekrivena je produktima sekrecije lojnih i znojnih žlezda koje na koži čine emulzioni hidrofilni film. Zahvaljujući svojoj kiselosti ovaj površinski emulzioni film ima zaštitnu ulogu i sprečava razvoj i prodor raznih mikroorganizama u kožu. Kiselost zaštitnog sloja potiče od slobodnih masnih kiselina iz lojnih žlezda i amino-kiselina nastalih razgradnjom keratina, kao i od različitih sastojaka znoja. Kao  takav površinski kiseli sloj ima bakterijsko i fugicidno dejstvo. U koliko dođe do promene kiselosti ka alkalitetu (porast pH), smanjuje se odbrambena sposobnost kože. Alkalna sredina pogoduje razvoju bakterija, pa na takvoj koži dolazi lako do infekcijskih promena i raznih kožnih oboljenja.

2.1.2.     Uloga kože

Uloga kože u termoregulaciji

Koža ima veoma važnu ulogu u održavanju telesne temperature, s obzirom na to da se preko nje odvodi oko 80% toplote nastale u organizmu.

U ljudskom telu postoji mehanizam samoregulacije toplote koji se sastoji od termoregulacionog centra u mozgu, nerva, znojnih žlezda i krvnih sudova kože. Svako odstupanje od normalne temperature tela aktivira centar u mozgu koji preko nerava šalje impulse znojnim žlezdama, pa dolazi do povećanog znojenja, isparavanja znoja, do odavanja toplote i rashlađivanja (slučaj kada se temperatura kože povećava). U slučaju pada temperature u spoljnjoj sredini, preko mehanizma termoregulacije sužavaju se krvni sudovi u koži, pa ne dolazi do procesa rashlađivanja.

Ove promene (smanjenja, odnosno povećanja temperature tela) utiču na spoljni izgled kože, odnosno boju kože. Takođe se zapaža podizanje dlačica na koži (koža se  „naježi“).

Senzitivna uloga kože

Senzitivitet kože obezbeđena je prisustvom senzornih vlakana i korpuskularnim receptorima. Oni lako reaguju u brojne spoljne i unutrašnje nadražaje i omogućavaju osećaj dodira, pritiska, bola, svraba i temperature. Rekacija na draž primljena preko kože ima zaštitnu ulogu po organizam. Ako ne bi došlo do reakcije na mehanička, fizička i druga dejstva na kožu, ne bi se moglo izbeći oštećenje organizma.

 

Uloga kože u metabolizmu vode-respiraciona sposobnost kože

Koža ima značajnu ulogu u metabolizmu vode, s obzirom na to da se ooko 70% celokupne količine vode ljudskog organizma nalazi u koži i mišićnom tkivu. Između ostalog od sadržaja vode u koži zavisi i njena elastičnost i izgled.

Sa aspekta kozmetologije, važno je naglasiti da se gubitak vode preko kože ne odigrava samo sekrecijom znojnih žlezda, već i kontinuiranim isparavanjem manjih ili većih količina vode sa površine kože. Ovo transidermalno gubljenje vode odigrava se isključivo procesom difuzije, a izgubljenu vodu epiderm nadoknađuje iz dubljih slojeva na isti način. Količina isparene vode sa površine kože zavisi od spoljnih faktora kao što su vlažnost, strujanje vazduha i temperatura. Ako se ima u vidu da se elastičnost kože zavisi od količine vode u rožastom sloju, onda je razumljivo zašto spoljni mikroklimatski uslovi imaju značajni uticaj na estetski izgled kože. Dobro formulisani i odabrani kozmetički preparati imaju zadatak, da spreče prekomerno isparavanje vode sa površine kože tj. da održavaju potrebnu vlažnost kože.

Kretanje vode sa površine kože u njene dublje slojeve naziva se transpidermalna resorpcija. Na ovom procesu se zasniva jedan od načina aplikacije lekovitih materija u kožu i uopšte prodor kozmetičkih preparata u strukturu kože. Za uspeh lokalne aplikacije preparata značajna su tri faktora:

 • Koža
 • Podloga (vehikul)
 • Aktivna supstanca

Kojim putem će određena supstanca prodirati u kožu, i kojom brzinom će dospeti do krvnih sudova derma, zavisi od prirode kože, njenih fizičko-hemijskih svojstava, kao i njenog trenutnog stanja. Smatra se da je put penetracije kroz intaktnu zdravu kožu sporiji i teži, a da razne promene na koži kao što je njeno odmašćivanje, ubrzavaju proces penetracije.

U procesu resorpcije raznih supstanci u kožu značajnu ulogu igraju podloge. Idelna podloga treba da je netoksična, nealergogena, hemijski stabilna, bakteriostatska. Takođe, treba da obezbedi i hemijsku stabilnost aktivne supstance, njenu raspodelu u različitim delovima rožastog sloja i ukoliko je moguće njeno dalje prodiranje kroz mrtvi i živi deo epiderma.

Podloge mogu biti monofazne, bifazne i trofazne. Monofazne su: puderi, praškovi, tečnosti i masti. Kombinovanjem različitih monofaznih podloga nastaju bifazne i trofazne podloge koje poprimaju osobine svojih sastojaka. Bifazne podloge su: mixture, agitanda, masna pasta, krem (emulzija) i gel. Trofazne podloge su mešavina tri monofazne podloge i imaju kombinaciju njihovih osobina. Važan je izvor aktivne supstance i podloge u odnosu na tip i stanje kože, kao i način aplikovanja preparata.

 

3.    Dermalni sloj kože

Glavne strukturalne komponente dermisa su: kolagen i elastin, vezivna tkiva, koja daju snagu i fleksibilnost i vitalni su deo zdrave, mladalačke kože. Ova vlakna su utisnuta u gelastu supstancu (koja sadrži hijaluronsku kiselinu) koja ima visoku sposobnost vezivanja vode i pomaže u održavanju volumena naše kože.

Način života i spoljašnji faktori kao što su Sunce i promena temperature utiču na nivoe kolagena i elastina, kao i strukturu okolne supstace. Kako starimo, naša prirodna proizvodnja kolagena i elastina se usporava, a sposobnost kože da vezuje vodu se smanjuje. Koža izgleda manje tonirano i pojavljuju se bore.

Dermis ima ključnu ulogu u zaštiti tela od spoljašnjih uticaja i iritanasa, kao i da hrani spoljašnji sloj iznutra:

1) njegova debela, čvrsta tekstura pomaže u ublažavanju spoljašnjih udaraca i kada nastupi šteta on sadrži vezivna trkiva, kao što su: fibroblasti i mastociti koja zaceljuju rane;

2) bogat je krvnim sudovima koji hrane epidermis i uklanjaju otpad;

3) lojne žlezde (koje dostavljaju sebum ili ulje na površinu kože) i znojne žlezde (koje dostavljaju vodu i mlečnu kiselinu na površinu kože) nalaze se u dermisu. Ovi fluidi se udružuju i čine hidrolipidni film.

Dermis je, takođe, mesto gde se nalaze:

1) limfni sudovi

2) senzorni receptori

3) koreni dlake

Papilarna zona se graniči sa epidermom. Prisustvo mnogobrojnih krupnijih uzvišenja (papilla), čine ovu granicu valovitom.

Ispod papilarne zone nalazi se deblja retikularna zona čije granice nisu jasno definisane kao kod epiderma. Isto tako ne postoji velika razlika u građi ovih zona. Derm se sastoji od vezivnog tkiva, krvnih i limfnih sudova, kao i nervnih vlakana. Od ćelijskih elemenata u dermu se nalaze fibroblasti, limfociti, mononukleari, mastociti i histociti.

Derm se sastoji od fibrozne i amorfne komponente. Fibrozni deo čine kolagena, retikulinska i elastična vlakna. Ova vlakna su čvrsto zbijena u papilarnu, dok su rastresitija u retikularnom sloju. Istovremeno, ova vlakna omogućavaju svakom sloju samostalnost i dobru pokretljivost.  Amorfna komponenta derma predstavlja osnovnu supstancu u koju su vlakna potopljena.

Kolagena vlakna čine najveći deo vezivnog tkiva derma. Sačinjena su od belančevinaste materije tropokolagena koji se stavara u fibroplastima. U dermalnom sloju ona se javljaju u vidu kolagenih snopova. Ovi snopovi su valoviti i otuda dozvoljavaju izvesno rastezanje kože, dajući joj u isto vreme i njenu čvrstinu. Poluživot kolagena traje oko 5 godina, a njegova sinteza i degradacija se nastavlja i tokom života.

Retikulinska vlakna su tanka, a nalaze se u površinskom dermu oko kožnih adneksa, sudova i adipoznih ćelija.

Elastična vlakna se nalaze isprepletena između kolagenih snopova. Sastoje se od elastičnih fibrila i ne grade snopove kao kolagena vlakna. Elastična su i imaju sposobnost da se nakon rastezanja vrate u prvobitno stanje. Najzastupljenija su na koži iznad zglobova, na koži lica, zajedno sa poprečno – prugastim vlaknima mišića, uslovljavaju mimiku lica i stvaranje bora.

Procesom starenja dolazi do degeneracije elastičnih i kolagenih vlakana vezivnog tkiva derma, što se vidno odražava na elastičnost i turgor kože.

Krvni i limfni sudovi su jako razvijeni u dermu, za razliku od epiderma gde ih nema. Krvni sudovi se javljaju kao trodimenzionalna mreža arterijskih i venskih sudova, organizovanih u vaskularne pleksuse. Terminalne (završne) arteriole nastavljaju se u kapilarne petlje u papilarnom sloju po jedna za svaku papilu. Pored nutritivne uloge u ishrani kože, krvni sudovi učestvuju u regulisanju telesne temperature i krvnog pritiska.

Limfni kapilari čine posebnu mrežu. Kao i krvni sudovi ne nalaze se u epidermu. Počinju u papilarnom delu derma u vidu limfnih kapilara u nivou površinskog subpapilarnog pleksusa, ulivaju se u veće sudove. Njihova uloga je da regulišu međućelisjki pritisak i odstranjuju proizode degradacije.

Nervna vlakna su mreža senzornih i autonomnih simpatičkih vlakana smeštenih u koži. Senzorna vlakna sama ili sa korpuskularnim receptorima služe kao receptori za dodir, bol, svrab, temperature. Simpatička autonomna vlakna inervišu znojne žlezde mm. arrectores pilorum i glatke mišiće krvnih sudova.

Sa kozmetičkog stanovišta, odnosno za očuvanje mladalačkog izleda kože, uloga derma i epiderma je višestruka. Njen izgled zavisi od efikasnosti obnavljanja ćelija epiderma, količine vlage u rožastom sloju epiderma i posebno od vodovezujućeg kapaciteta vezivvnog tkiva derma od koga zavisi elastičnost i turkog kože. U zdravom organizmu postoji prirodna ravnoteža procesa vlaženja definisana kao prirodni factor vlažnosti NMF (natural moiztruising factor). Takođe i ostali sastojci, kao što su kolagena i elastična vlakna, lojne žlezde, krvni i limfni sudovi i nervna vlakna igraju bitu ulogu u ovom procesu. Zadatak derma je da štiti telo od mehaničkih povreda, vezuje vodu, učestvuje u termoregulaciji, snabdeva epiderm hranljivim sastojcima i receptor j senziivninh impulse.

Od 25. godine koncentracija kolagena, jednog od glavnih gradivnih elemenata kože, opada 1% godišnje. Struktura kože se narušava i javljaju se fine linije i bore. Kako koža stari, elastičnost opada i javljaju se duboke bore. Opada i prizvodnja hijaluronske kiseline, kojom mlada koža obiluje, pa se smanjuje sposobnost ćelija da vežu vodu i postaju suvlje. Ćelije dermisa postaju i slabije, podložnije oštećenjima i pucanju kapilara. Lošija mikrocirkulacija znači i lošije snabdevanje tkiva kiseonikom i hranljivim materijama. To kao posledicu ima gubitak svežine i blistavosti mladalačke kože.

