Select Page

Body art

SEMINARSKI RAD

 

BODY ART

 

Sadržaj

 

1.Uvod………………………………………………………….2.str

2.Istorija body arta…………………………………………3-5.str

3.Face painting ………………………………………………6.str

4.Hand painting………………………………………………7.str

5.Literatura…………………………………………………….8.str

 

 

Bodi art ili umetnost tela je umetnički koncept 20. veka. Nastao je kao umetnički pravac oko 1960. godine iz ideja hepeninga i fluksusa. Telo je kao umetnički medijum i kao umetnički objekat. Ovde je reč o performansu. Dalji pravci u ovoj umetnosti su fotografija i video umetnost. Umetnik sam sebi delom pričinjava ozlede i bol i radi sa svojim telom kao sa materijalom.

Body art

Imenom bodi art se označavaju svi umetnički procesi u kojima umetnik koristi svoje vlastito telo kao materijalnu podlogu umetničkog dela. Nastaje krajem 1960ih i razvija se u narednoj deceniji. Umetnicii koji praktikuju ovu umetničku formu tretiraju teme kao što su nasilje, autoagresija, seksualnost, egzibicionizam ili telesna otpornost na fizičke fenomene. Telo može biti transformisano kostimom, korišćeno kao instrument ili jedinica za merenje, podvrgnuto agresiji ili podvrgnuto bolu do granice patnje.Body art

U bodi artu možemo razlikovati jednu više analitičku liniju koju u Sjedinjenim Državama praktikuju umetnici kao Vito Akonsi, Kris Barden ili Denis Openhejm, u kojoj se potenciraju kreativne mogućnosti tela kao objekta i drugu više dramatičnu, koja se praktikuje u Evropi i čiji su predstavnici Herman Nič, Ginter Brus, Rudolf Švarckogler, Đina Pane i Marina Abramović, koji insistiraju na reviziji arhetipa, određenih stvari povezanih sa tranvestizmom i nanošenju bola kao jedne vrste estetski subliminiraanog čina. Preteča ove umetničke forme su dadaizam i hepening, a kasnije se veže sa performansom i scenskim umetnostima.

Body art

Body art ima široku primenu  u filmovima,pozorišt , na televiziji, u svetu mode, ali je veoma zastupljena i u ostalim granama poslovanja (marketing).

Body art je u raznim kulturama prisutan vekovima unazad (indijanska plemena).

Oslikavali su svoja tela kako bi pokazali svoju uzvišenost ili kako bi  zabavili uzvišene, prilikom obreda, odlaska u lov …Body art se u te svrhe koristi i dan danas. Body art je najplaćenija umetnost pa se koristi u svrhu iluzije na filmu, pozoristu…

Body art

Face painting

Discipliina body arta –iscrtavanje ljudskog tela i pretvaranja istog u slikarsko platno.

Na našim prostorima, osim njegove primene u savremenoj industriji zabave i različitim proslavama, teško je naći komercijalnu primenu. Medjutim ljubitelji body i face paintinga, nalaze načine da svoju umetnost prezentuju i primene u takmičarskim disciplinama na različitim umetničkim festivalima.

U dečijim igraonicama često možemo videti kako su  lica mališana iscrtana raznim motivima ,kao što su npr:super heroji , šare životinja(zebra,tigar) a kod devojčica su to krunice na čelu zatim make up poput princeza iz crtanih filmova.

 

Body art

Hand painting

Takođe podvrsta body arta ,podrazumeva iscrtavanje po rukama (šakama).

 

Body art Body art Body art

 

POSTANI I TI MAKE UP ARTIST

Više informacija na telefon 0607237853