Select Page

ASEPSA I ANTISEPSA - osnova za svaki estetski ili kozmetički tretman

Asepsa i antisepsa

Antisepsa je postupak uništavanja prouzrukovača infekcije u tkivima organizama ili sa instrumenata i aparata koji su zagađeni mikroorganizmima.

U postupku antisepse se koriste razne supstancije hemijskog ili biološkog porekla.

Zavisno od prirode i koncentracije antiseptičnog sredstva, ona ili ometaju rast i razmnožavanje mikroorganizama te deluju bakteriostatično ili uništavaju mikroorganizme te deluje baktericidno.

Pod asepsom podrazumevamo zbir postupaka i mera koje služe za profilaktičko uništavanje prouzrokovača infekcije i sprečavanje njihovog prodiranja u organizam.

Uslovi aseptičnog rada se postižu:

fizičkim i

hemijskim postupcima koji se zovu sterilizacija i kojim se postiže totalno uništavanje mikroorganizama i njihovih spora.

Sterilizacija predstavlja odnosno je profilaktički postupak kojim se u potpunosti uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore sa predmeta, materijala i instrumenata koji dolaze u dodir sa ranom.

S obzirom na važnost same sterilizacije što se da zakljčiti i na osnovu same definicije, razvijene su brojne metode sterilizacije.

U nastavku rada biće objašnjene detaljno metode sterilizacije sa stanovišta njihove podele, primene, prednosti i nedostataka, načina kojim se one sprovode i dr.

Dezinfekcija je skup različitih mera koje se sprovode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama. Tokom sprovođenja ovih mera dozvoljeno je koristiti tehniku i preparate koji neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće prouzrokovati oštećenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.

Sterilizacija je proces uklanjanja ili ubijanje svih živih mikroorganizama – bakterija, virusa, gljiva i parazita. Sterilizacija kao pojam je apsolutan tj. ne postoje stepeni sterilizacije. Sterilizacija je uništavanje svih oblika mikrobnog života. Sterilizacija je postupak pomoću kojeg se uništavaju svi oblici mikroorganizama pa i bakterijske spore.

Sterilizacija je higijenski postupak kojim se neka stvar ili predmet oslobađa štetnih mikroorganizama (kao što su gljivice, bakterije, virusi i prioni).

Sterilizacija je postupak pri kome se potpuno uništavaju bakterije (vegetativni oblici i spore), te drugi mikroorganizmi u hranjivim medijima, staklenom posuđu i drugimmaterijalima s kojima radimo u bakteriološkoj praksi.

POSTANI ESTETIČAR KOZMETIČAR, MAKEUP ARTIST ILI WELLNESS I SPA TERAPEUT

gde uraditi trajnu šminku

Permanent make up eyebrows in beauty salon

POGLEDAJTE VIŠE O KURKUMA ZAČINU

kurkuma začin