Bore su neizbežni deo starenja ali postoje unutrašnji i spoljašnji faktori koji mogu ubrzati njihov nastanak.

Slika 3. Primer neželjene promene[7]

– Izlaganje sunčevim zracima ubrzava starenje kože više od svih drugih spoljnih faktora;

Ako je koža nezaštićena na suncu, uv zraci mogu doprineti pojavi bora. Produženo i ponavljano izlaganje oštećuje kolagen i dovodi do manje elastične, slabije strukture kože, na kojoj lakše nastaju bore.

– Linije na čelu;

– Pušenje;

Okidač za oksidativni stres je pušenje, koje oslobađa slobodne radikale koje potom oštećuju strukturu kože i doprinose razvoju znaka opšteg starenja uključujući i bore. Dodatno, nikotin i hemikalije iz cigareta oštećuju kolagen i elastin u koži. Ovo utiče na snagu i elastičnost i može prouzrokovati bore.

– Suva koža uslovljena godinama;

Čest znak starenja je suvoća kože uslovljena godinama. Kao posledica opadanja funkcija kože, zrela koža postaje značajno suvlja i grublja, a može se javiti i svrab. Ovo se dešava usled smanjenja količine hijaluronske kiseline i može voditi nastanku dubokih bora.

 

4. Invazivne i neinvazivne metode koje pospešuju produkciju kolagena

Šta je kolagen?

Kolagen je glavni protein u koži.  Ako se izuzme voda, čini između 80% i 90% suve materije kože. Kolagen koži pruža otpornost i čvrstinu sa kojom se rađamo. Koža gubi 1% kolagena godišnje. Nega kože kojom se štiti kolagen ima dvostruko delovanje: štiti postojeći kolagen u koži i istovremeno stimuliše proizvodnju starog kolagena.

Preparati na bazi kolagena dovode do odličnih rezultata kada postoje problemi i stanje kože kao što su površinske i duboke bore, opuštena i dehidrirana koža. Mogu se unositi različitim metodama u kožu i delimo ih u dve grupe: invazuvne i neinvazivne.

Invazivne metode:  Mezoterapija ( dermapen i dermaroler).

Neinvazivne metode: Radiotalasni lifting, mezoterapija bez iglica, mezoporacija i  biološki tretman.

Mezoterapija – Mezoterapija je savremena procedura za podmlađivanje koja se koristi u estetskoj hirurgiji i dermatologiji. Sve se više koristi u poslednjoj deceniji u estetskoj medicine, iako se koristila još od 1952. godine, kada ju je prvi put primenio M. Pistor u Francuskoj. U početku je služila za ublažavanje bolova, da bi kasnije postala uobičajena metoda koja se koristi za podmlađivanje, poboljšanje izgleda kože, smanjivanje celulita i masnih naslaga, ali i za pospešivanje rasta kose. Mogu je primenjivati isključivo obučeni kozmetičari, dermatolozi i lekari koji su edukovani iz oblasti estetske medicine. Mezoterapija predstavlja direktno unošenje sterilnih aktivnih supstanci (vitamin A, B, C, E I K, minerali, antioksidansi, aminokiseline, hijaluronska kiselina, itd ), preparata ili koktela, u treći sloj kože, putem mikroinjekcija od 2 mm do 7mm dubine na svakih centimetar širine površine kože ili sondom, u kome se nalaze sitni krvni sudovi (mezoderm). Na taj način se utiče na povećanje aktivnih fibroblasta. To su ćelije koje su odgovorne za proizvodnju hijalurona, elastina i kolagena, što je neophodno kako bi koža bila mladalačka i zdrava, popravljenog tonusa i sa ublaženim borama. Mezoterapijom se dobija intenzivnija hidratacija, ishrana same kože i poboljšan protok krvi, a uz to stimuliše stvaranje novog kolagena u koži i umanjuje bore, te na taj način usporava starenje. Radi se serija terapija, za lice najčešće od 3 do 6 tretmana, 1 nedeljno ili 1 mesečno u trajanju od 15 do 30 minuta, u zavisnosti od površine regije i materijala. Mogu se ponoviti nekoliko puta godišnje. Za održavanje se može raditi jedanput u dva meseca ili sa ponovnom serijom nakon šest do osam meseci. Već nakon nekoliko tretmana vide se značajni rezultati. Efekat nakon mezoterapije je vidljiv kod svih pacijenata od 70% do 90% u zavisnosti od individualnog problema, stanja kože i organizma. Efekti traju od 3 do 6 meseci, u zavisnosti od godine klijenata, hidriranosti, kao i indikacije. Odmah po završetku tretmana se javlja reakcija- crvenilo i osetljivost područja.

Radiotalasni lifting lica je nehirurški i neinvazivni lifting za opuštenu kožu. Ovom metodom moguće je tretirati i opuštenu kožu čitavog tela, pre svega stomaka, unutrašnje strane nadlaktica i butina. Koža lica postaje čvršća , fine bore nestaju, dublje se redukuju, a kesice ispod očiju smanjuju za 30%, dobija se svež i podmlađen izgled. Radiotalasni lifting lica je estetski tretman koji koristi energiju radio talasa za zagrevanje tkiva i stimulisanje proizvodnje kolagena u dubljim slojevima kože i na taj način smanjuje pojavu finih linija i opuštene kože. Ovom tehnikom se postiže remodeliranje kože kao i stvaranje novog kolagena i elastina. Radiotalasi predstavljaju električnu struju visoke frekvencije, koja brzo prolazi kroz tkivo i zagreva ga. Radiotalasima se zagreva srednji sloj kože u kojem se nalaze kolagen i elastin, elastična vlakna koja daju čvrstinu koži. Zagrevanjem kože reaguje pokretanjem procesa obnavljanja elastičnih vlakana. Takođe se podstiče mikrocirkulacija, čime se oslobađa višak tečnosti i toksina iz kože. Starenjem, kolagena vlakna koja koži daju čvrstinu se opuštaju,  ispravljaju, pa kao reakcija na radiotalasnu stimulaciju, dolazi do njihove retrakcije i učvršćivanja. Kod većine pacijenata se neposredno po tretmanu i u naredne 3 nedelje vidi efekat u vidu zatezanja kao reakcija postojećeg kolagena i stvaranje novih vlakana. Ovaj tretman može raditi isključivo lekar ili visoko obrazovani kozmetičar-estetičar posebno edukovan. Tretman RTL-a su bezbolni, traju oko četrdeset i pet minuta i nemaju neželjenih efekata. Neposredno po završetku tretmana moguće je vratiti se uobičajenim dnevnim aktivnostima. Na osnovu stanja kože određuje se terapijski protokol za svakog pacijenta posebno. Za postizanje dobrih rezultata radiotalasnim liftingom potrebno je iskustvo lekara, ali i adekvatan tip radiotalasnog aparata. Najbolji efekat se postiže kombinovanjem RTL-a sa drugim metodama anti-aginga, kao što su primena hijaluronskih filera, mezoterapija ili hemijskih pilinga. Neophodna je posebna pažnja, znanje i iskustvo i poseban rezim rada sa radiotalasima kod tih pacijenata. Tretman je bezbolan, sa osećajem lakog zagrevanja kože. Rade klizni pokreti sa malim pritiskom. Važno je kretanje bez zaustavljanja za dobijanje homogenog efekta i da bude dovoljno kontaktnog gela. Kod muškaraca efekat je intenzivniji zbog testosteronom stimulisane sinteze kolagena i elastina. Nije potrebna anestezija, niti dodatno hlađenje kože. Nakon aplikacije gela, malom sondom se kružnim i radijalnim pokretima prelaze određene regije. Procedura traje 30-60 minuta, u zavisnosti od regije koja se tretira. Nema otoka i iritacije, osim lakog crvenila, pa je odmah moguće nastavljanje uobičajenih aktivnosti. Prvi rezultati svežije, čvršće i glatke kože se uočavaju odmah nakon tretmana. Potpuni efekti procedure postižu se serijom od 3 tretmana koji se rade u razmaku od po mesec dana. Zbog sinteze novog kolagena poboljšanje u izgledu kože tretiranih regija vidljivo je i 6 meseci nakon tretmana. Savetuje se održavanje postignutih rezultata tretmanima jedanput u 3 do 6 meseci. Tretman trebaju izbegavati osobe tokom trudnoće, osobe sa ugrđenim pejsmejkerom ili oboleli od sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Ljudi koji imaju arteriopatiju, neoplaziju, aktivni upalni proces na koži, epilepsiju, aktivne akne, melanome, bolesti kože i mikotične promene na koži. treba izbegavati orbitalnu regiju (unutrašnji deo).  Tretman radiotalasnog liftinga je moguć tokom cele godine i kod svih tipova kože. Radotalasini lifting se može primenjivati 2 nedelje nakon aplikacije botoksa ili hijaluronskih filera. Neželjenih efekata nema, osim lakog crvenila a nakon tretmana se odmah može koristiti šminka.

Mezoterapija bez iglica – je jedna od savremenih procedura za podmlađivanje kože koja se svrstava u redovnu negu kože. Mezoterapija bez igala je prijatna, neinvanzivna metoda, kojom se aplikuju aktivne supstance duboko u slojeve kože i potkožno tkivo korišćenjem postupka mezoporacije. Ovim tretmanom poboljšavamo metabolizam kože, ubrzavamo cirkulaciju krvi i limfnu drenažu, čime brže dopremamo hranljive supstance u kožu, a štetne materije eliminišemo. Mezoterapija bez igala deluje na poboljšavanje teksture kože, hidrataciju kože, uklanjanje blagih pigmentacija, a koristi se i kao tretman za negu suve i osetljive kože. U zavisnosti od želja i potreba naših klijenata, razlikuju se i aktivne supstance koje se aplikuju. Mezoterapijski kokteli sadrže multivitamine, oligoelemente, antioksidanse, hijaluron, aminokiseline… Rezultati mezoterapije bez igala su: hidrirana koža, regenerisana, sa boljim tonusom, svežija i odmornija. Mezoterapija bez igle koristi se za tretmane lica, vrata, dekoltea, kao i tela. Mezoterapija bez igala je metoda izbora kod klijenata koji su osetljivi i netolerantni na injekcione metode, a idealna je kod osetljivih koža. Mezoterapiju bez igala možemo raditi u razmaku od sedam dana do dve nedelje u zavisnosti od tipa i stanja kože. Ovaj tretman može se kombinovati i sa ostalim procedurama, vrlo često može biti i pripremni tretman. Preporučuje se serija od 4 do 6 tretmana u zavisnosti od indikacija.

