+381607237853 akademija.purity@gmail.com

Časovi engleskog jezika u školi Robertson

Časovi engleskog jezika koji se održavaju u našoj školi razlikuju se u odnosu na starosnu grupu koja je njihov polaznik. Nezavisno od specifičnosti pojedinih grupa korisnika svi časovi engleskog jezika u školi Robertson su organizovani u malim grupama, sa istim profesorom. Karakter i stručnost profesora usklađena je sa potrebama polaznika naših časova engleskog jezika.

Časovi engleskog jezika za decu

Časovi engleskog jezika za decu se održavaju dva puta nedeljno. Trajanje ovih časova je 3 puta po trideset minuta u jednom terminu sa čestim pauzama. Na taj način se izbegava pad koncentracije karakterističan za ovaj uzrast. Gradivo koje obuhvataju ovi časovi engleskog jezika je prilagođeno znanju i godištu đaka. Pre formiranja grupa vrši se testiranje polaznika radi njihovog razvrstavanja. Celokupnu literaturu i pribor obezbeđuje škola Robertson. Polaznicima je takođe na raspolaganju obimna školska biblioteka. Potpuno besplatno.

Časovi engleskog jezika za tinejdžere

Časovi engleskog jezika za tinejdžere su nastali iz uvažavanja specifičnog karaktera ove grupe polaznika. Kao i časovi engleskog jezika za decu, održavaju se u dva puta nedeljno i časovi traju dva puta po 45 minuta. Na ovim časovima se izučava gradivo koje je po svojoj zanimljivosti prilagođeno tinejdžerima. Vodi se računa o aktuelnosti i trendovima koje ova grupa polaznika prati. Mlađi nastavnici su u najvećem broju zaduženi za ove časove. Časovi engleskog jezika za tinejdžere se jednom mesečno održavaju u formi filmske večeri ili muzičke zabave.

Časovi engleskog jezika za odrasle

Časovi engleskog jezika za odrasle u našoj školi odlikuje raznovrsnost nastave. Najčešće se ovi časovi engleskog jezika drže pojedinačno u trajanju od dva puta po sat vremena. Takođe postoji i mogućnost održavanja grupnih časova po zahtevu korisnika. U ovu grupu časova spadaju časovi engleskog jezika za zaposlene. Časovi su prilagodjeni potrebi zaposlenih polaznika. Ovi časovi nemaju fiksni termin i dogovaraju se u skladu sa mogućnostima polaznika i profesora. Održavanje individualnih časova engleskog jezika za odrasle moguće je i preko interneta.