Mezoporacija – Mezoporacija lica aparatom je moderna tehnika koja omogućava brže i dublje prodiranje aktivnih supstanci, čime se aktivira metabolizam ćelije. Ova metoda koristi pulsnu struju koja omogućava vitaminskim i mineralnim koktelima da prođu do dermisa u kojem se stimuliše proizvodnja kolagena i elastina. Ovaj metod se još naziva i mezoterapija bez igle, budući da je cilj tretmana isti kao kod tretmana mezoterapijom, ali se do dermisa ne dolazi pomoću igle. Ovom metodom se smanjuju bore, podiže tonus lica, koža se hidrira, uklanjaju se tamni kolutovi ispod očiju i druge pigmentacije na licu, vratu i dekolteu. Kozmetičar primenjuje potreban tretman na koži. Zatim, koristeći specijalne aparate, masira kožu. Električni impulsi koje šalje ovaj aparat otvaraju ćelije zbog kojih nutrijenti mogu postići duboke slojeve epidermisa. Dakle, možemo reći da se mezoporacija zasniva na procesu elektroporacije. Brzi električni impulsi stvaraju polje napetosti, što uzrokuje otvaranje sitnih vodenih kanala (mezopora) u koži za svega delić sekunde. Apsorpcioni kapacitet kože se sada povećao za stostruko, upravo zbog mezoporacije, tako da površinski primenjeni aktivni sastojci mogu praktično potpuno prodreti u ćelije kože.  Radi se čak o dubljoj penetraciji aktivnih sastojaka nego što je to do sada bilo postignuto upotrebom jontoforeze ili ultrazvuka. Ćelijska membrana se sastoji od dvojnog lipidnog sloja koji odvaja citoplazmu (u kojoj se u osnovi odvijaju svi procesi hemijske razgradnje hranjivih materija i stvaranja energije potrebne za sve ćelijske funkcije i životne aktivnosti) od spoljnjeg sadržaja. Kroz lipidnu ćelijsku membranu molekuli mogu prolaziti difuzijom prema striktno definisanim biohemijskim i elektrofiziološkim uslovima. Sastavni deo građe ovog dvojnog sloja su “proteinske pore” ili “hidrofilni kanali” koji imaju funkciju da omoguće prolaz malih molekula i jona kroz ćelijsku membranu, koja inače na drugačiji način ne može biti pređena. Pre nekoliko godina je otkriveno da ovi “kanali” mogu biti kratkotrajno aktivirani odnosno otvoreni i dodatno prošireni posebnim fizičkim impulsima kojima se deluje na ćeliju postupkom koji se naziva elektroporacija. Elektroporacija je prema tome fenomen indukovan dejstvom specifičnih električnih impulsa tačno određenih karakteristika na ćelijsku membranu, koji su sposobni da generiraju privremene hidrofilne (vodene) kanale – mezopore – tako da aktivne supstance, bilo da su to kozmetički preparati ili lekovi, mogu kroz njih penetrirati u ćeliju. Inače za otkriće hidrofilnih kanala i mehanizma i strukture jonskih kanala, naučnici dr Peter Agre i dr Roderick MacKinnon su 2003. godine dobili Nobelovu nagradu iz oblasti hemije. Cilj mezoporacije je povećanje aktivnosti i ubrzanje metabolizma ćelija koje su tretirane, budući da se zbog svih spoljašnjih uticaja njihov rad usporava, pa zato dolazi do brojnih problema sa kožom. Naša koža ima barijernu funkciju prema supstancama iz spoljne sredine, pa se zato velika količina aktivnih supstanci iz krema koje koristimo uopšte ne resorbuje. Naime, u toku klasičnih bioloških tretmana svega 10% aktivnih supstanci koje koristimo u radu, može da dopre do dubljih slojeva kože. Mezoporacijom omogućavamo povećanje apsorpcije aktivnih sastojaka sa 10 na 90% na dubini od 1cm, i šezdeset 5% na dubini od šest cm. Rezultati su brzi i vidljivi u odnosu na kreme koje sadrže vitamin, minerale i ostale supstance neophodne za lepotu i čvrstinu nase kože. Ubrzavanjem metabolizma ćelija, podstiče se prirodna proizvodnja elastina i kolagena, koji su zaslužni za elastičnost, čvrstinu i svežinu naše kože. Posebno se preporučuje u tretmanima opuštene kože, bora, fleka, lokalnih masnih naslaga, celulita i strija. Preporučuje se šest tretmana u seriji u cilju fiksiranja rezultata. Mezoporacija podrazumeva stimulaciju kože lica, vrata, dekoltea i delova tela zahvaćenih celulitom. Koža se regeneriše i revitalizuje. Ova metoda je potpuno bezbolna i nema nikakvih neželjenih efekata, pa se ne mora posebno planirati, već je moguće uraditi tretman bilo kad u toku radne nedelje ili vikenda. Neželjenih efekata na sam proces mezoterapije, kao što su iritacije ili reakcije tkiva, nema, izuzev ukoliko postoji alergija na neki od sastojaka. Tretman ne treba raditi u trudnoći, tokom dojenja, kod obolelih od epilepsije, karcinoma, dijabetesa, kod osoba sa metalnim protezama u telu ili pejsmejkerom. Ova procedura je zapravo alternativna klasičnoj mezoterapiji i namenjena je onima koji se plaše igala koje se koriste u klasičnoj mezoterapiji. Efekat mezoporacije je gotovo trenutan, dakle odmah nakon primene aktivnih sastojaka i nastavlja da raste u naredna četiri sata. Rezultat traje doslovno dve nedelje do mesec dana. Svakako stil života, pušenje, piće, ishrana, nesanica i stres mogu smanjiti efekat koji se postiže mezoporacijom. Da bi se postigao najbolji efekat, postupak treba da se ponovi više puta. Ali može da se uradi i samo jedan tretman, ako je potreban trenutni i odmah vidljiv rezultat. Ako je količina upotrebljenih aktivnih sastojaka velika, onda se preporučuje samo jedna procedura jednom nedeljno ili u dve nedelje. U drugim slučajevima, da bi se održao efekat, preporučuje se procedura jednom mesečno ili čak ređe. Trajanje tretmana je oko 15 min, radi se jednom nedeljno. Kasnije je dovoljno jednom mesečno ili jednom u dva meseca da bi se efekti održavali. Mezoporacija lica ima mnogo prednosti i pozitivnih efekata, a ovo su samo od nekih: deluje protiv starenja, tonira kožu, smanjuje nastale bore i daje odlične rezultate na opuštenoj koži- uključujući i opuštenu kožu vrata, dubinski hidrira kožu, tretira suvu i dehidriranu kožu, ima lifting efekat, deluje protiv hiperpigmentacije i akni, smanjuje duboke bore-kao što su nazolabijalne bore i ožiljke, deluje protiv podbratka, stimuliše cirkulaciju u korist oksigenacije, deluje protiv lučenja sebuma i neguje masnu kožu i kožu sa proširenim porama, poboljšava drenažu kože, smanjuje kesice ispod očiju i tamne krugove ili podočnjake, oticanje i znakove umora, ubrzava ćelijski promet, ubrzava ćelijski metabolizam.

Biološki tretman – Biološki tretmani se baziraju na primeni preparata koji imaju visoku koncentraciju voćnih kiselina i hijalurona. Biološki tretman lica podrazumeva, pre svega, piling lica, prilikom čega se uklanjaju mrtve ćelije kože. Potom se na lice nanosi preparat koji revitalizuje i pospešuje strukturu kože. Ovaj tretman podrazumeva čišćenje, hranjenje i hidriranje kože.

Postupak rada pri izvođenju tretmana:

 • čišćenje lica blagim mlekom i tonikom;
 • piling, da bismo uklonili odumrle ćelije;
 • masaža lica;
 • ultrazvučno unošenje odgovarajućeg seruma kako bi preparat dospeo u dublje slojeve kože;
 • nanošenje maske sa prirodnim sastojcima;
 • nanošenje hranljive kreme.

Cilj bioloških tretmana lica je regeneracija, hidratacija i lifting umorne kože. Pomoću vitaminskih preparata koji se nanose, poboljšava se struktura kože, kontroliše se lučenje sebuma (kod kože sa aknama i bubuljicama), umanjuju se bore, ubrzava se metabolizam ćelija itd. Ovaj tretman odlično deluje i na smanjivanje pigmentacija i fleka na koži.

Tretman je namenjen svim tipovima kože, a posebno zreloj, umornoj i suvoj koži, kao i koži oštećenoj suncem. Ova vrsta tretmana je namenjena svim osobama koje žele da svojoj koži pruže sjajnu negu, povrate svežinu i jedrinu lica.

Biološki tretman lica je veoma jednostavan, bezbedan, efikasan i izuzetno prijatan. Može se primenjivati i pojedinačno, ali se maksimalni efekti postižu serijom od tri do pet tretmana koji se rade jednom nedeljno. Biološki tretman lica može da se radi preko cele godine, a preporuka je da se radi posle dvadeset pet godina starosti.

 

5. Dermapen

Dermapen tretman je kozmetički postupak koji se koristi u lečenju kožnih oboljenja poput ožiljaka, alopecije, vitiliga i drugih. Tokom sesije dermapena, najudaljeniji sloj kože probada se mikroiglicama kako bi se pospešilo stvaranje kolagena i ponovni rast kože. Tretmanu je potrebno više sesija da bi se zaista videli rezultati, ali istraživanja su pokazala da je to efikasan, minimalno invazivan način za poboljšanje zdravlja kože.

 5.1. Izgled aparata i njegova funkcija

Dermapen tretman se izvodi posebnim uređajem koji liči na olovku te odatle i naziv samog tretmana. Tretman se sastoji iz procedure kojom se malim ubodima stimuliše proizvodnja kolagena, te se na taj način omogućava apsorpcija aktivnih kozmetičkih supstanci. Slični efekti dobijaju se kod laserskog tretmana lica.

Dermapen je vrsta mezoterapije, unapređena metoda. Mezoterapija  je kozmetički, a ne hirurški tretman, kojom se pomoću aparata u kožu ubrizgavaju vitamini, minerali i sve ono što je potrebno da se obnovi, podmladi i regeneriše.

Igličastim penetracijama po licu, vratu ili dekolteu, kroz Dermapen aparat se ubrizgavaju vitamini i minerali. U odnosu na mezoterapiju i  dermaroler koji se koristi u tom tretmanu, dermpen uređaj ima mnogo gušće iglice i mnogo su tanje (ima ih ukupno 12), što dovodi do toga da mnogo kvalitetnije popunjava pore, jer se ova igličasta penetracija može lakše i dublje kontrolisati.

Tretman kože dermapenom spada u najdelotvorniju metodu potpunog podmlađivanja kože. Ima za cilj vraćanje maldalačke jedrine lica, a osim klasičnog anti-age efekta, ovaj tretman osvežava lice i primenljiv je u redukciji ožiljaka.

Dermapen  je proučavan decenijama tokom prošlosti sa nekoliko objavljenih izveštaja koji opisuju kliničku efikasnost, specifičnosti lečenja, histološke analize i kombinovane terapije. Najbolje opisane indikacije za dermapen u dermatologiji uključuju akne, ožiljci, periorbitalni edem, opuštenost kože, posttraumatski ožiljci / ožiljci i strije.

Dermapen terapija  mikroiglicama je osmišljena kao biostimulacioni i regenerativni tretman radi postizanja svežijeg izgleda u svakoj prilici. Tretman kože dermapenom spada u najdelotvornije metode potpunog podmalđivanja kože i čini neizostavni korak svih ozbiljnih procedura u nezi lica i tela.

Ono što dermapen izdvaja od drugih anti age metoda jeste podešavanje dubine i vertikalnog ugla prodora mikroiglica, te se time dobija na dodatnoj efikasnosti tretmana. Prednost dermapena u odnosu na ostale slične aparate je u tome što su njegove mikroiglice 5 puta tanje i 100 puta gušće. Aparat je veoma mali i pogodniji je za upotrebu od ostalih aparata sličnog tipa. Tretmani su brži i manje bolni od drugih.

Aparat dermapen sadrži veliki broj mikroiglica za jednokratnu upotrebu sa posebnom tehnikom višestrukih uboda po koži.

Višestruki kontrolisani ubodi stimulišu proliferaciju kolagena i elastina. Uređaj dermpen koristi sterilne hirurške iglice posebno konstruisane za aparat. Automatski pokreti umanjuju bol i osećaj neprijatnosti na licu te ujedno osiguravaju i brže vreme oporavka.

 

Slika 4. Dermapen[8] 

5.2. Specifičnosti uređaja

Na tržištu postoji mnogo uređaja za mikroiglice, od kojih svaka stvara brojne epidermalne i dermalne mikrorane za podsticanje proizvodnje kolagena. Na raspolaganju su uređaji sa sterilnim vrhovima igala za jednokratnu upotrebu. Ovi uređaji se razlikuju u zavisnosti od dužine igle, količine, prečnika, konfiguracija i materijala. Ručni valjci i olovke na električni pogon rade po principu klizanja preko površine kože dok se ne postigne fino tačkasto krvarenje. Electrične olovke nude nekoliko prednosti u odnosu na uređaje sa valjkastim vrhom uključujući mogućnost lakog prilagođavanja njihovog rada, brzine i dubine prodora čime dozvoljavaju tretman velikih površina efikasno i po potrebi varirajući dubinu igle. Za jednokratnu upotrebu vrhovi igala ograničavaju rizik od infekcije i takođe dozvoljavaju tretiranje malih fokalnih lezija kao što su traumatični ožiljci ili nazolabijalne bore, što bi bilo teško učiniti valjkastim vrhom. Optimalni klinički ishodi postižu se iglama čije dubine se prilagođavaju određenom mestu kože (i debljine). Na primer, gusta lojna koža će zahtevati dublji prodor igle u poređenju sa tankom,  periokularnom kožom. Jednim istraživanjem je otriveno da je ta igla koja ima dubinu prodiranja do 1,0mm bila u skladu sa specifično podesivim podešavanjem na električnom uređaju za mikroiglice, dok se za igle cija je dužina veća od 1,0mm (npr. 1,5 ili 2mm) pokazalo da imaju pliće dermalno prodiranje od predviđenog. Dodatna studija pokazala je da je igla dužine  3mm prodrla do dubine od 1,5 do 2mm, što je dalje potvrdilo da povećane dužine igli mogu biti netačne za specifično odabranu dubinu. Pošto je dobro poznato da su vitamini A i C vitalni za proizvodnju novog kolagena i zaštitu postojećeg kolagena, nije iznenađujuće što se kombinovanje mikroiglica sa lokalnim antioksidantima  pokazalo  da poboljšava regenerativni proces zarastanja rana izazvano mikroiglicama. Čišćenje  predtretmanom koža sa antioksidantima takođe može poslužiti za povećanje ekspresija gena i proteina odgovornih za regeneraciju kože. Oprez se savetuje uz istovremenu upotrebu lokalnih proizvoda bilo koje vrste tokome postupka mikroiglicama,  zbog rizika od nastanka granuloma. U seriji slučajeva objavljenih  2014. godine,  kod 3 pacijenta razvili su se biopsijski dokazani granulomi tipa stranog tela, posle primena lokalnog vitamina C tokom tretmana.  Naknadno ispitivanje kod ovih pacijenata pokazalo je  pozitivnu preosetljivost na različite hemikalije u lokalnoj formulaciji vitamina C.   

5.3. Mehanizam delovanja

Orentreich i Orentreich su 1994. godine prvi put opisali korišćenje i postupak bockanja kože pomoću tehnike pod nazivom „subcizija“ da bi se oslobodile vlaknaste niti odgovorne  za kožne ožiljke i bore. Proces je uključivao umetanje i manevrisanje potkožnih igla u kožu pod uglovima. Tek su početkom 2000-ih prvi mikrouređaji za prodiranje iglom korišćeni za lečenje lica. Pretpostavlja se da stvaranjem brojnih mikrokanala u atrofičnim aknama ožiljci fizički raspadaju, dok kompaktni kolagen u površinskom sloju dermisa istovremeno podstiču proizvodnju novih kolagena i elastina ispod ožiljka. Za lečenje površinskih bora, veruje se da mikroiglice rade na sličan način, oslanjajući se u velikoj meri na kanal novog kolagena za popunjavanje i podizanje postojećih brazda. Stvaranje obilnih mikrorana direktno stimuliše oslobađanje raznih faktora rasta koji igraju direktnu ulogu u kolagenu i sintezi i taloženja elastina unutar dermisa. Preciznije, stvaranje mikrokanala izaziva kontrolisanu povredu kože sa minimalni epidermalnimoštećenjem i stimuliše zarastanje dermalnih rana kaskada (upala, širenje i preuređivanje). To dovodi do oslobađanja trombocita- izvedeni faktor rasta, faktor rasta fibroblasta (FGF),i transformišući faktor rasta alfa i beta (TGF-a i TGF-b). Neovaskularizacija i neokolageneza se javlja usled proliferacije fibroblasta i migracija. Pored povećanog gena i ekspresija proteina za kolagen tipa i takođe postoji pojačana regulacija glikozaminoglikana i raznih faktora rasta, uključujući vaskularni rast endotela faktor, FGF-7 i epidermalni faktor rasta. Na osnovu histoloških analiza 1 godinu nakon niza sesije mikroiglica, povećano je taloženje kolagena u retikularnom dermisu sa normalnom rešetkom arhitekture, povećano je taloženje elastičnih vlakana, zadebljao je epidermis (hiperplazija granularnog sloja).

 

5.4. Priprema klijenta za tretman

Klijent se upoznaje sa celokupnim tretmanom, što podrazumeva sve indikacije i kontraindikacije samog tretmana, kao i tok izvođenja. Kroz razgovor sa klijentom uzima se anamneza, vrši se inspekcija kože, radi utvrđivanja stanja kože i odabira adekvatnih supstanci za izvođenje tretmana. Razgovor će omogućiti razumevanje potreba kože i kako se vodeća tehnologija može pozabaviti Vašim,  jedinstvenim brigama.  Otvara se karton klijenta u koji se unose lični podaci, potom i kozmetička dijagnoza kože – datum dolaska, izvršeni tretman, terapija i preporučeni preparati za kućnu negu. [9]

Specjalista može preporučiti režim nege kože pre tretmana kako bi optimizirao kožu u pripremi za sesiju. Još jedna važna stvar u razgovoru sa stručnim licem koje izvodi tretman je sam rezultat tretmana. Posedovanje ovog znanja pomoći će klijentu da bude svesniji bilo kakvih retkih neželjenih efekata.

Unošenje dovoljne količine vode u organizam ne samo da će biti najbolje za opšte dobro, već će značiti i to što će lokalni prozvodi, posebno oni koji sadrže moćnu komponentu  hijaluronske kiseline, koja se koristi na koži nakon tretmana, imati dovoljno vode koja zadržava i održava vlagu kože dok zarasta.

Da biste se pripremili za tretman mikroiglica, prekinite upotrebu hemijskih pilinga i retinola na nedelju dana pre toga. Takođe, nemojte ići s mamurlukom – iz ličnog iskustva mogu vam reći da je ovo užasna ideja! Uverite se da su vam ruke uvek čiste kada dodirujete lice nakon Dermapena – izbegavanje bakterija da uđu u kanale je kritično. Slično, uverite se da su vaši alati za šminkanje potpuno čisti kada ih upotrebljavate na licu sledeći dan ili dva nakon sesije – prljava četka za puder može lako izazvati infekciju. Upotrebite hladnu ili mlaku vodu za pranje lica dok je još crveno – bilo šta toplije osećaćete se kao mučenje. Prvih 24 sata tretirajte kožu kao otvorenu ranu, tj. održavajte je čistom i smirenom. Posle 24 sata možete početi da koristite svoju uobičajenu (nežnu) rutinu nege kože, kremu za sunčanje i šminku, ali još je bolje ako ovo možete odložiti za neki drugi dan (ili više). Izbegavajte aktivne sastojke nedelju dana ili više. Ako vam se koža malo ljušti, možete nežno otpolirati odumrle ćelije kože mekom krpom otprilike nedelju dana nakon tretmana, ali sačekajte još malo pre nego što upotrebite bilo koji hemijski piling. Pogledajte kožu i odgovorite prema njenim potrebama – nastavite da koristite vrlo nežne proizvode dok više ne izgleda upaljeno ili preosetljivo. Izbjegavajte direktno sunčanje do 10 dana nakon tretmana i budite još oprezniji nego obično sa zaštitnim sredstvom za sunčanje. Pospešite svoju hijaluronsku kiselinu – dodatna hidratacija će pomoći u lečenju i ublažiti suvoću i nelagodnost. Ako ikada sumnjate, obratite se svom estetičaru ili profesionalcu za negu kože. Oni mogu da vas upoznaju sa najboljim načinom lečenja kože nakon Dermapena i daju savete ako vas se nešto tiče.

Šta ne treba raditi pre tretmana:

 • Izbegavati proizvode sa vitaminom A 24 sata pre tretmana;
 • Izbegavati izotretinoin tokom poslednjih 3 do 6 meseci;
 • Izbegavati kreme za depilaciju, alfahidroksi kiselinu, betahidroksidnu kiselinu, glikolnu kiselinu i vitamin C 12 sati pre tretmana;
 • Ne koristiti autoimune terapije ili proizvode 24 sata pre tretmana;
 • Izbegavati laserske tretmane, solarijum, ne izlagati se Suncu 24 sata pre tretmana (tretman dermapenom se ne primenjuje na opečenoj koži);
 • Na dan izvođenja tretmana održavati lice čistim i izbegvati šminku;
 • Ukoliko se koriste sredstva za razlaživanje krvi, aspirin ili bilo koji drugi lek, za koji postoji tendencija krvarenja, neophodno je obavestiti stručno lice koje izvodi tretman, neophodno je konsultovati se sa lekarom ukoliko treba prekinuti terapiju na nekoliko dana;
 • U slučaju ubrizgavanja botox-a potrebno je sačekati 2 nedelje nakon injektovanja za primenjivanje tretmana dermapenom.

5.5. Indikacije tretmana dermapenom:

Dermapenom se efikasno stimuliše proizvodnja kolagena čime se omogućava bolja apsorpcija kozmetičkih i lekovitih preparata. Na taj način se obnavlja regeneracija kože i smanjuje se izraženost strija i ožiljaka.

5.5.1. Ožiljci

Više publikacija opisuje upotrebu mikroigla za ožiljke od akni nego za bilo koje drugo stanje  kože, Kliničko poboljšanje ožiljaka od akni ima potkrepljene histološkim promenama na koži.Iako su različiti protokoli za dermapen bili predstavljeni u  serijama od 3 do 5 tretmana u trajanju od 2 do 4 nedelje intervali obično daju klinička poboljšanja u rasponu od 50% do 70% .  Pokazalo se da su ožiljci od akni efikasniji tretirani nego ožiljci od leda. Slično tome, i druge vrste atrofičnih ožiljaka, oželjaka od opekotina i strije su takođe poboljšane dermapen tretmanom. Za razliku od potpuno ablativnog laserskog prevlačenja kože koji je obično ograničen na lečenje cele kozmetičke jedinice, moguće je mikroiglovati diskretno područje ožiljaka bez stvaranja razgraničenja između tretiranih i neobrađenih područja.

 

5.5.2. Bore i podmlađivanje kože

Dermapen se pokazao efikasnim u lečenju bora. Značajno povećanje kolagena tipa I, III i VII kao i povišen nivo tropoelastina uočeno je nakon serije od 6 tretmana dermapenom.Reorganizacija postojećih kolagenih vlakana i istovremeno povećana proizvodnja novih strukturnih dermalnih komponenata veruje se da su  nakon dermapena odgovor  za uočeno zatezanje kože. Rezultat porasta i dermalnog kolagena i elastičnih vlakana dalje podržava mehanizam kojim su bore smanjene i omekšane nakon niza izvedenih sesija dermapenom. Ovi nalazi ukazuju na zaostajanje najmanje 6 do 8 nedelja od početka lečenja klinički očiglednih rezultata dermalnih proizvodnja kolagena. Stoga je postao protokol za klijente da izvode serije od 3 do 6 tretmana u dvonedeljnim ili mesečnim sesijama dermapenom za postizanje optimalnog poboljšanja bora  i podmlađivanje kože.

Mezoterapija mikroiglicma je procedura pomoću koje se podmlađuje koža prirodnim putem. Ovakvi tretmani podstiču kožu na regeneraciju, ublažavaju bore, ožiljke, strije i imaju lifting efekat na koži.

5.6. Kontraindikacije tretmana dermapenom

Kao i svaki kozmetički tretman, tako i dermapen ima određene kontraindikacije. A to su:

 • hronična oboljenja kože;
 • koagulacijski problemi;
 • aktivne akne;
 • dijabetes;
 • ekcem;
 • herpes;
 • groznica;
 • belezi i veliki mladeži;
 • maligne pojave na koži;
 • korišćenje lekova koji sadrže aspirin;
 • lekova za krvne sudove;
 • terapija voćnim kiselinama u proteklih 6 meseci;
 • trudnoća i dojenje;
 • Rosacea;
 • sklonost ka stvaranju keloida;
 • alergija na anestetike (lidokain);
 • keratosis solaris;

Trudnoća

Tretmani sa mikroiglicama se ne preporučuju ako ste trudni ili dojite. To je zato što hormonalne promene mogu uticati na vašu kožu. Kožne promene poput akni, melazme i hiperpigmentacije mogu proći same od sebe. Pored toga, trudnoća može učiniti kožu osetljivijom.

Lečenje kontraindikacija

Kontraindikacije za lečenje mikroiglicama su ograničene. Kontraindikacije uključuju zapaljenje akni, aktivni herpes usana ili druge lokalne infekcije na području lečenja, keloidna predispozicija i imunosupresija. Pored toga, negu treba  preduzeti istovremenim mikroigličenjem u blizini mesta ubrizgavanja botulinum toksina, kako bi se izbegla potencijalna neželjena difuzija toksina.

Razmatranja predtretmana

Iako se može lečiti bilo koji fototip kože, preporučuje se odlaganje lečenja kod pacijenata koji su se nedavno izlagali suncu (ili koji su vidljivo preplanuli) dok svi tragovi sunčanja ne izblede kako bi se izbegla dispigmentacija nakon tretmana. Pojedinci sa istorijom oralnog herpesa labialisa mogu imati povećani  rizik od virusne reaktivacije tokom perioda posle lečenja. Kod ovih pacijenata se preporučuje jednonedeljni kurs oralne antivirusne terapije kao profilaktička mera (počev od dana lečenja) kako bi se ova komplikacija svela na minimum. Pored toga, mikroigličenje preko bilo koje inflamatorne akneiformne rane može imati predispozicije da se kod pacijenta razvoju bakterijski mikroapscesi ili granulomi. Preporučuje se izbegavanje lečenja, kao takvog, kod pacijenata sa aktivnim aknama ili drugim inflamatornim ranama.

5.7. Najčešće upotrebljavane supstance u dermapen tretmanu

Da bi se postigao efekat aparata, koriste se aktivne supstance prema tipu kože i indikaciji, u obliku rastvora, koktela, originalnog, sterilnog pakovanja.

U koktelima koji se koriste za revitalizaciju, hidriranje i podmlađivanje kože, nalazi se hijaluronska kiselina, aminokiseline, multivitamini (A,E,C.D), kompleks vitamina B, minerali i kod pojedinih koktela primenjuje se i DMAE (dimetilaminoetanol-preteča acetilholina neurotransmitera koji povećava mišićni tonus).  Aktivni sastojci deluju podjednako kako površinski tako i na dublje partije potkožnog tkiva.

Vitamini: C, E i A

Vitamin  C (askorbinska kiselina) igra značajnu ulogu u oksidacionim procesima i sintezi steroidnih hormona iz holesterola kao i u procesima izgradnje kolagena i vezivnog tkiva. Nedostatak vitamina C dovodi do slabljenja kapilara. Pošto je veoma nestabilan u vodenim rastvorima u praktičnoj primeni koriste se njegovi derivati – magnezijum – askorbit – fosfat.

Vitamin E ( alfa tokoferol), kao snažan antioksidans služi kao biološka zaštita sa vitaminom A i vitaminom F. Sprečava štetno dejstvo slobodnih radikala tako što omogućava stvaranje hipoperoksida. Vitamin E ima značajnu ulogu za ublažavanje oštećenja kože izazvane dejstvom UV- zračenja. Sastojak je krema za sunčanje i krema za stariju i suvu kožu.

Vitamin A (retinol) reguliše proces keratinizacije epiderma, normalizuje prekomerno ljuštenje kože i stvaranje staračke keratoze. Nedostatak ovog vitamina se ogleda u pojavi tvrde, suve i ljuskave kože, kao i njenoj nepravilnoj pigmentaciji.

Hijaluronska kiselina –  Veliki molekuli hijaluronske kiseline u dermisu se vezuju za kolagen i elastin i čine je jedrom i elastičnom. Hijaluronska kiselina naneta na kožu se vezuje za belančevinu keratin, koja se nalazi u površinskom sloju stratum corneuma. Na koži pravi viskoznoelastični, transparentni film koji stimuliše prirodne zaštitne mehanizme kože i pomaže joj u očuvanju mekoće, elastičnosti i napetosti. Izuzetno vezuju vlagu. Hijaluronska kiselina sa velikom molekulskom masom, koji nije depolimerizovana tokom procesa proizvodnje i čuvanja, daje koži visoku vlažnost i elastičnost za duže vreme.

Biljni ekstrakti – od biljnih biostimulatora za izradu kozmetičkih preparata ( fitokozmetika) koriste se: sveže biljke, sokovi biljaka, infuze, tinkture i ekstrakti ( vodeni, uljani). Najčešće su u primeni tečni i mekani ekstrakti svežeg voća, povrća i lekovitkog bilja.

U sastav preparata za negu kože najčešće se pominju sledeći ekstrakti:

– ekstrakt aloe, arnike, žen – šena, nevena, nane, koprive, žalfije – imaju osvežavajući i tonirajući efekat na kožu;

– ekstrakt gaveza, krastavca, gloga, divljeg kestea i kantariona – imaju emolijentno i umirujuće delovanje na kožu;

– ekstrakt breze, žalfije i ruzmarina – imaju adstrigentno dejstvo na kožu;

– ekstrakt gaveza, hmelja i žalfije – imaju hidrantno dejstvo na kožu.

Peptidi – Peptidi su važni za izgled naše kože upravo zbog toga što se svrstavaju u proteine, jer su proteini osnovne jedinice građe i funkcije naše kože. Pošto su kraći od klasičnih proteina, peptidi lakše prodiru u dublje slojeve kože i, najprostije rečeno, daju instrukcije ćelijama kože kako da funkcionišu.Jedna od ovih instrukcija tiče se proizvodnje kolagena. Ćelijama kože će u jednom trenutku biti potreban signal kako bi stvarale novi kolagen kada u koži koja stari počne da nestaje. Često se koriste i neuropeptidi, koji opuštaju mišiće lica i imaju slično dejstvo kao botoks, ali su daleko neagresivniji jer sadrže manje botulin toksina. Ovi peptidi idealni su za nazolabijalne bore, jer one najčešće nastaju ponavljanjem određenih pokreta i mimikom.

Enzimi – Enzimi su napravljeni od aminokiselina i kada se stavara enzim, povezuju se između 100 i 1000 aminokiselina u specifičnom obliku. Taj oblik dovodi do specifične hemijske reakcije.  Dolaze iz voća i najpoznatiji su enzimi iz papaje i ananasa. U kozmetici, enzimi otapaju suvišne naslage kože i deluju keratolički otvarajaći pore čime olakšavaju čišćenje. Enzimi mogu dolaziti u raznim oblicima (gelovi, maske, tonici, a najčešći su u pilinzima).  Enzimi su nežni  za kožu, nisu agresivni i zato su odličan izbor kod osetljive kože.

Kofein – kada se nanosi topikalno, kofein ima nekoliko različitih efekata:

 • Sužavanje krvnih sudova ( privremeno), pomaže kod crvenila kože i tamnih kolutova oko očiju;
 • Diuretički efekat ( izbacuje višak vode) – za natečeno lice i podočnjake;
 • Bori se protiv slobodnih radikala – neutrališe dejstvo štetnih slobodnih radikala, poput gradskog zagađenja, UV zračenja, dima, itd.

Najveći benefit za kožu kofein ispoljava u proizvodima za negu oko očiju – serumi i kreme za ovu regiju.

Sopstvena plazma – Dobija se centrifugiranjem krvi pacijenta, a serum koji se injektira u kožu je pun trombocita kojih ima i do 4 puta više nego što je to uobičajeno u krvi, koji ispuštaju faktore rasta.

Služi za:
• stimulisanje stvaranja novih kolagenih mrežica,
• poboljšanje tena,
• održavanje tonusa i svežine kože,
• kontrolisano starenje kože,
• lečenje ožiljaka od akni,
• pospešivanje rasta kose,
• uklanjanje bora.

Argirelin  – Stimuliše sintezu kolagena, elastina, proteoglikana i glikozaminoglikana. Primenjuje se i kao ovlaživač kože, Značajno područje primene ostvaruje u anti-age kozmetičkim proizvodima za negu kože lica. Deluje jedinstvenim mehanizmom koji čini kožu čvrstom i zategnutom. Uz redovnu primenu smanjuje pojavu površinskih tankih linija na licu i bora. Dodaje se u vodenu fazu formulacija, najbolje na <40°C/ 100°F (kreme, losioni, gelovi itd.). Koristi se u koncentracijama od 0,5 – 5%.

5.8. Bezbednost prilikom korišćenja mikroiglica

Američka akademija za dermatologiju savetuje da valjci za mikroiglice kod kuće mogu biti štetni. To je zato što obično imaju mutnije i kraće igle. Korišćenje nekvalitetnog alata za mikroiglice ili pogrešno obavljanje postupka može oštetiti vašu kožu. Dermapen je siguran  za ljude svih boja kože. Dermapen  u kombinaciji sa laserima možda nisu dobre za tamniju kožu. To je zato što laseri mogu sagoreti pigmentiranu kožu. Mikroiglice koriste se za lečenje kozmetičkih problema sa kožom i medicinskih stanja. Tu spadaju kožne bolesti. Istraživači iz Indije otkrili su da mikroiglice u kombinaciji sa hemijskim pilingom kože mogu pomoći u poboljšanju izgleda ožiljaka od akni na košticama ili bubuljica. To se može dogoditi jer igle pomažu u podsticanju rasta kolagena u koži ispod ožiljaka.

Dermapen  deluje neposredno ispod kože.

5.9. Prednosti i rizici od mikroiglica

Koje su prednosti mikroiglica?

Dermapen je istraživan i koristi se kao tretman različitih stanja kože, uključujući: akne, ožiljci, hirurški ožiljci, vitiligo, hiperpigmentacije, ktinične keratoze. Istraživanja su pokazala da mikroiglice mogu takođe biti efikasne u smanjenju znakova starenja. Sveukupno, dermapen je efikasan kozmetički postupak sa minimalnim bolom, minimalnim vremenom oporavka i sjajnim rezultatima za razne tipove kože i probleme.

Koji su rizici od mikroiglica?

Iako je dermapen siguran, efikasan postupak, postoje neki potencijalni rizici i neželjeni efekti. Oni uključuju: crvenilo kože, takođe nazvano eritematozna iritacija kože, upala i suva koža, hiperpigmentacija, preosetljivost, akne, herpes, infekcije. Normalno je da nakon postupka dođe do nekih crvenila i upala kože. Za neke ljude, upala može dovesti do hiperpigmentacije i pojave drugih stanja, poput akni i herpesa. Međutim, većina ljudi koji se podvrgavaju dermapenu ne doživljavaju ozbiljnije neželjene efekte.

 

6. Opis faza tretmana od početka do kraja  tretmana

6.1. Priprema uređaja

Ručni uređaj za mikroiglice (npr. Kolagen P.I. N; Indukcione terapije, Luisvil, KI ili Eklips Mikropen Elit; Eklips Estetiks, Dalas) koji se napaja baterijom ili rezervnim strujnim kablom, se koristi na prilagodljivim podešavanjima dubine u rasponu od 0 do 3,0 mm. Kada se koristi sa kablovskim napajanjem, brzina uređaja se može podesiti, u rasponu od 10.250 do 23.750 rpm. Sa napajanjem na baterije, brzina uređaja je fiksirana na 13.500 o / min. Sterilni ulošci za jednokratnu iglu (12 nizova / 32 gabarita i 36 nizova / 30 gabarita) se mogu koristiti za prilagođavanje terapije na osnovu određenog mesta lečenja. Generalno, koža na čelu, donji kapci i nosni most tretiraju se iglom dubine u rasponu od 0,5 do 1,0 mm, dok obrazi, perioralne regije i ožiljci ili strije na raznim delovima tela se obično tretiraju dubinom igle od 1.5 do 3,0 mm. Kao opšte pravilo, deblja ili fibrotičnija koža se može tretirati većim dubinama igle.

6.2. Postupak

Čitav postupak traje otprilike 2 sata.

 1. Čišćenje lica od šminke i nečistoća na uobioćajeni način;
 2. Mikrodermoabrazijom (ili ručnim pilingom) ukloniti mrtve ćelije, da bi hranljive supstance lakše i dublje prodrle u kožu;
 3. Nanošenje anestetičke kreme ( anestop, anezderm, emla, lidokain, itd.). Za bolji učinak anestetikom, lice prekriti folijom. Krema deluje od 20 do 40 minuta, u zavisnoti od odabira. Zone oko očiju i usana j neophodni pokriti još jednim slojem folije, zato što su ti delovi osetljivi i više se tretiraju.
 4. Detaljno skidanje anestetika vodom (obavezno je detaljno skidanje anestetika);
 5. Dezinfekcija lica dezinfekcionim sredstvom na bazi vode sa širokim spektrom dejstva, npr. Octanisept. Detaljno našpricati lice, sačekati da se sredstvo osuši na koži, jer će jedino tako ubiti mikroorganizme. Ukoliko ima osušenih ostataka od dezinfekcionog sredstva, sterilnom vodom i gazom otkloniti;
 6. Otvaranje pakovanja sterilne igle za dermapen i definfekcija glave octaniseptom. Potrebno je ostaviti da se dezinfekciono sredsvo osuši. Ukoliko ima osušenih ostataka dezinfekcionog sredstva, sterilnom vodom i gazom otkloniti;
 7. Sterilna igla se aplicira u aparat da klikne u pravcu kazaljke na satu;

Slika 5. Montaža glave[10]

 1. Na tretiranu površinu aplicirati sterilne, medicinske aktivne supstance ili već gotove koktele. Prilikom upotrebe aktivnih supstanci obavezno je pridržavati se uputsva proizvođača u načinu upotrebe i sa kojim supstancama se sme mešati.

Izbor adekvatne brzine:

Lice: 1-5

Osetljiva koža: 1-3, manje osetljiva koža: 4-5

Slika 6. Pomeranje dermapena[11]

Dermapen se može pomerati u smerovima prikazanim na slikama.

 1. U slučaju pojave krvi nakon tretmana, upiti sterilnom gazom
 2. Preostal deo aktivnih supstanci ili gotovog koktela uneti mezoterapijom bez igle, ultrazvukom ili nežno umasirati sterilnim rukavicama. Radnu glavu je potrebno dezinfikovati pre upotebe.
 3. Dezinfekcija tretirane zone ( opisane u tački 3)
 4. Nanošenje maske za smirenje i smanjenje iritacije, 10 do 20 minuta
 5. Za kraj naneti kremu za hidrataciju sa zaštitnim faktorom. Ovim se izbegavaju eventualne pigmentacijske promene na koži.

JEDNA STERILNA GLAVA JE ISKLJUČIVO ZA JEDNOG KLIJENTA!

6.2.1. Pre postupka

Vaš kozmetičar  će primeniti lokalni anestetik otprilike 45 do 60 minuta pre početka lečenja. Ovo pomaže otupljivanju područja i smanjenju bolova koji se mogu osetiti tokom postupka.

6.2.2. Tokom postupka

Vaš kozmetičar  za obavljanje postupka koristi alat koji sadrži sitne igle, bilo dermapen ili dermaroller. Alat za mikroiglice je sterilisan i namenjen je samo za jednokratnu upotrebu. Kada postupak započne, kozmetičar  će ravnomerno preći  alatom  po koži da bi stvorio male rupe u rožnatom sloju, najudaljenijem sloju kože. Deo postupka dermapenom traje otprilike 15 do 30 minuta. Najčešći osećaj tokom postupka je osećaj topline, grebanja dok se alat kreće po licu. Takođe, možete primetiti neki bol na “bonier” područjima vašeg lica, poput linije kose, čela i linije vilice. Inače, primena lokalnog anestetika čini ovaj postupak relativno bezbolnim.

6.2.3. Nakon postupka

Nakon postupka, kozmetičar će vam naneti fiziološki rastvor na vašu kožu. U nekim slučajevima mogu primeniti gel masku za lice koja pomaže u smirivanju kože i smanjenju upale i crvenila. Takođe mogu da prepišu kreme i losione koji će pomoći u procesu zarastanja kože. Možete napustiti ordinaciju  odmah nakon zakazanog sastanka. Potrebno je vreme za stvaranje novog kolagena. Obično ćete morati da sačekate 2 do 6 nedelja između sesija da bi se koža oporavila. Može biti potrebno tri do četiri sesije da bi se uočili zapaženi rezultati dermapena.

Veoma nežno, umirujuće umivanje lica je sve što ćete želeti da koristite na ljutitoj koži nakon Dermapena. Jednostavne formule bez sapuna i umirujući sastojci poput glicerina i mineralne vode ovde su idealni, a moje preporuke su moja redovna svakodnevna sredstva za čišćenje; sredstvo za nežno mleko Avene i dermo-sredstvo za čišćenje La Roche-Posai Toleriane. Lamelle Serra gel za čišćenje je takođe dobra opcija jer je dizajniran za kožu sa oštećenom pregradom. Osim što pruža nežno, ali temeljno čišćenje, pomaže u održavanju zdravog kiselog plašta. Kada koristite ovaj proizvod, možda ćete doživeti blago peckanje, ali samo dok je vaša barijera ugrožena – kada je koža uravnotežena i zdrava, uopšte ne peče.

I na kraju, najmanje bitno, ali lepo ipak imati, to je divan hidratantni špric za lice. Ne samo da se lepo oseća i hladi na licu, već i proizvodi bez alkohola koji sadrže hijaluronsku kiselinu i druge ovlaživače pomoći će koži da se drži vode i oseća se manje isušenom.

6.3. Tehnika lečenja

U zavisnosti od određene lokacije koja se leči, često je korisno podeliti region na kvadrante.

na primer, kada se leči perioralni region, levi gornji, levi donji, desni gornji i desni donji predelimogu se pojedinačno tretirati za preciznije I obrazuju pokrivenost mikroiglicama. Nežno povlačenje kože jednom rukom dok istovremeno spuštate uređaj za mikroiglice  na kožu druga ruka pomaže nesmetanoj penetraciji mikro-igle u kožu. Važno je aplikovati dovoljnu hijaluronskog gela na površini područja za lečenje kako bi se olakšalo kliženje i dejstvo uređaja za mikroiglice i da se spreče neželjene povrede  epiderma. Tehnika lečenja uključuje kombinaciju horizontalnih, vertikalnih i kosih pokreta,  preko kojih uređaj prelazi tokom lečenja, ponavljajući otprilike 3 do 6 puta ili dok se ne primeti fino tačkasto krvarenje. Kada se leče duboki ritidi ili ožiljci, „ljuljanje“ ili tehnika „žigosanja“ može se koristiti za povećanje gustine stvorenih kanala za mikroiglice. Od ne duže dužine veće od 1,0 mm ne smeju prodreti do odgovarajuće dermalne dubine, korisno je koristiti pintačkasto krvarenje kao klinička krajnja tačka lečenja. Kada je klinička krajnja tačka jednoobrazne tačke postignuto je krvarenje, ledom vodom natopljeno sterilno gaza se može primeniti za uklanjanje viška krvi I hijaluronski gel. Tada se lečenje može sprovesti u susedno područje lečenja ili kvadrant. Upotreba slavine voda se obeshrabruje zbog moguće kontaminacije nacija sa patogenim organizmima koji bi mogli potencijalno povećavaju rizik od infekcije u lečenju ment područja. Ako posle čišćenja i dalje postoji krvarenje područje za lečenje, lagani pritisak suvom sterilnom gazom treba primenjivati nekoliko minuta. Tanak sloj od gel za hijaluronsku kiselinu se zatim može primeniti na menta i ostavljeno da se osuši.

6.4. Klinička procena

Pored procene područja lečenja,  tačna vizuelna procena ukupnog kvaliteta i teksture kože treba biti napravljena. Treba razgovarati sa pacijentom o temeljnom sinopsisu  procedure, uključujući rizike, prednosti i alternativne mogućnosti lečenja. Obrazac za saglasnost treba pregledati u celosti, ali i da se ostavi vremena za pitanja pacijenta pre tretmana. Fotografisanje područja za lečenje se treba izvoditi pre svake sesije da bi se adekvatno procenio klinički napredak. Poređenje početnih i fotografija nakon tretmana, kao i jasna očekivanja od predviđenog broja tretmana, od vitalnog su značaja za  zadovoljstvo pacijenta i olakšava uvažavanje kliničkih ishoda.

 7. Reakcija kože na tretman i nega nakon tretmana u kućnim uslovima

 

Prvi dan nakon tretmana


Koža je još mrvicu bolna, ali se već stvaraju krastice i bez problema se nanosi krema. Još uvek se umivam hladnom vodom.

 

Drugi dan nakon tretmana

 

Koža se počinje ljuštiti, ali to nije ništa strašno. U ovom koraku koristim LRP sensitive hidratantnu kremu da mi dobro nahrani kožu. Već je vidljivo da koža puno bolje izgleda, a kraste su se već osušile.

 

Treći dan nakon tretmana


Koža je na dodir još uvek hrapava, pogotovo na predelu brade i čeljusti gde se još uvek ljušti. Većina je krastica otpala. Noć pre koristila sam se Estee Lauder noćnim serumom pa mi je koža puno mekša i oporavljena u poređenju s prethodnim danom.

 

Četvrti dan nakon tretmana

 

Koža je glatka i sjajna. Ostalo je samo crvenilo od krastica koje bi se trebalo povući za nekoliko dana.”[12]

 

Slika 7. Klijent nakon tretmana

 

         

Slika 8. Pre i posle tretmana

 

Slika 9. Perutanje kože

 

 

7.1. Kako se starati o svojoj koži nakon tretmana?

Dermapen je minimalno invazivan kozmetički postupak koji podstiče cirkulaciju krvi. To se obično radi radi poboljšanja izgleda ožiljaka i povećanja produkcije kolagena. Dermapen oduzima nekoliko sati da se pripremi. Nešto o čemu se često ne razgovara je naknadno zbrinjavanje neophodno nakon postupka. Dermapen vam zapravo probija kožu, pa se moraju preduzeti koraci kako bi se zaštitila kožna barijera dok zarasta. Čak i ako izvodite dermapen tretman kod kuće i dalje se mora voditi računa o svojoj koži u danima nakon izvođenja tretmana.

7.1.1. Postretmanski efekti

Nakon što obavite proceduru za dermapen, mogu se očekivati neki neželjeni efekti. Kada napustite ordinaciju, vaša koža može biti rumena ili jarko crvena, kao da ste proveli ceo dan na suncu i imate blage do umerene opekotine. Crvenilo i otok će najverovatnije potrajati 24 sata ili nešto duže. Čak i uz pažljivu negu, ne možete mnogo učiniti da se rešite crvenila odmah nakon tretmana.  Prekrivanje crvenila šminkom jedna je od najgorih stvari koju možete učiniti, jer će šminka blokirati pore na vašoj novootkrivenoj koži i čak može prouzrokovati akne. Treba imati  strpljenja dok crvenilo popušta, ali u međuvremenu možete da primenite nežne proizvode bez mirisa sa prirodnim sastojcima da biste dobili neko olakšanje. Oticanje i piling kože smatraju se normalnim i do 48 sati nakon postupka. Ostali neželjeni efekti, poput udaraca, akni i suve kože, takođe su u opsegu onoga što ćete možda doživeti nakon tretmana, ali neće ih doživeti svi. Briga o koži pomoću hidratantne kreme i nežnih sredstava za čišćenje može učiniti vaše neželjene efekte što manjim.

Tačkasto krvarenje nije neuobičajeno.

Prema dr. Bliumin-Karasiku, normalno je da na koži dođe do tačnog krvarenja zbog umetanja igala u kožu. „Budući da su neki tretmani mikroiglicama invazivniji, poput Infinija, koristimo lokalno umrtvljivanje, lokalni anestetik sa mezoiglama i oralnu ili IV sedaciju“, dodaje dr Reichel.

Možda ćete primetiti neznatno ljuštenje ili osipanje.

Dermatolog iz Njujorka Sapna Palep, dr. Med., Kaže da se koža može ljuštiti i nedelju dana nakon tretmana, što može rezultirati vrlo blagim pilingom. Ali ne brinite: „Ovo je dobar znak, jer pokazuje promet ćelija i stvaranje nove kože“, dodaje ona.

Dr Bliumin-Karasik kaže da će ovaj piling verovatno započeti dan nakon tretmana i učiniti da koža izgleda pomalo dosadno. „Koža postaje ružičasta i peskovito suva i počinje da se postepeno ljušti narednih nekoliko dana“, objašnjava ona.

Možda imate alergijsku reakciju.

Ako spajate mikroiglice u kancelariji sa radio frekvencijom, njujorška dermatolog Rita Linkner, MD, kaže da je videla neke slučajeve alergijske reakcije. „Ovo je verovatno zbog lokalnog anestetika koji je korišćen, a zatim mikroigliran u kožu. Mrežaste rešetke, poput valanja kože, mogu trajati 36 sati, posebno ako ste neko ko je veoma osetljiv na traumu na koži. “

Vaša koža će biti osetljiva na sunce.

Pošto je gornji sloj kože ili stratum corneum poremećen, dr. Carkueville primećuje da će koža biti osetljiva na sunce. „Preporučujem izbegavanje direktnog izlaganja suncu mesec dana, jer stratus corneumu treba 28 dana da se nadoknadi od mehaničkih povreda mikroiglica.“ Ako to nije izvodljivo, pokušajte da potpuno izbegnete sunce prvih nekoliko dana zarastanja, „a nakon dva ili tri dana u redu je da nastavite da koristite kreme za sunčanje“. Međutim, ona primećuje da šešire i kremu za sunčanje treba neprekidno koristiti mesec dana, „i dalje štiteći svoju investiciju“.

Vaša koža može biti otečena.

„Koža će sledećeg dana možda biti malo otečena zbog mehaničkih povreda mikroiglica“, kaže dr. Carkueville. „U zavisnosti od toga koliko je tretman bio agresivan – ili koliko je dubok bio, blago oticanje od jednog do tri dana je normalno“, kaže dr. Palep, koja dodaje da će upotreba hladnog obloga pomoći u uklanjanju upale.

. Koža vam se na dodir može osetiti grubo.Neposredno nakon tretmana mikroiglicama (pa čak i narednih dana nakon postupka), vaša koža se može osećati malo drugačije od uobičajene i pomalo hrapava kada je dodirnete. Možda ima i otoka i modrica. Dermatolog iz Santa Monike u Kaliforniji, dr Ava Shamban, kaže da otok može da se kreće bilo gde.

Stručno lice koje izvodi tretman  bi trebalo da pruži detaljna uputstva o tome šta treba raditi nakon Dermapen tretmana. Uputstva se mogu zasnivati konkretno na vašoj medicinskoj istoriji ili tipu kože, pa ih pažljivo sledite. Kao opšte pravilo, tokom 2 nedelje nakon dermapena treba stalno posezati za kremom za sunčanje. Obavezno nanesite kremu za sunčanje kad god izađete napolje u danima nakon tretmana. Ne provodite duže vreme na suncu prvih nedelju dana nakon postupka mikroiglica, jer ćete biti skloniji oštećenjima od sunca nego obično. Treba koristiti topikalne antibiotske kreme koje Vam je propisalo stručno lice kako bi se izbegla infekcija. Operite ruke pre nego što dodirnete lice. Ne stavljajte šminku, posebno četkom za šminkanje koja je ranije korišćena, u roku od 24 sata nakon tretmana. Takođe treba izbegavati bazene, saune i situacije u kojima biste se mogli jako znojiti, uključujući intenzivne treninge u teretani, da biste zaštitili svoju novo tretiranu kožu. Nakon  72 sata,  ćete moći da nastavite sa ovim aktivnostima.

7.2. Šta koristiti i izbegavati?

Postoji nekoliko stvari koje možete učiniti pre i posle postupka kako biste umanjili bol koji biste mogli da doživite. Obavezno se pridržavajte svih postoperativnih uputstava kozmetičara.

Prvih nekoliko dana nakon tretmana moraćete da izbegavate bilo koji proizvod za negu kože koji sadrži teške hemikalije namenjene pilingu. Izbegavajte bilo šta što miriše i ne koristite glikolnu kiselinu ili alfa hidroksi kiseline. Retinol A i vitamin C serum treba izbegavati tokom prvih 48 sati najmanje  nakon tretmana. Kada prođu puna dva dana, možete postepeno dodavati ove proizvode u svoju svakodnevnu rutinu, kao što to  radite na  uobičajeni način, posebno ako koristite proizvode koji imaju jake formule protiv starenja. Pažljivo upotrebljavati sredstva za čišćenje, tonike ili pilinge koje planirate u roku od 2 do 3 dana nakon tretmana kako biste bili sigurni da sastojci neće pogoršati neželjene efekte. Ako se vaša koža oseća suvom, generalno je sigurno naneti kokosovo ulje kao omekšivač za hidrataciju lica nakon mikrotretmana. Razređena veštičja leska bez alkohola takođe se može koristiti za čišćenje suve kože. Držite se upotrebe nežnih, prirodnih sastojaka koji su vam poznati.

Saveti za negu za bolje zarastanje i rezultate uključuju:

Izbegavajte dodirivanje kože, čistite kožu, izbegavajte vruće kupke ili vlažite kožu, izbegavajte vežbanje i znojenje, izbegavajte direktno sunčanje, izbegavajte jaka sredstva za čišćenje, izbegavajte lekove protiv akni, izbegavajte parfimisane hidratantne kreme, izbegavajte šminkanje, izbegavajte hemijske pilinge ili kreme, izbegavajte retinoidne kreme, po potrebi koristite hladne komprese, koristite lekovite kreme prema uputstvima vašeg lekara uzmite bilo koji propisani lek prema uputstvima vašeg zdravstvenog radnika.

Oporavak

Crvenilo koje doživite nakon dermapen tretmana uglavnom će izbledeti u roku od 48 sati. Ostalim simptomima, poput pilinga i izbijanja komedona, možda će trebati malo više vremena da se reše. Većina vidljivog oporavka od tretmana dogodi se u prvom danu ili dva nakon tretmana, ali zarastanje će se i dalje dešavat i ispod površine kože još 2 meseca.

7.3. Da li dermapen tretman boli?

Dermapen, takođe poznat kao terapija indukcije kolagena ili perkutana proizvodnja kolagena,  minimalno je invazivan kozmetički postupak. Svrha mikroiglica je da se probuši krajnji spoljni sloj kože i pokrene proces zarastanja. Ovo promoviše proizvodnju kolagena i promet novih ćelija kože. Iako je mikro iglica relativno bezbolan postupak, možda ćete i dalje osećati nelagodnost.

7.4. Kada je neophodno posetiti lekara?

Generalno se smatra da je dermapen  postupak kao pouzdan izvor vrlo niskog rizika. Ponekad neželjeni efekti mogu eskalirati i zahtevaju medicinsku pomoć. Simptomi na koje treba obratiti pažnju uključuju: groznica preko 38°C mučnina, dijareja, krvarenje, glavobolja. Infekcije uzrokovane tretmanom događaju se često kada se na vašoj koži koriste instrumenti koji nisu pravilno sterilisani. Moguće su i alergijske reakcije na igle koje se koriste za dermapen.  Briga o vašoj koži nakon tretmana može napraviti ogromnu razliku u ishodu vašeg lečenja. Ne samo da će vam odgovarajuća nega ublažiti simptome, već ćete zaštititi kožu od oštećenja dok zarasta. Pratite uputstva svog kozmetičara  što je bliže moguće i nemojte se plašiti da im postavljate pitanja pre ili posle zakazanog sastanka

Oporavak je brz. Odmah posle tretmana se javlja crvenilo i moguć je blagi otok, zatezanje kože, osetljivost na dodir, blag svrab i petehije. To su normalne reakcije kože koje nastaju 24-48h nakon tretmana.

Prva faza obnove je neprijatna. Koža se peruta nekoliko dana posle tretmana, a dobieni rezultat sličan je hemijskom pilingu kože, pri tome je sve bezbolnije i bezbednije.

U sledećoj fazi organizam stvara nove faktore rasta, koji stvaraju kolagen i potpomažu obnavljanju tkiva. Podstiče se razvoj novih kapilara. Koža dobija kiseonik i samim tim je prokrvljnost brža i lakša. Dotok hranljivih materija je brži i ima jednostaviji put, što veoma utiče na celokupan kvalitet kože, pa tako i izgled postaje lepši.

Produžena nega i mere opreza nakon tretmana:

–        Prva 4 sata nakon postupka pacijent je upućen da primeni obezbeđeni uzorak hijaluronskog gela na koži. Posle 4 sata, 1% hidrokorti krema sa sonom ili nealergijska hidratantna krema može primeniti na područja za lečenje 2 do 4 puta dnevno tokom 2 do 3 dana;

 • Uveče ne treba skidati preparate koji su naneti nakon tretmana;
 • Od narednog dana koristi se regenerativni krem i po izlasku van fotoprotektivni preparat;
 • Zabranjeno je sunčanje i odlazak u solarijum;
 • Šminka se može naneti 24-48h nakon tretmana;
 • Izbegavati vežbanje 12-24h nakon svakog tretmana;
 • Izbegavati kupanje u bazenu;
 • Depilaciju ili epilaciju dlačica na tretiranoj regiji ne bi trebalo raditi 7 dana nakon tretmana;
 • Hemijski piling na tretiranoj regiji ne bi trebalo raditi 14 dana nakon tretmana.[13]

 

7.3. Da li dermapen tretman boli?

Dermapen, takođe poznat kao terapija indukcije kolagena ili perkutana proizvodnja kolagena,  minimalno je invazivan kozmetički postupak. Svrha mikroiglica je da se probuši krajnji spoljni sloj kože i pokrene proces zarastanja. Ovo promoviše proizvodnju kolagena i promet novih ćelija kože. Iako je mikro iglica relativno bezbolan postupak, možda ćete i dalje osećati nelagodnost.

7.4.1. Koji znaci ili simptomi opravdavaju odlazak kod lekara?

Dermapen  je postupak koji ovlašćeni stručnjak uvek treba da izvodi u sterilnom okruženju kako bi se umanjio rizik. Ako primetite bilo koji od sledećih simptoma nakon sastanka za mikroiglice, odmah potražite medicinsku pomoć: otok, brušenje, krvarenje. Iako retki, neki od ovih simptoma mogu biti znak ozbiljne reakcije na postupak ili potencijalne infekcije kože.

Vaša trenutna reakcija na Dermapen biće izuzetno vruće lice – bukvalno ćete izgledati i osećati se kao opečeni. Ublažavanje neprijatnosti ove reakcije u mnogome će učiniti doživljaj prijatnijim, a najbolji način da se to postigne su specijalizovani proizvodi. Dizajnirani su specijalno za upotrebu na licu nakon postupaka poput mikroiglica ​​koji uzrokuju eritem (crvenilo kože uzrokovano povećanim protokom krvi u površinskim kapilarama) i imaju gotovo trenutni efekat hlađenja, istovremeno smanjujući osetljivost kože prilikom nanošenja. Takođe sadrže hijaluronsku kiselinu, tako da su hidratantni i umirujući; neophodna kombinacija kada se vaša koža oseća otežano i suvo. Shodno našem tržištu, preporučuje se Avene umirujuća maska za vlagu – ona ​​neće pomoći kod crvenila i vrućine kože, ali će  navlažiti vaše lice koje će samo po sebi biti utešno. Bez obzira na vaš tip kože, tretman će učiniti da se vaša koža oseća zategnuto i suvo, a možda će rezultirati i njenim ljuštenjem. Moja koža, koja je inače kombinacija sa masnom T-zonom, na nekoliko dana pretvara se u sloj brusnog papira i jedino što pomaže je bogata hidratantna krema u kombinaciji sa efikasnom zaštitnom kremom. Hidratantna krema pomaže u nadoknađivanju nedostajućih lipida (ulja), dok zaštitna krema pomaže u obnavljanju zdrave funkcije kože koja je privremeno poremećena i ne može se pravilno regulisati. U idealnom slučaju želite da koristite jednostavnu hidratantnu kremu koja nema aktivne sastojke, ali se oseća veoma hranjivo. Balzam La Roche-Posay Cicaplast B5 dobar je dvostruki udarni proizvod jer se oseća kao bogata hidratantna krema, a istovremeno pomaže u popravljanju barijere; odlična opcija ako ne želite da kupite ili koristite više proizvoda.

Podrazumeva se da morate izbegavati sunce u danima nakon sastanka sa mikroiglicama, jer će vaša koža biti izuzetno osetljiva na izlaganje UV zračenju. Vaš estetičar bi odmah trebalo da primeni odgovarajući mineralni SPF proizvod (ne možete koristiti samo kremu za sunčanje, a svakako ne i hemijske) i medicinski proizvod za pokrivanje kao što je Licogel ako to želite – opet, ne bi trebalo da koristite bilo koji stari temelj odmah posle. Razlog za to je što su kanali koje u iglama stvaraju u koži igle potpuno otvoreni i svi toksini / hemikalije sadržani u aplikacijama za lokalnu primenu mogu biti štetni za vas *. Isto važi i za proizvode koji sadrže aktivne sastojke poput AHA / BHA, retinola i abrazivnih pilinga, jer oni mogu biti iritantni, iako su antioksidanti fini jer pomažu u lečenju. Pored izbegavanja određene nege kože, takođe morate izbegavati plivanje i prekomerno znojenje tokom 24-48 sati, jer to može dovesti do ulaska bakterija u kanale i rezultiranja reakcijom ili infekcijom.

Neke od hemijskih krema za sunčanje:

 • Heliocare gel SPF 50 (hemijski)
 • Vichi UV Protect Skin Care dnevna nega SPF 50 (hemijska)
 • SkinCeuticals Sheer Phisical UV zaštita SPF 50 (mineral)
 • Ekuviance Sheer dnevni zaštitnik SPF 50 (mineral).

 

8. Frekvencija ponavljanja tretmana

 

Učestalost tretmana zavisi i varira i od određenih faktora: izbora klijenta, životnog doba klijenta, stepena izoženosti suncu, naslednih faktora. Preporuka je da se tretman izvodi u intervalu od 3 do 6 nedelja, a rezultati su vidljivi već nakon prvog tretmana. Efekti traju 3 do 6 meseci, u zavisnosti od godnina klijenta, hidriranosti, kao i indikacije.

8.1. Iskustva iz prakse

 • U jednoj maloj studiji 2018. Godine, 48 učesnika studije dobilo je četiri sesije mikroiglica svakih 30 dana. Na kraju 150 dana, istraživači su primetili da je postupak mogao značajno da se poboljša: bore, fine linije, tekstura opuštene kože.

 

 • „Rizikujući da se ponavljam, htela bih vam reći koliko sam zadovoljna trenutnim Dermapen tretmanom na koji idem. Nakon osamnaest meseci i 8-9 tretmana/procedura moja koža je snažnija, sitne bore/fine bore su smanjene a pigmentacija koju imam je znatno svetlija. Nije najzabavnija stvar na svetu, tretman je neprijatan i lice vam gori sledeća 24 sata, ali vredi truda. Važan momenat olašavanja bilo kakve neprijatnosti predstavlja sama briga o koži nakon Dermapen. Nakon Dermapena treba obratiti pažnju na negu kože sa ciljem olakšavanja bilo kakve neprijatnosti kao i optimizacije (postizanja što boljih rezultata) samih rezultata.“

 

 • “Dermapen sam radila u salonu, i nije me bolelo, iako sam čula da neke žene jako boli. Kozmetičarka mi je rekla da nivo bola zavisi od oštećenosti naše kože i od regije koju tretiramo. Dugo sam se premišljala oko ovog tretmana, jer sam htela da sebi pružim nešto lepo i osvežavajuće. Nisam se pokajala. Uradila sam samo jedan tretman za sad, za mesec dana imam drugi pa ćemo videti, za sad sam zadovoljna.“ , kaže Milica.

 

 • „ Bolelo me je, zaista, bila sam crvena dva dana, morala sam da sedim kod kuće. Nisam smela ništa da mažem, jer je to strogo zabranjeno u ta naredna dva dana. Smirilo se sve ubrzo, i zadovoljna sam tretmanom, smanjene su mi bore, neke su uklonjene skroz. Moram da uradim još par tretmana u očnoj regiji, jer bore koje imam su baš uporne, posebno tu oko očiju.“, kaže Sara.

 

 • Tanja kaže: “Moja je koža prilično osetljiva pa dan nakon tretmana provodim u rashlađenoj kući, bez izlaska na sunce, dodirivanja kože i kuvanja ili tuširanja toplom vodom, jer me od topline lice peče. Mislim da normalne, ne toliko osetljive kože, ovaj korak mogu preskočiti. Sve osim boravka na suncu. Nakon tretmana ne nanosim nikakve kreme niti čistim lice gelovima, tonicima i sličnim proizvodima.”

 

9. Zaključak

 

Dermapen je tretman koji verovatno ima dobru perspektivu u budućnosti, jer estetski tretmani i zahvati aktuelnoj eri dobijaju na sve vežem značaju. Praksa je pokazala da je dermapen neretko korišćen od strane klijenata.

Klijent se upoznaje sa celokupnim tretmanom, što podrazumeva sve indikacije i kontraindikacije samog tretmana, kao i tok izvođenja. Kroz razgovor sa klijentom uzima se anamneza, vrši se inspekcija kože, radi utvrđivanje stanja kože i odabira adekvatnih supstanci za izvođenje tretmana. Razgovor će omogućiti razumevanje potreba kože i kako se vodeća tehnologija može ozabaviti vaši  jedinstvenim brigama

Specjalista može preporučiti režim nege kože pre tretmana kako bi optimizirao kožu u pripremi za sesiju. Još jedna važna stvar u razgovoru sa stručnim licem koje izvodi tretman je sam rezultat tretmana. Posedovanje ovog znanja pomoći će klijentu da bude svesniji bilo kakvih retkih neželjenih efekata.

Trenutna reakcija na Dermapen biće izuzetno vruće lice. Ublažavanje neprijatnosti ove reakcije u mnogome će učiniti doživljaj prijatnijim, a najbolji način da se to postigne su specijalizovani proizvodi kao što je SkinCeuticals Phito Corrective Maskue. Dizajniran je specijalno za upotrebu na licu nakon postupaka poput mikroiglica i lasera ​​koji uzrokuju eritem (crvenilo kože uzrokovano povećanim protokom krvi u površinskim kapilarama) i ima gotovo trenutni efekat hlađenja- Ako SkinCeuticals premašuje vaš budžet, preporučila bih Avene umirujuću masku za vlagu.

Smatram da treba posvetiti više pažnje informisanju ljudske populacije o samom tretmanu, s obzirom da njegova upotreba donosi koži brojne benefite kao što su: uklanjanje neželjenih promena na koži (ožiljci, bore, fleke..). Treba razmenjivati iskustva o estetskim tretmanima I zahvatima u globalu, bila ona pozitivna ili negativna, jer će se na taj način proširiti svest I njihovom značaju.

Hijaluronska kiselina se može koristiti kao pouzdan izvor nakon tremana, a čak se preporučuje u nekim slučajevima da pomogne u stimulisanju proizvodnje kolagena nakon postupka.

 

Literatura

 • Nikitović M.: Vodič kroz profesionalnu kozmetiku. Novi Sad, 2002.
 • Mazić S.,Kovčić B., Marković J.: Estetska nega, Zavod za izdavanje udžbenika I nastavna sredstva, Beograd, 1996.
 • Vuleta G.: Kozmetologija, J.P ”Nauka”, Beograd, 1991.
 • Ranđelović Đujić M.: Estetska nega 2, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006.
 • Tina S. Alster, MD, Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery, 1430 K Street NW, #200, Washington, 2018.
 • Aust MC, Knobloch K, Reimers K, Redeker J, et al. Percutaneous collagen induction therapy: an alternative treatment for burn scars, 2010.
 • https://www.pinterest.com/
 • http://www.helthline.com/
 • http://www.sanapelle.com/
 • https://www.newbeauty.com/

[1] Nikitović M.: Vodič kroz profesionalnu kozmetiku. Novi Sad, 2002.

[2] Nikitović M.: Vodič kroz profesionalnu kozmetiku. Novi Sad, 2002.

[3] https://www.pinterest.com/

[4] Nikitović M.: Vodič kroz profesionalnu kozmetiku. Novi Sad, 2002.

[5] Mazić S.,Kovčić B., Marković J.: Estetska nega, Zavod za izdavanje udžbenika I nastavna sredstva, Beograd, 1996.

[6] Mazić S.,Kovčić B., Marković J.: Estetska nega, Zavod za izdavanje udžbenika I nastavna sredstva, Beograd, 1996.

[7] https://www.pinterest.com/

[8] https://www.pinterest.com/

[9] http://www.sanapelle.com/

[10] https://www.pinterest.com/

[11] https://www.pinterest.com/

[12] http://www.sanapelle.com/

[13] http://www.helthline.com/

POSTANI I TI ESTETIČAR - KOZMETIČAR

Više informacija na telefon 0607237853